5.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1

5.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 5.Sınıf kategorisinin Sosyal Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. 5.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 CEVAPLARI

 1. Kral Yolu'nun uzunluğu tahmini olarak kaç kilometredir?

  A) Yaklaşık 2000 km    B) Yaklaşık 1500 km   
  C) Yaklaşık 1000 km    D) Yaklaşık 500 km    
                        

 2. Cevap: A Açıklama:

  Kral Yolu yaklaşık 2000 km uzunluğundaydı. 3. Kral Yolu üzerinde yolcuların konaklayabileceği kaç adet konaklama alanı bulunmaktadır?

  A) 111    B) 50    C) 30    D) 800    

 4. Cevap: A Açıklama:

  Kral Yolu üzerinde yolcuların konaklayabileceği 111 adet konaklama alanı bulunmaktaydı. 5. Ülkeler arası ticaretin kolaylaştırılmasında hangi faktör önemli bir rol oynamaktadır?

  A) Ulaşım    B) Turizm    C) İletişim    D) Eğitim    

 6. Cevap: A Açıklama:

  Ülkeler arası ticaret, ürünlerin hızlı ve güvenli bir şekilde taşınmasını gerektirir, bu da ulaşım teknolojilerinin geliştirilmesini şart koşar. 7. Meis Adası'na Türk turistlerin gitmesi, iki ülke arasındaki ilişkileri nasıl etkileyebilir?

  A) Gerilimleri azaltarak
  B) Ticareti engelleyerek
  C) Kültürel ayrışmayı derinleştirerek
  D) Askeri iş birliğini artırarak

 8. Cevap: A Açıklama:

  Turizm, farklı bölgelerden insanları bir araya getirir ve önyargıları azaltarak dostluk ve anlayışın gelişmesine katkıda bulunur. 9. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan, insanlığın ortak mirası olarak kabul edilen Divriği Ulu Camii hangi özelliğiyle ünlüdür?

  A) Motiflerinin her birinin tekrar etmesi
  B) Taş işçiliğinin nadir motifleri
  C) Mimarisinde Mimar Sinan'ın imzası
  D) Kütüphanesiyle ünlü olması

 10. Cevap: B Açıklama:

  Divriği Ulu Camii'nin ayırt edici özelliği, on binlerce motifin hiçbirinin tekrar etmemesi ve taş işçiliğinin inceliğiyle bilinmesidir. 11. İnsanlığın ortak mirasını korumak ve geliştirmek için yapılan uluslararası anlaşmanın adı nedir?

  A) Paris Sözleşmesi        B) Rio Deklarasyonu       
  C) UNESCO Sözleşmesi       D) Cenevre Konvansiyonu   
                            

 12. Cevap: C Açıklama:

  İnsanlığın ortak mirasını korumak için kabul edilen anlaşmanın adı "İnsanlığın Ortak Malı Olan Kültürel ve Doğal Varlıkların Korunması Sözleşmesi"dir. 13. Devletimizin vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için kurduğu kurum ve kuruluşlara ne ad verilir?

  A) Sivil toplum kuruluşları     B) Kamu kurum ve kuruluşları   
  C) Yerel yönetimler             D) Merkezi yönetimler          
                                 

 14. Cevap: B Açıklama:

  Devlet, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için kamu kurum ve kuruluşları oluşturmuştur. 15. Aşağıdakilerden hangisi belediyeler tarafından sunulmayan bir hizmettir?

  A) Park ve bahçe bakımı
  B) Muhtarlık kurma
  C) Ulaşım düzenleme
  D) Su ve kanalizasyon hizmetleri

 16. Cevap: B Açıklama:

  Belediyeler park ve bahçe bakımı, ulaşım düzenleme ve su ve kanalizasyon hizmetleri gibi hizmetler sunarlar, ancak muhtarlık kurma yetkileri yoktur. 17. Katılım hakkı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Görüşlerimizi özgürce ifade etme hakkı
  B) Bizi ilgilendiren konularda kararlara katkı sağlama hakkı
  C) Seçimlere katılma hakkı
  D) Sivil toplum kuruluşlarında yer alma hakkı

 18. Cevap: B Açıklama:

  Katılım hakkı, bizi ilgilendiren konularda kararlara katkı sağlama hakkımızı ifade eder. 19. Aşağıdakilerden hangisi katılım hakkı ile ilgili DEĞİLDİR?

  A) Okul kulüplerinde aktif olmak
  B) Genel seçimlere katılmak
  C) Sivil toplum kuruluşlarında yer almak
  D) Düşüncelerimizi sadece ailemizle paylaşmak

 20. Cevap: D Açıklama:

  Katılım hakkı bizi ilgilendiren konularda kararlara katkı sağlama hakkımızı ifade ederken, düşüncelerimizi yalnızca ailemizle paylaşmak bir karara katılım sağlamaz. 21. Ülkemizde ekonomik faaliyetlerin çeşitlilik göstermesinin nedeni nedir?

  A) Coğrafi özelliklerin farklılığı
  B) Nüfusun yoğunluğu
  C) Teknolojik gelişmeler
  D) İklim değişiklikleri

 22. Cevap: A Açıklama:

  Ülkemizin farklı coğrafi özellikleri, farklı ekonomik faaliyetlerin gelişmesine olanak tanımaktadır. 23. Hangi sektör, nüfusun yoğun olduğu yerlerde gelişmiştir?

  A) Tarım    B) Hizmet    C) Madencilik    D) Turizm    

 24. Cevap: B Açıklama:

  Nüfusun yoğun olduğu yerlerde sağlık, eğitim ve ulaşım gibi hizmetlere olan talep artmaktadır. 25. Kındıra köyündeki insanlar geçimlerini hangi ekonomik faaliyetlerden sağlıyordu?

  A) Tarım ve hayvancılık
  B) Sanayi ve turizm
  C) Madencilik ve ticaret
  D) Ormancılık ve hizmet sektörü

 26. Cevap: A Açıklama:

  Metinde, Kındıra köyünün tarım ve hayvancılığın ana ekonomik faaliyetler olduğu belirtilmektedir. 27. Tükettiğimiz bir ürünün üretim sürecine dahil olan aşamalar hangileridir?

  A) Hammaddelerin toplanması, işlenmesi, dağıtılması ve satışı
  B) Ürünün tasarlanması, üretilmesi, dağıtılması ve tüketilmesi
  C) Ürünün paketlenmesi, sevkedilmesi, depolanması ve satışı
  D) Ürünün geri dönüştürülmesi, atılması ve ortadan kaldırılması

 28. Cevap: B Açıklama:

  Üretim süreci genellikle bir ürünün tasarımını, üretimini, dağıtımını ve tüketilmesini içerir. 29. Nuri Demirağ'ın Türkiye ekonomisine yaptığı katkılardan biri hangisidir?

  A) Türkiye'nin ilk uçak fabrikasını kurması
  B) Türkiye'nin ilk demiryolu hattını inşa etmesi
  C) Türkiye'nin ilk otomobil fabrikasını kurması
  D) Türkiye'nin ilk bankasını kurması

 30. Cevap: A Açıklama:

  Haberde, Nuri Demirağ'ın Türkiye'nin ilk uçak fabrikasını kurduğu belirtilmektedir. 31. Bir ürünü iade etmek için hangi belge gereklidir?

  A) Garanti belgesi      B) Satış fişi          
  C) Kullanma kılavuzu    D) Ürün kutusu         
                         

 32. Cevap: B Açıklama:

  Ayıplı malların iadesi için satış fişi gereklidir. 33. Aşağıdakilerden hangisi tüketici haklarını eden bir kuruluştur?

  A) Tüketici Hakları Derneği
  B) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
  C) Halk Sağlığı Kurumu
  D) Tarım Bakanlığı

 34. Cevap: A Açıklama:

  Tüketici Hakları Derneği, tüketicilerin haklarını korumak için faaliyet gösterir. 35. Kullandığımız ürünler hangi aşamalardan geçerek bize ulaşır?

  A) Üretim, depolama, tüketim     B) Üretim, dağıtım, tüketim     
  C) Dağıtım, tüketim, depolama    D) Depolama, dağıtım, üretim    
                                  

 36. Cevap: B Açıklama:

  Ürünler üretildikten sonra dağıtılır ve daha sonra nihai kullanıcıya ulaştırılır. 37. Tüketicilerin hakları nelerdir?

  A) Ürünün bedelini ödememek
  B) Ürünü değiştirtmek veya tamir ettirmek
  C) Satıcıdan özür dilemesini istemek
  D) Ürünü bozuk olsa bile kullanmaya devam etmek

 38. Cevap: B Açıklama:

  Tüketiciler, ayıplı ürünleri değiştirme veya tamir etme hakkına sahiptir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
5.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Detayları

5.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 22 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 5.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

5.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


5.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • BİR ÜLKE, BİR BAYRAK
  1. Demokratik yönetim birimlerindeki yetki ile ulusal egemenlik arasındaki ilişkiyi açıklar.
  2. Merkezî yönetim birimlerini tanıyarak bu birimleri temel görevleriyle ilişkilendirir.
  3. Toplumsal yaşamı düzenleyen yasaların varlığını ve önemini fark eder
  4. Toplumsal yaşamı düzenleyen yasaların varlığını ve önemini fark eder
  5. Ulusal Egemenlik ve bağımsızlık sembollerine değer verir
 • HEPİMİZİN DÜNYASI
  1. Çeşitli ülkelerde bulunan ortak miras öğelerine örnekler verir.
  2. Dünya çocuklarının ortak yönlerini ve ilgi alanlarını fark eder.
  3. Ortak mirasın tanımında turizmin yerini fark eder.
  4. Turizmin uluslararası ilişkilerdeki yeri konusunda bakış açısı geliştirir
  5. Ülkeler arasında ekonomik alışveriş olduğunu fark eder.
  6. Ülkeler arasındaki ilişkilerde iletişim ve ulaşım teknolojisinin etkisini tartışır.

Ayrıca 5.sınıf sosyal bilgiler dersi 2.dönem 2.yazılıya hazırlık test soruları 1, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Coğrafi bilgiler edinme

Verileri çıkarabilme

Küresel etkileşimin ekonomik boyutlarını anlama (Sosyal Bilgiler Dersi Kazanım 2.3.)

Küresel etkileşimin sosyal boyutlarını anlama (Sosyal Bilgiler Dersi Kazanım 2.2.)Soru 1

Tarihi ve kültürel mirası koruma bilinci

İnsanlığın ortak mirasını koruma bilincinin geliştirilmesi

Devlet kurum ve kuruluşlarının işlevlerini anlama.

Yerel yönetimlerin görev ve sorumluluklarını anlama.

Katılım hakkının önemini kavrar.

Katılım hakkının temel unsurlarını ayırt eder.

Coğrafyanın ekonomik faaliyetler üzerindeki etkisini anlamak.

Coğrafi özelliklerin hizmet sektörü üzerindeki etkisini anlamak.

Ekonomik faaliyetlerin geçim kaynaklarını nasıl etkilediğini anlama.

Üretim sürecinin aşamalarını öğrenme.

Kişi ve kurumların ekonomiye katkılarını anlama

Ürün iade şartlarını öğrenme

Tüketici haklarını korumada sivil toplum kuruluşlarının rolünü anlama

Üretim, dağıtım ve tüketim sürecinin aşamalarını anlama.

Tüketici haklarını ve sorumluluklarını anlama.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

5.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 5.Sınıf kategorisinin Sosyal Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

5.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

5.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 5.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

5.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 5.Sınıf Sosyal Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

5.Sınıf Sosyal Bilgiler Sınavı Hazırla
  5.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Ünite Özetleri