5.Sınıf Fen Bilimleri III. ve IV. Ünite Test 2

5.Sınıf Fen Bilimleri III. ve IV. Ünite Test 2 sınavı 5.Sınıf kategorisinin Fen Bilimleri alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. 5.Sınıf Fen Bilimleri III. ve IV. Ünite Test 2 CEVAPLARI

 1. Aşağıdakilerden hangisinde kuvvet uygulanmıştır?

  A) Kitap okumak                B) Bilgisayarda yazı yazmak   
  C) Tenis oynamak               D) Uyuma                      
                                

 2. Cevap: C Açıklama:

  Tenis oynarken topa vurduğumuz için kuvvet uygulanır. Diğer seçeneklerde kuvvet uygulanmaz. 3. Aşağıdakilerden hangisi daha büyük kuvvet uygular?

  A) 10 kg ağırlığındaki bir kitap
  B) 5 kg ağırlığındaki bir top
  C) 1 kg ağırlığındaki bir anahtarlık
  D) 100 g ağırlığındaki bir boncuk

 4. Cevap: A Açıklama:

  Kuvvet, cismin kütlesi ile doğru orantılıdır. Bu nedenle 10 kg ağırlığındaki bir kitap, diğer seçeneklerdeki cisimlere göre daha büyük kuvvet uygular. 5. Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin birimidir?

  A) N    B) m    C) s    D) kg    

 6. Cevap: A Açıklama:

  Kuvvetin birimi Newton'dur. 7. Aşağıdakilerden hangisinde sürtünme kuvveti vardır?

  A) Bir arabanın durduğu yerde olması
  B) Bir arabanın hareket halinde olması
  C) Bir arabanın yokuş yukarı çıkması
  D) Bir arabanın yokuş aşağı inmesi

 8. Cevap: C Açıklama:

  Yokuş yukarı çıkan bir arabanın hareketini zorlaştıran sürtünme kuvvetidir. 9. Pürüzlü bir yüzeyde cisimlerin hareketi daha zordur. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Pürüzlü yüzeylerde sürtünme kuvveti daha büyüktür.
  B) Pürüzlü yüzeylerde sürtünme kuvveti daha küçüktür.
  C) Pürüzlü yüzeylerde sürtünme kuvveti yoktur.
  D) Pürüzlü yüzeylerde sürtünme kuvveti cismin hareketine yön verir.

 10. Cevap: A Açıklama:

  Pürüzlü yüzeylerde sürtünme kuvveti daha büyüktür. Bu nedenle pürüzlü yüzeylerde cisimlerin hareketi daha zordur. 11. Kışın araç lastiklerine zincir takılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Zincirler sürtünme kuvvetini azaltır.
  B) Zincirler sürtünme kuvvetini artırır.
  C) Zincirler sürtünme kuvvetini sabit tutar.
  D) Zincirler sürtünme kuvvetinin yönünü değiştirir.

 12. Cevap: A Açıklama:

  Kışın araç lastiklerine zincir takılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Zincirler sürtünme kuvvetini azaltır. B) Zincirler sürtünme kuvvetini artırır. C) Zincirler sürtünme kuvvetini sabit tutar. D) Zincirler sürtünme kuvvetinin yönünü değiştirir. Cevap: Aç lastiklerine zincir takılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Zincirler sürtünme kuvvetini azaltır. B) Zincirler sürtünme kuvvetini artırır. C) Zincirler sürtünme kuvvetini sabit tutar. D) Zincirler sürtünme kuvvetinin yönünü değiştirir. Cevap: A 13. Cisimlerin birbirine sürtünmesi sonucunda oluşan kuvvete sürtünme kuvveti denir. Sürtünme kuvveti cisimlerin hareketini zorlaştırır. Sürtünme kuvvetini azaltmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

  A) Cisimlerin yüzeyleri zımparalanır.
  B) Cisimlerin yüzeyleri yağlanır.
  C) Cisimlerin yüzeyleri pürüzlü hale getirilir.
  D) Cisimlerin yüzeyleri kaygan hale getirilir.

 14. Cevap: C Açıklama:


 15. Araç tekerlerine zincir takılmasının nedeni nedir?

  A) Sürtünme kuvvetini azaltmak için yapılır.
  B) Sürtünme kuvvetini artırmak için yapılır.
  C) Sürtünme kuvvetini tamamen ortadan kaldırmak için yapılır.
  D) Sürtünme kuvvetinin yönünü değiştirmek için yapılır.

 16. Cevap: B Açıklama: 17. Kapı menteşelerinin belirli aralıklarla yağlanmasının nedeni nedir?

  A) Sürtünme kuvvetini azaltmak için yapılır.
  B) Sürtünme kuvvetini artırmak için yapılır.
  C) Sürtünme kuvvetini tamamen ortadan kaldırmak için yapılır.
  D) Sürtünme kuvvetinin yönünü değiştirmek için yapılır.

 18. Cevap: A Açıklama:


 19. Kapı menteşelerinin belirli aralıklarla yağlanmasının nedeni nedir?

  A) Sürtünme kuvvetini azaltmak için yapılır.
  B) Sürtünme kuvvetini artırmak için yapılır.
  C) Sürtünme kuvvetini tamamen ortadan kaldırmak için yapılır.
  D) Sürtünme kuvvetinin yönünü değiştirmek için yapılır.

 20. Cevap: A Açıklama: 21. Paraşütle atlayan bir kişi ile paraşütsüz bir kişi aynı süratle mi yere düşer?

  A) Evet, aynı süratle düşerler.
  B) Hayır, paraşütlü kişi daha yavaş düşer.
  C) Hayır, paraşütsüz kişi daha yavaş düşer.
  D) Bu durum hava koşullarına bağlıdır.

 22. Cevap: C Açıklama: 23. Kışın kar topu oynarken ellerimiz üşür. Bunun sebebi, karın elimizdeki ısıyı alması ve su haline gelmesidir. Bu olaya ne ad verilir?

  A) Donma    B) Erime    C) Kaynama    D) Süblimleşme    

 24. Cevap: B Açıklama:

  Katı hâldeki bir maddenin çevreden ısı alarak sıvı hâle geçmesine erime denir. Kar, katı hâldeyken elimizdeki ısıyı alarak sıvı hâle geçer. Bu nedenle bu olaya erime denir. 25. Sıcak bir yaz gününde dondurma yediğimizi düşünelim. Dondurma biraz beklettiğimizde dondurma sıvı hale gelir. Bu olaya ne ad verilir?

  A) Donma    B) Erime    C) Kaynama    D) Süblimleşme    

 26. Cevap: B Açıklama:

  Sıvı hâldeki bir maddenin çevreden ısı alarak katı hâle geçmesine donma denir. Dondurma, sıvı hâldeyken ortamdan ısı alarak katı hâle geçer. Bu nedenle bu olaya donma denir. 27. Bir tencerenin içerisine sıcak su koyup üstünü uygun bir kapakla kapatalım. Belli bir süre sonra kapağı kaldırdığımızda kapağın alt kısmında su damlacıklarının oluştuğunu görürüz. Bu damlacıklara ne ad verilir?

  Bir tencerenin içerisine sıcak su koyup üstünü uygun bir kapakla kapatalım. Belli bir süre sonra kapağı kaldırdığımızda kapağın alt kısmında su damlacıklarının oluştuğunu görürüz. Bu damlacıklara ne ad verilir?

 28. Cevap: C Açıklama:

  Sıvı hâldeki bir maddenin çevreye ısı vererek gaz hâline geçmesine buharlaşma denir. Buharlaşan su kapağa temas edince kapak ve su arasında ısı alışverişi olur. Su buharı kapağa ısı vererek yoğuşur ve sıvı hâle geçer. Isı alan kapağın da sıcaklığı artar. Bu nedenle kapağın alt kısmında su damlacıkları oluşur. Bu damlacıklara yoğuşma damlacıkları denir. 29. Kaynama, buharlaşmanın en yoğun gerçekleştiği anda başlar. Bu nedenle kaynama buharlaşmadan farklı bir olaydır. Kaynama ile buharlaşma arasındaki en önemli fark nedir?

  A) Kaynama belirli bir sıcaklıkta gerçekleşirken buharlaşma her sıcaklıkta gerçekleşir.
  B) Kaynama sıvının her yerinde gerçekleşirken buharlaşma sadece sıvının yüzeyinde gerçekleşir.
  C) Kaynama sırasında sıvının sıcaklığı değişmezken buharlaşma sırasında sıvının sıcaklığı değişebilir.
  D) Kaynama katı hâlden sıvı hâle geçmeyi sağlarken buharlaşma sıvı hâlden gaz hâle geçmeyi sağlar.

 30. Cevap: A Açıklama:

  Kaynama, sıvının belirli bir sıcaklığa ulaştığında her yerinde kabarcıklar hâlinde ortaya çıkan buharlaşmadır. Buharlaşma ise sıvı hâldeki bir maddenin çevreden ısı alarak gaz hâline geçmesidir. Buharlaşma her sıcaklıkta gerçekleşebilir. Örneğin, bir bardaktaki suyun oda sıcaklığında da buharlaşması mümkündür. Ancak, kaynama olayı ancak belirli bir sıcaklığa ulaşıldığında gerçekleşir. Bu sıcaklık, o maddenin kaynama noktası olarak adlandırılır. Örneğin, suyun kaynama noktası 100 °C’tur. 31. Katı bir maddenin çevreden ısı alarak katı hâlden sıvı hâle geçmeden direkt gaz hâline geçmesine ne ad verilir?

  A) Donma    B) Erime    C) Kaynama    D) Süblimleşme    

 32. Cevap: D Açıklama:

  Katı hâldeki bir maddenin çevreden ısı alarak katı hâlden 33. Saf suyun donma noktası kaç derecedir?

  A) 0°C    B) 100°C    C) 200°C    D) 300°C    

 34. Cevap: A Açıklama:

  Saf suyun erime noktası 0°C'dir. 35. Maddelerin erime ve donma noktaları ne anlama gelir?

  A) Maddenin sıcaklığını gösterir.
  B) Maddenin kimyasal yapısını gösterir.
  C) Maddenin fiziksel yapısını gösterir.
  D) Maddenin saflığını gösterir.

 36. Cevap: C Açıklama:

  Maddelerin erime ve donma noktaları, maddenin fiziksel yapısını gösteren özelliklerdir. 37. Isı alan bir maddede ne olur?

  A) Sıcaklığı artar.            B) Sıcaklığı azalır.          
  C) Hal değişimi olur.          D) Tüm özellikleri değişir.   
                                

 38. Cevap: A Açıklama:

  Isı alan bir maddenin sıcaklığı artar. 39. Isı veren bir maddede ne olur?

  A) Sıcaklığı artar.            B) Sıcaklığı azalır.          
  C) Hal değişimi olur.          D) Tüm özellikleri değişir.   
                                

 40. Cevap: B Açıklama:

  Isı veren bir maddenin sıcaklığı azalır. 41. Isı alışverişi ne demektir?

  A) Sıcaklığın bir maddeden diğer maddeye geçişidir.
  B) Sıcaklığın bir maddenin içinde yer değiştirmesidir.
  C) Sıcaklığın bir maddenin yüzeyinde yer değiştirmesidir.
  D) Sıcaklığın bir maddenin hal değiştirmesidir.

 42. Cevap: A Açıklama:

  Isı alışverişi, sıcaklığın bir maddeden diğer maddeye geçişidir. 43. Isı alışverişi hangi yönde olur?

  A) Sıcaklığı fazla olan maddeden sıcaklığı az olan maddeye doğru olur.
  B) Sıcaklığı az olan maddeden sıcaklığı fazla olan maddeye doğru olur.
  C) Sıcaklığı eşit olan maddeler arasında ısı alışverişi olmaz.
  D) Isı alışverişinin yönü maddeye bağlıdır.

 44. Cevap: A Açıklama:

  Isı alışverişi, sıcaklığı fazla olan maddeden sıcaklığıYorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
5.Sınıf Fen Bilimleri III. ve IV. Ünite Test 2 Detayları

5.Sınıf Fen Bilimleri III. ve IV. Ünite Test 2 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 27 Kasım 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 5.Sınıf Fen Bilimleri III. ve IV. Ünite Test 2 Testini Çöz tıklayın. 5.Sınıf Fen Bilimleri III. ve IV. Ünite Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

5.Sınıf Fen Bilimleri III. ve IV. Ünite Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


5.Sınıf Fen Bilimleri III. ve IV. Ünite Test 2 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • MADDE VE DEĞİŞİM
  1. Isı Maddeleri Etkiler
  2. Isı ve Sıcaklık
  3. Maddenin Ayırt Edici Özellikleri
  4. Maddenin Hâl Değişimi
 • IŞIĞIN VE SESİN YAYILMASI
  1. Işığın Maddeyle Karşılaşması
  2. Işığın Yayılması
  3. Sesin Farklı Ortamlarda Farklı Duyulması
  4. Sesin Yayılması
  5. Tam Gölge

Ayrıca 5.sınıf fen bilimleri dersi III. ve IV. Ünite konularından hazırlanmış test soruları 2; mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

3.3.2. Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer.

3.3.3. Kuvvetin birimi Newton'dur.

3.3.4. Sürtünme kuvvetini tanımlar ve günlük yaşamdaki örneklerini verir.

3.3.5. Sürtünme kuvvetinin büyüklüğünü etkileyen faktörleri açıklar.

3.3.6. Sürtünme kuvvetini azaltmanın yollarını açıklar.

5.3.1. Sürtünme kuvvetini açıklar.

5.3.3. Sürtünme kuvvetini artırmaya ve azaltmaya yönelik uygulamalar yapar.

5.3.3. Sürtünme kuvvetini artırmaya ve azaltmaya yönelik uygulamalar yapar.

5.3.3. Sürtünme kuvvetini artırmaya ve azaltmaya yönelik uygulamalar yapar.

5.3.4. Sürtünme kuvvetinin günlük yaşamdaki etkilerini gözlemler.

5.4.1. Maddelerin katı, sıvı ve gaz hâllerini ayırt eder.

5.4.1. Maddelerin katı, sıvı ve gaz hâllerini ayırt eder.

5.4.2. Maddelerin hal değişimi ile ilgili kavramları açıklar.

5.4.2. Maddelerin hal değişimi ile ilgili kavramları açıklar.

4.4.1.1. Saf maddelerin erime ve donma noktalarını bilir.

4.4.1.3. Maddelerin erime ve donma noktalarının maddenin fiziksel yapısını gösterdiğini açıklar.

4.4.2.1. Isı alan bir maddenin sıcaklığının artacağını açıklar.

4.4.2.2. Isı veren bir maddenin sıcaklığının azalacağını açıklar.

4.4.2.3. Isı alışverişinin tanımını yapar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

5.Sınıf Fen Bilimleri III. ve IV. Ünite Test 2 sınavı 5.Sınıf kategorisinin Fen Bilimleri alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

5.Sınıf Fen Bilimleri III. ve IV. Ünite Test 2 Testi İstatistikleri

Bu sınav 2 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 36 kere doğru, 8 kere yanlış cevap verilmiş.

5.Sınıf Fen Bilimleri III. ve IV. Ünite Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

5.Sınıf Fen Bilimleri III. ve IV. Ünite Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 5.Sınıf Fen Bilimleri III. ve IV. Ünite Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

5.Sınıf Fen Bilimleri III. ve IV. Ünite Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 5.Sınıf Fen Bilimleri dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

5.Sınıf Fen Bilimleri Sınavı Hazırla
  5.Sınıf Fen Bilimleri Dersi Ünite Özetleri