6.Sınıf Zekâ Oyunları 2.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

25 Nisan 2022  

Aşağıda verilen resfebe bulmacalarını altlarına yazınız.
Not: Her şekli ayrı ayrı olarak ele alınız.
zeka oyunları sınavı

25 Nisan 2022  

Aşağıdaki kibrit çöplerinden oluşturulan şekil verilmektedir.

match stick question
Bu şekilden sadece üç tane kibrit çöpünün yeri değiştirilerek üç tane kare yapmak istenmektedir.
Üç kibrit çöpünün yerini değiştirerek üç kareyi oluşturan şekli aşağıdaki boşluğa çiziniz.


25 Nisan 2022  

Türk daması her insanın kolay öğrenebileceği bir oyundur. Aynı zamanda pek çok yararları olan bir spordur. Aşağıdakilerden hangisi Damanın yararlarından değildir?

A) Türk daması hafızayı güçlendirir
B) Türk damasında tek hedef kazanmaktır
C) Türk daması planlı olmayı öğretir
D) Türk daması başkalarına karşı saygılı ve dürüst olmayı öğretir

25 Nisan 2022  

Satranç ve Damada oyuncular taşları sırayla hareket ettirirler. Oyun esnasında taşların belli kurallarla göre hareket ettirilmesine ne denir?

A) Hamle    B) Dama    C) Mat    D) Şah

25 Nisan 2022  

Zekâ ve Strateji oyunu olan Mangala belli kurallara göre oynanır. Aşağıdakilerden hangisi Mangala oyununun kurallarından değildir?

A) Kendi bölgesindeki taşları ilk bitiren oyuncu, rakibinin hazinesindeki tüm taşları alır ve hazinesine koyar
B) Kendi bölgesindeki taşları ilk bitiren oyuncu, rakibinin (kuyu)bölgesinde bulunan tüm taşları alır ve hazinesine koyar
C) Oyuncu elindeki taşları sağa doğru her bir kuyuya dağıtır
D) Oyun sonunda en çok taşı toplayan oyuncu, oyunu kazanır

25 Nisan 2022  
Mangala oyununda,“Her seferinde oyuncunun elinde kalan son taş oyunun kaderini belirler.” Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Elindeki son taş hazinesine denk gelirse, oyuncu tekrar oynama hakkına sahip olur.
B) Oyuncu taşları dağıtırken elinde kalan son taş, kendi bölgesinde yer alan boş bir kuyuya denk gelirse, sadece rakibinin kuyusundaki taşları alır.
C) Oyuncunun elindeki son taş, rakibinin bölgesinde denk geldiği kuyudaki taşların sayısını çift sayı yaparsa, oyuncu bu kuyuda yer alan tüm taşları alır ve kendi hazinesine koyar.
D) Oyuncu taşları dağıtırken elinde kalan son taş, kendi bölgesinde yer alan boş bir kuyuya denk gelirse ve eğer boş kuyusunun karşısındaki kuyuda da rakibine ait taş varsa, hem rakibinin kuyusundaki taşları alır, hem de kendi boş kuyusuna bıraktığı taşı alıp hazinesine koyar
25 Nisan 2022  

Aşağıdakilerden hangisi Mangala oyununun özelliklerinden değildir?

A) İki kişiyle oynanır
B) 48 adet taş ile oynanır
C) Her kuyuya 5’er adet taş konur
D)Tahta üzerinde 12 küçük kuyu ve 2 tane de büyük hazine vardır

25 Nisan 2022  

İlk olarak Atalarımızın bulduğu, bir adı da “Kuyu Oyunu” demek olan yüzyıllardır topraklarımızda oynanan Türklere ait zekâ ve strateji oyununun adı nedir?

A) Satranç              B) Tavla
C) Dama                 D) Mangala

25 Nisan 2022  

Satranç yarışmalarında oyuncuların yaptığı hamlelerin bir kâğıda yazılı olarak aktarılması sonucu ortaya çıkan, böylelikle oynanan oyunun kaydının tutulmasını sağlayan ve aynı zamanda ‘satrancın dili’ olarak da isimlendirilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kotasyon             B) Nütasyon
C) Rotasyon             D) Notasyon

25 Nisan 2022  

Belli bir problemi çözmek veya belirli bir amaca ulaşmak için takip edilen yola/yönteme ……………….denir. Aynı zamanda Zekâ Küpünü çözerken kullanılan yöntemin adı da olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Geometri             B) Logaritma
C) Algoritma             D) Matematik

25 Nisan 2022  

Satranç oyununda L şeklinde hareket eden ve taşların üzerinden atlayan taş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kale     B) At     C) Fil     D) Piyon

25 Nisan 2022  

Aşağıdakilerden hangisi MEB zekâ oyunları dersi öğretim programındaki öğrenme alanları içinde yer alan Strateji Oyunu türlerinden biri değildir?

A) Sudoku     B) Mangala     C) Dama     D) Satranç

25 Nisan 2022  

1,4,10,22,46,?
Yukarıda verilen sayı dizilişinde soru işareti yerine hangi sayı gelmelidir?

................. .................... ...................

................. .................... ...................

25 Nisan 2022  

Önceki günden 4 gün sonra gelen gün Salı ise bugün günlerden nedir?

................. .................... ...................

................. .................... ...................

25 Nisan 2022  
SAYI BULMA: Verilen sayılar ile dört işlem ( + , - ./. x ) kullanarak hedef sayıya en kısa işlem adımı ile ulaşmaktır.

HEDEF SAYI
378

VERİLEN SAYILAR
9, 9 ,8 ,3 ,7 , 40


25 Mart 2022  

Aşağıda verilen şekli 2 ile 10 arasındaki sayıları kullanarak her satırdaki ve sütundaki sayıların toplamı 18 olacak şekilde doldurulduğunda A + B + C işleminin sonucu hangisi olur?
zeka oyunları sorusu

A) 9    B) 14    C) 16    D) 18

25 Mart 2022  

Aşağıda verilen şekilde soru işareti ile gösterilen yere hangisi gelmelidir?
zeka oyunları sorusu 6.sınıf

A) 15    B) 8    C) 5    D) 3

25 Mart 2022  

Aşağıda verilen şekil işlemine göre A + B + C işleminin sonucu hangisidir?
6.sınıf zeka oyunları sorusu

A) 25    B) 29    C) 32    D) 34

25 Mart 2022  

Aşağıda verilen işlem piramitine göre a / b hangisi olur?
işlem piramiti

A) 114    B) 129    C) 143    D) 150

25 Mart 2022  

Aşağıda verilen bulmacayı kurallarına uygun şekilde doldurulduğunda a + b + c + d toplamı hangisi olur?
zeka oyunları 6.sınıf sorusu

A) 5    B) 9    C) 13    D) 18