2021-2022 6.Sınıf Matematik Uygulamaları Dersi 2.Dönem 1.Sınavları.


6.Sınıf ait Matematik Uygulamaları dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 6.Sınıf Matematik Uygulamaları dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 6.Sınıf Matematik Uygulamaları dersi 2.Dönem 1.Sınavını indirebilirsiniz.

6.Sınıf Matematik Uygulamaları 2.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

26 Nisan 2022  

8, 17, a , 25, 30 sayılarından en büyüğü “a” ve açıklığı da 30 ise “a” sayısını bulunuz

............ ..................... ......... .........

............ ..................... ......... .........

............ ..................... ......... .........

26 Nisan 2022  

Yazılı notları 80, 70 ve 75 puan olan bir öğrencinin not ortalamasının 80 puan olması için son yazılıdan kaç puan alması gerekir?

............ ..................... ......... .........

............ ..................... ......... .........

............ ..................... ......... .........

26 Nisan 2022  

Aşağıdaki verilen ifadelerin tamsayı karşılığını yazınız.

a) 25 lira borç : ............ ..................... .........
b) 40 lira gelir : ............ ..................... .........
c) Denizin 12 metre altı: ............ ..................... .........
d) Sıfırın üstünde 14 derece: ............ ..................... .........
e) Apartmanın 8. Katı : ............ ..................... .........

26 Nisan 2022  

EDA’nın matematik sınav ve sözlü notları; 65, 85, 70, 90, 50 şeklindedir.

•Aritmetik ortalamasını bulunuz.
............ ..................... .........
............ ..................... .........
• Açıklığı bulunuz.
............ ..................... .........
............ ..................... .........

26 Nisan 2022  

Aşağıda verilen tam sayılarda toplama işlemlerini yapınız.

a) (+7) + (+3) = ............ ..................... .........
b) (+8) + ( -9) = ............ ..................... .........
c) ( -3) + ( -4) = ............ ..................... .........
d) ( -10) + (+10) = ............ ..................... .........
e) ( -15) + (+20) = ............ ..................... .........

24 Mart 2022  

açı sorusu
Verilen şekle göre soru işareti ile gösterilen yere hangisi gelmelidir?

A) 34    B) 41    C) 52    D) 58

24 Mart 2022  

–7xy + 3 cebirsel ifadesindeki değişkenler hangisinde verilmiştir?

A) –7 ve +3                B) +3 ve x
C)–7 ve xy                 D) x ve y

24 Mart 2022  

3,4,1,2, 5,7,6 sayı dizisinin aritmetik ortalaması kaçtır?

A) 4    B) 5    C) 6    D) 7

24 Mart 2022  

-6 ‘dan büyük en küçük tam sayı ile -3 ‘ten küçük en büyük tamsayının çarpımı kaçtır?

A) -20    B) +20    C) -28    D) +28

24 Mart 2022  

Senem’in yaşı x+4’tür. Dedesinin yaşı Senem’in yaşının 9 katıdır. Buna göre Senem’in dedesinin yaşı kaçtır?

A) 9x+16    B) 9x+36    C) 9x+24    D) 9x+12

24 Mart 2022  

Özgür, elindeki 200 m’lik teli kullanarak, bir kenarı 7m olan kare şeklindeki kümesin etrafına 3 sıra tel çekti. Kalan tel kaç metredir?

A) 49    B) 147    C) 53    D) 51

24 Mart 2022  

42,1 <  GS  < 42,5
Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu GS yerine yazılabilir?

A) 4,22:10                B) 424:10
C) 4,23:x10              D) 0,425x10

24 Mart 2022  

Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu bir asal sayıdır?

A) 2+3.5-7                B) (-3).(-1)
C) 9-2.4+5                D) 12-12+12

24 Mart 2022  

Hangi işlemin sonucu daha büyüktür?

A) (-7) + (-1)                B) (-7) + (+1)
C) (+7) + (+1)              D) (+7) + (-1)

24 Mart 2022  

Bir anne ile 2 kızının 3 yıl önceki yaşları toplamı 38’ dir. Üçünün 2 yıl sonraki yaşları toplamı kaçtır?

A) 41    B) 47    C) 53    D) 57

24 Mart 2022  

Aşağıdaki örüntülerden hangisinde kurala uyulmamıştır?

A) 2, 4, 6, 8, 10, ....... 2n 
B) 1, 3, 5, 7, 9, ..........2n−1 
C) 2, 5, 8, 11, 15, ....... 3n−1 
D) 4,7,10,13,,16……. 3n+1

24 Mart 2022  

( 3x + 2 ) – ( 2x + 3 ) = ? cebirsel ifadesinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) x + 1    B) x – 1    C) 5x – 1    D) 5x – 5

24 Mart 2022  

-16ab+9a+12 ifadesindeki değişkenler aşağıdakilerden hangisidir?

A) -16 ve a            B) -16 , 9 ve +12
C) a ve 12             D) a ve b

24 Mart 2022  

Aşağıdakilerden hangisinin mutlak değeri en büyüktür?

A) - 6    B) -5    C) 0    D) 3

24 Mart 2022  

Aşağıdaki eşitsizliklerden hangisi yanlıştır?

A) -5 < +3            B) 0 > -2
C) -7 < - 2            D) -14 > - 11