2021-2022 6.Sınıf Matematik Dersi 2.Dönem 2.Sınavları.


6.Sınıf ait Matematik dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 6.Sınıf Matematik dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 6.Sınıf Matematik dersi 2.Dönem 2.Sınavını indirebilirsiniz.

6.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

23 Mayıs 2022  

3x + 18 cebirsel ifadesine uygun sözel ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bir sayının 18 fazlası
B) Bir sayının 3 katının 18 eksiği
C) Bir sayının üçte birinin 18 fazlası
D) Bir sayının 3 katının 18 fazlası

23 Mayıs 2022  

(–37) + ▲ = (+12) + (–37) eşitliğinin doğru olabilmesi için ▲ yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) +25     B) -25     C) +12     D) –37

23 Mayıs 2022  

-68 < ▲ < -41 sıralamasında ▲ yerine yazılabilecek en büyük tam sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A) -40     B) -42     C) -67     D) -69

23 Mayıs 2022  

+12, –5, +1 ve -1 sayılarının küçükten büyüğe sıralanışı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) -1 < -5 < +1 < +12        B) -5 < -1 < +1 < +12
C) -5 < -1 < +12 < +1        D) +1 < -5 < -1 < +12

23 Mayıs 2022  

|-3| + |0| + |+6| işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) +9     B) +6     C) +3     D) -3

23 Mayıs 2022  

-6 ile +6 arasında kaç tane tam sayı vardır?

A) 12     B) 11     C) 10     D) 9

23 Mayıs 2022  

Bir karınca sayı doğrusunda (+5) noktasında durmaktadır. Karınca kendisi ile başlangıç noktasına eşit uzaklıkta bulunan buğday tanesini görüyor, buna göre buğday tanesi sayı doğrusunda hangi noktada durmaktadır?

A) (+6)     B) (-5)     C) 4     D) (-3)

23 Mayıs 2022  

Aşağıdaki sayılardan hangisi asal sayı değildir?

A) 1     B) 2     C) 5     D) 11

23 Mayıs 2022  

1.000 000 cm2 kaç m2 dir?

A) 1     B) 10     C) 100     D) 1000

23 Mayıs 2022  

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) İki basamaklı en büyük negatif tam sayı yoktur.
B) En küçük pozitif tam sayı 0 dır.
C) Mutlak değeri 5 olan iki tam sayı vardır.
D) -1 ile +1 arasında tam sayı yoktur.

23 Mayıs 2022  

0,6 + 0,7 + 0,8 + 0,9 işleminin sonucunu hangisidir?

A) 3     B) 3,1     C) 3,5     D) 3,9

23 Mayıs 2022  

4 + 4 : 4 işlemin sonucu kaçtır?

A) 2     B) 3     C) 4     D) 5

23 Mayıs 2022  

Aşağıdakilerden hangisi asal sayıdır?

A) 10     B) 11     C) 12     D) 15

23 Mayıs 2022  

-4 ile +3 arasındaki sayılar hangi seçenekte doğru gösterilmiştir?

A) -3, -2, -1, +1, +2, +3 
B) -3, -2, -1, 0, +1, +2 
C) -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2 
D) -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3

23 Mayıs 2022  

5x-12 cebirsel ifadesinin x = 2 için değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 2     B) 3     C) 0     D) -2

23 Mayıs 2022  

2m+5 cebirsel ifadesine karşılık gelen cümle aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yaşımın 5 fazlasının 2 katı.
B) Paramın 2 fazlasının 5 katı.
C) Çözdüğüm soruların 2 katının 5 fazlası.
D) Bir sayının 2 katı.

23 Mayıs 2022  

5, 3, -6, -1, 2 sayıları sayı doğrusunda gösterildiğinde en ortadaki sayı hangisidir?

A) -5     B) 2     C) 3     D) -1

23 Mayıs 2022  

Aşağıdakilerden hangisi en büyüktür?

A) |-5|     B) +3     C) |-7|     D) 0

23 Mayıs 2022  

Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu en küçüktür?

A) (-3) + (8)              B) (-6) + (-3)
C) (-9) - (-10)           D) (-7) + (7)

23 Mayıs 2022  

3x + 18 cebirsel ifadesine uygun sözel ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bir sayının 18 fazlası
B) Bir sayının 3 katının 18 fazlası
C) Bir sayının üçte birinin 18 fazlası
D) Bir sayının 3 katının 18 eksiği