2021-2022 6.Sınıf Çevre Eğitimi Dersi 1.Dönem 1.Sınavları.


6.Sınıf ait Çevre Eğitimi dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 6.Sınıf Çevre Eğitimi dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 6.Sınıf Çevre Eğitimi dersi 1.Dönem 1.Sınavını indirebilirsiniz.

6.Sınıf Çevre Eğitimi 1.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

06 Ekim 2021  

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Gereksiz yere tarım ilacı kullanılmamalıdır.
B) Tarımda suni gübre tercih edilmelidir.
C) Verimli tarım alanlarına yerleşim yeri kurulmamalıdır.
D) Bilinçsiz ilaç kullanımının önüne geçilmelidir.

06 Ekim 2021  

Aşağıda verilenlerden hangisi geri dönüştürülebilir atıktır?

A) Nükleer atıklar            B) Evsel atıklar
C) Plastik atıkları              D) Kimyasal atıklar

06 Ekim 2021  

Kırsal alanlardaki kerpiç evlerin duvarlarına zirai ilaç sıkılmasıyla beraber evlerdeki hamam böcekleri bu zirai ilaca karşı bağışıklık geliştirdiler ve hamam böceklerinin vücudunda zehirli zirai ilaç birikti. Bu zehirli ilaç hamam böceklerini yiyen kertenkeleye, kertenkeleyi yiyen kedilere geçti. Belli bir süre sonra kediler ölmeye başladı. Farelerle beslenen kediler öldüğü için fareler çoğaldı. Fareler veba hastalığının taşıyıcısı olduğu için fare sayısının artması veba hastalığının da yaygınlaşmasına sebep oldu.
Yukarıda verilen örnekten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Doğada bir denge vardır.
B) Zirai ilaçlar doğal dengeyi bozmaktadır.
C) İnsanlar doğal dengeyi etkilemektedir.
D) Böceklerle her türlü mücadele edilmelidir.

06 Ekim 2021  

Aşağıda verilenlerden hangisi doğal çevre bileşenleri arasında gösterilemez?   

A) Toprak                 B) Uzay
C) İklim                     D) Jeolojik yapı

06 Ekim 2021  

Aşağıda verilen canlılardan hangisi ayrıştırıcılara örnek gösterilmez?

A) Mayalar                B) Küfler
C) Bakteriler             D) Bitkiler 

06 Ekim 2021  

İnsanların faaliyetleri sonucu doğal dengeyi bozan etmenlerden beş tanesini aşağıya yazınız.    

 •     
 •     
 •     
 •     

06 Ekim 2021  

Aşağıya yapay çevreye dört tane örnek yazınız.    

 •     
 •     
 •     

06 Ekim 2021  

Aşağıda verilen kavramların tanımlarını yanlarına yazınız.

Üretici Canlılar: 


Tüketici Canlılar:


06 Ekim 2021  

Çevremizi oluşturan cansız faktörlerden 5 tanesini yazınız.


 •      
 •     
 •     

06 Ekim 2021  

Aşağıda verilen boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz.

 • geri dönüşüm
 • yapay
 • madde çevrimi
 • doğal
 • cansız
 • su
 • sera etkisi 
 • ayrıştırıcılar
 • fosil
 • hava

a. Su, toprak ve mineraller birere ............................... çevre faktörleridir.  

b. İnsanlar tarafından değiştirilen çevreye .......................... denir.

c. Çevrede canlı ve cansız varlıklar arasında kurulan dengeye .............. denge denir.

d. İnsanların oluşturdukları atıkları tekrar kullanılması için geri kazandırılması olayına ..................  denir.

e. Dünyada canlı ve cansız çevre arasında yaşamın devam edebilmesi için sürekli devam eden bir dolaşım vardır. Bu dolaşıma ...................................... denir.

f. Yeryüzünde bulunan suyun canlılar tarafından kullanılıp tekrar atmosfere dönmesine ........... döngüsü denir.

g. Atmosferde bulunan bazı gazların yeryüzünde bulunan ısıyı tutarak yeryüzünün ısınmasına yol açmasına ......................... denir.

h. Kömür, petrol ve doğal gaz birer ..................... yakıttır.

j. Etrafımızı tamamen saran, bütün canlıların solunumunu sağlayan gaz karışımı ................'dır.

ı. Canlı ölülerini parçalara ayırarak canlılar için tekrar kullanılabilir hale getiren canlılara ............... denir.

06 Ekim 2021  

Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başın Y koyunuz.

(...) Çevre canlı ve cansız varlıkların birlikte bulundukları bir ortamdır.

(...) Canlı ve canlı ile beraber yaşayan bütün biyolojik varlıklar canlı çevreyi oluşturur.

(...) İnsanlar ve hayvanlar üretici canlılara örnek gösterilebilir.

(...) Dünyada kendiliğinden oluşan ve içerisinde canlı ve cansız varlıkları barındıran çevre doğal çevredir.

(...) İnsanların yaptığı her faaliyet doğal denge üzerinde etki bırakır.    

(...) Doğanın insanlara sunduğu tüm kaynaklar sınırsızdır. 

(...) Yenilenebilir enerji kaynakları kullanmak doğal dengeyi korumaya yardımcı olur.

(...) Cansız varlıklar doğal dengeyi etkilemektedir.

(...) Çevrede canlı ve cansız varlıklar sürekli etkileşim halindedir.

(...) Atmosferdeki CO2 gazı hava kirliliğine yol açarak küresel ısınmaya sebep olmaktadır.