2021-2022 6.Sınıf Matematik Dersi 1.Dönem 2.Sınavları.


6.Sınıf ait Matematik dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 6.Sınıf Matematik dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 6.Sınıf Matematik dersi 1.Dönem 2.Sınavını indirebilirsiniz.

6.Sınıf Matematik 1.Dönem 2.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

11 Ocak 2022  

Aşağıdaki boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz.

a)  En büyük negatif tam sayı ………………….. dır.
b) Bir veri grubunda en büyük değer ile en küçük değer arasındaki farka  ……………………denir.
c) Bin yıla …………………………… denir.
d) Toplama işleminde etkisiz eleman ………..dır.
e) Elemanı olmayan kümeye …………………. küme denir.

11 Ocak 2022  

Aşağıda verilenlerin doğru olanların yanına “D”, yanlış olanların yanına “Y” yazınız.

(……..) Her negatif sayı 0’dan büyüktür.
(……..) Aynı işaretli sayılar toplanırken önce ortak işaret yazılır ve sonra  sayılar toplanır. 
(…….) Sayının rakamları toplamı 2 nin katı olan sayılar 2 ye tam bölünebilir.
(……) Ortak elemanı olan kümelere ayrık kümeler denir.
(……) Üzerinde araştırma yapılan gruba örneklem denir.

11 Ocak 2022  

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına D, yanlış olanların yanına Y yazınız.

(. . . ) 17. (8 + 19) = 17. 8 + 19. 17
(. . . ) 40. (33 – 15) = 40. 33 + 40. 15
(. . . ) 9. 14 – 9. 10 = 9. (14 – 10)

11 Ocak 2022  

İki kardeşten Buse 8, Hasan 12 yaşındadır. Buse ile Hasan’ın babalarının yaşı, bu iki kardeşin yaşları toplamının iki katıdır. Babanın yaşı kaçtır?

................. ................... .............. .............

................. ................... .............. .............

................. ................... .............. .............

11 Ocak 2022  

Aşağıda verilen boşlukları doldurunuz.

a) Ölçüleri eşit olan açılara …………….. açılar denir.
b) Başlangıç noktaları aynı olan iki …………………….. oluşturduğu şekle açı denir.
c) Bir kenarı ve köşesi ortak olan iki açıya …………........... açılar denir.
d) Kesişen iki doğruda oluşan açılardan komşu olmayan açılara …………………….. açılar denir.

11 Ocak 2022  

Bir sınıftaki öğrencileri 4’erli, 6’şarlı, 8’erli sayılınca her seferinde bir öğrenci artıyor. Bu gruptaki öğrenci sayısı en az kaçtır?

................. ................... .............. .............

................. ................... .............. .............

................. ................... .............. .............

11 Ocak 2022  

Bakkal Amca 72 kg ve 60 kg’lık torbalardaki toz şekeri , eşit miktarlarda ve hiç şeker artmayacak şekilde en az sayıda torba kullanılarak paylaştırmak istiyor. Bu iş için kaç tane torbaya ihtiyacımız vardır?

................. ................... .............. .............

................. ................... .............. .............

................. ................... .............. .............

11 Ocak 2022  

Sabit hızla büyüyen bir fidan dikildikten sonra boyu 3 yılda 15 cm büyümektedir. Buna göre dikildiğinde boyu 10 cm olan bir fidanın 9 yıl sonunda boyu kaç santimetre olur?

................. ................... .............. .............

................. ................... .............. .............

................. ................... .............. .............

11 Ocak 2022  

6-J sınıfındaki kız öğrencilerin sayısının tüm sınıfa oranı 5 / 8 ‘dir. Buna göre erkek öğrenci sayısı 12 ise sınıf mevcudu kaçtır?

................. ................... .............. .............

................. ................... .............. .............

................. ................... .............. .............

11 Ocak 2022  

Ömer İstanbul-Bursa arasındaki 360 km yolu 4 saatte, Kübra ise aynı yolu 6 saatte gitmiştir. Buna göre Ömer’in 1 saatte gittiği yolu Kübra’nın 1 saatte gittiği yola oranını bulunuz.

................. ................... .............. .............

................. ................... .............. .............

................. ................... .............. .............

11 Ocak 2022  

25'ten küçük kaç tane asal sayı vardır?

A) 7    B) 8    C) 9    D) 10

11 Ocak 2022  

Aşağıdakilerde hangisi yanlıştır?

A) 2 hariç tüm asallar tek sayıdır?
B) En küçük asal sayı 2 'dir.
C) İki basamaklı en küçük asal sayı 11'dir.
D) Asal sayıların katları da asaldır.

11 Ocak 2022  

Aşağıdakilerden hangisi 2,3 ve 5 ile kalansız bölünür?

A) 21    B) 35    C) 50    D) 60

11 Ocak 2022  

8 . (7 - 5) + 18 işleminin sonucu kaçtır?

A) 56    B) 36    C) 34    D) 54

11 Ocak 2022  

14 + 3.2 işleminin sonucu kaçtır?

A) 34    B) 24    C) 20    D) 18

11 Ocak 2022  

15 m kumaşın 9 metrelik kısmı metresi 8 TL den, geri kalan kısmı ise metresi 5 TL den satılmıştır. Buna göre, bu kumaşın 9 metrelik kısmı 5 TL den geri kalanı 8 TL den satılmış olsaydı kaç TL az para kazanılırdı?

................. ................... .............. .............

................. ................... .............. .............

................. ................... .............. .............

11 Ocak 2022  

Aşağıdaki ifadelerin yanına doğruysa (D), yanlışsa (Y) koyarak belirtiniz.

(    ) Toplamları 90 derece olan açılar tümlerdir.
(    ) Basit kesirler her zaman bileşik kesirlerden
büyüktür.
(    ) Payları eşit rasyonel sayılardan paydası küçük olan daha büyüktür.
(    ) Birimi ”m/sn “ olan oranlara birimli oran denir.
(    ) Tüm çift sayılar 4’e tam olarak bölünebilir.

29 Aralık 2021  

50 lirası olan Yavuz, fiyatları aynı olan kalemlerden 5 tane alınca 5 lirası artıyor. Buna göre; 25 lirası olan Sultan, aynı kalemlerden 2 tane alırsa kaç lirası artar?

A) 1        B) 3        C) 5        D) 7

29 Aralık 2021  

Aşağıdakilerden hangisi asal sayı değildir?

A) 17    B) 19    C) 21    D) 23

29 Aralık 2021  

Emre'nin bilgisayarının şifresi 7?6? dört basamaklı doğal sayısıdır. Şifre 5 ile kalansız bölünen bir çift sayıdır.9 ile de kalansız bölünebildiğine göre, şifrenin yüzler basamağında bulunan rakam kaçtır?

A) 0        B) 3        C) 5        D) 9