2021-2022 6.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 1.Dönem 1.Sınavları.


6.Sınıf ait Sosyal Bilgiler dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 6.Sınıf Sosyal Bilgiler dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 6.Sınıf Sosyal Bilgiler dersi 1.Dönem 1.Sınavını indirebilirsiniz.

6.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

12 Kasım 2021  

Bilimsel araştırmada, kullandığımız diğer kaynakların belirtildiği bölüme ne denir?

A) Hipotez            B) Kaynakça
C) Atıf                     D) İçerik

12 Kasım 2021  

Aşağıdakilerden hangisi olgu ve görüş ile ilgili doğru bir bilgidir?

A) Olgu kişisel görüşler içerir.
B) Görüş kanıtlanabilir.
C) Olgu görüşe göre daha nesneldir.
D) Görüş olguya göre daha nesneldir.

12 Kasım 2021  

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırma basamaklarından biri değildir?

A) Konunun belirlenmesi
B) Hipotezlerin test edilmesi
C) Sorun çözümüne yönelik hipotezlerin yazılması.
D) Konunun araştırılmaya değer olduğunu tespit etmek.

12 Kasım 2021  

Aşağıdaki cümlelerden hangisi görüştür?

A) Türkiye Cumhuriyetinin başkenti Ankaradır.
B) Futbol takımı 11 kişiden oluşur.
C) Basketbol futboldan daha eğlencelidir.
D) Türkiye bir yarım ada ülkesidir.

12 Kasım 2021  

Olgu: Gerçek olan, varlığı inkar edilemeyen bir durum, nesne veya niteliktir. Olgunun doğruluğu ispat edilebilir. Örneğin; “Türkiye’nin başkenti Ankara’dır.” dediğimizde bir olguyu dile getirmiş oluruz.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi olguya örnek olarak gösterilebilir?

A) İstanbul Türkiye’nin en güzel şehridir.
B) Film izlemek en büyük zevkimdir.
C) Ankara’da karasal iklim görülür.
D) Futbol en sevdiğim spordur.

12 Kasım 2021  

Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgilerin yararlarından biri değildir?

A) Bireyin toplumsallaşmasını sağlar.
B) Fiziki gelişmemizi sağlar.
C) Etkin bir vatandaş olarak gelişmemizi sağlar.
D) Sosyal bütünlüğümüzü korumamızı sağlar.

12 Kasım 2021  

Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi kızı olan ve ilk kadın tarih profesörümüz kimdir?

A) Mübeccel KİRAY        B) Ayşe Afet İNAN
C) Sabiha GÖKÇEN        D) Jale İNAN

12 Kasım 2021  

Kişinin kendi fikirlerini içeren ve kişiden kişiye değişen cümlelere ne cümlesi denir?

A) Kavram   B) Görüş   C) Olgu   D) Genelleme

12 Kasım 2021  

Bilimsel araştırmanın ilk basamağı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Konuyu belirlemek
B) sınıflandırma yapmak
C) Varsayımları belirlemek
D) Dipnotları göstermek

12 Kasım 2021  

Atatürk’ün;
--Türk Tarih Kurumu
--Türk Dil Kurumunu
Gibi kurumları faaliyete açması aşağıdaki bilim dallarından hangisini geliştirmeye yönelik olduğu söylenebilir?

A) Fen Bilimleri          B) Sosyal Bilimler
C) Edebi Bilimler        D) Dini Bilimler

12 Kasım 2021  

Araştırma yaparken alıntı yapılan tüm kaynakların belirtildiği kısımdır.
Yukarıda tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kaynakça                B) Önsöz
C) Dipnot                     D) Araştırma

09 Kasım 2021  

Dünyanın şekli ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

A) Ekvatordan şişkindir.
B) Kutuplardan basıktır.
C) Geoid şeklindedir.
D) Daire şekline çok benzemektedir.

09 Kasım 2021  

Kullandığımız haritalar gerçek boyutunun bir orana göre küçültülerek çizilmesi ile oluşturulmaktadır.
Buna göre haritaların küçültülme oranına ne denir?

A) Ölçüm    B) Ölçek    C) Ölçüt    D) Ölçme

09 Kasım 2021  

Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilimlerden değildir?

A) Psikoloji    B) Coğrafya    C)Tarih    D) Kimya

09 Kasım 2021  

Haritalardaki küçültme oranına ne denir?

A) Grafik    B) Ölçek    C) Tablo    D) Sembol

09 Kasım 2021  

Türkiye 36° – 42° kuzey paralellerinde yer alır.
Sadece buna göre Türkiye ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Ekvatorun kuzeyinde yer alır.
B) Kuzeyi ile güneyi arsındaki fark 6°dir.
C) Başlangıç meridyeninin batısında yer alır.
D) Kuzey – güney doğrultusu yaklaşık 666 km’dir

09 Kasım 2021  

Aşağıda verilen cümlelerden hangisi Türkiye’nin özel konumuyla ilgili değildir?

A) Üç tarafının denizlerle çevrili olması
B) Doğusu ile batısı arasında76 dakika olması
C) Kıyı kesiminin, iç kesimlere göre daha fazla yağış alması
D) Asya ve Avrupa kıtalarında yer alması

09 Kasım 2021  

“Yaşadığım ülkede hep kar yağar. Yazın sıcaklıklar ­10° geçmez bu nedenle avladığımız hayvanların kürklerinden yapılan kalın giysiler giyer, köpeklerin çektiği kızakları kullanırız.” diyen bir çocuk hangi iklimde yaşıyor olabilir?

A) Muson iklimi                B) Kutup iklimi
C) Ekvatoral iklim             D) Çöl iklimi

09 Kasım 2021  

Tarihçiler, tarih öncesini devirlere ayırarak incelerler. “Yontma Taş, Cilalı Taş, Bakır, Tunç, Demir Devri” gibi. Tarihçiler bu sınıflamayı, aşağıdakilerden hangisine göre yapmış olabilirler?

A) Toplumdaki yönetim biçimlerine göre
B) Kullanılan araç gereç ve malzemelere göre
C) İnsanlar arası ilişkilerin türüne göre
D) Yaşanılan bölgenin özelliklerine göre

09 Kasım 2021  

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde Türkiye’nin matematik konumu doğru verilmiştir?

A) 26 D – 45 D meridyeni, 36 K – 42 K paralelleri
B) 26 B – 45 B meridyeni, 36 G – 42 G paraleli
C) 26 B – 45 B meridyeni, 36 K – 42 K paralelleri
D) 26 D – 45 D meridyeni, 36 G – 42 G paralelleri