5.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav

5.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav sınavı 5.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 26 sorudan oluşmaktadır. 5.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav CEVAPLARI

 1. Sıla: Müslüman, aklını kullanmayı sever.
  Berra: Müslüman, düşünmeden hemen kabul eder.
  Emin: Müslüman, her zaman ahlaklı olmaya çalışır.
  Efe: Müslüman, ibadetlerini aksatmamaya özen gösterir.
  Yukarıdaki öğrencilerden hangisinin söylediği cümle Müslümana yakışan bir eylem veya düşünce değildir?

  A) Efe    B) Sıla    C) Emin    D) Berra

 2. Cevap: D Açıklama:

  Verilen cümlelerde Müslümanlara yakışan eylem veya düşünceler anlatılmıştır. Ancak Berra'nın cümlesi "düşünmeden hemen kabul eder" şeklinde ifade edildiği için Müslümanların düşünmeden kabul etmeye yönlendirilmesi Müslümanlara yakışmayan bir davranış olarak algılanabilir. 3. İnsanın yaratılış amacını en güzel ifade eden cümle hangi seçenekte verilmiştir?

  A) Dünyadaki bütün vazife ve sorumluluklarımızı yerine getirerek çok para kazanmaya çalışmak.
  B) İnsanlarla iletişimimizi kesip sadece namaz, oruç gibi ibadetlerle bütün vaktimizi geçirmek.
  C) Önce okuma yazmayı öğrenip, sonra TEOG, LYS, KPSS… sınavlarının hepsinde başarılı olmak.
  D) Yaratanımızı bilmek ve tanımak, ona şükür ve ibadet etmek, vazife ve sorumluluklarımızı aksatmadan hem dünya hem ahiret mutluluğunu yakalamak.

 4. Cevap: D Açıklama:

  İnsanın yaratılış amacını en güzel ifade eden cümle "Yaratanımızı bilmek ve tanımak, ona şükür ve ibadet etmek, vazife ve sorumluluklarımızı aksatmadan hem dünya hem ahiret mutluluğunu yakalamak" şeklinde verilmiştir. Bu ifade, insanın yaratılış amacının hem Allah'a ibadet etmek hem de dünya ve ahiret mutluluğunu sağlamak olduğunu açıkça ifade etmektedir. 5. Eren: İslam, gereksiz aşırılıklardan uzak bir dindir.
  Ekin: İslam, kolaylaştırıcı bir dindir.
  Eylül: İslam, önce savaşı emreden bir dindir.
  Ege: İslam, sevgi ve barış dinidir.
  Yukarıdaki öğrencilerden hangisinin söylediği cümle İslam inancına uygun bir cümle değildir?

  A) Ege    B) Eylül    C) Ekin    D) Eren

 6. Cevap: B Açıklama:

  İslam dininin temel öğretileri arasında barış, sevgi ve adalet gibi değerler bulunmaktadır. Bu nedenle, İslam'ı önce savaşı emreden bir din olarak tanımlamak yanlış ve eksik bir anlam taşır. Diğer öğrencilerin ifadeleri İslam'ın öğretilerine daha uygunken, "Eylül" adlı öğrencinin ifadesi İslam inancına uygun değildir. 7. İslam dini ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

  A) Tevhit dinidir        B) Evrensel bir dindir
  C) Fıtrat dinidir         D) Yalnız ibadet dinidir

 8. Cevap: D Açıklama:

  Verilen seçenekler arasında İslam dini ile ilgili yanlış bilgiyi bulmamız gerekiyor. İslam dini, yalnızca ibadet üzerine odaklanan bir din değildir. İslam, bireyin hayatının her alanını kapsayan kapsamlı bir yaşam tarzını içerir. İslam, aynı zamanda ahlaki, sosyal ve ekonomik ilkeleri de içerir. 9. İlk ve son peygamber hangi seçenekte doğru olarak birlikte verilmiştir?

  A) Hz. Adem – Hz. Muhammed
  B) Hz. Yakup – Hz. İsa
  C) Hz. Lokman – Hz. Elyesa
  D) Hz. Lut – Hz. Adem

 10. Cevap: A Açıklama:

  Verilen seçenekler arasında ilk ve son peygamberin doğru olarak birlikte verildiği seçeneği bulmamız gerekiyor. İslam inancına göre, ilk peygamber Hz. Adem ve son peygamber Hz. Muhammed'dir. Bu nedenle, doğru cevap A seçeneğidir. 11. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın indirilme sebeplerinden biri değildir?

  A) Okuyup anlamak        B) Anlamlarını düşünmek
  C) Doğru yolu bulmak     D) Arapça öğrenmek

 12. Cevap: D Açıklama:

  "Arapça öğrenmek" ifadesi, Kur'an'ın indirilme sebeplerinden biri değildir. Kur'an, insanlara rehberlik etmek, ahlaki değerleri aktarmak, inançlarını pekiştirmek gibi nedenlerle indirilmiştir. "Arapça öğrenmek" ifadesi ise indirilme sebepleri arasında yer almaz. Doğru cevap D'dir. 13. Aşağıdakilerden hangisi Kelime-i Şehadet ’in anlamını içermektedir?

  A) Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah’a sığınırım.
  B) Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla başlarım.
  C) Yaratan Rabbinin adıyla oku!
  D) Şehadet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur ve Hz. Muhammed O’nun kulu ve elçisidir.

 14. Cevap: D Açıklama:

  Kelime-i Şehadet, İslam inancının temel ifadesidir ve müslümanların imanlarını dile getirdikleri ifadedir. Bu ifade, Allah'ın birliğini ve Hz. Muhammed'in peygamberliğini vurgular. Verilen seçenekler arasında, Kelime-i Şehadet'in anlamını en doğru şekilde ifade eden seçenek D seçeneğidir. 15. “Eşhedü ellâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulüh. “
  Yukarıda verilen cümlenin adı nedir?

  A) Sübhaneke                 B) Kelime-i tahiyyat
  C) Kelime-i Şehadet       D) Telbiye duası

 16. Cevap: C Açıklama:

  Verilen cümle, İslam inancının temel ifadesi olan Kelime-i Şehadet'i içermektedir. Bu ifade, Allah'ın birliğini ve Hz. Muhammed'in peygamberliğini beyan eder. Dolayısıyla, cümlenin adı Kelime-i Şehadet'dir. 17. Peygamberlere iman ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Peygamberler, insanları uyarmak için görevlendirilmişlerdir.
  B) Bütün peygamberleri Allah seçmiş ve görevlendirmiştir.
  C) Peygamberlik görevleri karşılığında maaş alırlar.
  D) Peygamberlik görevlerini yalnızca Allah rızası için yaparlar.

 18. Cevap: C Açıklama:

  Peygamberlere imanla ilgili olan bu soruda, yanlış olan ifadeyi bulmamız isteniyor. C seçeneğinde yer alan "Peygamberlik görevleri karşılığında maaş alırlar." ifadesi yanlıştır. Peygamberler, Allah'ın seçtiği özel kişilerdir ve peygamberlik görevlerini maddi çıkar sağlamak için değil, yalnızca Allah'ın rızası için yaparlar. Peygamberlerin görevleri, insanları Allah'a çağırmak, onları doğru yola yönlendirmek ve ahlaki değerleri aktarmaktır. Peygamberlerin maaş alması gibi bir durum söz konusu değildir. 19. Aşağıdakilerden hangisi yaratılıştaki uyum ve güzellikle ilgili değildir?

  A) Çeşit çeşit, renk renk bitkiler olması
  B) Dünya, Güneş ve Ayın belli yörüngeleri olması
  C) İnsanların yaratılmış doğal dengeyi bozmaları
  D) Gökleri direk olmadan yaratması ve insanı sarsmasın diye dağları koyması.

 20. Cevap: C Açıklama:

  Verilen seçenekler arasında yaratılıştaki uyum ve güzellikle ilgili olmayan seçeneği bulmamız gerekiyor. Diğer seçenekler doğanın düzeni ve uyumuyla ilgilidirken, C seçeneği insanların yaratılmış doğal dengeyi bozmasını ifade ediyor, bu da uyum ve güzellikle ilgili değildir. 21. İslam’a göre insanın yaratılışı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Yeryüzünün ilk sakinleri Hz Adem ve Hz Havva’dır.
  B) Allah’ın ilk yarattığı insan Hz. Adem’dir.
  C) Allah insanı ilk yaratılış olarak topraktan yaratmıştır.
  D) Şeytan, bütün insanları iyiye ve doğruya yönlendirmek için görevlendirilmiştir.

 22. Cevap: D Açıklama:

  İslam'a göre insanın yaratılışı ile ilgili soruda yanlış ifadeyi bulmamız isteniyor. D seçeneğinde yer alan "Şeytan, bütün insanları iyiye ve doğruya yönlendirmek için görevlendirilmiştir." ifadesi yanlıştır. İslam inancına göre, şeytan insanları kötülüğe ve yanlışa yönlendirmek için görevlendirilmiş bir varlık olarak kabul edilir. Şeytanın amacı insanları Allah'ın yolundan çıkarmak ve kötülüğe sürüklemektir. 23. Evrenin yaratılışı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Allah insanı kendisine inanmaya yatkın bir şekilde yaratmıştır.
  B) Allah önce evreni sonra içindekileri yarattı.
  C) Yaratma süreklidir. Kıyamete kadar devam edecektir.
  D) Allah göklerin, yerin ve insanların kendi kendine oluşmasını beklemiştir.

 24. Cevap: D Açıklama:

  Verilen seçenekler arasında evrenin yaratılışı ile ilgili yanlış olanı bulmamız gerekiyor. İslam inancına göre, evren Allah tarafından yaratılmıştır ve her şey O'nun iradesiyle meydana gelmiştir. D seçeneği, evrenin kendi kendine oluşmasını beklemekle ilgili yanıltıcı bir ifade içerir. İslam'a göre evrenin yaratılması, Allah'ın iradesine dayanır. 25. Peygamberlerin toplumlara gönderilme nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İnsanlar taarafından görevlendirilmiştir.
  B) İnsanlar seçimle kendilerine peygamberler seçmişlerdir.
  C) Babaları onların peygamber olmasını istediği için olmuşlardır.
  D) İnsanlara örnek olsun diye Allah tarafından görevlendirilmiştir.

 26. Cevap: D Açıklama:

  Peygamberlerin toplumlara gönderilme nedeni, D seçeneğinde doğru şekilde ifade edilmiştir: "İnsanlara örnek olsun diye Allah tarafından görevlendirilmiştir." Peygamberler, insanlara Allah'ın istedikleri şekilde yaşamayı ve doğru yolu göstermeyi amaçlayan örnek kişiler olarak gönderilmişlerdir. 27. Allah’a güvenmek konusunda aşağıdakilerden hangisi doğru kabul edilemez?

  A) Her şartta Allah’ın yardımına güvenirim
  B) Sorumluluklarımı yapmama gerek yok, yalnızca Allah’a güvenirim
  C) Hiçbir kural tanımamak
  D)Temel ahlak esasları

 28. Cevap: B Açıklama:

  Verilen seçenekler arasında Allah'a güvenmek konusunda kabul edilemez olanı bulmamız gerekiyor. İslam inancına göre, Allah'a güvenmek, sorumluluklarımızı yerine getirme sorumluluğumuzu ortadan kaldırmaz. B seçeneği, sorumlulukları yapmamayı ve sadece Allah'a güvenmeyi ifade ettiği için kabul edilemez bir yaklaşımı yansıtır. 29. Aşağıdaki ifadelerden hangisi İslam’ın dayandığı tevhit inancına örnektir?

  A) “Allah birdir, ondan başka ilah yoktur”
  B) “Görmedin mi Rabbin fil sahiplerine ne yaptı?”
  C) “Rabbimiz bize dünyada ve ahirette iyilikler ver.”
  D) “Dini yalan sayanı gördün mü?”

 30. Cevap: A Açıklama:

  İslam'ın temel inançlarından biri olan tevhit inancı, Allah'ın birliğini ve ondan başka ilah olmadığını ifade eder. Bu nedenle, A seçeneği olan "Allah birdir, ondan başka ilah yoktur" ifadesi, İslam'ın dayandığı tevhit inancının bir örneğini temsil eder. 31. “Bakmıyorlar mı develere, nasıl yaratılmış?”
  “(Bakmıyorlar mı ) Göğe, nasıl yükseltilmiş?”
  “(Bakmıyorlar mı ) Dağlara, nasıl dikilmiş?”
  “(Bakmıyorlar mı ) Yere, nasıl yayılıp döşenmiş?” (Ğaşiye 17-20)
  Yukarıdaki ayetler aslında bizden neyi istemektedir?

  A) Develerin hörgüçlerine bakmamız gerektiğini
  B) Gök yüzüne bakıp hayal kurmamızı
  C) Çevremizi, dünyayı ve evreni düşünmemizi ve araştırmamızı
  D) Dağlara bakıp şiirler yazmamızı

 32. Cevap: C Açıklama:

  Verilen ayetlerde Allah, insanlara çevrelerindeki doğal olgulara ve yaratılışa dikkat etmelerini ve düşünmelerini öğütlüyor. Bu ayetler, insanların evrende var olan düzeni, güzellikleri ve yaratılışı gözlemlemelerini, araştırmalarını ve anlamaya çalışmalarını teşvik ediyor. Dolayısıyla, doğru cevap C seçeneğidir. 33. “Gaybın (geleceğin) anahtarları Allah’ın yanındadır; onları O’ndan başkası bilemez. O, karada ve denizde ne varsa bilir; O’nun ilmi dışında bir yaprak bile düşmez. O yerin karanlıkları içindeki tek bir taneyi dahi bilir…” (En’am suresi 59. ayet)
  Yukarıdaki ayetten yola çıkarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?

  A) Geleceği Allah’tan başka kimsenin bilemeyeceği
  B) Allah’ın bütün insanları cennete göndereceği
  C) Allah’ın Evrende var olan her şeyi bilmesi
  D) Hiçbir şeyin Allah’ın ilminin dışında kalamayacağı

 34. Cevap: B Açıklama:

  Verilen ayet, Allah'ın ilminin kapsamını ve her şeyi bilgisini vurgular. Ancak ayette insanların sonucu hakkında herhangi bir bilgi verilmemiştir. Dolayısıyla, B seçeneği olan "Allah’ın bütün insanları cennete göndereceği" sonucuna ulaşılamaz. 35. “De ki: O Allah birdir, her şey O’na muhtaçtır”(İhlâs Suresi, 1–2)
  Yukarıdaki ayet mealinde aşağıdakilerden hangisi anlatılmıştır?

  A) Allah’ın her şeyi bildiği
  B) Allah’ın her şeyi işittiği ve gördüğü
  C) Allah’ın her şeyi yarattığı
  D) Allah’ın hiç kimseye hiçbir şeye gereksinimi olmadığı

 36. Cevap: D Açıklama:

  Doğru Cevap: D. Verilen ayet mealinde "De ki: O Allah birdir, her şey O’na muhtaçtır" ifadesi ile Allah'ın hiç kimseye hiçbir şeye gereksinimi olmadığı vurgulanmaktadır. Ayet, Allah'ın zenginliğini, bağımsızlığını ve her şeyin O'na muhtaç olduğunu ifade etmektedir. 37. Kelime-i Şehadet’ te Hz. Muhammed (sav)’in öncelikle hangi niteliğinden bahsedilmiştir?

  A) Kulluğundan                B) Güvenilirliğinden
  C) Doğru sözlü olması     D) Yüce ahlakından.

 38. Cevap: A Açıklama:

  Doğru cevap A) Kulluğundan olmalı. Kelime-i Şehadet'te öncelikle "Eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulüh" ifadesi yer alır, bu da "Hz. Muhammed'in Allah'ın kulu ve elçisi olduğunu" ifade eder. 39. Ben insanları ancak …… ………………… diye yarattım.
  Yukarıdaki ayette boş bırakılan kısım aşağıdakilerden hangisiyle doldurulabilir?

  A) Yeryüzünde yerleşip çoğalsınlar
  B) Başıboş olsunlar
  C) Bana kulluk etsinler
  D) İlim öğrensinler

 40. Cevap: C Açıklama:

  Verilen ayette ifade edilen boşluğa en uygun doldurulacak ifade, insanların yaratılma sebebini vurgulayan "Bana kulluk etsinler" ifadesidir. Bu ifade, insanların Allah'a ibadet etmek amacıyla yaratıldığını ifade eder. 41. İslam’ın giriş kapısı olarak bilinen sözler aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Fatiha                 B) Besmele
  C) Amentü              D) Kelime-i Şehadet

 42. Cevap: D Açıklama:

  Doğru cevap D) Kelime-i Şehadet'tir. "Kelime-i Şehadet" veya "Şehadet Kelimesi," İslam'ın giriş kapısı olarak kabul edilir. Bu ifade, İslam'ın temel inançlarını ifade eden ve Müslüman olmanın şartlarından biri olan ifadedir. 43. Sizi bir tek candan yaratan, ondan da, yanında huzur bulsun diye eşini yaratan odur..
  Ayetinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

  A) Allah insanları tek bir candan yaratmıştır
  B) İnsanlar yalnız değil, eşleriyle huzur bulur.
  C) Şeytan Hz. Adem’e secde etmemiştir.
  D) Bütün insanlar insan olmaları itibariyle kardeştirler

 44. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı olarak C seçeneği uygun olacaktır. Çünkü verilen ayette Şeytan'ın Hz. Adem'e secde etmemesiyle ilgili bir bilgi bulunmamaktadır. 45. Yaratılan ilk insan, insanlığın atası ve ilk peygamber kimdir?

  A) Hz. Adem               B) Hz. Havva
  C) Hz. Nuh                  D) Hz. Muhammed

 46. Cevap: A Açıklama:

  İslam inancına göre, yaratılan ilk insan Hz. Adem'dir. Hz. Adem, insanlığın atası ve ilk peygamber olarak kabul edilir. 47. İnsanı diğer varlıklardan ayıran en önemli özellikler hangi seçenekte verilmiştir?

  A) Topraktan yaratılmış olması,
  B) Akıl, irade, vicdan ve düşünme yeteneğinin olması,
  C) Güçlü yaratılmış olması,
  D) Yeryüzündeki ekin, meyve, sebze ve hayvanlardan yararlanabilmesi

 48. Cevap: B Açıklama:

  İnsanı diğer varlıklardan ayıran en önemli özellikler, akıl, irade, vicdan ve düşünme yeteneğinin olmasıdır. Bu özellikler insanı diğer varlıklardan farklı kılar ve ona sorumluluklarını anlama ve seçim yapma yeteneği verir. 49. “... Rahman olan Allah’ın yaratışın da hiç bir uygunsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun?” ayetinde vurgulanmak isteneni, aşağıdaki yargılardan hangisi tam olarak ifade eder?

  A) Yüce Allah’ın isimlerinden biri Rahman’dır.
  B) Bütün varlıklar Allah tarafından yaratılmıştır.
  C) Allah bütün varlıkları düzenli ve uyumlu yaratmıştır .
  D) Yaratmak ve yaşatmak yalnız Allah’a özgüdür.

 50. Cevap: C Açıklama:

  Verilen ayette vurgulanan mesaj, Allah'ın yaratışında hiçbir uygunsuzluğun olmadığı ve her şeyin düzenli ve uyumlu bir şekilde yaratıldığıdır. Bu nedenle, doğru cevap C seçeneğidir. 51. Peygamberimizin “... Ey Allah’ın kulları! Hepiniz kardeş olunuz.” öğüdü dinimizin hangi özelliğini ifade etmektedir?

  A) Akla önem verdiğini
  B) Sevgi ve barış dini olduğunu
  C) İlme önem verdiğini
  D) Fıtrat dini olduğunu

 52. Cevap: B Açıklama:

  Verilen öğütte Peygamberimiz, tüm Müslümanların birbirlerine kardeş olduğunu ve bu kardeşlik bağının sevgi, dayanışma ve barış içinde olması gerektiğini vurgular. Bu, İslam'ın temel özelliklerinden biri olan sevgi, hoşgörü ve barışçıl yaklaşımı ifade eder.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
5.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav Detayları

5.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav 2 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 26 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 25 Kasım 2021 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 5.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav Testini Çöz tıklayın. 5.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

5.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


5.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • İBADET VE İNSAN
  1. TDB 1.2.3. İbadetlerle salih amelleri ilişkilendirir.
  2. TDB 1.2.4. İbadetin insana kazandırdığı ahlaki olgunluğu değerlendirir.
  3. TDB 1.2.5. Esmâ-i Hüsnâ’dan es- Samed, er-Rakîb, el-Vedûd isimlerini tanır.
  4. TDB 1.3.1. Ayet ve hadislerden hareketle doğrulukla ilgili çıkarımlarda bulunur.
  5. TDB 1.3.2. Namazı özenli kılmanın müminlerin en önemli özelliklerinden biri olduğunu fark eder.
  6. TDB 1.3.3. Müminlerin iyiliği emretmek, kötülüğü engellemekle ilgili sorumluluklarını değerlendirir.
  7. TDB 1.3.4. Yoksulun hakkını gözetmenin önemli bir dinî görev olduğunu savunur.

Ayrıca 5.sınıf temel dini bilgiler 1.dönem 2.sınav soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak yeni müfredata uygun hazırlanmıştır

Verilen ifadelerin içeriğini anlayarak, değerlendirerek ve çıkarımlar yaparak bilgiyi analiz etme yeteneği.

Metni anlayarak, metindeki ana düşünceyi ve mesajı çıkarma yeteneği.

Metni anlayarak, metindeki ifadelerin gerçekliğini ve bağlamını değerlendirme yeteneği.

İslam dininin yalnızca ibadetle sınırlı olmadığını anlamak.

İlk ve son peygamberlerin İslam inancındaki yerini ve isimlerini bilmek.

Metinleri anlama, çeşitli kaynaklardan bilgi edinme ve bu bilgileri değerlendirme yeteneği.

Kelime-i Şehadet'in anlamını ve önemini bilmek.

Kelime-i Şehadet'in tanımını ve İslam inancındaki rolünü anlamak.

Peygamberlere İman, İslamiyet'in temel inançlarından biridir. Bu soruyla öğrencilerin peygamberlere iman konusundaki temel bilgileri ve yanlış anlamalarını ayırt edebilme yetenekleri ölçülmek istenmektedir

Yaratılışın uyum ve güzellik anlayışını anlamak ve insan faaliyetlerinin bu dengeyi bozabileceğini fark etmek.

İslam inancında insanın yaratılışı konusu, öğrencilerin temel dini bilgilerini anlama ve bu konuda yanlış anlamaları ayırt etme yeteneklerini ölçmeyi amaçlar.

Evrenin yaratılışı hakkında İslam inancını ve evrenin Allah'ın yaratma iradesine bağlı olduğunu anlamak.

Peygamberlerin gönderilme nedeni, dini bilgi ve anlayışını ölçmek için önemli bir konudur. Öğrencilerin İslam'ın temel öğretilerini anlama ve açıklama yeteneklerini ölçmeyi amaçlar.

Allah'a güvenmeyi anlamanın, sorumluluklarımızı yerine getirme gerekliliği ile denge içinde olduğunu kavramak.

İslam'ın temel inançlarından biri olan tevhit inancını anlama ve açıklama yeteneğini ölçmeyi amaçlar. Öğrencilerin bu inancı doğru bir şekilde ifade edebilme becerisini ölçer.

Doğal çevremize ve evrene duyarlılık geliştirmenin, Kur'an'ın öğretileri doğrultusunda olduğunu anlamak.

Kur'an'ın içeriğini ve ifadelerin anlamını dikkatlice anlamayı öğrenmek.

İslam'ın temel inançlarından biri olan tevhidi anlama ve açıklama yeteneğini ölçmeyi amaçlar. Öğrencilerin tevhit inancını doğru bir şekilde anlayıp ifade edebilme becerisini ölçer.

Kelime-i Şehadet'in içeriğini anlamak ve Hz. Muhammed'in güvenilirliği hakkında bilgi sahibi olmak.

İnsanın yaratılış amacını anlamak ve ibadetin önemini kavramak.

İslam'da temel kavramları ve ibadet uygulamalarını anlamak.

İslam'ın temel inançlarına göre ilk insanın kim olduğunu ve peygamberlik konseptini anlamak.

İnsanın diğer varlıklardan ayıran özelliklerin neler olduğunu ve insanın potansiyelini anlamak.

Allah'ın yaratışının düzen ve uyumunu anlamak ve doğal dünya ile ilgili İslam perspektifini kavramak.

İslam'ın sevgi, hoşgörü ve barışçıl değerlerini anlamak ve bunları yaşamda uygulama önemini kavramak.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

5.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav sınavı 5.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

5.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav Testi İstatistikleri

Bu sınav 18 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 252 kere doğru, 132 kere yanlış cevap verilmiş.

5.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav Sınavını hangi formatta indirebilirim?

5.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 5.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

5.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 2.Sınav sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 5.Sınıf Temel Dinî Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.