5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sene Sonu Yazılı (Klasik)

5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavı 5.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. 5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sene Sonu Yazılı (Klasik) CEVAPLARI

 1. Sahabe kavramını tanımlayınız.


 2. Cevap: Müslüman olarak Hz. Peygamber'in sohbetine katılan kimse veya sohbet kelimesinden türetilen dost ve arkadaş manasında kullanılır. Açıklama:

  Sahabe kelimesi, sohbet kelimesinden türemiştir ve Peygamber Efendimiz ile görüşüp sohbet eden Müslümanlara denir. 3. Sahabenin ilk Müslüman erkeği kimdir?


 4. Cevap: Hz. Ebu Bekir Açıklama:

  Peygamberimizin ilk iman eden sahabisidir. 5. Sahabilerin yaşamlarında en büyük idealleri neydi?


 6. Cevap: Peygamber Efendimiz gibi yaşamak Açıklama:

  Sahabiler, Peygamberimizden örnek alarak İslam'ı en güzel şekilde yaşamayı amaçlıyorlardı. 7. Ebu Saîd el-Hudrî'nin çocukluk döneminde yaşadığı zorluklardan üç tane örnek veriniz.


 8. Cevap: * Babasının Uhud Savaşı'nda şehit olması * Evin geçimini üstlenmek zorunda kalması * Fakirlik ve imkansızlıklarla mücadele etmesi Açıklama:

  Çocuk sahabiler, hayatları boyunca çeşitli zorluklarla karşılaşmışlardır. Ancak bu zorluklara rağmen, imanlarını koruyarak Peygamber Efendimiz (s.a.v) için çalışmaya devam etmişlerdir. 9. Abdullah b. Abbas'ın anne ve babası kimdir?


 10. Cevap: Babası, Hz. Abbas; Annesi, Ümmü'l-Fazl Lübâbe Açıklama:

  Abdullah b. Abbas, Peygamber Efendimiz'in amcasının oğluydu. 11. Peygamber Efendimizin Allah (c.c) sevgisini gösteren söz veya davranışlarından üç örnek veriniz.


 12. Cevap: * Gece yarısı kalkıp namaz kılmak gibi ibadetlere titizlikle uyması * Allah'ın (c.c) emir ve yasaklarını insanlara tebliğ etmesi * Allah'ın (c.c) rahmet ve merhametini insanlara müjdelemesi Açıklama:

  Bu örnekler, Peygamber Efendimizin Allah'a (c.c) olan sevgisinin söz ve davranışlarına yansıdığını gösterir. 13. Peygamber Efendimizin samimiyetinin hayatındaki yansımalarını açıklayınız.


 14. Cevap: Peygamber Efendimiz, ibadetlerinde gösterişten kaçınmış, insanlarla iletişiminde içten davranmış, çocuklara değer vermiştir. Açıklama:

  Peygamber Efendimizin samimiyet anlayışı, ibadetlerini sadece Allah'a has kılmaktan ve insanlarla ilişkilerinde sahici olmaktan geçmiştir. 15. Peygamberimizin beşeri yönleri onu örnek almamızı nasıl kolaylaştırmaktadır?


 16. Cevap: Kendi elbisesini diker, ev işlerinde yardımcı olur ve alışveriş yapardı. Açıklama:

  Peygamberimizin günlük hayatı, onun da bir insan olduğunu göstermekte ve onu örnek almamızı kolaylaştırmaktadır. 17. Peygamberimizin toplum içindeki tavrı nasıldı?


 18. Cevap: Kimseye ayrıcalıklı davranılmasını istemez, boş yerlere oturur ve insanları küçümsemezdi. Açıklama:

  Peygamber Efendimiz, mütevazı ve eşitlikçi bir tavır sergilerdi. 19. Peygamber Efendimizin (s.a.v) ailesinde çocuk olmanın avantajlarını yazınız.


 20. Cevap: * Peygamber Efendimizin (s.a.v) şefkat ve merhametine mazhar olmak * Peygamber Efendimizin (s.a.v) güzel ahlakını gözlemlemek * Peygamber Efendimizin (s.a.v) duasından faydalanmak Açıklama:

  Peygamber Efendimizin (s.a.v) ailesinde çocuk olmak, çocukların dini ve ahlaki gelişimleri için çok önemlidir. 21. Peygamberimizin torunlarına verdiği isimleri yazınız.


 22. Cevap: Hasan, Hüseyin Açıklama:

  Peygamberimiz, torunlarına Hasan ve Hüseyin isimlerini vermiştir. 23. Hz. Enes'in Peygamber Efendimiz'e hizmetinde aldığı künye nedir?


 24. Cevap: Ebu Hamza Açıklama:

  Peygamber Efendimiz, Hz. Enes'in hamza topladığını gördüğünde ona "Ey Ebu Hamza" diye seslenmiştir. O günden sonra Hz. Enes'in künyesi Ebu Hamza olmuştur. 25. Peygamber Efendimiz'in çocuklarla olan iletişiminde önemli bir özelliği nedir?


 26. Cevap: Erkek çocuklarını kız çocuklarından üstün tutmaması Açıklama:

  Peygamber Efendimiz, kız çocuklarına da erkek çocuklar kadar değer verir ve onlara iyi davranırdı. 27. Sevgili Peygamberimizin (s.a.v) yetimlere karşı gösterdiği sevgi ve şefkat hakkında bilgi veriniz.


 28. Cevap: * Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) kendi bir yetim olarak büyüdüğü için yetimlerin durumunu çok iyi biliyordu. * Onları kendi çocukları gibi görüyor, onlara sahip çıkıyor ve onları koruyup kolluyordu. * Birçok yetim çocuğu kendi evinde büyüttü ve onların evlenmelerine yardım etti. Açıklama:

  Peygamber Efendimiz (s.a.v)'in yetim çocuklara olan sevgisi ve şefkati, onların hem maddi hem de manevi ihtiyaçlarını karşılamasına neden oluyordu. 29. Hz. Peygamber'in (s.a.v) yetiştirdiği üç yetim çocuğun adını veriniz.


 30. Cevap: * Kebşe * Habîbe * Fürey Açıklama:

  Peygamber Efendimiz (s.a.v), bu üç yetim kıza sahip çıktı, onları büyüttü ve evlendirdi. 31. Çocukların anne babalarına karşı sorumlulukları nelerdir?


 32. Cevap: * Çocukların anne babalarına karşı saygılı olmaları, onlara itaat etmeleri, onlara yardım etmeleri ve onlara dua etmeleri gerekmektedir. Açıklama:

  Çocuklar, anne babalarının kendilerine gösterdiği sevgi ve ilgiye karşılık olarak onlara karşı iyi davranmalıdırlar. 33. Aşağıda verilen ifadelerde doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. Peygamber Efendimiz, Allah'ın sevdiği şeyleri sevmiştir.
  (.....) 2. Peygamberimiz her olumsuz durumda sabretmiştir.
  (.....) 3. Samimiyet, sözlükte "içtenlik" anlamına gelir.
  (.....) 4. Peygamberimiz ibadetlerinde gösterişe önem vermiştir.
  (.....) 5. Peygamberimiz çocuklara selam vermezdi.
  (.....) 6. Taharet, İslam'da ibadetlerin şartlarındandır.
  (.....) 7. Peygamberimiz elbiselerine ihtimam göstermezdi.
  (.....) 8. Peygamberimiz çevre temizliğine dikkat etmezdi.
  (.....) 9. Peygamberimiz Allah'ın temizleri sevdiğini söylemiştir.
  (.....) 10. Peygamberimiz, temizliğin imanın yarısı olduğunu belirtmiştir.

 34. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. Y 5. Y 6. D 7. Y 8. Y 9. D 10. D Açıklama: 35. Aşağıdaki eşleştirmeleri yapın:

  a. İlk Müslüman kadın
  b. İlk Müslüman çocuk
  c. İlk Müslüman genç
  d. İlk Müslüman erkek
  e. Peygamberimizi deniz kenarında karşılayan sahabi
  f. Hz. Peygamber'e ilk inen ayetler
  g. Hz. Peygamberin ilk savaştığı savaş
  h. Hz. Peygamber'in en yakın dostları
  ı. Peygamberimizin amcası
  i. Peygamberimizin ilk halifesi
  1. Hz. Hatice
  2. Bedir Savaşı
  3. Kudüs yolunda
  4. Hz. Ali
  5. Hz. Hamza
  6. Hz. Ebubekir
  7. Ala Suresi ve Müzzemmil Suresi
  8. Abdümenaf
  9. Ebu Süfyan
  10. Hz. Ömer

 36. Cevap: 1. a 2. g 3. e 4. d 5. ı 6. h 7. a 8. ı 9. e 10. f Açıklama:

  Bu eşleştirme, Hz. Peygamber ve sahabe ile ilgili önemli ayrıntıları test etmektedir. 37. Eşleştirmeleri Yapın

  a. Ebu Saîd el Hudrî
  b. Abdullah İbni Abbas
  c. Üsame b. Zeyd
  d. Peygamber Efendimiz
  1. Resulullah'ın (s.a.v) hizmetinde çok bulundu.
  2. Kur'an'ın tefsirini ve derinliklerini çok iyi bilirdi.
  3. Hendek Savaşı'nda yer aldı.
  4. Medine Kadısı lakabıyla tanınırdı.
  5. Peygamberimizin (s.a.v) manevi torunuydu.
  6. Peygamber Efendimizin (s.a.v) sevgisini hak eden bir genç oldu.
  7. Hz. Ali'nin kızıyla evlendi.
  8. On yedi yaşında halife Hz. Ömer'in ilmî toplantılarına katıldı.
  9. Sahabiler arasında "Resulullah'ın sevdiği kişi" diye tanındı.
  10. Peygamberimizin (s.a.v) hadislerinden 1660'ını ezberledi.

 38. Cevap: 1. a 2. b 3. c 4. a 5. c 6. c 7. b 8. b 9. c 10. b Açıklama:

  Metindeki bilgilere göre, verilen eşleştirmeler doğrudur.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sene Sonu Yazılı (Klasik) Detayları

5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sene Sonu Yazılı (Klasik) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 22 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sene Sonu Yazılı (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme


5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sene Sonu Yazılı (Klasik) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • PEYGAMBERİMİZ VE SAHABE
  1. Bir Hadis Öğreniyorum
  2. Çocuk Sahabiler
  3. Peygamberimizin Yol Arkadaşları: Sahabiler
  4. Sahabenin Dilinden Peygamberimiz

Ayrıca 5.sınıf peygamberimizin hayatı sene sonu yazılı soruları, klasik türde yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

Sahabelerin Peygamberimiz ile olan ilişkilerinin niteliğini anlar.

Sahabenin önde gelen isimlerini tanımak.

Sahabenin Peygamberimizle kurduğu bağın gücünü anlamak.

Öğrenciler, çocuk sahabilerin karşılaştıkları zorluklara rağmen gösterdikleri azim ve kararlılıktan ders alırlar.

Öğrenciler, Abdullah b. Abbas'ın aile bağlarını öğrenecekler.

Peygamber Efendimizin Allah (c.c) sevgisinin pratik yansımalarını örneklerle kavrar.

Peygamber Efendimizin samimiyetinin hayatında nasıl belirdiğini anlar.

Öğrenciler, Peygamber Efendimizin beşeri yönü ile örnek alınmasının önemini kavrar.

Öğrenciler, Peygamber Efendimizin toplumsal ilişkilerinde gösterdiği örnek davranışların farkına varır.

Öğrenciler, Peygamber Efendimizin (s.a.v) ailesinde çocuk olmanın önemini kavrarlar.

Peygamberimizin torunlarının isimlerini öğrenmek.

Öğrenciler, Hz. Enes'in Peygamber Efendimiz'le geçirdiği zamanda aldığı künyeyi öğrenirler.

Öğrenciler, Peygamber Efendimiz'in kız çocuklarına verdiği önemi anlarlar ve cinsiyet eşitliğinin önemini kavrarlar.

Peygamberimiz'in yetimlere karşı gösterdiği sevgi ve merhameti anlamak.

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v)'in yetiştirdiği yetim çocukların adlarını öğrenmek.

Öğrenciler, çocukların anne babalarına karşı sorumluluklarını öğrenecekler.

* Peygamber Efendimizin Allah'ı (c.c) sevme ve ona ibadet etme konusunda örneklik teşkil ettiğini anlama. * Peygamberimizin zorluklar karşısında sabırlı ve kararlı olduğunu öğrenme. * Samimiyetin önemini kavrama. * Peygamberimizin ibadetlerde ve insani ilişkilerde samimiyetle davrandığını öğrenme. * Peygamberimizin çocuklara karşı şefkatli ve ilgili olduğunu bilme. * İslam'da temizliğe verilen önemin farkına varma. * Peygamberimizin maddi ve manevi temizliğe dikkat ettiğini öğrenme. * Peygamberimizin çevre temizliğine özen gösterdiğini bilme. * Allah'ın (c.c) temizleri sevdiğini ve temizliğin imanın bir parçası olduğunu kavrama.

* Hz. Peygamber dönemini ve sahabenin rolünü anlar.

Öğrenciler, Hz. Ebu Saîd el Hudrî, Hz. Abdullah İbni Abbas, Hz. Üsame b. Zeyd ve Peygamber Efendimiz (s.a.v) hakkında bilgi sahibi olurlar ve metinden çıkarım yapma becerilerini geliştirirler.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavı 5.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sene Sonu Yazılı (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sınavı Hazırla
  5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi Ünite Özetleri