6.Sınıf Bilim Uygulamaları Dersi 2.Dönem 1.Sınavları.


6.Sınıf ait Bilim Uygulamaları dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 6.Sınıf Bilim Uygulamaları dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 6.Sınıf Bilim Uygulamaları dersi 2.Dönem 1.Sınavını indirebilirsiniz.

6.Sınıf Bilim Uygulamaları 2.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

23 Mart 2022  

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara ‘ D ’ yanlış olanlara ‘ Y ‘ işareti koyunuz.

( ) Sesin yayılması için maddesel olmayan ortama gereksinim vardır.
( ) Ses en iyi sıvı ortamda yayılır.
( ) Sesin yayılmasını önleyen maddelerin sesi soğurma özellikleri olabilir.
( ) Demir, sesi pamuktan daha iyi iletir.
( ) Katı maddelerin sesi daha iyi iletmesinin nedeni taneciklerinin daha sık dizilmiş olmasıdır.
( ) Çimlenme olması için suya ihtiyaç yoktur.
( ) Çimlenme, ısısı düşük ortamlarda da olur.
( ) Su, oksijen, ısı çimlenme için gereklidir.
( ) Ağzı kapalı bir kapta çimlenme olmaz.
( ) Çimlenme olayı gerçekleşmesi için toprak yerine pamukta kullanabiliriz.

23 Mart 2022  

Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların karşısına ‘D’, yanlış olanların karşısına ‘Y’ yazınız.

(…… ) Ses, en iyi katı maddelerde yayılır.
(…… ) Kimyasal değişimde maddenin dış görünüşü değişir.
(…… ) Işık, her yöne doğrusal olarak yayılır.
(…… ) Kedide iç döllenme görülür.
(…… ) Sesin ikinci kez kaynağı tarafından duyulmasına sesin yansıması denir.
(…… ) Gürültüyü azalmayı amaçlayan, sesin yayılmasını inceleyen bilim dalı Akustik’tir.
(…… ) Çift cam, boşluklu tuğla ses yalıtımı sağlamaz.
(…… ) Kurbağanın yavrusu kendisine benzemez.
(…… ) Yoğunluk saf maddeler için ayırt edici özelliktir.
(…… ) Akyuvar, kana kırmızı rengi veren hücredir.

23 Mart 2022  

Aşağıdaki boşlukları verilen kelimelerden seçerek doldurunuz. (boşluk, yoğunluk soğurma, ses yalıtımı, sıvılar ,katılar, yansıma, dağınık, düzgün, üreme, zigot , döllenme , eşeysiz üreme)

1. Ses .................. yayılmaz.
2. Işık pürüzlü yüzeylerden .........................yansır.
3. Bazı maddeler sesin ..................................... önler.
4. Sesi en hızlı ileten maddeler ..........................dır
5. Bölünmüş yolların arasında yapılan ağaçlandırma
çalışması ..................................... sağlar
6. Canlıların, soylarını devam ettirmek amacıyla kendilerine benzer yeni bireyler meydana getirmesine………………..denir.
7. Erkek ve dişi üreme hücrelerinin (sperm ve yumurta hücrelerinin) çekirdeklerinin birleşmesine…………denir
8. Döllenmiş yumurta hücresine………………. Denir
9. Bir canlının kendi başına yeni bir birey meydana getirmesi olayı ……………………. olarak adlandırılır.
10.Bir maddenin birim hacminin kütlesine……………..denir.

23 Mart 2022  

Aşağıda verilen cümleler doğru ise D yanlış ise Y harfini koyunuz.

1.(     ) Birim zamanda alınan yola sürat denir.
2.(     ) Sürat birimi s/m dir.
3.(     ) Canlının en küçük yapı taşı taneciktir.
4.(     ) Duran cisim dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir.
5.(     ) Dengeleyici kuvvet net kuvvetle eşit büyüklüktedir.
6.(     ) Kalp 10 odacıklıdır.
7.(     ) Kana kırmızı rengi kan pulcukları verir.
8.(     ) Yol-zaman grafiğinde sabitlik varsa sürat 0’dır

17 Şubat 2022  

Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir çevre dostu enerji kaynaklarından biri değildir?

A) Doğal gaz            B) Biyokütle
C) Güneş                  D) Akarsu-

17 Şubat 2022  

Aşağıdaki canlılardan hangisi embriyo dönemini anne karnında geçirir?

A) Yılan    B) Tavuk    C) Kuş    D) Kuzu

17 Şubat 2022  

I. Boşlukta yayılır.
II. Yankı vardır.
III. Doğal ve yapay kaynaklara sahiptir.
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri ses için doğrudur?

A) I ve II    B) II ve III    C) I ve III    D) I, II ve III

17 Şubat 2022  

I. Işık doğrusal hareket eder.
II. Işık boşlukta ilerlemez.
III. Işığın yansıma özelliği vardır.
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) I ve II    B) II ve III    C) I ve III    D) I, II ve III

17 Şubat 2022  

Kimyasal değişim ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) Maddenin kimliği değişmez.
B) Maddenin hali değişebilir.
C) Madde fiziksel ve kimyasal olarak değişime uğrar.
D) Madde yeni bir maddeye dönüşür.

17 Şubat 2022  

Ses en iyi .......... maddelerde yayılır.
Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

A) Gaz    B) Katı    C) Sıvı    D) Saydam

17 Şubat 2022  

Aşağıdaki durumlardan hangisinde bakterilerin varlığından söz edilemez?

A) Ekmeğin küflenmesi
B) Suyun içilmez hale gelmesi
C) Yemeğin bozulması
D) Kurbağanın başkalaşım geçirmesi

17 Şubat 2022  

Bitkilerin vejatatif olarak üremesini sağlayan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?


A) Çilek    B) Spor    C) Döllenme    D) Kuluçka

17 Şubat 2022  

Aşağıdaki canlılardan hangisi başkalaşım geçirir?

A) Köpek    B) Kelebek    C) Arı    D) Sinek

17 Şubat 2022  

I. Karada yaşar ve yavru bakımı görülür.
II. Yavrularını sütle besler.
III. Kabuklu yumurta üretir.
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri kediler için doğrudur?

A) I, II ve III    B) II ve III    C) I ve III    D) I ve II

17 Şubat 2022  

I. Deri değiştirme özelliğine sahiptir.
II. Kuluçkaya yatma görülür.
III. Kabuklu yumurta üretir.
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri yılanlar için doğrudur?

A) I, II ve III    B) II ve III    C) I ve III    D) Yalnız III

17 Şubat 2022  

I. Yumurtlama ile çoğalır ve yumurtalarını suya bırakır.
II. Su ortamında yaşayabilir.
III. Dış döllenme görülür.
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri balıklar için doğrudur?

A) I, II ve III    B) II ve III    C) I ve III    D) Yalnız III

17 Şubat 2022  

I. Şerbet --> Su + Şeker
II. Gazoz --> Su + Tatlandırıcı
III. Deniz suyu --> Su + Tuz
Verilen çözeltilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) I, II ve III    B) I ve III    C) I ve II    D) I ve III

17 Şubat 2022  

NH3 bileşiğini oluşturan elementler hangisinde doğru verilmiştir?

A) Azot ve Hidrojen         B) Azot ve Helyum
C) Neon ve Hidrojen        D) Neon ve Helyum

17 Şubat 2022  

Azot elementinin özelliklerinden hangisi doğru değildir?

A) Element numarası 4'tür.
B) Elementin sembolü N'dir.
C) Latince adı Nitrogenium'dur.
D) Ne sembolü ile de gösterilir.

17 Şubat 2022  

Doğada yaşayan canlıların doğmasını,büyümesini,gelişmesini kapsayan sürece....... denir.
Yukarıda ki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Eşeyli üreme              B) Eşeysiz üreme
C) Hayat döngüsü        D) Hepsi