2021-2022 6.Sınıf Matematik Dersi 2.Dönem 1.Sınavları.


6.Sınıf ait Matematik dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 6.Sınıf Matematik dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 6.Sınıf Matematik dersi 2.Dönem 1.Sınavını indirebilirsiniz.

6.Sınıf Matematik 2.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

23 Mart 2022  

Aşağıdaki işlemleri yapınız.

a) (-4) + (- 9) =
......................... .................. ......................
......................... .................. ......................
b) (+13) – (-16) =
......................... .................. ......................
......................... .................. ......................

23 Mart 2022  

Aşağıdaki noktalı yerlere uygun ifadeleri yazınız.

a. Negatif iki tam sayının toplamı . . . . . . . . . . bir tam sayıdır.
b. Tam sayılarla çıkarma işlemi; . . . . . . . . . . . . ., çıkanın ters işaretlisi ile toplanması anlamına gelir.
c. Mutlak değerleri eşit ve ters işaretli iki tam sayının toplamı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . eşittir.
ç. Toplama işleminde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . yerleri değiştirilirse toplam değişmez.
d. Bir tam sayının . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ile toplamı bu tam sayıya eşittir.

23 Mart 2022  

Aşağıdaki işlemlerden doğru olanların yanına D, yanlış olanların yanına Y yazınız.

(… ) Sayı doğrusundaki bir tam sayı, sağındaki sayılardan küçük, solundaki sayılardan büyüktür.
(. . . ) Her pozitif sayı, negatif sayılardan küçüktür.
(. . . ) 0, negatif sayılardan küçük, pozitif sayılardan büyüktür.
(. . . ) Pozitif iki tam sayının toplamı pozitif bir tam sayıdır.
( … ) |-23| = |+23|

23 Mart 2022  

Aşağıdaki toplama ve çıkarma işlemlerini yapınız.

( + 6 ) + (+8 ) = ......................... ..................  
( ̶ 7 ) + ( + 2 ) = ......................... ..................  
( +9 ) + ( ̶ 3 ) = ......................... .................. 
( ̶ 12 ) – ( +5 ) = ......................... .................. 
(+14 ) – ( ̶ 4 ) = ......................... ..................  
–8 +3–13 = ......................... ..................  

23 Mart 2022  

Ahmet’in kilosu 80 cm, babasının kilosu 120 cm olduğuna göre Ahmet’in kilosunun babasının kilosuna oranı nedir? (En sade biçimde yazınız)

......................... .................. ......................

......................... .................. ......................

......................... .................. ......................

23 Mart 2022  

Aşağıdaki eşitlikleri uygun bicimde tamamlayınız.

a) 23 = ……
b) I-3I = ……..
c) I+4I = ………
d) 70 = ……

23 Mart 2022  

Ali Pazartesi günü 70, Salı günü 80 Çarşamba günü ise 60 sayfa kitap okumuştur. Ali’nin üç günde okuduğu kitap sayfa sayısının aritmetik ortalamasını ve açıklığını hesaplayınız.

......................... .................. ......................

......................... .................. ......................

......................... .................. ......................

23 Mart 2022  

Aşağıdaki verilen ifadelerden doğru olanları yanına D , yanlış olanları yanına Y yazınız.

(…..) 6,12,18,24,…. Örüntüsünün kuralı 6n dir.
( …. ) pozitif tam sayılarda sıfıra yakın olan daha büyüktür.
( …..) 1,47 sayısının onda birler basamağına göre yuvarlanmış hali 1,5 dir.
(…...) Zıt işaretli iki tamsayının toplamı her zaman pozitiftir.
(…...) 12,8,6 ve 4 sayıları 24’ün çarpanlarından bazılarıdır.
(……) En büyük negatif tam sayı -1 dir.
(...….) Bütünler açıların ölçüleri toplamı 180 derecedir.
(...….) Ters açıların ölçüleri birbirine eşittir.

23 Mart 2022  

Aşağıdaki ifadelerde belirtilen tamsayılardan hangisi pozitif tamsayıdır?

A) Deniz seviyesinin 200 m altı
B) Şirket 200 TL zararda
C) Ahmet Bey’in aylık geliri 1200 TL
D) Hava sıcaklığı sıfırın altında 8 derece

23 Mart 2022  

Aşağıdaki ondalık kesirleri istenen basamağa göre yuvarlayınız.

a) 2,46 (onda birlere yuvarlayınız)
................... ......................... ......................
b) 1,214 (yüzde birlere yuvarlayınız)
................... ......................... ......................

23 Mart 2022  

Aşağıdaki işlemleri yapınız.

a) 2,312 + 10,21 =
................... ......................... ......................
b) 21,21 – 19,254 =
................... ......................... ......................
c) 2,4 x 1,5 =
................... ......................... ......................
d) 1,25 : 0,05=
................... ......................... ......................

23 Mart 2022  

Aşağıdaki işlemleri yapınız.

a) ( +6 ) + ( -7 )=
................... ......................... ......................
b) ( -7 ) - ( -2 )=
................... ......................... ......................
c) (-5) + (-9) =
................... ......................... ......................
d) (-12) - ( -15) =
................... ......................... ......................
e) (-9) + (+20) + (-11)=
................... ......................... ......................

23 Mart 2022  

Aşağıdaki durumlara karşılık gelen tam sayıları işaretleriyle yazınız.

12 TL borç=………..
26 TL gelir= ……………
0’ın altında 5 ˚C= ………..
Deniz seviyesi= ……………
Yerin altında 4 m= ………….

23 Mart 2022  

“ 5, 8, 11, 14, 17, 20 … “ örüntüsünün;

a) kuralını yazınız. (2*3=6 puan)
................... ......................... ......................
................... ......................... ......................
b) 50. Terimi kaçtır? Bulunuz.
................... ......................... ......................
................... ......................... ......................

23 Mart 2022  

Aşağıdaki işlemlerde boşluklara hangi sayıların yazılacağını bulunuz.

a) (+9) +….. = (-2) + (+9)
b) … + (-12) = 0
c) 8 + ..… = 8
ç) [(–1) + …..] + (–9) = (–1) + [(+6) + (–9)]
d) …….. + 0 = +36

23 Mart 2022  

Aşağıda verilen cebirsel ifadelere uygun sözel ifadeler yazınız.

a) 3x+4 (...................................................)
b) x-5 (....................................................)
c) 2x+x(...................................................)
d) (x+8)3 (................................................)
e) 6x-8 ( ..................................................)

23 Mart 2022  

Aşağıda verilen işlemleri yapınız.

a) (-9)+(15)=?
................... ......................... ......................
b) (-8)-(-10)=?
................... ......................... ......................
c) +14+(+6)=?
................... ......................... ......................
d) (-1)+(-1)=?
................... ......................... ......................
e) (+15)+(-15)=?
................... ......................... ......................

20 Şubat 2022  

Aşağıda verilen işlemleri yapınız

6.(2x+9)+4.(5y-4) = .............. ................ ...............
(-5x+2)+(-6x-4) = .............. ................ ...............
4.(4x-7)-3.(3x+6) = .............. ................ ...............
(12x+5)+(4x-3) = .............. ................ ...............
5x+6-4x+8 = .............. ................ ...............

20 Şubat 2022  

Aşağıdaki cebirsel ifadelerin eşdeğer cümlelerini yazınız.

a) Bir sayının 2 fazlası: .............. ................ ...............
b) Bir sayının 7 katı: .............. ................ ...............
c) Bir sayının 5 katının 12 eksiği: .............. ................ ...............
d) Bir sayının 9 eksiğinin 4 katı: .............. ................ ...............
e) Bir sayının 8 eksiğinin 6’ya bölümü: .............. ................ ...............

20 Şubat 2022  

-3x + 5y + 8 + 9x – y cebirsel ifadesinde:

a- Kaç terim vardır?
.............. ................ ............... .............. ................
.............. ................ ............... .............. ................
b- Sabit terim hangisidir?
.............. ................ ............... .............. ................ 
.............. ................ ............... .............. ................
c- Kat sayılar hangileridir?
.............. ................ ............... .............. ................ 
.............. ................ ............... .............. ................ 
ç- Benzer terimler hangileridir?
.............. ................ ............... .............. ................ 
.............. ................ ............... .............. ................