5.Sınıf Sosyal Bilgiler Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik)

5.Sınıf Sosyal Bilgiler Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) sınavı 5.Sınıf kategorisinin Sosyal Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. 5.Sınıf Sosyal Bilgiler Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) CEVAPLARI

 1. Günümüzde Kral Yolu'na benzer işlevleri yerine getiren teknolojik araçları sıralayınız.


 2. Cevap: Tırlar, trenler, uçaklar, iletişim uyduları Açıklama:

  Günümüzde Kral Yolu'nun işlevleri, daha hızlı ve verimli teknolojik araçlar tarafından yerine getirilmektedir. 3. Uluslararası ticarette ulaşım teknolojilerinin önemi nedir?


 4. Cevap: Ürünlerin uzak ülkelere kısa sürede ve güvenli bir şekilde taşınmasını sağlar. Açıklama:

  Ulaşım teknolojileri, ticaretin küreselleşmesi için gereklidir. 5. e-devlet portalının sağladığı hizmetlerden üç tane örnek veriniz.


 6. Cevap: 1. Merkezî sınavların sonuçlarını öğrenme 2. Üniversiteye kayıt yaptırma 3. Belediyelerin sunduğu hizmetlere ulaşma Açıklama:

  e-devlet portalı vatandaşların devlet hizmetlerine daha hızlı ve kolay erişmesini sağlar. 7. Yerel yönetimlerin çeşitlerini yazınız.


 8. Cevap: 1. Belediyeler 2. Kaymakamlıklar 3. Muhtarlıklar Açıklama:

  Yerel yönetimler, merkezi yönetimin idari işlerini yerel düzeyde yürüten kuruluşlardır. 9. "Bir kimsenin düşüncesini açıklayamaması köleliktir" sözünü açıklayınız.


 10. Cevap: Düşünce özgürlüğünün önemini vurgular. Düşüncelerini açıklayamayan kişiler, görüşlerini ifade etme ve toplumsal yaşama aktif olarak katılma haklarından mahrum kalırlar. Açıklama:

  Bu söz, Euripides'e aittir ve düşünce özgürlüğünün temel bir insan hakkı olduğunu ifade eder. 11. Tarım için uygun coğrafi özellikleri yazınız.


 12. Cevap: Verimli topraklar, elverişli iklim, sulama imkanları Açıklama:

  Tarım için gerekli temel faktörler, verimli topraklar, uygun iklim koşulları ve sulama olanaklarıdır. 13. Nuri Demirağ hangi alanlarda çalışmıştır? Açıklayınız.


 14. Cevap: * Demiryolu yapımı, uçak üretimi, paraşüt üretimi ve büyük inşaat projeleri Açıklama:

  * Nuri Demirağ, Türkiye'nin demiryolu ağının önemli bir kısmının inşasını gerçekleştirerek "Demirağ" soyadını almıştır. Ayrıca ülkenin ilk uçak fabrikasını kurmuş ve paraşüt üretimi yapmıştır. 15. Yaptığı çalışmalar ülke ekonomisine ne tür katkılar sağlamıştır?


 16. Cevap: * Demiryolu ağının genişletilmesi, uçak sanayinin gelişimi, istihdam yaratılması Açıklama:

  * Nuri Demirağ'ın demiryolu inşaları ülkenin ulaşım altyapısını geliştirirken, uçak fabrikası Türkiye'de bu sektörün temellerini atmıştır. Çalışmaları aynı zamanda çok sayıda iş fırsatı yaratmıştır. 17. Ürün etiketlerinde yer alan talimatların önemi nedir? Açıklayınız.


 18. Cevap: Ürünleri etiket talimatlarına uygun şekilde kullanmadığımızda ayıplı mal sayılmaz ve iade edilemez. Açıklama:

  Talimatları izlemek, tüketicinin ayıplı mal talebinde bulunabilmesi için önemlidir. 19. Tüketici Hakları Derneği'nin görevlerinden üç örnek veriniz.


 20. Cevap: Tüketicileri bilinçlendirmek, haklarını korumak, ayıplı mal sorunlarında destek olmak. Açıklama:

  Tüketici Hakları Derneği, tüketicilerin haklarını savunmada önemli bir rol oynar. 21. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. Katılım hakkı, bizleri ilgilendiren konularda fikirlerimizi belirtme hakkını ifade eder.
  (.....) 2. Düşünce özgürlüğü, başkalarına saygısızlık etmemek koşuluyla görüşlerimizi açıklama hakkıdır.
  (.....) 3. 18 yaşından küçükler, genel ve yerel seçimlerde oy kullanamazlar.
  (.....) 4. Sivil toplum kuruluşları, katılım hakkının kullanılmasının bir yoludur.
  (.....) 5. Gazeteciler, düşüncelerini yazı yoluyla açıklama hakkına sahiptir.
  (.....) 6. Politika yapmak, düşünce özgürlüğü hakkının kullanılmasının bir örneğidir.
  (.....) 7. Anayasamızda düşünce özgürlüğü hakkı yer almaktadır.
  (.....) 8. Düşüncelerimizi özgürce ifade etmek, kendimizi değerli hissetmemizi sağlar.
  (.....) 9. Katılım hakkı, etkin ve vatandaş olmamızı sağlar.
  (.....) 10. Düşünce özgürlüğü, başkalarının düşüncelerine zorlamayı içermez.

 22. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama: 23. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. Coğrafi özellikler, bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri etkiler.
  2. Verimli topraklar, tarım için uygun yerlerdir.
  3. Madencilik faaliyetleri, maden bakımından zengin yerlerde yapılır.
  4. Ulaşım kolaylığı, sanayi için önemli bir faktördür.
  5. Eğitim, hizmet sektörünün bir örneğidir.
  6. Dağlık alanlar, hayvancılık için elverişsizdir.
  7. Turizm faaliyetleri, tarihî ve doğal zenginlikler bakımından zengin yerlerde gelişir.
  8. Hizmet sektörleri, nüfusu fazla olan yerlerde yaygındır.
  9. Yer altı ve yer üstü zenginlikleri, bir bölgenin ekonomik faaliyetlerini belirler.
  10. Sanayi faaliyetleri, büyük şehirlerin yakınında kurulur.

 24. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. Y 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
5.Sınıf Sosyal Bilgiler Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) Detayları

5.Sınıf Sosyal Bilgiler Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 22 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 5.Sınıf Sosyal Bilgiler Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

5.Sınıf Sosyal Bilgiler Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış


5.Sınıf Sosyal Bilgiler Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • BİR ÜLKE, BİR BAYRAK
  1. Demokratik yönetim birimlerindeki yetki ile ulusal egemenlik arasındaki ilişkiyi açıklar.
  2. Merkezî yönetim birimlerini tanıyarak bu birimleri temel görevleriyle ilişkilendirir.
  3. Toplumsal yaşamı düzenleyen yasaların varlığını ve önemini fark eder
  4. Toplumsal yaşamı düzenleyen yasaların varlığını ve önemini fark eder
  5. Ulusal Egemenlik ve bağımsızlık sembollerine değer verir
 • HEPİMİZİN DÜNYASI
  1. Çeşitli ülkelerde bulunan ortak miras öğelerine örnekler verir.
  2. Dünya çocuklarının ortak yönlerini ve ilgi alanlarını fark eder.
  3. Ortak mirasın tanımında turizmin yerini fark eder.
  4. Turizmin uluslararası ilişkilerdeki yeri konusunda bakış açısı geliştirir
  5. Ülkeler arasında ekonomik alışveriş olduğunu fark eder.
  6. Ülkeler arasındaki ilişkilerde iletişim ve ulaşım teknolojisinin etkisini tartışır.

Ayrıca 5.sınıf sosyal bilgiler dersi sene sonu yazılı soruları, klasik türde yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

Öğrenciler, teknolojik gelişmelerin ticaret ve iletişim üzerindeki etkisini fark edecektir.

Uluslararası ticaretin önemini ve ulaşım teknolojilerinin bu ticaretteki rolünü anlar.

e-devlet portalının sunduğu hizmetleri bilme.

Yerel yönetim çeşitlerini ayırt etme.

Düşünce özgürlüğünün sosyal ve bireysel önemini kavrama

Öğrenciler, tarım için gerekli coğrafi özellikleri anlayabilecektir.

* Öğrencilerin Nuri Demirağ'ın çok yönlü bir iş adamı olduğunu anlamalarını sağlar.

* Öğrencilerin girişimciliğin ekonomik gelişmeye katkılarını kavramalarını sağlar.

Ürün etiketlerinin önemini kavrama.

Tüketici haklarını koruma kurumları hakkında bilgi edinme.

* Katılım ve düşünce özgürlüğü haklarını anlama. * Katılım hakkının önemini kavrama. * Düşünce özgürlüğünün sınırlarını anlama. * Düşünce özgürlüğünün kullanılma şekillerini öğrenme. * Anayasanın düşünce özgürlüğünü güvence altına aldığını öğrenme. * Katılım ve düşünce özgürlüğünün kişisel gelişime katkılarını anlama. * Toplumsal katılımın önemini anlama. * Kişisel düşüncelere ve görüşlere saygı duymanın önemini kavrama.

* Öğrenciler, coğrafi özelliklerin bir bölgenin ekonomik faaliyetlerini nasıl etkilediğini anlayacaklardır.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

5.Sınıf Sosyal Bilgiler Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) sınavı 5.Sınıf kategorisinin Sosyal Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

5.Sınıf Sosyal Bilgiler Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

5.Sınıf Sosyal Bilgiler Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 5.Sınıf Sosyal Bilgiler Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

5.Sınıf Sosyal Bilgiler Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 5.Sınıf Sosyal Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

5.Sınıf Sosyal Bilgiler Sınavı Hazırla
  5.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Ünite Özetleri