2021-2022 6.Sınıf Matematik Dersi 1.Dönem 1.Sınavları.


6.Sınıf ait Matematik dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 6.Sınıf Matematik dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 6.Sınıf Matematik dersi 1.Dönem 1.Sınavını indirebilirsiniz.

6.Sınıf Matematik 1.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

23 Ekim 2021  

Bir paketlemeci 120 kg fındık ile 128 kg fıstığı paketleyecektir. Yalnız paketlemede olabilecek en büyük ve eşit büyüklükteki paketler kullanılacaktır. Geriye hiç fındık veya fıstık artmayacaktır. Buna göre bu paketlemeci kaç tane pakete ihtiyaç duymaktadır ?

A) 30    B) 31    C) 32    D) 33

23 Ekim 2021  

İki otobüs aynı anda sefere çıkıyorlar. Biri 18 saatte gidip geri geliyor. Öteki 15 saatte gidip geri geliyor. Buna göre bu iki otobüs aynı anda ilk kez çıktıktan kaç saat sonra tekrar birlikte aynı anda sefere çıkarlar?

A) 20    B) 27    C) 30    D) 35

23 Ekim 2021  

278A sayısı 4 ile kalansız bölünebiliyor. Buna göre A yerine yazılabilecek olan sayıların çarpımı kaçtır?

A) 0    B) 8    C) 12    D) 32

23 Ekim 2021  

538A sayısı 6 ile kalansız bölünebiliyor. Buna göre A sayısı yerine yazılabilecek olan sayıların toplamı hangisidir?

A) 14    B) 16    C) 18    D) 20

23 Ekim 2021  

Yıldırım'ın yaşı kardeşi Nihan'ın yaşının 2 katından 3 fazladır. Bu iki kardeşin yaşları toplamı 24 olduğuna göre Yıldırım kaç yaşındadır?

A) 11    B) 14    C) 17    D) 19

23 Ekim 2021  

Bir tiyatro oyununu 224 kişi izlemeye gelmiştir. 144'ü tam geri kalanı öğrenci biletidir. Tam bile 20 TL, öğrenci bileti 15 TL'dir. Bu oyunun izleyicilerinden elde edilen hasılat kaç TL'dir?

A) 4088    B) 2890    C) 1900    D) 1580

23 Ekim 2021  

Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) En küçük asal sayı 2’dir
B) Asal sayılar yalnız 1 ve kendisine kalansız bölünebilir
C) İki basamaklı en büyük asal sayı 97 sayısıdır.
D) Bütün asal sayılar tektir

23 Ekim 2021  

77.102 İşlemi çarpmanın dağılma özelliğini kullanarak yapmak isteyen Ali’nin işlemi aşağıdakilerden hangisi gibi olmalıdır?

A) 77.(100-2)    B) 102.77    C) 77.(100+2)    D) 77.100.2

23 Ekim 2021  

27 . ( 29 - 5 ) = 27 . 29 – 27 .*
Yukarıdaki işlemde “ * ” yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) 6       B) 7        C) 5       D) 8

23 Ekim 2021  

8 + 5 – 3 . 2 = 12  eşitliğin sağlanması için aşağıda verilen işlemlerden hangisi parantez içine alınmalıdır?

A) 8+5    B) 3.2    C) 5-3    D) 3.2

23 Ekim 2021  

96 : 6 + 5 . 10 - 9  işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) 57    B) 78    C) 105    D) 201

23 Ekim 2021  

A=5, B=3 olduğuna göre A üzeri B ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A) 5.5.5                    B) 3.3.3.3.3
C) 5+5+5                  D) 3+3+3+3+3

23 Ekim 2021  

15 tane 10’un çarpımı sonucunda elde edilen sayı kaç basamaklıdır?

A) 15        B) 16        C) 17        D) 18

23 Ekim 2021  

5 basamaklı 4444a sayısı 9 ile kalansız bölünebildiğine göre a yerine kaç yazılmalıdır?

A) 7        B) 9        C) 2        D) 6

23 Ekim 2021  

Sedat ,saati 35 kr olan interneti günde 2 saat kullanmaktadır. 20 günlük internet kullanım sonunda kaç TL öder?

A) 10       B) 12        C) 13        D) 14

23 Ekim 2021  

Aşağıdaki sayılardan hangisi hem 3 ile hem de 5 ile kalansız bölünür?

A) 36        B) 45        C) 55        D) 70

23 Ekim 2021  

6 / B sınıfı 27 kişidir. Baran sınıfındaki arkadaşlarına üçer şeker dağıtırsa kendisine 6 şeker kalıyor. Sınıftan 6 kişi ayrılırsa her birine kaç şeker düşer?

A) 3        B) 4        C) 5        D) 6

23 Ekim 2021  

Necdet Ülger Ortaokulunda öğrencilerin yarısı kızdır. Erkekler 6 eşit gruba ,kızlar 12 eşit gruba ayrılıyor. Her bir erkek grubundaki öğrenci sayısı, her bir kız grubundaki öğrenci sayısından 10 fazla olduğuna göre bu okulda kaç öğrenci vardır?

A) 240    B) 150    C) 126    D) 320

23 Ekim 2021  

Beş basamaklı 63 729 sayısı aşağıdakilerden hangisine tam bölünür?

A) 2        B) 4        C) 5        D) 9

23 Ekim 2021  

54 metre ve 72 metre uzunluklarındaki iki hortum eşit parçalara bölünmek isteniyor. Her bir parçanın uzunluğu metre cinsinden hangi seçenekteki gibi olabilir?

A) 8        B) 12        C) 14        D) 18