5.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 1. Sınav Hazırlık Test 2

5.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 1. Sınav Hazırlık Test 2 sınavı 5.Sınıf kategorisinin Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. 5.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 1. Sınav Hazırlık Test 2 CEVAPLARI

 1. Bir toplumun tarihini ve yaşam tarzını anlamak için hangi kültürel unsur kullanılır?

  A) Dil                      B) Sanat                   
  C) Gelenek ve görenekler    D) Teknoloji               
                             

 2. Cevap: C Açıklama:

  Gelenek ve görenekler, bir toplumun geçmişinden gelen alışkanlıkları, ritüelleri ve özel günleridir. Bunlar, o toplumun tarihini ve yaşam tarzını anlamak için önemli kaynaklardır. 3. Kültürün bir parçası olan sanat eserleri, aşağıdakilerden hangisini yansıtır?

  A) Toplumun estetik anlayışını
  B) Toplumun ekonomik durumunu
  C) Toplumun siyasi görüşlerini
  D) Toplumun eğitim seviyesini

 4. Cevap: ( Açıklama:

  Sanat eserleri, toplumun estetik anlayışını ve duygu ifadesini yansıtır. Toplumun ekonomik durumu, siyasi görüşleri veya eğitim seviyesi gibi faktörler sanat eserlerinde doğrudan yansımaz. 5. Kültürel mirasa sahip çıkmanın ve farkında olmanın toplumların varlıklarını nasıl koruduğu konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Kültürel mirasa sahip çıkmak ve farkında olmak, toplumun bağlılığını artırır.
  B) Kültürel mirasa sahip çıkmak ve farkında olmak, toplumun kültürünü yok eder.
  C) Kültürel mirasa sahip çıkmak ve farkında olmak, toplumun kültürünü değiştirir.
  D) Kültürel mirasa sahip çıkmak ve farkında olmak, toplumun kültürünü geriletir.

 6. Cevap: A Açıklama:

  Kültürel mirasa sahip çıkmak ve farkında olmak, toplumun ortak bir geçmişe ve kültüre sahip olduğunu hissetmesini sağlar. Bu da, toplum üyeleri arasında birlik duygusu oluşturur ve toplumun bağlılığını artırır. 7. Kültürün canlı tutulması için ne yapılmalıdır?

  A) Kültürel miras korunmalı ve aktarılmalıdır.
  B) Kültürel miras yok edilmeli ve unutturulmalıdır.
  C) Kültürel miras değiştirilmeli ve dönüştürülmelidir.
  D) Kültürel miras geriletilmeli ve yozlaştırılmalıdır.

 8. Cevap: A Açıklama:

  Kültürün canlı tutulması için, kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması gerekir. Bu, dilin, sanatın, geleneklerin ve değerlerin korunması ve aktarılması anlamına gelir. 9. Kültürel mirasın farkında olma ve sahip çıkmanın toplumların varlıklarını koruması açısından önemi nedir?

  A) Toplumsal çatışmaları ve anlaşmazlıkları artırır.
  B) Toplumun tarihinden ve kültüründen kopmasını sağlar.
  C) Toplumsal birlik ve beraberliği zayıflatır.
  D) Toplumun geçmişinden ders çıkarmasına yardımcı olur.

 10. Cevap: D Açıklama:

  Kültürel miras, bir toplumun geçmişinden gelen değerleri ve birikimlerini içerir. Bu mirasın farkında olma ve sahip çıkmak, toplumun geçmişinden ders çıkarmasına ve gelecek için daha iyi kararlar almasına yardımcı olur. 11. Medeniyet kavramı hangi unsurları temel alır?

  A) Eğitim ve bilim
  B) Sanat ve kültür
  C) Siyasal ve ekonomik sistemler
  D) Hepsi

 12. Cevap: D Açıklama:

  Medeniyet kavramı, bir toplumun kültürel, sosyal, ekonomik ve politik alanlardaki gelişmişlik düzeyini ifade eder. Medeniyet, bu alanlardaki unsurların bir araya gelmesiyle oluşan karmaşık bir yapıdır. 13. Medeniyetin ekonomik yönünde hangi unsurlar etkilidir?

  A) Teknolojik gelişmeler ve sanayi
  B) Sanat ve kültür
  C) Din ve inanç sistemleri
  D) Spor ve eğlence aktiviteleri

 14. Cevap: A Açıklama:

  Medeniyetin ekonomik yönü, teknolojik gelişmeler ve sanayi ile sıkı bir şekilde bağlantılıdır. Teknolojik gelişmeler, üretim süreçlerini daha etkili ve verimli hale getirirken, sanayi de istihdam ve ekonomik büyüme sağlar. 15. Medeniyetin sosyal yapısında hangi prensipler etkilidir?

  A) Eşitlik, adalet ve insan hakları
  B) Teknolojik gelişmeler ve sanayi
  C) Sanat ve kültür
  D) Din ve inanç sistemleri

 16. Cevap: A Açıklama:

  Medeniyetin sosyal yapısı, eşitlik, adalet ve insan hakları prensipleri temelinde şekillenir. Bu prensipler, bireyler arasında adil bir paylaşımın sağlanmasını ve herkesin temel haklarına saygı gösterilmesini sağlar. 17. Yunus Emre'nin eserlerinde öne çıkan temel değerlerden biri nedir?

  A) Hırs ve açgözlülük       B) Sevgi ve hoşgörü        
  C) Nefret ve düşmanlık      D) İntikam ve kıskançlık   
                             

 18. Cevap: B Açıklama:

  Yunus Emre'nin eserlerinde sevgi, hoşgörü, birlik ve barış gibi evrensel değerler ön planda yer alır. 19. Yunus Emre'nin dili hangi özelliğiyle dikkat çekmektedir?

  A) Ağırlığı ve süslülüğüyle
  B) Sadeliği ve anlaşılırlığıyla
  C) Karmaşıklığı ve anlaşılmazlığıyla
  D) Söylencelerden oluşmasıyla

 20. Cevap: B Açıklama:

  Yunus Emre, eserlerinde divan edebiyatının ağır ve süslü dilinden uzaklaşarak, halkın günlük konuşma dilini tercih etmiştir. 21. Yunus Emre'nin şiirlerindeki temel tema nedir?

  A) Aşk ve sevgi          B) Savaş ve öfke        
  C) Siyaset ve güç        D) Bilim ve teknoloji   
                          

 22. Cevap: A Açıklama:

  Yunus Emre'nin şiirlerindeki temel tema aşk ve sevgidir. O, Allah'a, peygamberlere, insana ve tabiata olan sevgisini şiirlerinde dile getirir. 23. Hacı Bayram Veli'nin eserleri hangi alanda önemli katkılarda bulunmuştur?

  A) Edebiyat ve müzik             B) Matematik ve fen bilimleri   
  C) Ticaret ve ekonomi            D) Askeriye ve siyaset          
                                  

 24. Cevap: A Açıklama:

  Hacı Bayram Veli'nin eserleri edebiyat ve müzik alanında önemli katkılarda bulunmuştur. O, şiirleri ve ilahileriyle Türk tasavvuf edebiyatının önemli isimlerinden biri olmuştur. 25. Hacı Bayram Veli'nin öğretileri İslam'ı nasıl etkilemiştir?

  A) İslam'ın yayılmasını hızlandırmıştır.
  B) İslam'ın anlaşılmasını zorlaştırmıştır.
  C) İslam'ın temel ilkelerini değiştirmiştir.
  D) İslam'ın ahlaki değerlerini zayıflatmıştır.

 26. Cevap: A Açıklama:

  Hacı Bayram Veli'nin öğretileri, İslam'ı anlaşılır ve samimi kılarak, Türklerin bu dinle daha içsel bir bağ kurmasına vesile olmuştur. Böylece İslam'ın yayılması hızlanmıştır. 27. Akşemseddin, Osmanlı Devleti'ne en önemli katkılarından birini hangi alanda yapmıştır?

  A) Eğitim ve bilim       B) Askeri ve siyasi     
  C) Ekonomi ve ticaret    D) Sanat ve kültür      
                          

 28. Cevap: A Açıklama:

  Akşemseddin, Osmanlı'nın ilk medresesini kurarak eğitim ve bilim alanında önemli katkılarda bulunmuştur. Bu, Osmanlı'nın eğitim ve bilimde ilerlemesine önemli bir başlangıç yapmıştır. 29. Âşık Veysel'in kültürümüze yaptığı katkılardan biri nedir?

  A) Türk halk müziğini modernleştirerek şehirli kesimlere tanıtması
  B) Türk halk müziğini koruma ve yaşatmak için çalışmalar yapması
  C) Türk halk müziğine yeni enstrümanlar kazandırması
  D) Türk halk müziğini diğer kültürlerle birleştirmesi

 30. Cevap: B Açıklama:

  Âşık Veysel, Türk halk müziğini koruma ve yaşatmak için çalışmalar yapmış ve bu müziği gelecek nesillere taşımıştır. O, sazıyla ve sesiyle halk müziğini yaşatmış ve bu müziğin yaygınlaşmasına katkıda bulunmuştur. 31. Karacaoğlan'ın şiirlerinin halk arasında sevilmesinin nedenlerinden biri nedir?

  A) Şiirlerinde özgün ve anlaşılır dil kullanması
  B) Şiirlerinde toplumsal olayları işlememesi
  C) Şiirlerinde aşk ve sevgi temasına yer vermemesi
  D) Şiirlerinde dini inançları işlememesi

 32. Cevap: A Açıklama:

  Karacaoğlan, şiirlerinde halkın anlayabileceği bir dil kullanmıştır. Bu, onun şiirlerinin geniş bir kitle tarafından sevilmesini sağlamıştır. Karacaoğlan, şiirlerinde aşk, sevgi, tabiat, özgürlük, adalet ve halkın günlük yaşamı gibi temaları işlemiştir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
5.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 1. Sınav Hazırlık Test 2 Detayları

5.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 1. Sınav Hazırlık Test 2 1 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 12 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 5.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 1. Sınav Hazırlık Test 2 Testini Çöz tıklayın. 5.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 1. Sınav Hazırlık Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

5.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 1. Sınav Hazırlık Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca Kültür ve medeniyetimize yön verenler 2.dönem 1.yazılıya hazırlık test soruları 2, müfredata uygun olarak cevap ve açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır

Kültürün unsurlarını ve bunların işlevlerini anlamak.

Kültürün unsurlarını ve bunların işlevlerini anlamak.

Kültürel mirasa sahip çıkmanın ve farkında olmanın toplumların varlıklarını nasıl koruduğunu anlamak.

Kültürün canlı tutulması için neler yapılması gerektiğini anlamak.

Kültürel mirasın farkında olma ve sahip çıkmanın toplumların varlıklarını koruması açısından neden önemli olduğunu açıklayabilme.

Medeniyet kavramının hangi unsurları temel aldığını açıklayabilme.

Öğrenciler, medeniyetin ekonomik yönünü ve bu yönde etkili olan unsurları anlarlar.

Öğrenciler, medeniyetin sosyal yapısını ve bu yapıda etkili olan prensipleri anlarlar.

Öğrenciler, Yunus Emre'nin eserlerinde öne çıkan temel değerleri anlayabilirler.

Öğrenciler, Yunus Emre'nin dilinin özelliklerini anlayabilirler.

Yunus Emre'nin şiirlerindeki temel temayı anlamak.

Hacı Bayram Veli'nin eserlerinin önemini ve etkisini anlamak.

Öğrenciler, Hacı Bayram Veli'nin öğretilerinin İslam'ın yayılmasına olan etkisini kavrarlar.

Öğrenciler, Akşemseddin'in eğitim ve bilim alanındaki katkılarını belirlerler.

Öğrenciler, Âşık Veysel'in kültürümüze yaptığı katkıları belirleyebilirler.

Öğrenciler, Karacaoğlan'ın şiirlerinin halk arasında sevilmesinin nedenlerini belirleyebilirler.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

5.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 1. Sınav Hazırlık Test 2 sınavı 5.Sınıf kategorisinin Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

5.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 1. Sınav Hazırlık Test 2 Testi İstatistikleri

Bu sınav 16 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 84 kere doğru, 82 kere yanlış cevap verilmiş.

5.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 1. Sınav Hazırlık Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

5.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 1. Sınav Hazırlık Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 5.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 1. Sınav Hazırlık Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

5.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler 2.Dönem 1. Sınav Hazırlık Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 5.Sınıf Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.