2021-2022 6.Sınıf Fen Bilimleri Dersi 2.Dönem 2.Sınavları.


6.Sınıf ait Fen Bilimleri dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 6.Sınıf Fen Bilimleri dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 6.Sınıf Fen Bilimleri dersi 2.Dönem 2.Sınavını indirebilirsiniz.

6.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 2.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

23 Mayıs 2022  

Zehra öğretmen öğrencilerinden derste yapacağı etkinlik için malzeme listesi verirken öyle bir malzeme istiyor ki hem ısı iletimi ile ilgili bir etkinlikte hem de çukur ve tümsek aynalarla ilgili bir etkinlikte bu malzemeyi kullanayım diyor. Siz olsanız evinizden ne getirirdiniz?

A) Metal kaşık            B) Ayna
C) Su ısıtıcısı               D) Tahta kaşık

23 Mayıs 2022  

Aşağıdakilerden hangisinde ısının yayılma yolu yanlış eşleştirilmiştir?

A) Yanmak olan muma Burcu’nun elini yaklaştırdığında elinin ısınması – İletim
B) Elif’in kaynamakta olan suyun içindeki metal kaşığa dokununca elinin yanması – İletim
C) Oda içindeki kalorifer petekleri sayesinde odanın ısınması – Konveksiyon
D) Güneş’in yeryüzünü ısıtması – Işıma

23 Mayıs 2022  

Aşağıdakilerden hangisi bir elementtir?

A) Yağmur suyu   B) Bakır   C) Şeker   D) Süt

23 Mayıs 2022  

Yapısında sadece tek çeşit atom bulunduran maddelere ne ad verilir?

A) Bileşik   B) Karışım   C) Element   D) Çözelti

23 Mayıs 2022  

Aşağıda verilen maddelerden hangisi akışkan özelliğe sahip değildir?

A) Karbondioksit gazı     B) Su
C) Gümüş tel                    D) Oksijen gazı

23 Mayıs 2022  

Kendiliğinden ışık veren cisimlere doğal ışık kaynağı denir. Aşağıdakilerden hangisi doğal ışık kaynağı değildir?

A) Güneş   B) Mum   C) Yıldız   D) Ateş böceği

23 Mayıs 2022  

Akciğerlerin yapısında bulunan alveollerin solunumdaki görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Havayı nemlendirmek
B) Mikropları tutmak
C) Gaz değişimini sağlamak
D) Sesi oluşturmak

23 Mayıs 2022  

Çay kaşığı çay bardağının içine konulduğunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?

A) Çay kaşığı ile çay arasında ısı alışverişi olur.
B) Çay ısı verir.
C) Çayın tanecikleri hızlanır.
D) Çay kaşığı ile çayın son sıcaklıkları eşit olur.

23 Mayıs 2022  

Lenf dolaşım sisteminde aşağıdakilerden hangisi yer alır?

A) Pankreas                 B) Bademcikler
C) Karaciğer                 D) Böbrekler

23 Mayıs 2022  

1. Doğal gaz
2. Petrol
3. Rüzgar
Yukarıdakilerden hangileri fosil yakıtlardandır?

A) Yalnız 1   B) 1 ve 2   C) 1 ve 3   D) 1, 2 ve 3

23 Mayıs 2022  

Aşağıdakilerden hangisi iyi bir yalıtım malzemesi olamaz?

A) Cam yönü                   B) Altın bilezik
C) Strafor köpük             D) Silikon yünü

23 Mayıs 2022  
Aşağıdakilerden hangisi katı yakıtlardan değildir? A) Odun
B) Doğal gaz
C) Linyit
D) Taş kömürü
23 Mayıs 2022  

Maddelerin elektrik enerjisinin iletimine karşı gösterdikleri zorluğa…..I……denir.
Birimi ..II… dur.
Yukarıdaki bilgide I ve II ile gösterilen yerlere hangi seçenekteki kavramlar yazıldığında bilgi doğru tamamlanır?

A) Direnç - Dinamometre
B) Gerilim - Ohm
C) Reosta - Değişken direnç
D) Direnç - Ohm

23 Mayıs 2022  

Isı yalıtımı malzemesi seçerken nelere dikkat etmemiz gerekir?

A) Kolay yanabilmesi            B) Çabuk çürüyebilmesi
C) Çevreye zarar vermesi    D) Uzun ömürlü olması

23 Mayıs 2022  

Aşağıdakilerden hangisi dünyanın katmanlarından değildir?

A) Hava küre                 B) Su küre
C) Taş küre                   D) Madde küre

23 Mayıs 2022  

Dünya Güneş ve Ay'ı büyükten küçüğe doğru sıralarsak hangi seçenek doğru olur?

A) Güneş-Dünya-Ay      B) Ay-Dünya-Güneş 
C) Güneş-Ay-Dünya      D) Dünya-Güneş-Ay

23 Mayıs 2022  

Aşağıda bazı hücre organellerinin görevleri verilmiştir.
* Protein sentezleme ile görevlidir.
* Bitkilerde hücre zarının dış kısmını çevreler.
* Hücrenin ihtiyacı olan enerjiyi üretir.
Verilen görevler ile aşağıdaki organeller eşleştirildiğinde hangi organel açıkta kalır?

A) Mitokondri             B) Endoplazmik Retikulum
C) Hücre Çeperi         D) Ribozom

23 Mayıs 2022  

Maddelerin taneciklerinde farklılaşma oluşturmayan, sadece görünümünü şeklini ve halini değiştiren değişimlere fiziksel değişim denir.
Buna göre aşağıdaki olaylardan hangisinin sonucunda maddelerin taneciklerinde değişim meydana gelir?

A) Ezilme                 B) Parçalanma
C) Küflenme            D) Hal Değişimi

23 Mayıs 2022  

Bir maddenin birim hacminin kütlesine maddenin yoğunluğu denir.
Maddenin yoğunluğu ile ilgili olarak;
I. Tüm maddelerin yoğunluğu aynıdır.
II. Kütle ve hacme bağlıdır.
III. Birimi g/cm3’tür.
İfadelerinden hangisi/hangileri doğrudur?

A) I, II ve III    B) II ve III    C) I ve III    D) Yalnız I

23 Mayıs 2022  

Aşağıda verilen ifadelerde bazı kısımlar boş bırakılmıştır.
* Odun kömür ve petrol ….………… yakıtlardır.
* Elektrik enerjisinin üzerinden serbestçe geçebildiği maddelere ………..... maddeler denir.
* Rüzgar, Güneş ve hidroelektrik vb. ….……. enerji kaynaklarıdır.
Verilen ifadelerdeki boş bırakılan yerler aşağıdaki kelimelerle doldurulduğunda hangi seçenekteki kelime açıkta kalır?

A) Yenilenebilir            B) Yenilenemez
C) Fosil                          D) İletken