2021-2022 6.Sınıf Bilim Uygulamaları Dersi 1.Dönem 2.Sınavları.


6.Sınıf ait Bilim Uygulamaları dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 6.Sınıf Bilim Uygulamaları dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 6.Sınıf Bilim Uygulamaları dersi 1.Dönem 2.Sınavını indirebilirsiniz.

6.Sınıf Bilim Uygulamaları 1.Dönem 2.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

12 Aralık 2021  

Aşağıdaki cisme 5 kuvvet uygulanmaktadır. Bu kuvvetlerin bileşkesi kaçtır?

A) 2N        B) 3N        C) 5N        D) 8N

12 Aralık 2021  

Ömer ile Halis tenefüste öğretmen masasını kendi aralarında çekmektedirler. Ömer masayı 70 N kuvvet ile kendine çekerken Halis masayı 90 N kuvvet ile kendine çekmektedir.
Buna göre masa nasıl bir tepki verir?

A) Masa hareket etmez
B) Masa Ömer'e doğru yol alır
C) Masa Halis'e doğru yol alır
D) Masa önce Ömer'e doğru sonra Halis'e doğru yol alır.

12 Aralık 2021  

Şehirler arası otobüsler ortalama 1 saatte 90 kilometre yol almaktadır.
Buna göre bu otobüslerin hızı birim olarak aşağıdakilerden hangisi alınması daha uygun olur?

A) m/s        B) km/s        C) cm/s        D) cm/d

12 Aralık 2021  

Ali manavdan aldığı domatesleri eve getirdikten sonra, domatesleri hemen tüketmemiş ve dolaba da koymamıştır. Bir süre sonra baktığında ise domatesler çürümüş olduğunu görüp çöpe atmıştır.
Buna göre domateslerde yaşanan değişim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kimyasal değişim        B) Fiziksel değişim
C) Potansiyel değişim      D) Kinetiksel değişim

12 Aralık 2021  

Maddelerin şeklini, hızını veya ivmesini değiştiren etkiye ne denir?

A) Tepki    B) Kuvvet    C) İtme    D) Dinomometre

12 Aralık 2021  

Maddenin hallerinden olan katı hali ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Tanecikler arası mesafe kısadır
B) Sıkıştırılamazlar
C) Tanecikler arası titreşim yaparlar
D) Akışkandırlar

12 Aralık 2021  

Tanecikler arasındaki boşluk maddenin hallerinden hangisinde daha çoktur?

A) Katı    B) Gaz    C) Sıvı    D) Yapışkan

12 Aralık 2021  

Aşağıda fiziksel ve kimyasal değişme eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Suyun buharlaşması -- Fiziksel
B) Suyun donması -- Kimyasal
C) Odunun yanması --- Kimyasal
D) Buzun parçalanması -- Fiziksel

12 Aralık 2021  

Buz - Su burada gerçekleşen hal değişim olayı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Donma    B) Erime    C) Buharlaşma    D) Yoğuşma

12 Aralık 2021  

20 m/sn kaç km/h’dir?

A) 72    B) 54    C) 36    D) 18

12 Aralık 2021  

Alyuvar - Akyuvar- Kan pulcukları Kan hücrelerinin görevleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) Oksijen taşıma - Vücut savunması - Kanın pıhtılaşması
B) Kanın pıhtılaşması -Vücut savunması - Gaz taşınması
C) Oksijen taşıma- Kanın pıhtılaşması-Vücut savunması
D) Vücut Savunması - Gaz taşınması - Kanın pıhtılaşması

12 Aralık 2021  

Aşağıdakilerden hangisi destek ve hareket sisteminin görevi değildir?

A) Vücuda şeklini verir         B) Kan üretir
C) Oksijen taşır                      D) Mineral depolar.

12 Aralık 2021  

I-İsteğimiz ile çalışır
II-Hızlı kasılır, çabuk yorulur.
III-İskelet sistemimizde bulunur
Yukarıdaki ifadeler hangisi için doğrudur?

A) Çizgili kas                   B) Düz kas
C) Kalp kası                    D) Mide kası

12 Aralık 2021  

I. Bronş
II. Alveol
III. Bronşçuk
IV. Soluk Borusu
Yukarıda verilen solunum sistemi organları doğru sıralanırsa hangisi en sonuncu olur?

A) Bronş   B) Alveol   C) Bronşçuk   D) Soluk borusu

12 Aralık 2021  

Sadece bitki hücresinde bulunurum
Karbondioksiti kullanır oksijen üretirim
Bitkiye yeşil rengini veririm
Bil bakalım ben kimim?
Yukarıdaki bilmecenin cevabı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hücre duvarı                    B) Sentrozom
C) Kloroplast                         D) Koful

12 Aralık 2021  

Mustafa okul bahçesinde yarışan arkadaşlarının süratlerini hesaplamak istiyor.
Bunun için ;
1- metre
2- dinamometre
3- kronometre
4-termometre
Araçlardan hangilerini kullanması yeterlidir?

A) 1 ve 2    B) 1 ve 3    C) 2 ve 3    D) 3 ve 4

12 Aralık 2021  

Dengeleyici kuvvet ile ilgili; 
I. Büyüklüğü bileşke kuvvetin büyüklüğüne eşittir. 
II. Bileşke kuvvet ile aynı doğrultudadır. 
III. Bileşke kuvvet ile zıt yönlüdür. 
Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? 

A) I ve II     B) I ve III     C) II ve III     D) I, II ve III

12 Aralık 2021  

Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Mitokondri - enerji üretir
B) Golgi cisimciği - salgı üretir
C) Endoplazmik retikulum - şeker üretir
D) Ribozom - protein sentezi yapar.

25 Kasım 2021  

Tanecikler arası titreşimlerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

A) Maddenin gaz halinde tanecikler arası en fazladır.
B) Maddenin katı halinde tanecikler arası en azdır
C) Maddenin sıvı halindeki taneciklerin hızları maddenin katı halindeki taneciklerden daha hızlıdır.
D) Maddenin katı halindeki tanecikler arası hızı diğer hallerine göre daha fazladır.

25 Kasım 2021  

Birim zaman sürecinde alınan yol miktarına ne denir?

A) Hız    B) Yol    C) Sürat    D) İvme