5.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 1.Yazılı - Klasik

5.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 1.Yazılı - Klasik sınavı 5.Sınıf kategorisinin Fen Bilimleri alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. 5.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 1.Yazılı - Klasik CEVAPLARI

 1. Sesin titreşim özellikleri nelerdir?


 2. Cevap: Sesin titreşim özellikleri; frekans, genlik ve dalga boyudur. Açıklama:

  Sesin frekansı, saniyedeki titreşim sayısıdır. Sesin genliği, titreşimin büyüklüğüdür. Sesin dalga boyu ise, iki tepe noktası arasındaki mesafedir. 3. Sesin yayılma hızı katı, sıvı ve gazlarda farklıdır. Bu durumun sebebi nedir? Açıklayınız.


 4. Cevap: Sesin yayılma hızı, ortamın yoğunluğuyla doğru orantılıdır. Katı ortamların yoğunluğu sıvı ortamların yoğunluğundan fazla, sıvı ortamların yoğunluğu da gaz ortamların yoğunluğundan fazladır. Bu nedenle ses, katı ortamlarda en hızlı, sıvı ortamlarda daha yavaş ve gaz ortamlarında en yavaş yayılır. Açıklama:

  Sesin yayılma hızı, ortamın yoğunluğuna bağlı olarak değişir. Yoğunluk arttıkça sesin yayılma hızı artar. Katı ortamların yoğunluğu sıvı ortamlardan daha fazla olduğundan ses katı ortamlarda daha hızlı yayılır. Sıvı ortamların yoğunluğu da gaz ortamlarından daha fazla olduğundan ses sıvı ortamlarda daha hızlı yayılır. 5. Ses yalıtımı nedir? Nerelerde yapılır?


 6. Cevap: Gürültüyü en aza indirmek için binalarda, iş yerlerinde ve araçlarda ses yalıtımı yapılır. Açıklama:

  Ses yalıtımı, ses kaynaklarından çıkan ses dalgalarının özel malzemelerle emilmesini sağlayarak yapılır. 7. Taneciklerin hareketinin etkilerini günlük yaşamda gözlemleyebileceğimiz üç durum nedir?


 8. Cevap: * Suyun buharlaşması * Kokuların yayılması * Isının iletilmesi Açıklama:

  Taneciklerin hareketi, maddelerin fiziksel özelliklerini belirler. Örneğin, taneciklerin hareketinin artmasıyla maddenin sıcaklığı artar ve taneciklerin hareketinin azalmasıyla maddenin sıcaklığı azalır. 9. Suyun yoğunluğu kaç g/cm^3'tür?


 10. Cevap: Suyun yoğunluğu kaç g/cm^3'tür? yoğunluğu kaç g/cm^3'tür? Açıklama:

  Suyun yoğunluğu 1 g/cm^3'tür. 11. Yoğunluğun birimi nedir?


 12. Cevap: Yoğunluğun birimi nedir?luğun birimi nedir? Açıklama:

  Yoğunluğun birimi, Kütle Birimi/Hacim Birimi şeklindedir. 13. Katı yakıtların çevreye olan etkileri nelerdir?


 14. Cevap: Katı yakıtların çevreye olan etkileri şunlardır: - Kül ve karbondioksit gibi maddeler oluşturarak hava kirliliğine neden olurlar. - Ormansızlaşmaya yol açarak doğal dengeyi bozarlar. - Sera gazı emisyonlarına katkıda bulunarak küresel ısınmaya yol açarlar. Açıklama:

  Katı yakıtlar, yakıldığında çevreye zararlı maddeler açığa çıkararak hava kirliliğine ve küresel ısınmaya neden olurlar. Ayrıca, ormanların kesilmesiyle elde edilen yakıtlar, ormansızlaşmaya ve doğal dengeyi bozulmasına yol açabilir. 15. Sıvı yakıtların kullanım alanları nelerdir?


 16. Cevap: Sıvı yakıtlar, genellikle taşıtlarda, sanayide ve enerji üretiminde kullanılır. Açıklama:

  Sıvı yakıtlar, enerji yoğunlukları yüksek olduğu için ulaşım sektöründe yaygın olarak kullanılır. Ayrıca, sanayide çeşitli üretim süreçlerinde ve enerji santrallerinde elektrik üretimi için kullanılırlar. 17. Aynı doğrultuda fakat zıt yönde olan kuvvetlerin bileşkesi nasıl bulunur?


 18. Cevap: Aynı doğrultuda ve zıt yönde olan kuvvetlerin bileşkesi, cisme etki eden kuvvetlerden büyüğü küçüğünden çıkarılarak bulunur. Açıklama:

  Aynı doğrultuda ve zıt yönde olan kuvvetlerin bileşkesinin büyüklüğü, cisme etki eden kuvvetlerden büyüğü küçüğünden çıkarılarak bulunur. Ayrıca bileşke kuvvetin yönü, büyüğü olan kuvvetin yönü ile aynıdır. 19. Bileşke kuvvet nedir? Açıklayınız.


 20. Cevap: Bileşke kuvvet, bir cismin üzerine etki eden tüm kuvvetlerin toplamıdır. Açıklama:

  Bileşke kuvvet, cismin hareketini belirler. Eğer bileşke kuvvet sıfırsa, cisim sabit kalır. Eğer bileşke kuvvet sıfırdan farklıysa, cisim hareketlenir. Bileşke kuvvetin yönü ve büyüklüğü, cismin ivmesini belirler. 21. Bileşke Kuvvet Nedir?


 22. Cevap: Bileşke kuvvet, bir cisme etki eden tüm kuvvetlerin birleşik etkisiyle oluşan kuvvettir. Açıklama:

  Bileşke kuvvet, bir cismin hareketini belirler. Bileşke kuvvetin büyüklüğü ve yönü, cisme etki eden tüm kuvvetlerin büyüklüklerine ve yönlerine bağlıdır. Bileşke kuvvet, bir cismin hareketini hızlandırabilir, yavaşlatabilir veya yönünü değiştirebilir. 23. Sürat Nedir?


 24. Cevap: Sürat, bir hareketlinin birim zamanda aldığı yoldur. Açıklama:

  Sürat, bir hareketlinin hareketinin hızını ifade eder. Süratin birimi, metre/saniyedir (m/s). Bir hareketlinin sürati, alınan yolun geçen zamana bölünmesiyle hesaplanır. Sürat, sabit veya değişken olabilir. Sabit süratli hareket, eşit zaman aralıklarında eşit yol alınmasıdır. Değişken süratli hareket ise, eşit zaman aralıklarında eşit yol alınmamasıdır. 25. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. ( ..... ) Fren yapan araba dengelenmemiş kuvvetlerin etkisi altındadır.
  2. ( ..... ) Bir kuvvetin doğrultusunda iki farklı yön vardır.
  3. ( ..... ) Kuvvetin büyüklüğü dinamometre ile ölçülür.
  4. ( ..... ) Bir cisme etki eden kuvvetlerin etkisini tek başına gösterebilen kuvvete bileşke kuvvet denir.
  5. ( ..... ) Kuvvetin tanımlanması için doğrultusu, yönü ve büyüklüğünün bilinmesi gerekir.
  6. ( ..... ) Bir cismin süratini bulabilmek için alınan yol ve geçen zaman bilinmelidir.
  7. ( ..... ) Genellikle km/saat sürat birimi olarak kullanılır.
  8. ( ..... ) Sabit süratle hareket eden hareketli, eşit zaman aralıklarında eşit yol alır.
  9. ( ..... ) Saatte bulunan akrep ve yelkovanın hareketi, sabit süratli harekettir.
  10. ( ..... ) Aynı yolu daha kısa sürede alan araç daha süratlidir.

 26. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. Y 10. D Açıklama:

  1. Fren yapan araba, ivmelenerek yavaşlar. Yani hareket yönüne zıt yönde ivmelenir. Bu da demektir ki arabaya etki eden kuvvetlerin bileşkesi hareket yönüne zıttır. 2. Bir kuvvetin doğrultusunda iki farklı yön vardır. Bu yönler, kuvvetin etki ettiği cismin hareket yönüne göre belirlenir. 3. Kuvvetin büyüklüğü, dinamometre ile ölçülür. Dinamometre, kuvvetin etkisini ölçen bir cihazdır. 4. Bir cisme etki eden kuvvetlerin etkisini tek başına gösterebilen kuvvete bileşke kuvvet denir. Bileşke kuvvet, cisme etki eden tüm kuvvetlerin vektör toplamıdır. 5. Kuvvetin tanımlanması için doğrultusu, yönü ve büyüklüğünün bilinmesi gerekir. Kuvvet, bir cismin hareketini değiştirmeye çalışan veya değiştirme eğiliminde olan etkidir. Kuvvetin doğrultusu, kuvvetin etki ettiği yönüdür. Kuvvetin yönü, kuvvetin etki ettiği cismin hareket yönüdür. Kuvvetin büyüklüğü, kuvvetin etkisinin şiddetidir. 6. Bir cismin süratini bulabilmek için alınan yol ve geçen zaman bilinmelidir. Sürat, birim zamanda alınan yoldur. Yani sürat = yol / zaman formülü ile hesaplanır. 7. Genellikle km/saat sürat birimi olarak kullanılır. Km/saat, bir saatte katedilen kilometre sayısını ifade eder. 8. Sabit süratle hareket eden hareketli, eşit zaman aralıklarında eşit yol alır. Bu, sabit süratin bir özelliğidir. 9. Saatte bulunan akrep ve yelkovanın hareketi, sabit süratli hareket değildir. Akrep ve yelkovan, saatin kadranı üzerinde sürekli olarak hareket ederler. Bu hareket, dairesel harekettir. Dairesel hareket, sabit süratli hareket değildir. 10. Aynı yolu daha kısa sürede alan araç daha süratlidir. Sürat, birim zamanda alınan yoldur. Yani sürat = yol / zaman formülü ile hesaplanır. Aynı yolu daha kısa sürede alan araç, daha fazla yolu aynı sürede almış demektir. Bu da demektir ki aracın sürati daha fazladır. 27. Aşağıda verilen boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.

  1. Fren yapan araba _ _ _ _ _ _ kuvvetlerin etkisi altındadır.
  2. Bir kuvvetin doğrultusunda _ _ _ _ _ _ farklı yön vardır.
  3. Kuvvetin büyüklüğü _ _ _ _ _ _ _ ile ölçülür.
  4. Bir cisme etki eden kuvvetlerin etkisini tek başına gösterebilen kuvvete _ _ _ _ _ _ _ _ _ kuvvet denir.
  5. Kuvvetin tanımlanabilmesi için _ _ _ _ _ _ _ _ _, doğrultusu ve büyüklüğünün bilinmesi gerekir.
  6. Bir cismin sürati bulabilmek için alınan yol ve geçen _ _ _ _ _ _ _ _ _ bilinmelidir.
  7. Genellikle km/sa. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ birimi olarak kullanılır.
  8. Sabit süratle hareket eden hareketli, eşit zaman aralıklarında eşit _ _ _ _ _ _ _ _ _ alır.
  9. Saatte bulunan akrep ve yelkovanın hareketi, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ süratli harekettir.
  10. Aynı yolu daha _ _ _ _ _ _ _ _ _ sürede alan araç daha süratlidir.

 28. Cevap: 1. dengelenmiş 2. iki 3. dinamometre 4. bileşke 5. yönü 6. zaman 7. cinsinden 8. yol 9. saniyede 10. kısa Açıklama:

  1. Kuvvetlerin bileşkesi sıfır ise cisim dengelenmiştir. 2. Kuvvetin, doğrultusu üzerinde iki farklı yön bulunur. 3. Dinamometre ile kuvvetin büyüklüğü ölçülür. 4. Bir cisme etki eden kuvvetlerin etkisini tek başına gösterebilen kuvvete bileşke kuvvet denir. 5. Kuvvetin yönü, doğrultusu ve büyüklüğünün bilinmesi gerekir. 6. Bir cismin süratini bulabilmek için aldığı yolun bilinmesi yeterlidir. 7. Genellikle km/sa. cinsinden sürat ölçülür. 8. Sabit süratle hareket eden hareketli, eşit zaman aralıklarında eşit yol alır. 9. Saniyede bir tur dönen akrep ve yelkovanın hareketi, saniyede bir tur süratli harekettir. 10. Aynı yolu daha kısa sürede alan araç daha süratlidir. 29. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapın.

  a. Sesin yansıması
  b. Sesin soğurulması
  c. Ses yalıtımı
  d. Akustik uygulamalar
  1. Sesin bir yüzeye çarpıp geri dönmesi.
  2. Sesin bir yüzey tarafından emilmesi.
  3. Sesin yayılmasını önlemek için alınan önlemler.
  4. Sesin kalitesini iyileştirmek için yapılan düzenlemeler.

 30. Cevap: a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 Açıklama:

  Sesin yansıması, sesin bir yüzeye çarpıp geri dönmesidir. Sesin soğurulması, sesin bir yüzey tarafından emilmesidir. Ses yalıtımı, sesin yayılmasını önlemek için alınan önlemlerdir. Akustik uygulamalar, sesin kalitesini iyileştirmek için yapılan düzenlemelerdir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
5.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 1.Yazılı - Klasik Detayları

5.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 1.Yazılı - Klasik 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 12 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 5.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 1.Yazılı - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

5.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 1.Yazılı - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Boşluk Doldurma
 • Eşleştirme


5.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 1.Yazılı - Klasik Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM, TANIYALIM
  1. Canlıları Tanıyalım
  2. İnsan ve Çevre İlişkisi

Ayrıca 5.sınıf fen bilimleri 2.dönem 1.yazılı soruları; klasik türde müfredata uygun olarak cevap ve açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır

Öğrenciler, sesin titreşim özelliklerini açıklayabilir.

Öğrenciler, sesin yayılma hızının ortamın yoğunluğuna bağlı olduğunu ve sesin katı ortamlarda en hızlı, sıvı ortamlarda daha yavaş ve gaz ortamlarında en yavaş yayıldığını anlarlar.

Ses yalıtımı kavramını anlamak ve ses yalıtımının yapıldığı yerleri öğrenmek. Maddelerin tanecikli yapısı ile ilgili üç örnek veriniz. Cevap: * Kum taneleri * Su damlacıkları * Hava molekülleri Açıklama: Maddeler, çok küçük taneciklerden oluşur. Bu tanecikler çıplak gözle görülemez ve sürekli hareket halindedir. Kazanım: Öğrenciler, maddelerin tanecikli bir yapıya sahip olduğunu ve bu taneciklerin sürekli hareket halinde olduğunu öğrenirler.

Öğrenciler, taneciklerin hareketinin maddelerin fiziksel özelliklerini belirlediğini ve günlük yaşamda taneciklerin hareketinin etkilerini gözlemleyebildiklerini öğrenirler.

Suyun yoğunluğunu bilebilmek.

Yoğunluğun birimini açıklayabilmek.

Öğrenciler, katı yakıtların çevreye olan olumsuz etkilerini öğrenir.

Öğrenciler, sıvı yakıtların kullanım alanlarını öğrenir.1. Türbinleri döndürerek elektrik enerjisi sağlayan enerji kaynağı nedir?

Bu soru, öğrencilerin aynı doğrultuda ve zıt yönde olan kuvvetlerin bileşkesinin nasıl bulunacağını anlamalarını sağlar.

Bileşke kuvvet kavramını açıklayabilme ve bileşke kuvvetin cismin hareketini nasıl etkilediğini anlayabilme.

Bileşke kuvvetin tanımını yapabilme.

Süratin tanımını yapabilme.

* Öğrenciler, dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetler arasındaki farkı anlayabileceklerdir. * Öğrenciler, bir cismin süratinin nasıl hesaplanacağını öğrenebileceklerdir. * Öğrenciler, sabit süratli ve dairesel hareket arasındaki farkı anlayabileceklerdir. * Öğrenciler, kuvvetin tanımını ve bileşke kuvvetin ne olduğunu öğrenebileceklerdir.

* Öğrenciler, kuvvet ve hareket kavramlarını açıklayabilir. * Öğrenciler, bir cisme etki eden kuvvetlerin bileşkesinin nasıl hesaplandığını açıklayabilir. * Öğrenciler, bir cismin süratinin nasıl hesaplandığını açıklayabilir. * Öğrenciler, bir cismin hareketinin nasıl tanımlandığını açıklayabilir.

Öğrenciler, sesin yansıması, soğurulması, yalıtımı ve akustik uygulamaları arasındaki farkı anlarlar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

5.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 1.Yazılı - Klasik sınavı 5.Sınıf kategorisinin Fen Bilimleri alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

5.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 1.Yazılı - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

5.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 1.Yazılı - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 5.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 1.Yazılı - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

5.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 1.Yazılı - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 5.Sınıf Fen Bilimleri dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

5.Sınıf Fen Bilimleri Sınavı Hazırla
  5.Sınıf Fen Bilimleri Dersi Ünite Özetleri