2021-2022 6.Sınıf Fen Bilimleri Dersi 1.Dönem 1.Sınavları.


6.Sınıf ait Fen Bilimleri dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 6.Sınıf Fen Bilimleri dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 6.Sınıf Fen Bilimleri dersi 1.Dönem 1.Sınavını indirebilirsiniz.

6.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

01 Kasım 2021  

Soluk vermede aşağıdakilerden hangisi olmaz?

A) Diyafram kası gevşer, düzleşir
B) Akciğer daralır.
C) Göğüs boşluğu genişler.
D) Alveollerdeki karbondioksit dışarı atılır

01 Kasım 2021  

‘Hücreler canlıdır’ diyen bir araştırmacı aşağıdakilerden hangisini söyleyerek görüşünü ispatlayamaz?

A) Hücreler beslenir ve büyür.
B) Hücrelerin ağırlığı ve hacmi vardır.
C) Hücreler boşaltım yaparlar.
D) Hücreler belli dönemlerde bölünerek çoğalırlar.

01 Kasım 2021  

Aşağıdaki organellerden hangisinin özelliğini öğrenciler söylememiştir?
Beyza: Hücrede enerji üretir.
Zehra: Protein sentezi yapar.
Mehmet: Hücre bölünmesini sağlar.

A) Mitokondri                        B) Ribozom
C) Endoplazmik retikulum  D) Sentrozom

01 Kasım 2021  

Hücre zarı ve hücre duvarı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Hücre zarı tam geçirgen ve esnektir.
B) Hücre duvarı ölü ve serttir.
C) Hücre duvarı seçici geçirgendir.
D) Hücre zarı sadece bitkilerde bulunur.

01 Kasım 2021  

I. Kemiğin enine büyümesini ve beslenmesini sağlar.
II. Asıl görevi yağ depolamaktır. Zorunlu durumlarda kan hücresi üretir.
III. Kürek, kafatası, kaburga leğen gibi kemikler bu kemik çeşidine örnektir.
IV. İçi boşluklu ve deliklidir.
Yukarıda verilen özelliklerle ilgili hangisi yanlıştır?

A) I - Kemik zarıdır.        B) II - Kırmızı kemik iliğidir.
C) III - Yassı kemiktir.     D) IV - Süngerimsi kemiktir.

01 Kasım 2021  

Öğretmen, öğrencilerden hangi hücre yapısıyla ilgili bilgi istemiştir?
Aleyna: Organelleri içinde taşır.
Berat: Büyük çoğunluğu sudan oluşur.
Asiye: Beslenme ve solunum gibi canlılık olayları burada gerçekleşir.

A) Çekirdek                C) Hücre zarı
B) Koful                      D) Sitoplâzma

01 Kasım 2021  

Bir hücre mikroskopta incelendiğinde mitokondri sayısının normalden fazla olduğu görülüyor.
Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hücre sindirim yapmaktadır.
B) Hücre salgılama yapmaktadır.
C) Hücre enerji gerektiren bir iş yapmaktadır.
D) Hücre protein sentezlemektedir.

01 Kasım 2021  

Kemik zarının görevi, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Kasların kemiğe bağlanmasını sağlamak
B) Kemikleri dış etkilerden korumak ve beslemek
C) Kemiklere esneklik ve dayanıklılık sağlamak
D) Kan hücrelerini oluşturmak.

01 Kasım 2021  

Alveoller akciğerlerde yer alır.
Buna göre, alveollerin görevi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru belirtilmiştir?

A) Hava içerisindeki toz ve mikrobu tutar.
B) Havada bulunan oksijenin kan damarlarına geçmesini sağlar.
C) Vücuda alınan havayı ısıtır.
D) Havanın soluk borusuna iletilmesini sağlar.

01 Kasım 2021  

Aşağıdakilerden hangisi, destek ve hareket sisteminin görevlerinden değildir?

A) Hareket etmemizi sağlar.
B) Kan hücrelerini üretir.
C) İç organlarımızı korur.
D) Solunum olayını gerçekleştirir.

01 Kasım 2021  

Soluk alma olayının gerçekleşmesi sırasında;
I. Diyafram kası kasılır.
II. Akciğerler genişler.
III. Akciğerlere oksijen içeren hava dolar.
yukarıdaki olaylardan hangileri meydana gelir?

A) I ve II    B) I ve III    C) II ve III    D) I, II ve III

01 Kasım 2021  

Nefes aldığımızda havanın vücudumuzda izlediği yol aşağıdakilerin hangisi gibidir?

A) Burun-gırtlak-yutak-soluk borusu-bronş-bronşçuk-alveol
B) Burun-yutak-gırtlak-soluk borusu-bronş-bronşçuk-alveol
C) Burun-gırtlak-soluk borusu-bronş-bronşçuk-yutak-alveol
D) Burun-yutak-bronş-soluk borusu-bronşçuk-alveol-gırtlak

01 Kasım 2021  

Aşağıdaki yapılardan hangisi kemik uçlarını ince bir tabaka halinde sararak hareket sırasında kemiklerin aşınmasını önler?

A) Kıkırdak                    B) Kas
C) Kemik zarı                D) Kemik iliği

01 Kasım 2021  

Kemik zarının görevi, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Kasların kemiğe bağlanmasını sağlamak
B) Kemikleri dış etkilerden korumak ve beslemek
C) Kemiklere esneklik ve dayanıklılık sağlamak
D) Kan hücrelerini oluşturmak.

01 Kasım 2021  

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde kan hücresi göreviyle birlikte doğru verilmiştir?

A) Kan pulcukları-vücudun savunması
B) Alyuvarlar-kanın pıhtılaşması
C) Akyuvarlar-oksijen taşınması
D) Akyuvarlar-vücudun savunması

01 Kasım 2021  

Bir canlı şu kısımlardan oluşur
I-  Hücre
III- Sistem
II- Organ
IV– Doku
V- Organizma
Bu olayın sırası hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) III-V-I-II-IV                B) II-I-III-IV-V
C) I-IV-II-III-V                D) III-I-V-II-IV

01 Kasım 2021  

Hem soğan zarında hem de derimizdeki hücrelerde olan yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hücre zarı        B) Hücre çeperi(duvarı)
C) Kloroplast        D) Sentrozom

01 Kasım 2021  

Akciğerlerin yapısında bulunan alveollerin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gaz değişimini sağlamak
B) Havayı nemlendirmek
C) Mikropları tutmak
D) Sesi oluşturmak
01 Kasım 2021  

Bir bitki hücresinde meydana gelen maddeler ve organelleri eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmeler den hangisi yanlıştır?

A) Koful- su besin ve atık madde depolar
B) Mitokondri-Salgı yapar
C) Kloroplast-Fotosentez yapar
D) Çekirdek-Hücre Yönetimi

01 Kasım 2021  

Aşağıda verilen organellerden hangi ikisi aynı hücrede kesinlikle bulunmaz?

A) Ribozom-Sentrozom      B) Koful-Kloroplast
C) Sentrozom-Kloroplast    D) Kloroplast-Golgi aygıtı