2021-2022 6.Sınıf Fen Bilimleri Dersi 2.Dönem 1.Sınavları.


6.Sınıf ait Fen Bilimleri dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 6.Sınıf Fen Bilimleri dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 6.Sınıf Fen Bilimleri dersi 2.Dönem 1.Sınavını indirebilirsiniz.

6.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

23 Mart 2022  

Aşağıdaki boşlukları uygun sözcüklerle tamamlayınız.

1- Direncin birimi ………………… dur.
2- Ampulde ışık oluşturabilmek için kullanılan tel, ……………………… denilen metalden yapılmıştır.
3- Bir iletkenin kalınlığı arttıkça,elektrik enerjisinin iletimine ……………… ……… direnç gösterir.
4- ………………… ……………………… kandan hücreler arasına sızan maddeleri toplayarak yeniden kana kazandırır.
5- Vücudun savunmasında görevli olan kan hücresi ………………………… dır.

23 Mart 2022  

Aşağıdaki doğru-yanlış sorularından doğru olanlara D, yanlış olanlara Y harfi yazınız.

1- (………) İnsan vücudu elektrik enerjisini iletmez
2- (………) Pil ve akü gibi araçlara üreteç denir.
3- (………) Şekerli su,sıvı yalıtkanlara örnek olarak verilebilir.
4- (………) Midemizin çalışmasını sağlayan kaslar,çizgili kaslardır.
5- (………) Kalp kası düz kaslardan oluşmuştur.

23 Mart 2022  

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlar için D ve yanlış olanlar için de Y seçeneğini işaretleyiniz

1. Küçük kan dolaşımı kalp ile vücut arasında gerçekleşir.
D     Y
2. Aynı yolu daha kısa sürede giden aracın sürati daha fazladır.
D     Y
3. Yumurtadan omlet yapılması fiziksel değişime örnektir.
D     Y
4. Ses kaynağına yaklaştıkça sesin şiddeti artar.
D     Y
5. Söğüt dalından yeni bir söğüt ağacının oluşması eşeysiz üremeye örnektir.
D     Y
6. Başkalaşım olayı sadece kurbağalarda görülür.
D     Y
7. Balıklarda iç döllenme, dış gelişme görülür.
D     Y
8. Koyun, kedi, yarasada yavru bakımı görülür.
D     Y

23 Mart 2022  

Aşağıdaki boşluklara uygun ifadeyi yazınız
vejatatif- yankı-polen-çok-az-tozlaşma- dağınık-zigot-düzgün-yumurta-bölünme- yansımasürüngenler,sperm

1.Sesin bir engelden yansıyıp tekrar duyulmasına ......................denir.
2.Amip, paremesyum gibi canlılarda....................ile çoğalır.
3.Işık ışınları pürüzlü yüzeylerde ......................yansıma gerçekleştirir.
4.Çiçekli bitkilerde erkek organın üzerinde ....................bulunur.
5.Çiçekli bitkilerde polenlerin dişi organın tepeciğine yapışmasına …………………………denir.
6.Erkek üreme hücresine ………………… dişi üreme hücresine …………………..denir.
7.Erkek üreme hücresi ve dişi üreme hücresinin birleşmesi sonucu ……………...oluşur.
8……………………………….bitkilerde görülen eşeysiz üreme çeşididir.
9.Yoğunluğu ……………..… olan cisimler batar, yoğunluğu ……..…….olan cisimler yüzer.

23 Mart 2022  

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Ses ve ışık bir enerji türüdür.
B) Demirin paslanması fiziksel değişimdir.
C) Bitkilerde erkek üreme hücresi polendir.
D) Hayvanlarda erkek üreme hücresi spermdir.

23 Mart 2022  

Aşağıda verilenlerden hangisi saydam olmayan bir maddedir?

A) Hava    B) Su    C) Altın    D) Cam

23 Mart 2022  

Bir tohum çimlenebilmesi için aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç duymaz?

A) Oksijen    B) Su    C) Işık    D) Uygun sıcaklık

23 Mart 2022  

Ses aşağıdaki ortamlardan hangisinde en hızlı yayılır?

A) Katılarda            B) Gazlarda
C) Sıvılarda            D) Boşlukta

23 Mart 2022  

A ve B şehirleri arasındaki masefe 360 km’dir. A şehrinden B şehrine 5 saatte giden aracın sürati kaç m/s’dir?

A) 72    B) 60    C) 40    D) 20

18 Şubat 2022  

Petrol ve ürünlerinin yakılması sonucu aşağıdaki gazlardan hangisi atmosfere yayılarak çevre kirliliğine yol açar?

A) Kükürtdioksit        B) Oksijen
C) Azot                        D) Fosfor

18 Şubat 2022  

Aşağıdakilerden hangisi petrolün ayrıştırılması ile elde edilen maddeler arasında değildir?

A) Benzin            B) Doğal gaz
C) Gaz yağı         D) Asfalt

18 Şubat 2022  

Çoğunlukla termik santrallerde elektrik üretmek için kullanılan katı yakıt aşağıdakilerden hangisidir?

A) Taş kömürü koku     B) Odun
C) Linyit                            D) Antrasit

18 Şubat 2022  

Kömürün yer altından yer yüzüne çıkarıldığı bölgelere ...................... denir.
Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

A) Taş ocağı                  B) Maden ocağı
C) Kömür işletmesi    D) Yeraltı işletmesi

18 Şubat 2022  

Aşağıdakilerden hangisi yakıtların kullanım alanlarından değildir?

A) Bina ısıtmak için
B) Araba ve uça enerjisi için
C) Doğaya oksijen salmak için
D) Elektrik üretmek için

18 Şubat 2022  

Yanma ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

A) Yanma kimyasal bir olaydır.
B) Yanma işlemi sonrası ortaya yeni bir madde çıkar
C) Yanma sırasında dışarıya enerji çıkar
D) Yanma sürecinde fiziksel değişim olmaz.

18 Şubat 2022  

Elektrik kablolarının dışının plastikle kaplanmasının sebebi hangisidir?

A) Yalıtkan olması
B) Kablonun kırılmasını önlemesi
C) Kabloya genleşme özelliği vermesi
D) Kablonun daha güzel görünmesi

18 Şubat 2022  

Aşağıdakilerden hangisi sıvı yalıtkan madde değildir?

A) Tuzlu su         B) Şekerli su
C) Saf su              D) Etil alkol

18 Şubat 2022  

İletken maddeler ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Katı iletken maddeler daha çok kullanılır.
B) Sıvı iletkenlerde bulunmaktadır.
C) Baz gaz halindeki maddelerde elektriği iletebilir.
D) En iyi ileticiler maddenin katı halindeki ileticilerdir.

18 Şubat 2022  

Elektrik enerjisini bir noktadan başka bir noktaya iletebilen maddelere ne denir?

A) Yalıtkan madde        B) Yarı iletken madde
C) İletken madde         D) Yarı yalıtkan madde

18 Şubat 2022  

Elektriğin transferini sağlayan - bir yerden başka bir yere gitmesini sağlayan - devre elemanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pil    B) Ampul    C) Anahtar    D) Kablo