6.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 1.Sınav - Açık Uçlu Sorular -

6.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 1.Sınav - Açık Uçlu Sorular - sınavı 6.Sınıf kategorisinin Sosyal Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. 6.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 1.Sınav - Açık Uçlu Sorular - CEVAPLARI

 1. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'nde cumhurbaşkanının görevlerinden bazılarını örneklendiriniz.


 2. Cevap: * Cumhurbaşkanı, devletin başıdır. * Hükûmeti temsil eder. * Kanunları onaylar ve yürürlüğe koyar. * Milletvekillerini ve bakanları atar ve görevlerine son verir. * Uluslararası anlaşmaları imzalar ve onaylar. Açıklama:

  Cumhurbaşkanı, devletin başı ve hükûmetin başıdır. Cumhurbaşkanı, kanunları onaylar ve yürürlüğe koyar, milletvekillerini ve bakanları atar ve görevlerine son verir, uluslararası anlaşmaları imzalar ve onaylar. 3. Ülkemizde yargı yetkisi hangi organlar tarafından kullanılır?


 4. Cevap: Yargı yetkisi, bağımsız ve tarafsız mahkemeler tarafından kullanılır. Açıklama:

  Yargı yetkisi, bireylerin kendi aralarında veya devletle olan ilişkilerindeki uyuşmazlıkları çözme yetkisidir. Ülkemizde yargı yetkisi, bağımsız ve tarafsız mahkemeler tarafından kullanılır. 5. Türk kadınına yönetimde görev alabilmesini sağlayan siyasi haklar ne zaman verilmeye başlandı?


 6. Cevap: 1930 yılında Açıklama:

  Belediye seçimlerine katılma hakkı ve muhtarlık seçimlerine katılma hakkı verildi. 7. Kadına yönelik şiddete karşı yapılan yasal düzenlemeleri belirtiniz.


 8. Cevap: 6284 sayılı Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Kadınlara Karşı Şiddetin Önlenmesi ve Korunması Kanunu Açıklama:

  Bu kanun, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve kadınların korunması için çeşitli tedbirler öngörmektedir. 9. Seralar hakkında bilgi veriniz.


 10. Cevap: Seralar, saydam cam, plastik vb. ışık geçirebilen malzemelerle oluşturulan kapalı alanlardır. Açıklama:

  Seralar sayesinde çifçiler ürünlerini daha hızlı ve mevsimi dışında da yetiştirmiş olurlar. 11. Türkiye'de yapılan hayvancılık faaliyetlerinin türlerini yazınız.


 12. Cevap: * Büyükbaş Hayvancılık * Küçükbaş Hayvancılık * Balıkçılık * İpek Böcekçiliği * Kümes Hayvancılığı * Arıcılık Açıklama:

  Hayvancılık, ekonomik değer taşıyan hayvanların yetiştirilip pazarlanmasına denir. 13. Ülkemizde doğal kaynakların korunması için yapılan çalışmalar nelerdir?


 14. Cevap: Ülkemizde doğal kaynakların korunması için yapılan çalışmalar şunlardır: * Doğal kaynakların bilinçli bir şekilde kullanılması için eğitim ve farkındalık çalışmaları yürütülmektedir. * Doğal kaynakların korunması için yasalar çıkarılmış ve bu yasalar sıkı bir şekilde uygulanmaktadır. * Doğal kaynakları korumak amacıyla milli parklar, doğal koruma alanları ve yaban hayatı koruma alanları oluşturulmuştur. * Doğal kaynakların korunması için uluslararası anlaşmalar imzalanmış ve bu anlaşmalar gereği çalışmalar yürütülmektedir. Açıklama:

  Ülkemizde doğal kaynakların korunması için birçok çalışma yürütülmektedir. Bu çalışmaların başlıcaları şunlardır: * Eğitim ve farkındalık çalışmaları: Doğal kaynakların korunması için eğitim ve farkındalık çalışmaları yürütülmektedir. Bu çalışmalar, insanların doğal kaynakların önemini anlamalarını ve doğal kaynakları daha bilinçli bir şekilde kullanmalarını sağlamaktadır. * Yasalar: Doğal kaynakların korunması için yasalar çıkarılmış ve bu yasalar sıkı bir şekilde uygulanmaktadır. Bu yasalar, doğal kaynakların kullanımını düzenlemekte ve doğal kaynaklara zarar verilmesini önlemektedir. * Milli parklar, doğal koruma alanları ve yaban hayatı koruma alanları: Doğal kaynakları korumak amacıyla milli parklar, doğal koruma alanları ve yaban hayatı koruma alanları oluşturulmuştur. Bu alanlar, doğal kaynakların korunmasını ve canlı türlerinin yaşamını sürdürmesini sağlamaktadır. * Uluslararası anlaşmalar: Doğal kaynakların korunması için uluslararası anlaşmalar imzalanmış ve bu anlaşmalar gereği çalışmalar yürütülmektedir. Bu anlaşmalar, ülkelerin doğal kaynakları koruma konusunda iş birliği yapmalarını sağlamaktadır. 15. Ülkelerin ekonomik alanda gelişebilmesi için hangi tür insan gücüne ihtiyaçları vardır?


 16. Cevap: Nitelikli insan gücüne Açıklama:

  Nitelikli insan gücü, ülke ekonomisinin gelişmesi için olmazsa olmazdır. Bu kişiler, yaptıkları işlerde verimli olmaları, yeni fikirler üretmeleri ve çalışkan olmaları sayesinde ülkenin kalkınmasına katkı sağlarlar. 17. Ülkemizde bilim ve teknoloji alanında yapılan son çalışmalardan üç tane örnek veriniz.


 18. Cevap: Nanoteknoloji, Bilişim Vadisi, TÜBİTAK Uydu Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Açıklama:

  Ülkemizde bilim ve teknoloji alanında yapılan son çalışmalar arasında nanoteknoloji, Bilişim Vadisi ve TÜBİTAK Uydu Teknolojileri Araştırma Enstitüsü yer almaktadır. Nanoteknoloji, günlük hayatta tekstil, sağlık, kimya sanayi vb. birçok alanda kullanılmaktadır. Bilişim Vadisi yaklaşık 3 milyon m2 bir alanda faaliyet gösteren bir projedir. TÜBİTAK Uydu Teknolojileri Araştırma Enstitüsü ise uydu teknolojisinde çalışmalar yürütmektedir. 19. Ar-Ge ve inovasyon nedir?


 20. Cevap: Ar-Ge, araştırma geliştirme anlamına gelir ve yeni malzemeler, yeni ürünler veya cihazlar üretmeye yönelik sistemli çalışmalardır. İnovasyon ise, işletme içi uygulamalarda, iş yeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş bir ürün, mal veya hizmette yeni bir pazarlama yönteminin uygulanmasıdır. Açıklama:

  Ar-Ge ve inovasyon, ekonomik büyüme ve rekabet gücü için önemlidir. Ar-Ge çalışmaları yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesini sağlar, inovasyon ise bu ürün ve hizmetlerin pazarlanmasını ve ticarileştirilmesini sağlar. 21. Telif hakkının sembolü nedir?


 22. Cevap: Çember içinde "C" harfidir. Açıklama:

  Telif hakkının sembolü, üzerinde bulunduğu ürünü ortaya koyan kişinin telif haklarının korunduğunu belirtir. 23. Patent nedir?


 24. Cevap: Bir buluşun veya bu buluşun kullanma hakkının kime ait olduğunu gösteren, patent kurumu tarafından verilen belgeye patent denir. Açıklama:

  Patent, ürün veya buluş sahibine, icat ettiği ürünün satışı, pazarlanması, çoğaltılması, bir benzerinin üretilmesi gibi alanlarda ayrıcalıklar getiren resmî bir belge ve unvandır. 25. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. (.....) Bilim, doğa olaylarını ve yasalarını inceleyen disiplindir.
  2. (.....) Sosyal bilimler, bireylerin ve toplumların davranışlarını inceleyen bir disiplindir.
  3. (.....) Coğrafya, dünyanın doğal ve beşerî özelliklerini inceleyen disiplindir.
  4. (.....) Tarih, geçmişteki olayları ve insanların yaşamlarını inceleyen disiplindir.
  5. (.....) Matematik, sayıları ve şekilleri inceleyen disiplindir.
  6. (.....) Fizik, evrenin temel yasalarını inceleyen disiplindir.
  7. (.....) Kimya, maddelerin yapısını ve özelliklerini inceleyen disiplindir.
  8. (.....) Biyoloji, canlıların yapısını, işlevlerini ve birbirleriyle olan ilişkilerini inceleyen disiplindir.
  9. (.....) Psikoloji, insanların davranışlarını ve zihinsel süreçlerini inceleyen disiplindir.
  10. (.....) Ekonomi, insanların ihtiyaçlarını karşılamak için kaynakları nasıl kullandıklarını inceleyen disiplindir.

 26. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  Bilim, doğa olaylarını ve yasalarını inceleyen disiplindir. Sosyal bilimler, bireylerin ve toplumların davranışlarını inceleyen bir disiplindir. Coğrafya, dünyanın doğal ve beşerî özelliklerini inceleyen disiplindir. Tarih, geçmişteki olayları ve insanların yaşamlarını inceleyen disiplindir. Matematik, sayıları ve şekilleri inceleyen disiplindir. Fizik, evrenin temel yasalarını inceleyen disiplindir. Kimya, maddelerin yapısını ve özelliklerini inceleyen disiplindir. Biyoloji, canlıların yapısını, işlevlerini ve birbirleriyle olan ilişkilerini inceleyen disiplindir. Psikoloji, insanların davranışlarını ve zihinsel süreçlerini inceleyen disiplindir. Ekonomi, insanların ihtiyaçlarını karşılamak için kaynakları nasıl kullandıklarını inceleyen disiplindir. 27. Aşağıda verilen cümleleri uygun kelimelerle doldurunuz.

  1. Ürünlerin üzerinde devletimizin belirli bir vergi kestiğini gösteren etiket .......... denir.
  2. Kitap, CD, DVD, radyo ve televizyon gibi ürünlerin üzerinde bulunan telif hakkını koruyan etiket ......'dir.
  3. Bandroller özel olarak yapıldığı ve tahrip edildiğinde tekrar eski hâline dönmeyen etiketler olduğu için ......... sağlar.
  4. Korsan ürünlerde bandrol bulunmadığı için tüketiciler tarafından bu ürünler ......... olur.
  5. Korsan ürünlerle mücadelede en önemli şey toplumun ....... 'dir.
  6. Bandrolsüz kitaplar, CD çoğaltma makineleri gibi ürünlere ............. denir.
  7. Tekrar üretilerek satılan kötü niyetle yapılan taklit ürünler ............. olarak tanımlanır.
  8. Korsan yayın ile mücadele, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na muhalefet suçu kapsamında yapılır.
  9. Korsan ürün satın almak o ürünün ortaya çıkarılmasını sağlayan kişilere (mucit) ......... gelir kaybı yaşatır.
  10. Korsan ürünler kalitesiz oldukları için sağlığımızı .......... etkiler.

 28. Cevap: 'bandrol, güvenilirlilik, alınmamalıdır, bilinçlendirilmesidir, korsan, kalitesiz, olumsuz, sağlığımızı.' Açıklama:

  'Korsan yayın ile mücadelede bandrolün önemi, korsan ürünlerin zararları ve toplumsal bilinçlendirilmenin önemi anlatılmaktadır.' 29. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapın.

  a) Halı dokumacılığı
  b) Bakır
  c) Tarım
  d) Göl
  e) Süt işletme tesisleri
  1. Tarım alanlarını sulamada yararlanılır.
  2. Elektrik üretilir.
  3. Divriği maden ocağı çıkarıldığım yerlerden birisidir.
  4. İnşaat sektöründe ve metal sanayisinde kullanılır.
  5. Elektrik-elektronik sanayisinde kullanılır.

 30. Cevap: 1. d 2. e 3. b 4. a 5. c Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
6.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 1.Sınav - Açık Uçlu Sorular - Detayları

6.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 1.Sınav - Açık Uçlu Sorular - 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 13 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 6.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 1.Sınav - Açık Uçlu Sorular - yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

6.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 1.Sınav - Açık Uçlu Sorular - sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Boşluk Doldurma
 • Eşleştirme


6.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 1.Sınav - Açık Uçlu Sorular - Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ÜLKEMİZ VE DÜNYA ÖĞRENME ALANI: KÜRESEL BAĞLANTILAR KAZANIMLAR
  1. Görsel materyalleri ve verileri kullanarak dünyada nüfus ve ekonomik faaliyetlerin dağılışının nedenleri hakkında çıkarımlarda bulunur
  2. Türk Cumhuriyetleri komşu ve diğer ülkelerle olan kültürel, sosyal, siyasi ve ekonomik ilişkilerimizi Atatürk’ün milli dış politika anlayışı açısından değerlendirir
  3. Ülkemizin diğer ülkelerle doğal afetlerde ve çevre sorunlarında dayanışma ve işbirliği içinde olmasının önemini fark eder.
  4. Ülkemizin diğer ülkelerle olan ekonomik ilişkilerini, kaynaklar ve ihtiyaçlar açısından değerlendirir
  5. Uluslararası kültür, sanat, fuar ve spor etkinliklerinin toplumlar arası etkileşimdeki rolünü değerlendirir.

Ayrıca 5.sınıf sosyal bilgiler dersi 2.dönem 1.sınav soruları, açık uçlu sorulardan cevap ve açıklamalı olarak mebsinavlari.com tarafından hazırlanmıştır

Öğrenciler, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'nde cumhurbaşkanının görevlerini öğrenmiş olur.

Öğrenciler, ülkemizde yargı yetkisinin hangi organlar tarafından kullanıldığını öğrenmiş olur.

Türk kadınının siyasi haklara sahip olma sürecini öğrenmek.

Kadına yönelik şiddete karşı yapılan yasal düzenlemeleri öğrenmek.

Öğrenciler seraların yapısı ve kullanım amacı hakkında bilgi sahibi olurlar.

Öğrenciler Türkiye'de yapılan hayvancılık faaliyetlerinin türleri hakkında bilgi sahibi olurlar.

Ülkemizde doğal kaynakların korunması için yapılan çalışmaları öğrenerek, doğal kaynakları koruma konusunda farkındalık kazanmak ve doğal kaynakları daha bilinçli bir şekilde kullanmak.1.

Öğrenciler, ülkelerin ekonomik alanda gelişebilmesi için nitelikli insan gücüne ihtiyaç duyulduğunu öğrenirler ve ileride kendilerinin de böyle bir insan olmak için neler yapmaları gerektiğini anlarlar.

Öğrenciler ülkemizde bilim ve teknoloji alanında yapılan son çalışmalarla ilgili bilgi sahibi olurlar.

Öğrenciler Ar-Ge ve inovasyon kavramlarını öğrenirler ve bu kavramların ekonomik büyüme ve rekabet gücü için önemini anlarlar.

Telif hakkı sembolünü tanıma ve telif haklarının önemini kavrama.

Patent kavramını tanıma ve patentlerin önemini kavrama.

1. Bilim ile sosyal bilimleri ayırt edebilme 2. Bilim ve sosyal bilimlerin günlük yaşamda nasıl kullanıldığını anlatabilme 3. Coğrafya, tarih, matematik, fizik, kimya, biyoloji ve psikoloji gibi farklı bilim dallarının önemini kavrama 4. Ekonomi biliminin insanların günlük hayatını nasıl etkilediğini anlayabilme 5. Bilim ve teknolojinin günlük yaşamda nasıl kullanıldığını açıklayabilme

'Öğrenciler, korsan yayın ile mücadelenin önemini ve bandrolün bu mücadeledeki rolünü kavrarlar. Korsan ürünlerin zararlarını ve toplumsal bilinçlendirilmenin önemini anlarlar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

6.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 1.Sınav - Açık Uçlu Sorular - sınavı 6.Sınıf kategorisinin Sosyal Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

6.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 1.Sınav - Açık Uçlu Sorular - Sınavını hangi formatta indirebilirim?

6.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 1.Sınav - Açık Uçlu Sorular - sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 6.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 1.Sınav - Açık Uçlu Sorular - sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

6.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 1.Sınav - Açık Uçlu Sorular - sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 6.Sınıf Sosyal Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Sınavı Hazırla
  6.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Ünite Özetleri