2021-2022 6.Sınıf Çevre Eğitimi Dersi 2.Dönem 2.Sınavları.


6.Sınıf ait Çevre Eğitimi dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 6.Sınıf Çevre Eğitimi dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 6.Sınıf Çevre Eğitimi dersi 2.Dönem 2.Sınavını indirebilirsiniz.

6.Sınıf Çevre Eğitimi 2.Dönem 2.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

27 Nisan 2022  

* İklim değişikliği
* Küresel ısınma
* Biyolojik çeşitlilik kaybı
* Erezyon
* Çölleşme
Ormanların tahrip edilmesi ile yukarıda verilenlerden kaç tanesi gerçekleşir?

A) 1    B) 3    C) 4    D) 5

27 Nisan 2022  

I. Gıda ihtiyacını karşılama
II. Odun veya odun dışı hizmetler sunma
III. İstihdam yaratma
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri ormanların faydaları arasında gösterilebilir?

A) I ve II     B) II ve III    C) I, II ve III    D) I ve III

27 Nisan 2022  

Biyolojik çeşitlilik ile ilgili verilenlerden hangisi doğru değildir?

A) Çevresel sistemin işleyişini temelini oluşturur.
B) Tüm türler birbirine doğrudan veya dolaylı yoldan bağlıdır.
C) İnsanların gıda, ilaç ve diğer temel ihtiyaçlarını karşılama açısından önemlidir.
D) Biyolojik çeşitlilik her geçen gün artmaktadır.

27 Nisan 2022  

I. İnsan kaynaklı olabilir.
II. Doğa kaynaklı olabilir.
III. Geçmişten günümüze giderek artmaktadır.
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri biyolojik çeşitlilik için doğrudur?

A) I ve II   B) II ve III    C) I ve III    D) I, II ve III

27 Nisan 2022  

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) İklim değişikliği sorunu temel küresel çevre problemidir.
B) Küresel ısınma ve iklim değişikliği sonucunda ormanlık alanlar artacaktır.
C) Küresel ısınma devamında aşırı hava olayları artacaktır.
D) Küresel ısınma ile birlikte dünya genelinde kasırga, sel gibi veya aşırı sıcaklık görülecektir.

27 Nisan 2022  

I. Su canlıların en önemli hayati doğal kaynaklarından biridir.
II. Sürdürülebilir kalkınma için önemli bir kaynaktır.
III. Sürdürülebilir gelecek için en önemli kaynaktır.
Su için yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) I, II ve III    B) II ve III    C) I ve III    D) I ve II

27 Nisan 2022  

Aşağıda verilenlerden hangisi ışık kirliliğini önlemek için alınabilecek önlemler arasında gösterilmez?

A) Gereksiz aydınlatmalardan kaçınılmalıdır.
B) Işıklar sadece ihtiyaç duyulduğu zaman açılmalıdır.
C) İnsanların ışık kullanımı hakkında bilinçlendirme çalışmaları yapılmalıdır.
D) Evlerimizde istediğimiz kadar ışıklandırma yapılabilir.

27 Nisan 2022  

* Dış cephe aydınlatmaları
* İç mekan aydınlatmaları
* İlan ve reklam panoları
* Park bahçe ışıklandırması
Yukarıda verilenlerden kaç tanesi ışık kirliliğine sebep olur?

A) 1    B) 2    C) 3    D) 4

27 Nisan 2022  

I. Gürültü kaynağını kontrol ederek gürültüye sebep olan etmeni ortadan kaldırmak.
II. Gürültü kaynağının etrafına engeller koymak.
III. Gürültüyü bireysel olarak engellemek.
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri gürültüyü kontrol etme yöntemleri arasında gösterilir?

A) I ve II     B) II ve III    C) I, II ve III    D) I ve III

27 Nisan 2022  

Gürültü kirliliği ile ilgili verilenlerden hangisi doğru değildir?

A) İnsan sağlığını olumsuz etkilemektedir.
B) 70 desibel üzeri ses seviyesi gürültü olarak adlandırılır.
C) Gürültülü ortamlarda hastalar daha geç iyileşmektedir.
D) Gürültü strese ve yorgunluğa sebep olmaktadır.

27 Nisan 2022  

* Tarım ilaçları
* Sanayi atıkları
* Kimyasal gübreler
* Radyoaktif atıklar
* Asit yağmurları
Yukarıda verilenlerden kaç tanesi toprak kirliliğine sebep olur?

A) 5    B) 4    C) 3    D) 2

27 Nisan 2022  

Su kirliliğinin önlenmesi için aşağıda verilen önlemlerden hangisi yanlıştır?

A) Yapay gübre kullanımı desteklenmelidir.
B) Sanayi atıklarının temizlenmesi için arıtma tesisi kurulması
C) Çöplerin su kaynaklarına bırakılmaması.
D) Su kaynaklarının korunması ve kullanımı hakkında bilinçlendirme çalışmalarının yapılması.

27 Nisan 2022  

I. Doğal dengenin bozulması.
II. İçme sularının kirlenmesi
III. Suda yaşayan biyolojik çeşitliliğin azalması.
Yukarıda verilenlerden hangisi su kirliliğinin getirdiği sonuçlar arasında gösterilir?

A) I, II ve III    B) I ve II    C) I ve III    D) II ve III

27 Nisan 2022  

I. Binaların ve evlerin ısı yalıtımlı olması.
II. Kalorifer ve doğalgaz kazanlarının bakımının zamanında yapılması.
III. Isınmak için kalorisi düşük yakıtlar tercih edilmelidir.
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri hava kirliliğini önlemek için yapılaması gerekenler arasındadır?

A) I, II ve III    B) I ve II    C) I ve III    D) II ve III

27 Nisan 2022  

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Çevre kirliliği on farklı kategori altında incelenir.
B) Hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği, gürültü ve ışık kirliliği birbirinden doğrudan yada dolaylı olarak etkilenir.
C) Toprak kirliliği hava ve su kirliliğini beraberinden getirir.
D) Gürültü ve ışık kirliliği canlıların yaşamlarını olumsuz etkilemektedir.

27 Nisan 2022  

I. Canlı yaşamanını olumsuz etkiler
II. Cansızlar üzerinde yapı bozucu etkileri vardır.
III. Doğal çevre bileşenlerinin yapısını bozar.
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri çevre kirliliğinin etkileri arasında gösterilir?

A) I ve II     B) I ve III    C) I, II ve III    D) II ve III