5.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik

5.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 5.Sınıf kategorisinin Fen Bilimleri alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. 5.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik CEVAPLARI

 1. Elektriksel direncin iletken telin hangi özelliklerine bağlı olduğunu belirtiniz.


 2. Cevap: Uzunluk, dik kesit alanı ve iletkenin cinsi. Açıklama:

  İletken telin uzunluğu arttıkça, dik kesit alanı azaldıkça ve iletkenin cinsi daha az iletken hale geldikçe elektriksel direnç artar. 3. Gümüş ve bakırın elektriksel dirençleri karşılaştırmasını yapınız.


 4. Cevap: Gümüşün elektriksel direnci bakıra göre daha azdır. Açıklama:

  Bu nedenle gümüş, daha iyi bir elektrik iletkenidir ve aynı dik kesit alanlı ve uzunluktaki bir bakır telden daha az direnç gösterir. 5. Hipofiz bezinin görevlerini yazınız.


 6. Cevap: *Büyüme hormonu salgısı *İç salgı bezlerinin çalışmasını düzenleme *Sinir sistemi ile iç salgı bezleri arasında uyum sağlama* Açıklama:

  Hipofiz bezi, vücuttaki büyüme, gelişme ve hormonların düzenlenmesinden sorumlu bir bezdir. 7. Ergenlik dönemindeki bedensel ve ruhsal değişimlerden üçer tane örnek veriniz.


 8. Cevap: Bedensel Değişimler: * Boy ve kilo alımı * Kas ve kemik gelişiminde artış * Ses kalınlaşması Ruhsal Değişimler: * Utanma ve yalnız kalma isteği * Duygudurum değişiklikleri * Bağımsızlık arayışı Açıklama:

  Ergenlik dönemi, hem fiziksel hem de duygusal olarak bireylerde önemli değişimlerin yaşandığı bir süreçtir. 9. Deri ile algılanabilen üç duyu uyarısını belirtin.


 10. Cevap: * Sıcaklık * Soğukluk * Sertlik Açıklama:

  Deride bulunan duyu almaçları, sıcaklık, soğukluk, sertlik gibi uyarıları algılayabilir. 11. Koku alma duyusunun zayıflamasının tad alma duyusu üzerindeki etkisini açıklayınız.


 12. Cevap: Koku alma duyusu zayıfladığında, besinlerin tadı tam olarak algılanamaz çünkü koku alma duyusu, tat alma duyusunu destekler. Açıklama:

  Besinlerin tadını algılamak için hem koku alma hem de tat alma duyularının birlikte çalışması gerekir. Koku alma duyusu, besinlerin ağız boşluğundan yayılan uçucu maddeleri algılayarak tat alma duyusuna destek olur. 13. Dolaşım sisteminde görülen beş hastalığı sıralayınız.


 14. Cevap: - Anemi - Kalp krizi - Kalp yetmezliği - Hemofili - Yüksek tansiyon Açıklama:

  Dolaşım sisteminde anemi, kalp krizi, kalp yetmezliği, hemofili ve yüksek tansiyon gibi çeşitli hastalıklar görülebilir. 15. İlk yardımın amaçları nelerdir?


 16. Cevap: - Hasta/yaralının durumunun kötüleşmesini engellemek - Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak - İyileştirmeyi kolaylaştırmak Açıklama:

  İlk yardım temel amaçları şunları içerir: Hayati fonksiyonların korunması, yaralanmanın ciddiyetinin değerlendirilmesi ve tıbbi yardımın sağlanması. 17. Sesin farklı ortamlarda duyulma farklılıklarını etkileyen üç temel faktörü yazınız.


 18. Cevap: * Ortamın yoğunluğu * Ortamın esnekliği * Ortamın sıcaklığı Açıklama:

  Sesin farklı ortamlarda duyulma farklılıklarını etkileyen üç temel faktörü yazınız. Cevap: * Ortamın yoğunluğu * Ortamın esnekliği * Ortamın sıcaklığıklı ortamlarda duyulma farklılıklarını etkileyen üç temel faktörü yazınız. Cevap: * Ortamın yoğunluğu * Ortamın esnekliği * Ortamın sıcaklığı 19. Sesin farklı maddelerden farklı şekilde üretilmesinin günlük hayattaki farklı alanlarda kullanımını açıklayınız.


 20. Cevap: Karpuzun ham ya da olgun olup olmadığı, kap içerisindeki sıvı miktarı, yiyecek ve yön bulma gibi alanlarda farklı ses kaynaklarının farklı sesler üretmesi kullanılır. Açıklama:

  Farklı maddeler farklı titreşimler üretir ve bu titreşimler farklı sesler olarak algılanır. 21. Akustik uygulamalarında kullanılan üç farklı malzemeyi belirtiniz.


 22. Cevap: Strafor köpük, sünger, kauçuk Açıklama:

  Bu malzemeler, ses yalıtımını ve akustik düzenlemeyi sağlamak için yaygın olarak kullanılır. 23. Açık hava tiyatrolarının akustik özelliklerini sağlamak için uygulanan iki yöntemi açıklayınız.


 24. Cevap: * Dairesel veya elips şeklinde inşa edilmeleri * Sahnenin alt kısımda yer alması ve oturma alanının yukarıya doğru genişlemesi Açıklama:

  Bu yöntemler, sesin dağılmasını önler ve izleyicilere net bir şekilde ulaşmasını sağlar. 25. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. Kara yollarına yapılan ses bariyerleri araç seslerinin çevreye yayılmasını azaltır.
  (.....) 2. Ses yalıtımında strafor köpük kullanılmaz.
  (.....) 3. Duvarlar arasına ses yalıtım malzemesi konulması sesin iletilmesini en aza indirmez.
  (.....) 4. Akustik, ses dalgalarının oluşumunu, yapısını ve farklı ortamlarda yayılmasını inceler.
  (.....) 5. Tiyatro sahnelerinde, sesin dinleyiciye doğrudan ulaşması amaçlanır.
  (.....) 6. Akustik kumaşlar, ses yalıtımı ve akustiği sağlamada kullanılır.
  (.....) 7. Süleymaniye Camisi, zayıf bir akustik yapıya sahiptir.
  (.....) 8. Açık hava tiyatroları, genellikle elips biçiminde inşa edilir.
  (.....) 9. Okullarda akustik uygulamalar eğitim kalitesini düşürür.
  (.....) 10. Akustik halılar, mekanın iç estetiğini de sağlar.

 26. Cevap: 1. D 2. Y 3. Y 4. D 5. D 6. D 7. Y 8. D 9. Y 10. D Açıklama: 27. Eşleştirmeleri Yapın:

  a. Ses bariyerleri
  b. İzolasyon malzemesi
  c. Mimar Sinan
  d. Süleymaniye Camii
  e. Aspendos Antik Tiyatrosu
  f. Okul akustiği
  g. Akustik kumaş
  h. Amfiteatr
  ı. Yankı yansıtıcıları
  i. Gürültü azaltma
  1. Tiyatronun en alt kısmında yer alan sahne
  2. Açık hava tiyatrolarının genel şekli
  3. Okullardaki gürültünün neden olduğu sorunlar
  4. Sesin odalar arasında iletimini azaltan malzeme
  5. Sesin her köşeye eşit dağılması için kullanılan küpler
  6. Araç seslerini çevreye yayılmasını azaltan yapı
  7. Ses yalıtımında kullanılan yumuşak malzem
  8. Seslerin dağılmasını önleyen tasarım
  9. Mimar Sinan'ın yaptığı ünlü cami
  10. Ses akustiğini sağlayan kumaş türü

 28. Cevap: 1. f 2. h 3. f 4. b 5. d 6. a 7. g 8. h 9. d 10. g Açıklama:

  Bu eşleştirme, akustik kavramı, uygulamaları ve tarihi örnekleri hakkında bilgi edinmenize yardımcı olacaktır. 29. Aşağıdaki boşlukları uygun olan kelimelerle doldurunuz.

  1. Böbreklerde biriken taşlar, ilaçlarla veya ....... kullanılarak vücut dışına atılamazsa ameliyatla alınır.
  2. ....... , böbreklerin görevlerini kısmen ya da tamamen yapamaması hastalığıdır.
  3. ....... makinesi, kanda bulunan bazı atık maddelerin süzülmesini sağlayan bir cihazdır.
  4. Solunum sistemini korumak için sigaradan ve sigara içilen ....... uzak durmak gerekir.
  5. Zatürre, ....... ile ortaya çıkan bir hastalıktır.
  6. Grip, ....... kaynaklanan bir solunum yolu hastalığıdır.
  7. ....... , genellikle kırmızı ve yeşil renklerin birbirinden ayırt edilememesi ile ortaya çıkar.
  8. Katarakt, göz ....... saydamlığını kaybetmesiyle oluşur.
  9. Vertigo, genellikle ....... kaynaklanan baş dönmesi nöbetleridir.
  10. Kanser, ....... çoğalması ile oluşur.

 30. Cevap: 1. Yüksek dalgalı sesler 2. Böbrek yetmezliği 3. Diyaliz 4. Ortamlardan 5. Akciğerin iltihaplanması 6. Virüslerin 7. Renk körlüğü 8. Merceğin 9. İç kulak veya beyin 10. Hücrelerin kontrolsüz Açıklama:

  1. Böbrek taşları, yüksek dalgalı sesler kullanılarak vücut dışına atılamaz. 2. Böbrek yetmezliği, böbreklerin görevlerini kısmen veya tamamen yapamamasıdır. 3. Diyaliz makinesi, kanda bulunan atık maddeleri süzmeye yarar. 4. Solunum sistemini korumak için sigaradan ve sigara içilen ortamlardan uzak durmak gerekir. 5. Zatürre, akciğerlerin iltihaplanması sonucu ortaya çıkar. 6. Grip, virüslerin neden olduğu bir solunum yolu hastalığıdır. 7. Renk körlüğü, genellikle kırmızı ve yeşil renklerin birbirinden ayırt edilememesi ile tanımlıdır. 8. Katarakt, göz merceğinin saydamlığını kaybetmesiyle oluşur. 9. Vertigo, genellikle iç kulak veya beyin kaynaklanan baş dönmesi nöbetleridir. 10. Kanser, hücrelerin kontrolsüz çoğalması ile oluşur.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
5.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Detayları

5.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 22 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 5.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

5.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme
 • Boşluk Doldurma


5.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • YAŞAMIMIZIN VAZGEÇİLMEZİ: ELEKTRİK
  1. Basit Bir Elektrik Devresinde Lamba Parlaklığını Etkileyen Değişkenler
  2. Devre Elemanlarının Sembollerle Gösterimi ve Devre Şemaları
 • YER KABUĞUNUN GİZEMİ
  1. Erozyon ve Heyelanın Yer Kabuğuna Etkisi
  2. Hava, Toprak ve Su Kirliliği
  3. Yer Kabuğunda Neler Var?
  4. Yer Kabuğundaki Yer Altı ve Yer Üstü Suları

Ayrıca 5.sınıf fen bilimleri 2.dönem 2.yazılı klasik türde cevap ve açıklamalı sorulardan mebsinavlari.com tarafından hazırlanmıştır

Öğrenciler, elektriksel direncin iletken telin özelliklerine bağlılığını anlayabilecekler.

Öğrenciler, farklı iletkenlerin elektriksel dirençlerini karşılaştırabilecekler.

Öğrenciler, hipofiz bezinin çoklu görevlerini öğrenirler.

Öğrenciler, ergenlik döneminin bedensel ve ruhsal boyutlarını anlarlar.

Derinin duyusal fonksiyonlarını belirleyebilme.

Öğrenciler, koku alma ve tat alma duyularının birlikte çalıştığını ve koku alma duyusunun tat alma duyusunu desteklediğini anlarlar.

Öğrenciler, dolaşım sisteminde görülen bazı yaygın hastalıkları tanımlayabilir.

Öğrenciler ilk yardımın önemini ve amaçlarını anlayacaktır.

Farklı ses kaynaklarının farklı maddelerden farklı şekilde üretilmesinin günlük hayattaki uygulamalarını anlar.

Öğrenciler, akustik uygulamalarda kullanılan yaygın malzemeleri tanıyabilecektir.

Öğrenciler, açık hava tiyatrolarının akustik özelliklerini iyileştirmek için kullanılan yöntemleri anlayabilecektir.

* Ses ve ses yalıtım malzemeleri hakkında bilgi edinmek. * Akustiğin importanceını ve mekanlarda akustik düzenlemenin gerekliliğini anlamak. * Tarihi ve modern akustik yapıların özelliklerini öğrenmek. * Okul ortamlarında akustik uygulamaların eğitim üzerindeki olumlu etkilerini kavramak.

Akustik Uygulamalar konusundaki temel kavramları anlama

* Böbrek hastalıkları ve tedavisi hakkında bilgi edinilir. * Solunum sistemi hastalıkları ve korunma yöntemleri öğrenilir. * Duyu organı hastalıkları hakkında farkındalık oluşturulur. * Organ bağışı konusunda bilgilendirilir. * Zararlı alışkanlıkların sağlık üzerindeki etkileri vurgulanır.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

5.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 5.Sınıf kategorisinin Fen Bilimleri alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

5.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

5.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 5.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

5.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 5.Sınıf Fen Bilimleri dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

5.Sınıf Fen Bilimleri Sınavı Hazırla
  5.Sınıf Fen Bilimleri Dersi Ünite Özetleri