5.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.dönem 2.Yazılı - Klasik

5.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 5.Sınıf kategorisinin Sosyal Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. 5.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.dönem 2.Yazılı - Klasik CEVAPLARI

 1. Kral Yolu'nda bulunan konaklama alanlarının amacını açıklayınız.


 2. Cevap: Yolcuların konaklaması ve hayvanların bakımı için Açıklama:

  Konaklama alanları, yolculara dinlenme ve at değiştirme fırsatı sağlamıştır. 3. Kral Yolu'nun ekonomik ve siyasi önemini belirtiniz.


 4. Cevap: Ekonomik: Keravanlarla Anadolu'nun zenginliklerinin doğuya taşınması; Siyasi: Haberlerin süratli iletilmesi, devlet işlerinin sorunsuz yürütülmesi Açıklama:

  Kral Yolu, Anadolu'nun ekonomik ve siyasi olarak gelişmesine katkı sağlamıştır. 5. Türkiye'de yaşayan yabancıların Türk kültürüne etki etme yollarını yazınız.


 6. Cevap: Türk geleneklerine uyum sağlarlar, sosyal sorumluluk projelerinde yer alırlar. Açıklama:

  Yabancılar, yerel topluluklara entegre olarak kültürel çeşitliliği zenginleştirirler. 7. Sivil Toplum Kuruluşları (STK) hakkında bilgi açıklama yapınız.


 8. Cevap: Sivil Toplum Kuruluşları (STK), toplumdaki ihtiyaçlara duyarlı kişiler tarafından kurulan, gönüllülerin desteğiyle toplum için hizmet veren kuruluşlardır. Açıklama:

  STK'lar toplumsal birlikteliği ve dayanışmayı artırır. 9. Düşünce özgürlüğü nedir?


 10. Cevap: Görüşlerimizi başkalarıyla paylaşma veya paylaşmama konusunda olmaktır. Açıklama:

  Anayasa'nın 25. ve 26. maddeleri bu hakkı güvence altına almaktadır. 11. Katılım hakkını kullanmanın yollarından üç örnek veriniz.


 12. Cevap: * Seçimler * Sivil toplum kuruluşlarına katılma * Çevremizdeki sorunları yetkililere iletme Açıklama:

  Katılım, etkin ve sorumlu bir vatandaş olmanın temel bir unsurudur. 13. Turizmin elverişli olduğu coğrafi özellikler nelerdir?


 14. Cevap: Yaz mevsiminin uzun olması, denize kıyısı olması, doğal ve tarihi zenginlikler Açıklama:

  Turizm faaliyetleri, elverişli iklim koşulları, kıyı şeridinin bulunması ve doğal veya tarihi mirasın varlığı gibi faktörlerden etkilenir. 15. Günlük hayatta kullandığımız bir ürünün üretim aşamalarını yazınız.


 16. Cevap: Günlük hayatta kullandığımız bir ürünün üretim aşamalarını yazınız.k hayatta kullandığımız bir ürünün üretim aşamalarını yazınız. Açıklama:

  Ürünün hammaddeden bitmiş ürüne dönüşme sürecini aşama aşama sıralayınız. 17. Satın alınan ürünlerde karşılaşabileceğiniz sorunlar nelerdir? Açıklayınız.


 18. Cevap: Ürünlerin taşıması gereken veya vaat edilen nitelikleri taşımaması, arızalı olması, etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olması. Açıklama:

  Tüketici Hakları Kanunu, ayıplı mal olarak nitelenen ürünlerde tüketicinin haklarını korur. 19. Tüketici Hakları Kanunu kapsamında ayıplı mal için tüketicilere sunulan seçenekler nelerdir?


 20. Cevap: Malın değiştirilmesi, paranın iadesi, değer kaybının bedelden indirilmesi, ücretsiz onarım. Açıklama:

  Tüketiciler ayıplı mal karşısında bu seçeneklerden birini tercih edebilirler. 21. Yaşadığımız yerdeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak üç tane meslek örneği veriniz.


 22. Cevap: * Tarımcı * Madenci * Turizm rehberi Açıklama:

  Yaşadığımız bölgenin özellikleri, orada icra edilen meslekleri belirler. 23. Ülke ekonomisine katkıda bulunan yeni fikirler nelerdir?


 24. Cevap: * Ürün geliştirme * Teknolojik yenilikler * Süreç iyileştirmeleri Açıklama:

  Yenilikçi fikirler, üretimi artırarak, maliyetleri düşürerek ve yeni iş fırsatları yaratarak ekonomiyi güçlendirir. 25. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. Tüketiciler, satın aldıkları ürünlerde hata olması halinde tüketici haklarından yararlanabilirler.
  (.....) 2. Tüketici Hakları Kanunu'ndan faydalanmak için ürünü nereden ve ne zaman aldığımızı kanıtlamamız gerekir.
  (.....) 3. Ayıplı malı değiştirme, para iadesi alma, değer kaybı bedeli alma veya ücretsiz tamir ettirme seçenekleri tüketiciye aittir.
  (.....) 4. Ürün kullanırken etiket, ambalaj veya kullanım kılavuzundaki talimatlara uymak zorunludur.
  (.....) 5. Etiket fiyatı ile kasa fiyatı farklı ise tüketici lehine düşük fiyat üzerinden satış yapılır.
  (.....) 6. Arızalı ürünler, faturası ile birlikte satıcıya iade edildiğinde değiştirilmek zorundadır.
  (.....) 7. Tüketiciler, satın aldıkları ürünlerle ilgili sorunlarını Tüketici Hakları Derneği'ne bildirebilirler.
  (.....) 8. Tüketici haklarını korumak, tüketicilerin bilinçlenmesini sağlar.
  (.....) 9. Tüketiciler, haklarını korumalı ve ürünlerle ilgili sorunlar yaşadıklarında gerekli mercilere başvurmalıdır.
  (.....) 10. Tüketici haklarını bilmek, tüketicilerin mağduriyet yaşamasını önler.

 26. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. Y 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  * 1-2: Tüketici Hakları Kanunu, tüketicilerin haklarını korumak için çıkarılmıştır. Tüketici, haklarından yararlanabilmek için kanunda belirtilen sorumlulukları yerine getirmelidir. * 3-4: Tüketici, ayıplı mal karşısında yasal olarak belirtilen seçeneklere sahiptir. Kullanım talimatlarına uyulmaması, tüketici sorumluluğudur. * 5-6: Fiyat farklılıkları tüketici lehine olmalı ve arızalı ürünler satıcı tarafından değiştirilmelidir. * 7-10: Tüketici Hakları Derneği, tüketicileri bilinçlendirmeyi amaçlar. Tüketiciler, haklarını bilmeli ve sorunlarını çözmek için gerekli mercilere başvurmalıdırlar. 27. Eşleştirmeleri Yapın

  1. Vali
  2. Kaymakam
  3. Belediye Başkanı
  4. Muhtar
  5. Seçmen
  a) Yerel seçimlerde belirlenir
  b) İlçeyi yönetir
  c) İli yönetir
  d) Mahalle veya köyü yönetir
  e) İhtiyar heyeti ile birlikte karar alır

 28. Cevap: 1. c 2. b 3. a 4. d 5. e Açıklama:

  Vali ili, kaymakam ilçeyi, belediye başkanı belediyeyi, muhtar mahalleyi veya köyü yönetir. Seçmen, yerel seçimlerde oy kullanır. 29. Aşağıda verilen boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.

  1. _____ üretimden önceki aşamayı ifade eder.
  2. _____ ürünlerin diğer ürünlere dönüştürülmesidir.
  3. _____ tüketim sonrası aşamadır.
  4. _____ günlük hayatta kullandığımız kâğıdın elde edildiği kaynaktır.
  5. _____ kâğıdın hamur hâline getirilmesi aşamasında kullanılan maddelerdir.
  6. _____ kâğıt üretiminde kullanılan bir yöntemdir.
  7. _____ kâğıdın düzleştirilmesi ve boyutlandırılması işlemidir.
  8. _____ atık kâğıtların yeniden kâğıt elde etmek için kullanılmasıdır.
  9. _____ yeni fikirler geliştiren ve risk almaya hazır kişilere verilen addır.
  10. _____ ürünlerin tüketicilere ulaşması için kullanılan süreçtir.

 30. Cevap: 1. Ham madde 2. İşleme 3. Dağıtım 4. Ağaç 5. Kimyasal maddeler 6. Ağsı yapı oluşturma 7. Kesme 8. Geri dönüşüm 9. Girişimci 10. Dağıtım Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
5.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.dönem 2.Yazılı - Klasik Detayları

5.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.dönem 2.Yazılı - Klasik 2 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 22 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 5.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.dönem 2.Yazılı - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

5.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.dönem 2.Yazılı - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme
 • Boşluk Doldurma


5.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.dönem 2.Yazılı - Klasik Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • BİR ÜLKE, BİR BAYRAK
  1. Demokratik yönetim birimlerindeki yetki ile ulusal egemenlik arasındaki ilişkiyi açıklar.
  2. Merkezî yönetim birimlerini tanıyarak bu birimleri temel görevleriyle ilişkilendirir.
  3. Toplumsal yaşamı düzenleyen yasaların varlığını ve önemini fark eder
  4. Toplumsal yaşamı düzenleyen yasaların varlığını ve önemini fark eder
  5. Ulusal Egemenlik ve bağımsızlık sembollerine değer verir
 • HEPİMİZİN DÜNYASI
  1. Çeşitli ülkelerde bulunan ortak miras öğelerine örnekler verir.
  2. Dünya çocuklarının ortak yönlerini ve ilgi alanlarını fark eder.
  3. Ortak mirasın tanımında turizmin yerini fark eder.
  4. Turizmin uluslararası ilişkilerdeki yeri konusunda bakış açısı geliştirir
  5. Ülkeler arasında ekonomik alışveriş olduğunu fark eder.
  6. Ülkeler arasındaki ilişkilerde iletişim ve ulaşım teknolojisinin etkisini tartışır.

Ayrıca 5.sınıf sosyal bilgiler dersi 2.dönem 2.yazılı soruları soruları, klasik türde cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Öğrenciler, Kral Yolu'ndaki konaklama alanlarının önemini kavrayacaktır.

Öğrenciler, Kral Yolu'nun ekonomik ve siyasi önemini anlayacaktır.

Göçün kültürel değişime nasıl katkıda bulunduğunu ve uluslararası ilişkilerde kültürlerarası anlayışın önemini kavrar.

Sivil Toplum Kuruluşlarının amacını ve faaliyetlerini anlama.

Düşünce özgürlüğünün önemini ve sınırlarını bilme

Katılım hakkının farklı kullanım yollarını keşfetme

Öğrenciler, turizm için uygun coğrafi özellikleri öğrenebilecektir.

Üretim süreçlerini anlama ve ekonomik faaliyetlerin karmaşıklığını takdir etme.

Tüketici sorunları ve Tüketici Hakları Kanunu hakkında bilgi edinme.

Ayıplı mal konusundaki tüketici haklarını öğrenme.

Ekonomik faaliyetlerin meslek oluşturmasındaki rolünü anlamak

Ekonomik büyümede yeni fikirlerin önemini kavramak

Yerel yönetimlerdeki görevlilerin rollerini ve sorumluluklarını anlama

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

5.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 5.Sınıf kategorisinin Sosyal Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

5.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.dönem 2.Yazılı - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

5.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 5.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

5.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.dönem 2.Yazılı - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 5.Sınıf Sosyal Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

5.Sınıf Sosyal Bilgiler Sınavı Hazırla
  5.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Ünite Özetleri