5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik

5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 5.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. 5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik CEVAPLARI

 1. Sahabelerin Müslümanlara örnek olma özelliğini üç örnekle destekleyiniz.


 2. Cevap: * Kur'an ve sünnete uygun yaşamaları. * İslam'ı yaymak için yaptıkları fedakarlıklar. * Peygamber Efendimiz'e olan bağlılıkları. Açıklama:

  Sahabeler, Müslümanlar için inanç, ibadet, ahlak ve cesaret açısından örnek alınacak kişilerdir. 3. Peygamberimizin yakın arkadaşlarına verilen isim nedir?


 4. Cevap: Sahabi Açıklama:

  Peygamberimizin sohbetine katılan Müslümanlara sahabi denir. 5. Ebu Saîd el-Hudrî kimdir?


 6. Cevap: Ebu Saîd el-Hudrî, Peygamber Efendimiz (s.a.v) Medine'ye hicret ettiğinde on yaşında olan Medineli bir sahabiydi. Açıklama:

  Çocuk sahabiler, Peygamber Efendimizin (s.a.v) hayatında önemli bir yere sahiplerdi ve onun yaptıklarını örnek alarak yetiştiler. 7. Uhud Savaşı'nda yaşanan baba-oğul hikayesini anlatınız.


 8. Cevap: Ebu Saîd el-Hudrî'nin babası Mâlik (r.a), Uhud Savaşı'nda şehit düşmüştür. Ebu Saîd, babasının şehid olduğu haberini Peygamber Efendimiz (s.a.v) aracılığıyla almıştır. Açıklama:

  Uhud Savaşı, Müslümanların yaşadığı büyük üzüntülerden biridir. Ancak şehit olan sahabeler, Allah (c.c) yolunda canlarını feda etmişler ve bize örnek olmuşlardır. 9. Hz. Abdullah'ın önemli görevlerinden üç örnek veriniz.


 10. Cevap: * Kur'an'ın tefsirini bilmek * Basra valiliği * Büyük sahabilerin ilmî toplantılarına katılmak Açıklama:

  Abdullah b. Abbas, ilmiyle ve çalışkanlığıyla tanınıyordu. 11. Kur'an-ı Kerim'de Allah (c.c) sevgisinin nasıl ifade edildiğini belirtiniz.


 12. Cevap: Kur'an-ı Kerim'de müminlerin Allah'a sevgisi, "hepsinden daha kuvvetli" olarak ifade edilir. Açıklama:

  Bu ayet, Allah (c.c) sevgisinin müminler için en önemli sevgi olduğunu ve diğer tüm sevgilerden üstün tutulması gerektiğini vurgular. 13. Peygamber Efendimizin "Temizlik, imanın yarısıdır." sözünü açıklayınız.


 14. Cevap: Bu söz, temizlik ile iman arasında sıkı bir bağ bulunduğunu vurgular. Temizlik, imanın bir göstergesidir ve imanlı bir kişinin temizliğe önem vermesi gerekir. Açıklama:

  Peygamber Efendimiz, temizliğin sadece dış görünüşle değil, aynı zamanda kalbin temizliğiyle de ilgili olduğunu ifade etmiştir. 15. Peygamber Efendimizin beşeri özellikleri nelerdir?


 16. Cevap: İnsan gibi yemek yer, çarşıda gezer, yorulur, uyur ve vefat etmiştir. Açıklama:

  Hz. Muhammed (s.a.v) de diğer insanlar gibi beşeri özelliklere sahiptir. 17. Babasının kızı Fâtıma'ya (r.a) söylediği sözden Müslümanların çıkarması gereken mesaj nedir?


 18. Cevap: Müminlerin, akrabalık bağları ne olursa olsun, kurtuluşlarının ancak iman ve güzel işlere bağlı olduğunu bilmeleri gerekir. Açıklama:

  Peygamber Efendimiz (s.a.v), kızı Fâtıma'ya (r.a) kendisi peygamber olsa bile, onun ahirette onu azaptan kurtaramayacağını söylemiştir. 19. Peygamber Efendimiz (s.a.v)'in güzel ahlaki özelliklerini listeleyiniz.


 20. Cevap: * Merhametli * Şefkatli * Yardımsever * Sabırlı * Alçakgönüllü Açıklama:

  Peygamber Efendimizin (s.a.v) ahlakı, Müslümanlar için örnek alınacak bir modeldir. 21. Peygamberimizin Ömer adlı çocuğa verdiği yemekle ilgili öğütleri nelerdir?


 22. Cevap: * Yemeğe besmele çekmek * Yemeği sağ elle yemek * Hep önünden yemek Açıklama:

  Peygamberimiz, Ömer adlı çocuğa yemekle ilgili bu üç öğüdü vermiştir. 23. Hz. Enes'in Peygamber Efendimiz (s.a.v) ile geçirdiği süre ne kadardır?


 24. Cevap: 10 yıl Açıklama:

  Hz. Enes, 10 yaşındayken Peygamber Efendimiz'in hizmetine girmiş ve 10 yıl boyunca kesintisiz onunla beraber kalmıştır. 25. Peygamberimizin (s.a.v) çocuklara dua ettiği durumları belirtiniz.


 26. Cevap: Onların günahsızlığı, hidayetleri, rızklarına nail olmaları ve hastalarının şifa bulması için dua ettiği durumlar örnek olarak verilebilir. Açıklama:

  Peygamberimizin (s.a.v) çocuklara olan duasının, onların Allah'ın koruması ve rahmeti altında olmaları için büyük bir önemi vardır. 27. Peygamberimizin (s.a.v) çocukları topluma kazandırmak için yaptığı çalışmalardan üç örnek veriniz.


 28. Cevap: Çocuklara İslam'ın ilkelerini öğretmesi, onları ticaret ve sanat gibi alanlarda yetiştirmesi, onlara meslek sahibi etmeleri için teşvik etmesi gibi örnekler verilebilir. Açıklama:

  Peygamberimizin (s.a.v) çocukların topluma faydalı bireyler olmalarına büyük önem verdiği görülmektedir. 29. Peygamberimizin devrinde yaşamış çocuk sahabilerden üç örnek veriniz.


 30. Cevap: * Hz. Ali (r.a) * Hz. Enes bin Malik (r.a) * Hz. Abdullah bin Abbas (r.a) Açıklama:

  Bu çocuk sahabiler, Peygamberimizin terbiyesi altında yetişmiş ve İslam tarihinde önemli kişiler haline gelmişlerdir. 31. Çocukların anne babaları için neden önemli olduğunu belirtiniz.


 32. Cevap: * Çocuklar, anne babaları için Allah'ın (c.c) bir lütfudur ve onlara huzur, mutluluk ve neşe katarlar. Ayrıca, çocuklara harcanan zaman ve emek, anne babalar için sadaka olur ve sevap kazandırır. Açıklama:

  Çocuklar, bir aileyi bir arada tutan ve anne babalarının hayatına anlam katan önemli kişilerdir. 33. Aşağıda verilen ifadelerde doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v), yetim olarak dünyaya gelmiştir.
  2. (.....) Sevgili Peygamberimiz (s.a.v), yetimlere ve öksüzlere sahip çıkarak onları korumuş ve kollamıştır.
  3. (.....) Hz. Peygamber, Habîbe adındaki Habeşli yetimi kendi kızı gibi sahiplenmiştir.
  4. (.....) Peygamberimiz (s.a.v), öksüz bir cariyeye selamlarını göndermiştir.
  5. (.....) Hz. Es'ad bin Zürâre'nin üç yetim kızına Peygamberimiz (s.a.v) sahiptir.
  6. (.....) Resulullah (s.a.v), bayramlarda yetim çocuklarla ilgilenir ve onları sevindirirdi.
  7. (.....) Peygamberimiz (s.a.v), yetimlerin bakım ve eğitimine büyük önem vermiştir.
  8. (.....) Yetim olmak, yalnızlık ve gariplik demektir.
  9. (.....) Yetimlere ve öksüzlere yardım etmek, Müslümanların görevidir.
  10. (.....) Peygamberimiz (s.a.v), yetimlere merhametli davranırdı.

 34. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. Y 9. D 10. D Açıklama: 35. Eşleştirmeleri Yapın

  1. Enes (r.a)
  2. Zeyd
  3. Râfi
  4. Hizmetçi kız
  a. Kuşu Umeyr olan çocuk
  b. Hurma ağaçlarını taşlayan çocuk
  c. Peygamberimizin sırrını saklayan çocuk
  d. Gömlek isteyen yoksul kimse

 36. Cevap: 1.c 2.a 3.b 4.d Açıklama:

  Peygamberimizin çocuklarla ilgili hatıralarını eşleştirme şeklinde verin.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Detayları

5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik 2 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 22 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 3 kullanıcı beğenmiş. 5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme


5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • PEYGAMBERİMİZ VE SAHABE
  1. Bir Hadis Öğreniyorum
  2. Çocuk Sahabiler
  3. Peygamberimizin Yol Arkadaşları: Sahabiler
  4. Sahabenin Dilinden Peygamberimiz

Ayrıca 5.sınıf peygamberimizin hayatı 2.dönem 2.yazılı soruları, klasik türde yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

Sahabelerin örnek niteliklerini anlar ve kendi yaşamlarına uyarlar. Ebu Saîd el-Hudrî hakkında bilgi veriniz

Peygamberimizle yakın ilişki kuranların adını öğrenmek.

Öğrenciler, çocuk sahabilerin Peygamber Efendimiz (s.a.v) ile olan ilişkilerini ve bu ilişkiden edindikleri dersleri öğrenirler.

Öğrenciler, şehid olan sahabelerin fedakarlıklarını ve Allah (c.c) yolunda mücadele etmenin önemini kavrarlar.

Öğrenciler, Hz. Abdullah'ın üstlendiği önemli görevleri öğrenecekler. Peygamber Efendimizin Allah'a (c.c) olan sevgisinin özelliğini açıklayınız. Cevap: Allah'ın sevgilisi ve sevgili kulu anlamına gelen Habibullah olan Peygamber Efendimiz, Allah'ı (c.c) gönülden sever ve tüm benliğiyle ona teslim olmuştur. Açıklama: Peygamber Efendimizin Allah (c.c) sevgisi, onun söz ve davranışlarından açıkça görülür. Hayatını Allah'ın (c.c) rızasını kazanma gayesiyle geçirmiş ve emir ve yasaklarına titizlikle uymuştur. Kazanım: Peygamber Efendimizin Allah (c.c) sevgisinin önemini ve niteliklerini kavrar.

Allah (c.c) sevgisinin müminler için önemini ve Kur'an'da nasıl ifade edildiğini öğrenir.

Peygamber Efendimizin temizliğe verdiği değeri ve temizlik ile iman arasındaki ilişkiyi anlar.

Öğrenciler, Peygamber Efendimizin beşeri yönünü anlar.

Öğrenciler, akrabalık bağlarının kurtuluşa yetmediğini, önemli olanın Allah'ın emirlerine uymak olduğunu anlarlar.

Öğrenciler, Peygamber Efendimizin (s.a.v) ahlaki özelliklerini öğrenirler ve bunları kendi hayatlarında uygulamaya çalışırlar.

Peygamberimizin yemekle ilgili tavsiyelerini öğrenmek. Peygamber Efendimiz'in çocuklara karşı tavrı nasıldı? Cevap: Peygamber Efendimiz çocuklara karşı çok nazik ve sevecendi, onları azarlamaz, onlara saygı gösterirdi. Açıklama: Peygamber Efendimiz, "Küçüğümüze merhamet etmeyen, büyüğümüze saygı göstermeyen bizden değildir." hadisiyle çocuklara sevgi ve merhametin önemini vurgulamıştır. Kazanım: Öğrenciler, Peygamber Efendimiz'in çocuklara karşı olan sevgisini ve merhametini anlarlar.

Öğrenciler, Hz. Enes'in Peygamber Efendimiz ile geçirdiği zamanın uzunluğunu öğrenirler.

Peygamberimizin (s.a.v) çocuklara karşı beslediği sevgi ve şefkatin, onlara dua ederek de tezahür ettiğini öğrenmek.

Peygamberimizin (s.a.v) çocuk eğitimine verdiği değeri ve bu konudaki çalışmaları hakkında bilgi edinmek.

Öğrenciler, Peygamberimizin yetiştirdiği önemli çocuk sahabileri öğrenecekler.

Öğrenciler, çocukların anne babaları için taşıdığı değeri kavrayacaklar.

* Sevgili Peygamberimizin (s.a.v) yetimlere ve öksüzlere yönelik şefkatli ve merhametli tutumunu öğrenmek. * Yetimlere ve öksüzlere sahip çıkmanın ahlaki ve hukuki bir sorumluluk olduğunu anlamak. * Peygamberimizin (s.a.v) örnekliğinde yetimlerin bakım ve eğitimine gereken önemi vermenin önemini kavramak

Peygamberimizin çocuklara gösterdiği ilgi ve merhameti anlar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 5.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (3)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sınavı Hazırla
  5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi Ünite Özetleri