5.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı Soruları - Açık Uçlu Sorular

5.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı Soruları - Açık Uçlu Sorular sınavı 5.Sınıf kategorisinin Sosyal Bilgiler alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. 5.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı Soruları - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Trakya’da son yılların en kurak mevsimi yaşanıyor. Buna göre, ne söylenebilir?


 2. Cevap: Trakya’da yağışlar azaldı. Açıklama:

  Habere göre, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’de yağışların yüzde 50 azaldığı belirtilmiştir. Bu nedenle, Trakya’da yağışların azaldığını söylemek mümkündür. 3. Türkiye'de nüfus dağılımında etkili olan beşerî unsurlar nelerdir?


 4. Cevap: Türkiye'de nüfus dağılımında etkili olan beşerî unsurlar şunlardır: * Ulaşım * Tarım * Turizm * Eğitim * Ticaret Açıklama:

  Ulaşım olanakları iyi olan, tarım, turizm, eğitim ve ticaret gibi ekonomik faaliyetler gelişen alanlar daha fazla tercih edilir. Örneğin, büyük şehirler, ulaşım olanakları, ekonomik faaliyetlerin gelişmişliği ve eğitim olanakları nedeniyle daha fazla nüfusa sahiptir. 5. Türkiye'de nüfus dağılımının engebeli alanlarda nasıl bir dağılım gösterdiğini açıklayınız.


 6. Cevap: Dağlık ve engebeli alanlarda yerleşim zordur. Bu nedenle, bu alanlarda nüfus yoğunluğu düşüktür. Açıklama:

  Dağlık ve engebeli alanlarda tarım, hayvancılık, ulaşım gibi ekonomik faaliyetler yapmak zordur. Ayrıca, bu alanlarda barınma ve temel ihtiyaçlarının karşılanması da zordur. Bu nedenle, bu alanlarda nüfus yoğunluğu düşüktür. 7. Ülkemizde, doğa kaynaklı afetlerin zararlarını azaltmak için neler yapılabilir?


 8. Cevap: * Deprem riski olan bölgelerde binaları depreme dayanıklı hale getirmek * Sel riski olan bölgelerde taşkın önleme çalışmaları yapmak * Eğimli arazilerde erozyonu önlemek için ağaçlandırma çalışmaları yapmak * Çığ riski olan bölgelerde çığ önleme çalışmaları yapmak Açıklama:

  Doğa kaynaklı afetlerin zararlarını azaltmak için, öncelikli olarak bu afetlerin nedenlerini ve riskli bölgeleri belirlemek gerekir. Ardından, bu bölgelerde gerekli önlemleri almak gerekir. 9. Doğa kaynaklı afetler ve çevre sorunları, insanların neden olduğu olaylar mıdır?


 10. Cevap: Doğa kaynaklı afetler, doğal olaylardır ancak çevre sorunları, insanların neden olduğu olaylardır. Açıklama:

  Deprem, sel, erozyon ve çığ gibi olaylar doğa kaynaklı afetler olup insanların neden olduğu olaylar değildir. Ancak, çevre sorunları, insanların yanlış ve aşırı tüketim alışkanlıkları, doğal kaynakların bilinçsiz kullanımı ve kirliliği gibi nedenlerle ortaya çıkar. 11. Geçmişte bilgiye ulaşmak günümüzdeki kadar hızlı ve kolay olmuyordu. Bunun nedeni nedir?


 12. Cevap: Geçmişte bilgiye ulaşmak için kitap, dergi, ansiklopedi gibi basılı kaynaklara başvurmak gerekiyordu. Bu kaynaklara ulaşmak için kütüphanelere gitmek gerekiyordu. Bu da bilgiye ulaşma sürecini zorlaştırıyordu. Açıklama:

  Günümüzde bilgiye ulaşmak için genel ağ kullanılmaktadır. Bu da bilgiye ulaşma sürecini hızlandırmıştır. 13. Günümüzde bilgiye ulaşmak kolaylaştı ama doğru ve güvenilir kaynakları bulmak zorlaştı. Bunun nedeni nedir?


 14. Cevap: Günümüzde bilginin kaynağı çok çeşitlidir. Bu da doğru ve güvenilir kaynakları bulmak zorlaştırmaktadır. Açıklama:

  Geçmişte bilginin kaynağı daha sınırlıydı. Bu da doğru ve güvenilir kaynakları bulmak daha kolaydı. 15. Bilinçli bir genel ağ kullanıcısı olarak genel ağda yer alan sağlık içeriklerini sorgulamanız için nelere dikkat etmeniz gerekir?


 16. Cevap: İçeriğin kaynağı, güncelliği, bilimsel verilere dayanması ve alanında uzman kişiler tarafından hazırlanmış olması gibi unsurlara dikkat etmeniz gerekir. Açıklama:

  Bilinçli bir genel ağ kullanıcısı olarak genel ağda yer alan sağlık içeriklerini sorgulamanız için içeriğin kaynağına, güncelliğine, bilimsel verilere dayanmasına ve alanında uzman kişiler tarafından hazırlanmış olmasına dikkat etmeniz gerektiği belirtiliyor. 17. Genel ağda sağlık konusunda yer alan içeriklerin büyük bir kısmı kullanıcılar tarafından oluşturulmuştur. Bu içeriklerin güvenilirlik düzeyi nasıl belirlenebilir?


 18. Cevap: İçeriğin güncelliği, bilimsel verilere dayanması ve alanında uzman kişiler tarafından hazırlanmış olması gibi unsurlara dikkat ederek güvenilirlik düzeyini belirleyebilirsiniz. Açıklama:

  Genel ağda sağlık konusunda yer alan içeriklerin büyük bir kısmı kullanıcılar tarafından oluşturulmuştur. Bu içeriklerin güvenilirlik düzeyini belirlemek için içeriğin güncelliğine, bilimsel verilere dayanmasına ve alanında uzman kişiler tarafından hazırlanmış olmasına dikkat etmeniz gerektiği belirtiliyor. 19. Genel ağ ortamında güvenli bir şekilde alışveriş yapabilmek için nelere dikkat edilmelidir?


 20. Cevap: Genel ağ ortamında güvenli bir şekilde alışveriş yapabilmek için güçlü bir parola kullanmak, kişisel bilgilerimizi paylaşmamak, güncel güvenlik yazılımlarını kullanmak, güvenilir sitelerden alışveriş yapmak önemlidir. Açıklama:

  Genel ağ ortamında alışveriş yaparken kişisel bilgilerimizin ele geçirilmesi ve güvenliğimizin tehlikeye atılması gibi riskler vardır. Bu riskleri azaltmak için gerekli önlemleri almak önemlidir. 21. Genel ağ ortamında karşılaşabileceğimiz tehlikelere karşı kendimizi nasıl koruyabiliriz?


 22. Cevap: Genel ağ ortamında karşılaşabileceğimiz tehlikelere karşı kendimizi korumak için bilinçli olmalı, kişisel bilgilerimizi paylaşmaktan kaçınmalı, güncel güvenlik yazılımlarını kullanmalı ve güvenilir sitelerden alışveriş yapmalıyız. Açıklama:

  Genel ağ, birçok fırsat sunan ancak aynı zamanda bazı tehlikeleri de barındıran bir ortamdır. Bu tehlikelere karşı kendimizi korumak için gerekli önlemleri almak önemlidir. 23. Bilim insanlarının çalışmalarının topluma ve insanlığa katkıları nelerdir?


 24. Cevap: Bilim insanlarının çalışmaları topluma ve insanlığa birçok katkı sağlar. Bu katkılar arasında; * Yaşam standartlarının iyileştirilmesi, * Hastalıkların tedavisinde yeni yöntemlerin geliştirilmesi, * Enerji ve çevre sorunlarına çözüm bulunması, * Teknolojinin gelişmesi, * Sanat ve kültür alanında yeniliklerin ortaya çıkması gibi unsurlar yer alır. Açıklama:

  Bilim insanlarının çalışmaları sayesinde insanoğlu, doğanın sırlarını çözerek yaşamını daha kolay ve konforlu bir hale getirmiştir. Hastalıkların tedavisinde yeni yöntemlerin geliştirilmesiyle insan ömrü uzamış ve yaşam kalitesi artmıştır. Enerji ve çevre sorunlarına çözüm bulunmasıyla sürdürülebilir bir yaşam için önemli adımlar atılmıştır. Teknolojinin gelişmesiyle yaşamımızın her alanında önemli kolaylıklar sağlanmıştır. Sanat ve kültür alanındaki yeniliklerle insanlığın estetik zevki gelişmiştir. 25. Bilim insanlarının ortak özellikleri nelerdir?


 26. Cevap: * Meraklıdırlar. * Çalışkandırlar. * Üretendirler. * Araştırmacıdırlar. * Çok yönlüdürler. Açıklama:

  Bilim insanları, merak ettikleri konuları araştırarak keşiflerde bulunurlar. Bu nedenle meraklı olmaları önemlidir. Ayrıca, uzun ve zorlu araştırma süreçlerini yürütebilmek için çalışkan olmaları gerekir. Araştırma sonucunda elde ettikleri bilgileri yeni fikirler üretmek için kullanırlar. Bu nedenle üretken olmaları önemlidir. Araştırma yapmak için farklı kaynaklardan yararlanırlar. Bu nedenle araştırmacı olmaları önemlidir. Farklı alanlarda bilgi sahibi olmaları gerekir. Bu nedenle çok yönlü olmaları önemlidir. 27. Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. ( ) Çığ felaketleri, ulaşım yollarını kapatarak ulaşımı engeller.  
  2. ( ) Çığ felaketleri, eğitim kurumlarını tahrip ederek eğitim faaliyetlerini durdurur.  
  3. ( ) Çığ felaketleri, ekonomik faaliyetlere zarar vererek ekonomiyi olumsuz etkiler.  
  4. ( ) Çığ felaketleri, turizm faaliyetlerini durdurarak turizm gelirlerini azaltır.  
  5. ( ) Çığ felaketleri, tarım faaliyetlerini olumsuz etkileyerek tarımsal üretimi azaltır.  
  6. ( ) Çığ felaketleri, hayvancılık faaliyetlerini olumsuz etkileyerek hayvancılık üretimini azaltır.  
  7. ( ) Çığ felaketleri, orman alanlarını tahrip ederek orman ekosistemini olumsuz etkiler.  
  8. ( ) Çığ felaketleri, can ve mal kayıplarına neden olur.  
  9. ( ) Çığ felaketleri, toplumsal yaşamı olumsuz etkiler.  
  10. ( ) Çığ felaketleri, psikolojik sorunlara neden olabilir.  

 28. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. Y 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  * Çığ felaketleri, dağlık ve eğimli arazilerde meydana gelen ani ve yüksek hızda hareket eden kar kütleleridir. * Çığ felaketleri, ulaşım yollarını kapatarak ulaşımı engeller. * Çığ felaketleri, eğitim kurumlarını tahrip ederek eğitim faaliyetlerini durdurur. * Çığ felaketleri, ekonomik faaliyetlere zarar vererek ekonomiyi olumsuz etkiler. * Çığ felaketleri, turizm faaliyetlerini olumsuz etkileyerek turizm gelirlerini azaltır. * Çığ felaketleri, tarım faaliyetlerini olumsuz etkileyerek tarımsal üretimi azaltır. * Çığ felaketleri, hayvancılık faaliyetlerini olumsuz etkileyerek hayvancılık üretimini azaltır. * Çığ felaketleri, orman alanlarını tahrip ederek orman ekosistemini olumsuz etkiler. * Çığ felaketleri, can ve mal kayıplarına neden olur. * Çığ felaketleri, toplumsal yaşamı olumsuz etkiler. * Çığ felaketleri, psikolojik sorunlara neden olabilir. 29. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız.

  1. ( ) Doğa kaynaklı afetler, toplum hayatının her alanında olumsuz etkiler bırakır.
  2. ( ) Ülkemizde meydana gelen depremlerin büyük bir çoğunluğu Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde gerçekleşmektedir.
  3. ( ) Ülkemizde meydana gelen sel felaketleri, genellikle kışın karların erimesi ve yağışların yoğunlaşması sonucu oluşur.
  4. ( ) Çığ afetleri, genellikle dağlık ve engebeli alanlarda görülür.
  5. ( ) Doğa kaynaklı afetler, sadece maddi zararlara neden olur.

 30. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. Y Açıklama:

  1. Cümle, doğa kaynaklı afetlerin toplum hayatının her alanında olumsuz etkiler bıraktığını ifade etmektedir. Bu ifade doğrudur. 2. Cümle, Türkiye'de meydana gelen depremlerin büyük bir kısmının Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde gerçekleştiğini ifade etmektedir. Bu ifade doğrudur. 3. Cümle, Türkiye'de meydana gelen sel felaketlerinin genellikle kışın karların erimesi ve yağışların yoğunlaşması sonucu oluştuğunu ifade etmektedir. Bu ifade doğrudur. 4. Cümle, çığ afetlerinin genellikle dağlık ve engebeli alanlarda görüldüğünü ifade etmektedir. Bu ifade doğrudur. 5. Cümle, doğa kaynaklı afetlerin sadece maddi zararlara neden olduğunu ifade etmektedir. Bu ifade yanlıştır. Doğa kaynaklı afetler, maddi zararlara ek olarak can kayıplarına da neden olabilir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
5.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı Soruları - Açık Uçlu Sorular Detayları

5.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı Soruları - Açık Uçlu Sorular 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 26 Kasım 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 5.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı Soruları - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

5.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı Soruları - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış


5.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı Soruları - Açık Uçlu Sorular Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • BÖLGEMİZİ TANIYALIM
  1. Kültürümüzün sözlü ve yazılı ögelerinden yola çıkarak, doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklendirir.
  2. Türkiye’nin kabartma haritası üzerinde, yaşadığı bölgenin yüzey şekillerini genel olarak tanır.
  3. Yaşadığı bölgede görülen doğal afetlerin zararlarını artıran insan faaliyetlerini fark eder.
  4. Yaşadığı bölgede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar.
  5. Yaşadığı bölgedeki insanların yoğun olarak yaşadıkları yerlerle coğrafî özellikleri ilişkilendirir.
  6. Yaşadığı bölgedeki insanların yoğun olarak yaşadıkları yerlerle coğrafî özellikleri ilişkilendirir.
  7. Yaşadığı bölgedeki insanların yoğun olarak yaşadıkları yerlerle coğrafî özellikleri ilişkilendirir.
 • ÜRETTİKLERİMİZ
  1. Ekonomideki insan etkisini fark eder.
  2. İş birliği yaparak üretime dayalı yeni fikirler geliştirir.
  3. Üretime katkıda bulunma konusunda görüş oluşturur.
  4. Yaşadığı bölgedeki ekonomik faaliyetler ile coğrafî özellikleri ilişkilendirir
  5. Yaşadığı bölgedeki ekonomik faaliyetlere ilişkin meslekleri belirler.
  6. Yaşadığı bölgedeki ekonomik faaliyetlere ilişkin meslekleri belirler.
  7. Yaşadığı bölgedeki ekonomik faaliyetleri fark eder.

Ayrıca 5.sınıf sosyal bilgiler dersi 1.dönem 2.yazılı soruları- açık uçlu sorulardan müfredata uygun olarak hazırlanmıştır

Hava olaylarının yağış miktarı üzerinde etkili olabileceğini fark eder.

Türkiye'de nüfus dağılımında ulaşım, tarım, turizm, eğitim ve ticaret gibi beşerî unsurlar etkilidir.

Dağlık ve engebeli alanlarda nüfus yoğunluğu düşüktür.

Doğa kaynaklı afetlerin zararlarını azaltmak için yapılabilecek çalışmaları açıklar.

Doğa kaynaklı afetlerle çevre sorunlarının farkını açıklar.

Bilgiye ulaşmak için kullanılan kaynaklar ve bunların bilgiye ulaşma sürecini nasıl etkilediği hakkında bilgi sahibi olur.

Bilginin kaynağının çeşitliliğinin doğru ve güvenilir kaynakları bulma sürecini nasıl etkilediği hakkında bilgi sahibi olur.

Genel ağda yer alan sağlık içeriklerini sorgulamayı öğrenebilirim.

Genel ağda yer alan sağlık içeriklerinin güvenilirlik düzeyini belirlemeyi öğrenebilirim.

Genel ağ ortamında güvenli alışveriş yapmak için gerekli önlemler alınmalıdır.

Genel ağ ortamında karşılaşabileceğimiz tehlikelere karşı bilinçli olmalı ve gerekli önlemleri almalıyız.

Bilim insanlarının çalışmalarının topluma ve insanlığa katkılarını açıklar.

Bilim insanlarının ortak özelliklerini açıklar.

* Çığ felaketlerinin oluşumunu ve etkilerini açıklar. * Çığ felaketlerinden korunma yollarını bilir. * Çığ felaketi durumunda yapılması gerekenleri bilir.

* Doğa kaynaklı afetler ve etkilerini açıklar. * Türkiye'de meydana gelen doğa kaynaklı afetleri tanır. * Doğa kaynaklı afetler için alınacak önlemleri açıklar.Bilgi Güvenilirliği ve Bilgi Kirliliği

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

5.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı Soruları - Açık Uçlu Sorular sınavı 5.Sınıf kategorisinin Sosyal Bilgiler alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

5.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı Soruları - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

5.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı Soruları - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 5.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı Soruları - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

5.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı Soruları - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 5.Sınıf Sosyal Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

5.Sınıf Sosyal Bilgiler Sınavı Hazırla
  5.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Ünite Özetleri