5.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 1.Sınav - Açık Uçlu Sorular

5.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 1.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavı 5.Sınıf kategorisinin Fen Bilimleri alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. 5.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 1.Sınav - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Sesin yayılma hızı hangi faktörlere bağlıdır?


 2. Cevap: Sesin yayılma hızı, ortamın yoğunluğuna ve elastikliğine bağlıdır. Açıklama:

  Sesin yayılma hızı, ortamın yoğunluğunun artmasıyla azalır ve ortamın elastikliğinin artmasıyla artar. 3. Sesin farklı ortamlarda farklı duyulmasının nedeni nedir?


 4. Cevap: Sesin farklı ortamlarda farklı duyulmasının nedeni, sesin yayılma hızının ortamın yoğunluğuna ve elastikliğine bağlı olmasıdır. Açıklama:

  Sesin yayılma hızı, ortamın yoğunluğunun artmasıyla azalır ve ortamın elastikliğinin artmasıyla artar. Bu nedenle, sesin yayıldığı ortam değiştiğinde, sesin yayılma hızı da değişir ve bu da sesin farklı duyulmasına neden olur. 5. Sesin yansıması nedir? Açıklayınız.


 6. Cevap: Ses dalgalarının engele çarparak geldiği ortama geri dönmesine sesin yansıması denir. Açıklama:

  Ses dalgaları engele çarptığında enerjisinin bir kısmı yansır. Yansıyan ses dalgaları geri geldiği ortama yayılarak duyulur. 7. Sesin soğurulması nedir? Üç örnek veriniz.


 8. Cevap: Sesin soğurulması nedir? Üç örnek veriniz. soğurulması nedir? Üç örnek veriniz. Açıklama:

  Sesin soğurulması nedir? Üç örnek veriniz. Cevap: Ses dalgalarının bir engele çarpıp enerjisinin azalmasına ya da engel tarafından tutulmasına sesin soğurulması denir. Örnekler: - Halı - Sünger - Ağaç yapraklarıurulması nedir? Üç örnek veriniz. Cevap: Ses dalgalarının bir engele çarpıp enerjisinin azalmasına ya da engel tarafından tutulmasına sesin soğurulması denir. Örnekler: - Halı - Sünger - Ağaç yaprakları 9. Maddenin hâl değişimlerini ve hâl değişimlerinde taneciklerin hareket durumunu açıklayınız.


 10. Cevap: * Erime: Katı bir maddenin sıvı hâle geçmesini ifade eder. Erime sırasında, katı maddenin tanecikleri hareketlenir ve titreşim, öteleme ve dönme hareketleri yapmaya başlar. * Donma: Sıvı bir maddenin katı hâle geçmesini ifade eder. Donma sırasında, sıvı maddenin tanecikleri yavaşlar ve titreşim hareketi yapmaya başlar. * Buharlaşma: Sıvı bir maddenin gaz hâle geçmesini ifade eder. Buharlaşma sırasında, sıvı maddenin tanecikleri hızlanır ve bağımsız hareket etmeye başlar. * Yoğunlaşma: Gaz bir maddenin sıvı hâle geçmesini ifade eder. Yoğunlaşma sırasında, gaz maddenin tanecikleri yavaşlar ve titreşim hareketi yapmaya başlar. Açıklama:

  Maddenin hâl değişimleri, sıcaklık ve basınç gibi faktörlerle kontrol edilir. Sıcaklık arttıkça, maddenin tanecikleri daha hareketli hale gelir ve hâl değişimi meydana gelir. Basınç arttıkça, maddenin tanecikleri daha sıkı bir şekilde paketlenir ve hâl değişimi zorlaşır. 11. Maddenin tanecikli yapısının günlük hayattaki uygulamalarından üç örnek veriniz.


 12. Cevap: * Katı maddelerin erimesi: Katı maddelerin erimesi, günlük hayatta birçok uygulamada kullanılır. Örneğin, yemek pişirmek, mum yakmak, metal eritmek gibi işlemler, katı maddelerin erimesi sayesinde gerçekleştirilir. * Sıvı maddelerin buharlaşması: Sıvı maddelerin buharlaşması, günlük hayatta birçok uygulamada kullanılır. Örneğin, suyun buharlaşması sayesinde çamaşırlar kurutulur, yiyecekler pişirilir ve klimalar çalışır. * Gaz maddelerin sıvılaşması: Gaz maddelerin sıvılaşması, günlük hayatta birçok uygulamada kullanılır. Örneğin, doğalgazın sıvılaştırılması sayesinde daha kolay taşınabilir hale gelir ve buzdolaplarında soğutma işlemi gerçekleştirilir. Açıklama:

  Maddenin tanecikli yapısı, günlük hayatta birçok uygulamada kullanılır. Bu uygulamalar, maddenin hâl değişimlerine dayanır. 13. Binalarda ısı yalıtımı neden önemlidir?


 14. Cevap: Binalarda ısı yalıtımı, enerji tasarrufu sağlamak ve konforu artırmak için önemlidir. Açıklama:

  Isı yalıtımı, binaların duvar, zemin ve çatı gibi bölümlerine uygulanan ve ısı kaybını azaltan bir işlemdir. Isı yalıtımı sayesinde, binaların iç sıcaklığı daha kolay korunabilir ve enerji tasarrufu sağlanır. Ayrıca, ısı yalıtımı, binaların iç ortam konforunu artırır ve sağlıklı bir ortam sağlar. 15. Yakıtlar hakkında bilgi veriniz.


 16. Cevap: Yakıtlar, yakıldığında çevresine enerji veren maddelerdir. Yaygın olarak kullanılan yakıtlar arasında kömür, petrol, doğalgaz, odun ve biyogaz yer alır. Açıklama:

  Yakıtlar, enerji üretimi, ulaşım, ısınma ve diğer amaçlar için kullanılır. Çeşitli fiziksel hâllere sahip olabilirler ve yakılma süreçleri sırasında farklı maddeler açığa çıkarabilirler. 17. LPG nedir?


 18. Cevap: LPG, petrolden elde edilen renksiz ve kokusuz bir gazdır. Açıklama:

  LPG, kullanımının kolay olması için sıvılaştırılır. Bu yüzden “sıvılaştırılmış petrol gazı” olarak da adlandırılır. 19. Aynı doğrultuda ve aynı yönde olan kuvvetlerin bileşkesi nasıl bulunur?


 20. Cevap: Aynı doğrultuda ve aynı yönde kuvvetlerin bileşkesi, cisme etki eden kuvvetler toplanarak bulunur. Açıklama:

  Aynı doğrultuda ve aynı yönde olan kuvvetlerin bileşkesi, cisme uygulanan kuvvetlerin toplamına eşittir. Yani, bileşke kuvvetin büyüklüğü, uygulanan kuvvetlerin büyüklüklerinin toplamına eşittir ve bileşke kuvvetin yönü, uygulanan kuvvetlerin yönü ile aynıdır. 21. Dengeli kuvvetler, bir cismi nasıl etkiler?


 22. Cevap: Dengeli kuvvetler, bir cismi nasıl etkiler?li kuvvetler, bir cismi nasıl etkiler? Açıklama:

  Dengeli kuvvetler, bir cisme etki ederse cisim hareket etmez. 23. Kuvvetin günlük yaşamda kullanıldığı üç örnek veriniz.


 24. Cevap: Kuvvetin günlük yaşamda kullanıldığı üç örnek veriniz.tin günlük yaşamda kullanıldığı üç örnek veriniz. Açıklama:

  Kuvvet, günlük yaşamda birçok alanda kullanılır. Örneğin, kapıları açmak ve kapatmak, eşyaları kaldırmak ve taşımak, araba sürmek, bisiklete binmek ve yüzmek gibi. 25. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. (.....) Yoğunluk birimi g/cm3 'tür.
  2. (.....) Maddelerin kütlesi ve hacmi vardır.
  3. (.....) Yoğunluk, eşit kollu terazi ile ölçülür.
  4. (.....) Hacim, dereceli silindir ile ölçülür.
  5. (.....) Yoğunluk formülü, Kütle/Hacim 'dir.
  6. (.....) Bir maddenin kütlesi arttığında yoğunluğu azalır.
  7. (.....) Bir maddenin hacmi arttığında yoğunluğu artar.
  8. (.....) Katı maddelerin yoğunluğu, sıvı maddelerin yoğunluğundan fazladır.
  9. (.....) Sıvı maddelerin yoğunluğu, gaz maddelerin yoğunluğundan fazladır.
  10. (.....) Yoğunluk, maddelerin ayırt edici bir özelliğidir.

 26. Cevap: 1. D 2. D 3. Y 4. D 5. D 6. Y 7. Y 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  1. Yoğunluk birimi g/cm3 'tür. 2. Maddelerin kütlesi ve hacmi vardır. 3. Yoğunluk, eşit kollu terazi ile ölçülmez. 4. Hacim, dereceli silindir ile ölçülür. 5. Yoğunluk formülü, Kütle/Hacim 'dir. 6. Bir maddenin kütlesi arttığında yoğunluğu artar. 7. Bir maddenin hacmi arttığında yoğunluğu azalır. 8. Katı maddelerin yoğunluğu, sıvı maddelerin yoğunluğundan fazladır. 9. Sıvı maddelerin yoğunluğu, gaz maddelerin yoğunluğundan fazladır. 10. Yoğunluk, maddelerin ayırt edici bir özelliğidir. 27. Aşağıda verilen boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.

  1. Sabitin bir doğrultu ve büyüklüğe sahip olanlarına .................. denir.
  2. .................. bir cismin birim zamanda aldığı yola denir.
  3. Sürat-zaman grafiği, .................. ve .................. arasında kurulan işlevi grafiksel olarak gösterir.
  4. Sabit bir noktadan uzaklaşan veya ona yaklaşan cisimler .................. sayılır.
  5. Hareket hâlindeki cisimlerin .................. vardır.
  6. Sabit bir doğrultuda etkimeyen kuvvete .................. denir.
  7. Sürat, alınan yolun geçen .................. bölünmesiyle bulunabilen bir kavramdır.
  8. Sürat-zaman grafiği çizmek için .................. ve .................. verileri toplanmalıdır.
  9. Sabit süratli hareket, hareketlinin eşit zaman aralıklarında eşit yollar alması şeklinde .................. edilebilir.
  10. .................. kuvvet, bileşke kuvvet ile hareket aynı yöndeyse cismi hızlandırır.

 28. Cevap: 1. Vektörel kuvvet 2. Sürat 3. Sürat, zaman 4. Hareket etmiş 5. Hızları 6. Çapraz kuvvet 7. Zamana 8. Yol, zaman 9. Görsel olarak 10. Bileşke Açıklama:

  Bu sorular, öğrencilerin "Kuvvet ve Hareket" ünitesine ilişkin temel kavramları anlamalarını ve bu kavramları kullanarak basit soruları cevaplandırabilmelerini hedeflemektedir. Soruların her biri, ünitenin temel kavramlarından biriyle ilgilidir ve bu kavramı açıklamak için basit bir cümle kullanılmıştır. Öğrenciler, bu cümleyi tamamlamak için uygun kelimeyi bulmalıdır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
5.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 1.Sınav - Açık Uçlu Sorular Detayları

5.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 1.Sınav - Açık Uçlu Sorular 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 12 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 5.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 1.Sınav - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

5.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 1.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Boşluk Doldurma


5.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 1.Sınav - Açık Uçlu Sorular Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM, TANIYALIM
  1. Canlıları Tanıyalım
  2. İnsan ve Çevre İlişkisi

Ayrıca 5.sınıf fen bilimleri dersi 2.dönem 1.sınav soruları; açık uçlu sorulardan müfredata uygun olarak cevap ve açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır

Öğrenciler, sesin yayılma hızının ortamın yoğunluğuna ve elastikliğine bağlı olduğunu anlarlar.

Öğrenciler, sesin farklı ortamlarda farklı duyulmasının nedenini açıklayabilir.

Sesin yansıması kavramını anlamak.

Sesin soğurulması kavramını anla- mak.

Öğrenciler, maddenin hâl değişimlerini ve hâl değişimlerinde taneciklerin hareket durumunu açıklayabileceklerdir.

Öğrenciler, maddenin tanecikli yapısının günlük hayattaki uygulamalarını açıklayabileceklerdir.

Öğrenciler, binalarda ısı yalıtımının önemini açıklayabilirler ve günlük hayattaki önemini örneklendirebilirler.

Öğrenciler, yakıtların tanımını, çeşitlerini ve kullanım alanlarını öğrenir.

LPG'nin petrolden elde edilen renksiz ve kokusuz bir gaz olduğunu öğrenmek. Bileşke kuvvet nedir, açıklayınız. Cevap: Bileşke kuvvet, bir cisme aynı anda uygulanan kuvvetlerin etkisini tek başına gösterebilen kuvvettir. Açıklama: Bileşke kuvvet, cisme etki eden kuvvetlerin vektörel toplamıdır. Yani, bileşke kuvvetin büyüklüğü ve yönü, cisme etki eden kuvvetlerin büyüklükleri ve yönlerine bağlıdır. Kazanım: Bu soru, öğrencilerin bileşke kuvvet kavramını anlamalarını ve bileşke kuvveti hesaplamalarını sağlar.

Bu soru, öğrencilerin aynı doğrultuda ve aynı yönde olan kuvvetlerin bileşkesinin nasıl bulunacağını anlamalarını sağlar.

Öğrenciler, dengelenmiş kuvvetlerin bir cismi nasıl etkilediğini açıklayabilirler.

Öğrenciler, kuvvetin günlük yaşamda nasıl kullanıldığını örneklerle açıklayabilirler.

1. Yoğunluk kavramını öğrenmek. 2. Yoğunluğun nasıl hesaplandığını öğrenmek. 3. Yoğunluğun maddelerin özellikleriyle ilişkisini anlamak. 4. Yoğunluğun günlük hayattaki uygulamalarını öğrenmek. 5. Deney yaparak yoğunluğu bulma becerisini kazanmak. 6. Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunluklarını karşılaştırabilmek. 7. Suyun katı ve sıvı hâllerine ait yoğunlukları karşılaştırabilmek. 8. Bu durumun canlılar için önemini tartışabilmek. 9. Yoğunluk birimini öğrenmek. 10. Yoğunluğun maddelerin ayırt edici bir özelliği olduğunu öğrenmek.

* Öğrenciler, "Kuvvet ve Hareket" ünitesine ilişkin temel kavramları anlayabilir. * Öğrenciler, bu kavramları kullanarak basit soruları cevaplandırabilir. * Öğrenciler, sürat, yol ve zaman arasındaki ilişkiyi anlayabilir. * Öğrenciler, sürat-zaman grafiği çizme işlemini öğrenebilir. * Öğrenciler, sabit süratli hareketin tanımını yapabilir. * Öğrenciler, bileşke kuvvetin hareket üzerindeki etkisini açıklayabilir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

5.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 1.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavı 5.Sınıf kategorisinin Fen Bilimleri alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

5.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 1.Sınav - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

5.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 1.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 5.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 1.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

5.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 1.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 5.Sınıf Fen Bilimleri dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

5.Sınıf Fen Bilimleri Sınavı Hazırla
  5.Sınıf Fen Bilimleri Dersi Ünite Özetleri