2021-2022 6.Sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi 2.Dönem 2.Sınavları.


6.Sınıf ait Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 6.Sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 6.Sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi 2.Dönem 2.Sınavını indirebilirsiniz.

6.Sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım 2.Dönem 2.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

23 Mayıs 2022  

Davetiye, El ilanları, Broşür, Kartpostal vb. gibi sayfalar oluşturmak için aşağıdaki programlardan hangisini kullanırız?

A) Microsoft Office Access
B) Microsoft Office Publisher
C) Microsoft Office Word
D) Microsoft Office Excel

23 Mayıs 2022  

Microsoft Office Excel Programının İşlevi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Resim çizme
B) Sunum hazırlama
C) Hesaplama ve grafik oluşturma
D) Davetiye hazırlama

23 Mayıs 2022  

Aşağıdaki Office programlarının hangisinde hesaplama yaptırabiliriz?

A) Microsoft Office Publisher
B) Microsoft Office Excel
C) Microsoft Office Access
D) Hesap Makinesi

23 Mayıs 2022  

Microsoft Access Veri tabanında Rapor oluşturmak için hangi yol kullanılır?

A) Oluştur - Tablo - Rapor
B) Tablo - Rapor
C) Ekle - Tablo - Boş Rapor
D) Oluştur - Rapor

23 Mayıs 2022  

Microsoft Office Excel de koşullu biçimlendirme yapmak için hangi yol kullanırız?

A) Ekle - Koşullu Biçimlendirme
B) Giriş -  Koşullu Biçimlendirme
C) Tablo - Koşullu Biçimlendirme
D) Özet Tablo - Koşullu Biçimlendirme

23 Mayıs 2022  

Microsoft Office PowerPoint’te bir yazı, resim veya metne efekt vermek için hangi yolu kullanırız?

A) Ekle - Efekt Ekle
B) Ekle - Özel Animasyon - Efekt Ekle
C) Animasyonlar - Özel Animasyon - Efekt Ekle
D) Ekle - Animasyon

23 Mayıs 2022  

Bir konu ile ilgili tabloların hazırlandığı, tablolar üzerinde hesaplamaların yapıldığı, grafiklerin oluşturulduğu program türü hangisidir?

A) Kelime işlemci programı
B) Elektronik çizelge programı
C) Sunum programı
D) Masaüstü yayıncılık programı

23 Mayıs 2022  

Microsoft Office Excel Programı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Formüllerde boşluk yerine ( “ “ ) kullanılır.
B) Formüller = (eşittir) işareti ile başlar.
C) ( fx ) yardımı ile formül oluşturmak mümkündür.
D) Formüller % işareti ile başlar.

23 Mayıs 2022  

Microsoft Excel için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) Excel’de hesaplama yapılabilir.
B) Excel’de grafik çizilebilir.
C) Excel’de veri analizleri yapılabilir.
D) Excel’de yazılara hareket verilebilir.

23 Mayıs 2022  

Kelime işlemci programında bir metnin yazıcıdan çıkmadan önceki son halini gösteren windows kısayolu nedir?

A) Ctrl+S     B) Ctrl+V   C) Ctrl+F2    D) Ctrl+A

23 Mayıs 2022  

Aşağıdakilerden hangisi yeni belge oluşturmak için kullanılan kısayol tuşudur?

A) CTRL+N  B) CTRL+S   C) ALT+N   D) ALT+S

23 Mayıs 2022  

Microsoft Excel programında hazırlanan dosyaların uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) .xls    B) .bmp    C) .doc    D) .exe

23 Mayıs 2022  

Microsoft Excel’de bulunduğumuz günü saatiyle birlikte veren formül aşağıdakilerden hangisidir?

A) =Şuan()                 B) =Saat()
C) =Şimdi()                D) =Zaman()

23 Mayıs 2022  

Microsoft Excel’de bulunduğumuz günden bir sonraki günün (yarının) tarihi veren formül aşağıdakilerden hangisidir?

A) =Bugün()                 B) =Bugün() + 1
C) =Bugün() - 1            D) =Bugün() + 2

23 Mayıs 2022  

Excel başlattığımız sayıları, günleri, formülleri kendisi tamamlayabilir. Örneğin Excel tablosundaki bir hücreye pazartesi yazdığımızda diğer günleri kendisi yazar.
Bunu yapmamızı sağlayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sürükleme          B) Otomatik Tamamlama
C) Formüller            D) Hücre Birleştirme

23 Mayıs 2022  

Microsoft Excel programını bilgisayarımızda açmak istediğimizde izlememiz gereken yol hangisidir?

A) Başlat>Programlar>Microsoft Office>Microsoft Excel
B) Bilgisayarım>Denetim Masası>Microsoft Excel
C) Başlat>Denetim Masası>Microsoft Excel
D) Belgeler>Programlar>Microsoft Excel

23 Mayıs 2022  

Aşağıdakiler hangisi Microsoft Excel’i açıklar?

A) Bilgisayardaki donanımları yöneten, çalışmasını denetleyen temel yazılımdır.
B) Her türlü yazışmaların yapıldığı kelime İşlemci programıdır.
C) Her türlü veriyi tablolar ya da listeler halinde tutma, hesaplamaları ve analizleri yapma imkânı sunan bir uygulama programıdır.
D) Belli bir konuda yapılan araştırmanın ve hazırlanan konuların sunulması için kullanılan yazılımdır.

23 Mayıs 2022  

Excel'de B3 ile B7 hücrelerindeki sayıların ortalamasını bulan fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?

A) =(B3:B7)/2                 B) =ORTALAMA(B3;B7)
C) =TOPLA (B3:B7)        D) (B3+B7)/2

23 Mayıs 2022  

Fonksiyon ekle sihirbazının simgesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) fx     B) Σ     C) %     D) ?

23 Mayıs 2022  

Excel 2007 dosyasının uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) BMP     B) MP3     C) JPG     D) XLSX