2021-2022 6.Sınıf Bilim Uygulamaları Dersi 1.Dönem 1.Sınavları.


6.Sınıf ait Bilim Uygulamaları dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 6.Sınıf Bilim Uygulamaları dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 6.Sınıf Bilim Uygulamaları dersi 1.Dönem 1.Sınavını indirebilirsiniz.

6.Sınıf Bilim Uygulamaları 1.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

03 Kasım 2021  

İskeletimizi sararak ona şekil veren ve kasılıp gevşeyen yapıya ................. denir.
Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

A) kas    B) kemik    C) damar    D) kıkırdak

03 Kasım 2021  

Soluk alma olayında aşağıda verilenlerden hangisi görülmez?

A) Kaburga kasları kasılır.
B) Göğüz kafesi genişler
C) Akciğer yukarı doğru hareket eder.
D) Akciğerin içindeki basınç azalır.

03 Kasım 2021  

I. Üst üste dizilmiş kıkırdak halkalardan oluşur.
II. Havanın akciğere taşınmasında görevlidir.
III. Tuttuğu yabancı maddeleri balgam şeklinde dışarı atılır.
Yukarıdaki özellikleri verilen solun sistemi organı hangisidir?

A) Soluk borusu              B) Diyafram
C) Gırtlak                          D) Diagram

03 Kasım 2021  

Ağız ve burun boşluğuyla, yemek ve soluk borusunun birleştiği yere .............. denir.
Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir?

A) Yutak                  B) Diyafram
C) Gırtlak                D) Diagram

03 Kasım 2021  

Organ ve dokulardaki kanı kalbe geri getiren damarlara ............................. denir.
Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir?

A) Atardamar           B) Toplardamar
C) Kılcaldamar         D) Distrodamar

03 Kasım 2021  

Aşağıdakilerden hangisi hücre zarının görevleri arasında değildir?

A) Hücrenin sindirim olayını gerçekleştirir.
B) Hücreye şeklini verir.
C) Hücreyi dış tehditlere karşı korur.
D) Hücreyi bir bütün halinde tutar.

03 Kasım 2021  

diyafram- organel- uzun- kısa- alveol- büyük- küçük- kemik zarı- kırmızı-sarı- kıkırdak-Mitokondri- çekirdek- hücre 
Aşağıdaki tablolarda boş bırakılan kutuları uygun şekilde doldurunuz.

1. ……………… kan dolaşımının amacı, hücrelere besin ve oksijen taşımak, hücrelerdeki atıkları uzaklaştırmaktır
2. Kol ve bacak kemiklerimiz …………….. kemiğe örnektir.
3. Kemiğin beslenmesini, onarılmasını ve enine büyümesini ………………………. sağlar.
4. Göğüs kafesinin altında bulunan ve kasılıp gevşeyerek soluk alıp vermemizi sağlayan kasa …………………. denir.
5. Solunum yoluyla vücuda alınan oksijenin, kandaki karbondioksit ile yer değiştirdiği yapıya …………………adı verilir.
6. Kan hücreleri ………………………… ..kemik iliğinde üretilir.
7. ………………… enerji üreten organeldir.
8. …………………kemik uçlarında bulunur ve kemiklerin birbirine sürtünerek aşınmasını önler.

03 Kasım 2021  

Aşağıdaki doğru-yanlış sorularında parantez içine sizce doğru olanlara D, yanlış olanlara Y harfi Koyunuz.

[.....] Kloroplast her hücrede bulunur.
[.....] Düz kas ince bağırsağın yapısında bulunur.
[.....] Süngerimsi kemik kırmızı kemik iliği bulundurur.
[.....] Kaburgalar kısa kemiklerdir.
[.....] Sarı kemik iliği kemiğin onarılmasında görev alır.
[.....] Alveoller kemik hücreleridir.

03 Kasım 2021  

Çevremizi korumak için neler yapmalıyız?

.......................... .................... ...............

.......................... .................... ...............

.......................... .................... ...............

03 Kasım 2021  

Sigaranın ve Alkolün zararları nelerdir?

.......................... .................... .....................

.......................... .................... .....................

.......................... .................... .....................

03 Kasım 2021  

Yemeklerden önce ve sonra ellerimizi yıkamamız neden gereklidir? Kısaca açıklayınız.

.......................... .................... .....................

.......................... .................... .....................

.......................... .................... .....................

.......................... .................... .....................

03 Kasım 2021  

Dişlerimizin sağlığını korumak için ;

1) .......................... .................... .....................

2) .......................... .................... .....................

3) .......................... .................... .....................

03 Kasım 2021  

Solunum Sisteminin sağlığını korumak için ;

1) .......................... .................... .....................

2) .......................... .................... .....................

3) .......................... .................... .....................

22 Ekim 2021  

Hücre ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Canlının en küçük yapı taşıdır.
B) Doğada bulunan tüm canlılar çok hücrelidir.
C) Doğadaki tüm canlılar hücrelerden oluşmaktadır.
D) Canlılardaki hücre sayısı, hücre şekli değişkendir.

22 Ekim 2021  

Soluk borusunun zar tabakası havadaki toz ve mikropları tutarak ............. şeklinde yutağa getirir.
Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir?

A) Tükürük    B) Balgam    C) Asit    D) Baz

22 Ekim 2021  

I. Göğüs boşluğu daralır.
II. Akciğer daralır ve küçülür.
III. Akciğerlerdeki kirli hava burundan dışarı atılır.
Soluk verme olayı ile ilgili yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) I ve II    B) II ve III    C) I, II ve III    D) I ve III

22 Ekim 2021  

Aşağıdakilerden hangisi soluk alma esnasında görülebilecek olaylardan biri değildir?

A) Göğüs boşluğu genişler
B) İç basınç düşer
C) Diyafram kası kubbeleşir.
D) Kaburgalar arasındaki kaslar kasılır.

22 Ekim 2021  

I. Kasılıp gevşeyerek akciğerlere hava giriş çıkışını sağlar.
II. Soluk alma ve verme işine yardımcı olur.
III. Göğüs boşluğunda basınç farklılığı oluştururlar.
Diyafram ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) Yalnız II    B) I, II ve II    C) II ve III    D) I ve II

22 Ekim 2021  

I. Akciğerin yapısında milyonlarca alveol vardır.
II. Alveoller kılcal damarlar ile gaz alış verişi yapar.
III. Alveollerin etrafı kılcal damarlarla çevrilmiştir.
Yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) Yalnız II    B) I, II ve III    C) II ve III    D) I ve II

22 Ekim 2021  

Akciğerlerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

A) Solunum sisteminin temel organıdır.
B) Göğüs boşluğunda bulunur.
C) Akciğerlerin dışı ince bir zarla kaplıdır.
D) Süngere benzer bir yapıdadır. ve hacmi büyüktür.