5.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 1.Sınav Soruları

5.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 1.Sınav Soruları sınavı 5.Sınıf kategorisinin Fen Bilimleri alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. 5.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 1.Sınav Soruları CEVAPLARI

 1. Aşağıdakilerden hangisi canlıları ayırdığımız gruplardan biri değildir?

  A) Mantarlar    B) Hayvanlar    C) Dinozorlar    D) Bitkiler    

 2. Cevap: C Açıklama:

  Dinozorlar canlı bir grup olsa da, günümüzde soyu tükenmişlerdir. 3. Ay’da neden hava olayları gözlemlenmez?

  A) Soğuk olduğu için gözlemlenmez.
  B) Atmosferi yok denecek kadar ince olduğu için gözlemlenmez.
  C) Küresel olduğu için gözlemlenmez.
  D) Güneş’ten gelen ışığı yansıttığı için gözlemlenmez.

 4. Cevap: B Açıklama:

  Ay'ın atmosferi yok denecek kadar ince olduğu için hava olayları gözlemlenmez. 5. Dünya’dan gökyüzüne bakan bir kişi Güneş ile Ay’ın büyüklüklerini neden aynı görür?

  A) Ay, Dünya’ya Güneş’ten daha uzaktır.
  B) Güneş, Dünya’ya Ay’dan daha uzaktır.
  C) Her ikisi de küreseldir.
  D) Ay, Güneş’ten büyüktür.

 6. Cevap: C Açıklama:

  Ay ve Güneş, gökyüzünden aynı büyüklükte görünür, çünkü her ikisi de Dünya'nın gözünden neredeyse aynı boyuttadır ve küresel yapıları vardır. 7. Dünya’dan bakıldığında Ay’ın hep aynı yüzünün görülmesinin sebebi nedir?

  A) Ay’ın Dünya’nın etrafında dolanması
  B) Ay’ın Güneş etrafında dolanması
  C) Ay’ın Dünya etrafında dolanma süresi ile kendi etrafında dönme süresinin eşit olması
  D) Dünya’nın Ay’a uygulamış olduğu çekim kuvveti

 8. Cevap: C Açıklama:

  Ay'ın dönme süresi ile Dünya etrafında dolanma süresi birbirine eşit olduğu için Ay'ın aynı yüzü her zaman görülür. 9. Aşağıda bir gök cismine ait bazı bilgiler verilmiştir.
  • Sıcak gazlardan oluşan orta büyüklükte bir yıldızdır.
  • Çevresine ısı ve ışık yayar.
  • Yeryüzündeki yaşamın kaynağıdır.
  Buna göre, verilen bilgiler aşağıdaki gök cisimlerinden hangisine aittir?

  A) Dünya     B) Mars     C) Ay     D) Güneş

 10. Cevap: D Açıklama:

 11. Astronomi alanında teleskobu ilk defa gök cisimlerinin incelenmesinde kullanan ve Güneş lekelerini gözlemleyen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Hans Lippershey
  B) Isaac Newton
  C) Galileo Galilei
  D) Johannes Kepler

 12. Cevap: C Açıklama:

 13. Güneş’te ortaya çıkan ısı ve ışığın kaynağı olan maddeler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

  A) Hidrojen ve Oksijen
  B) Argon ve Helyum
  C) Oksijen ve Azot
  D) Hidrojen ve Helyum

 14. Cevap: D Açıklama:

 15. Aşağıda Güneş ile ilgili bazı ifadeler verilmiştir.
  (.....) Dünya’ya en yakın yıldızdır.
  (.....) Dünya’dan daha büyüktür.
  (.....) Kendi etrafında dönüşü sonucu mevsimler oluşur.
  (.....) Dünya’nın etrafında döner.
  Bu ifadelerden doğru olanların başındaki boşluklara “D”, yanlış olanlara ise “Y” yazıldığında elde edilen sıralama aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

  A) D  Y  Y  D
  B) D  D  Y  Y
  C) Y  Y  D  D
  D) Y  D  Y  D

 16. Cevap: B Açıklama:

 17. Aşağıda tanılayıcı dallanmış ağaç diyagramı verilmiştir
  5.sınıf fen bilimleri sorusu
  Buna göre en üstteki ifadeden başlayarak doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yönünde ilerlendiğinde aşağıdaki çıkışlardan hangisine ulaşılır?

  A) 1. çıkış     B) 2. çıkış     C) 3. çıkış     D) 4. çıkış

 18. Cevap: A Açıklama:

 19. Güneş, sıcak gazlardan oluştuğu için yüzeyi çalkantılıdır. Bu nedenle bazen yüzeyinden gaz fışkırmaları olabilir. Bunlara güneş parlamaları denir. Fotoğrafta Güneş parlaması görülmektedir.
  5.sınıf fen bilimleri güneş sorusu
  Verilenlerden yola çıkarak Güneş ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılır?

  A) Dünya’mız gibi katmanlardan oluşur.
  B) Atmosferinin altında katı bir yüzeyi vardır.
  C) Parlamalar uygun teleskoplarla gözlemlenebilir.
  D) Yüzeyindeki gazlar yüksek sıcaklıktan dolayı hareketlidir.

 20. Cevap: D Açıklama:

 21. Güneş’in özellikleri ile ilgili bir etkinlikte kullanılan ve birbiri içine geçebilen küreler aşağıda verilmiştir.
  güneşin özellikleri
  Küreler ok yönünde iç içe geçirilerek kapatılmıştır.
  Bu etkinlikten hareketle,
  I. Güneş küre şeklindedir.
  II. Güneş katmanlı bir yapıdadır.
  III. En sıcak bölge kırmızı küre ile temsil edilir.
  sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir?

  A) I ve II           B) I ve III
  C) II ve III         D) I, II ve III

 22. Cevap: A Açıklama:

 23. Aşağıdakilerden doğru olanların başına ''D''harfi,yanlış olanların başına ''Y''harfi yazınız.

  [....] Güneşin yüzeyinde daha soğuk olan bölgelere güneş lekesi denir.
  [....] Güneşi bir futbol topuna benzetirsek dünyayı bir pirinç tanesinin yarısına benzetemeyiz.
  [....] Ay dünyaya güneşten daha yakındır.
  [....] Ay ısı ve ışık kaynağıdır.
  [....] Ay dünyanın tek doğal uydusudur.
  [....] Dünyadan bakıldığında ayın hep farklı yüzü görülür.
  [....] Ay hem dünyanın hem de güneşin etrafında dolanma hareketi yapar.
  [....] Ayın kendi etrafında dönme süresi ve dünyanın etrafında dolanma süresi eşit olduğu için mevsimler meydana gelir.
  [....] Güneş kendi ekseni etrafında saat yönünde döner.

 24. Cevap: D-Y-D-Y-D-Y-D-Y-Y Açıklama:

 25. Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz .

  1-Besinlerin vücudumuza alınmasına ……………………….. denir.
  2-Uyuma, koşma, yürüme, konuşma, ve düşünme gibi faaliyetler için vücudumuzun ……………………… gereksinimi vardır.
  3-Besinlerde A,B,C,D,E ve K gibi ………………………………….. vardır.
  4-Vücudun ihtiyacı olan besinlerin yeterli ve düzenli bir şekilde alınmasına ……………… ……………………….. beslenme denir.
  5-Besinlerin vücudumuzda parçalanarak kana geçebilecek hale gelmesine ………………….. …….. denir.
  6- Vücudumuzda sindirimin başladığı yer……………………. ’dır.
  7- Limon portakal, mandalina, kivi gibi besinlerde bol miktarda………. Vitamini bulunur.

 26. Cevap:

  1-Besinlerin vücudumuza alınmasına **beslenme** denir.
  2-Uyuma, koşma, yürüme, konuşma, ve düşünme gibi faaliyetler için vücudumuzun **enerji** gereksinimi vardır.
  3-Besinlerde A,B,C,D,E ve K gibi **vitaminler** vardır.
  4-Vücudun ihtiyacı olan besinlerin yeterli ve düzenli bir şekilde alınmasına **dengeli beslenme** denir.
  5-Besinlerin vücudumuzda parçalanarak kana geçebilecek hale gelmesine **sindirim** denir.
  6-Vücudumuzda sindirimin başladığı yer **ağız**'dır.
  7-Limon, portakal, mandalina, kivi gibi besinlerde bol miktarda **C vitamini** bulunur.

  Açıklama:

 27. Besinler neden sindirime uğrarlar?
 28. Cevap:

  Besinler vücutta sindirime uğrarlar çünkü sindirim, yiyeceklerin vücut tarafından kullanılabilir hale getirilmesi sürecidir. Sindirim, yiyeceklerin karmaşık kimyasal yapısının, vücut tarafından emilebilir besin maddelerine dönüştürülmesini sağlar. Yiyecekler sindirim sistemi boyunca fiziksel ve kimyasal işlemlerden geçerler ve bu işlemler sonucunda besin maddeleri, vitaminler, mineraller, amino asitler, glikoz ve diğer temel besin maddeleri serbest kalır. Bu besin maddeleri daha sonra vücut tarafından emilir ve hücrelere taşınır, bu sayede enerji üretimi ve hücresel işlevlerin sürdürülmesi mümkün olur. Sindirim işlemi, yiyeceklerin ağızda başlayarak yutak, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak ve anüs gibi sindirim sistemi organlarında gerçekleşir. Sindirim enzimleri ve asitler gibi özel maddeler, yiyeceklerin parçalanmasına yardımcı olur. Bu süreçte karbonhidratlar glikoza, proteinler amino asitlere ve yağlar yağ asitlerine dönüştürülür. Bu, vücut tarafından emilebilen ve enerji üretebilen besin maddelerine dönüşmelerini sağlar. Sonuç olarak, sindirim işlemi besin maddelerini vücudun enerji ihtiyacını karşılayabilecek hale getirir ve vücut tarafından kullanılabilir hale getirir. Besinlerin sindirime uğraması, vücudun temel besin maddelerine erişimini sağlayarak yaşamın devam etmesi için gereklidir.

  Açıklama:

 29. Sindirim olayında ince bağırsağın önemi nedir?
 30. Cevap:

  İnce bağırsak sindirim sisteminin önemli bir bölümünü oluşturur ve sindirilen besin maddelerinin emilimini gerçekleştirir. İnce bağırsak sindirim sisteminin son bölümüdür ve sindirilen besinler burada son aşamada işlenir ve emilir. İnce bağırsak, sindirilen besin maddelerini kan dolaşımına ve lenf sistemine geçirerek vücudun farklı bölgelerine taşınmasını sağlar. İnce bağırsakta, karbonhidratlar glikoza, proteinler amino asitlere ve yağlar yağ asitlerine dönüştürülür. Bu işlem, önceki sindirim aşamalarında yapılan besin maddelerinin parçalanmasını tamamlar. İnce bağırsakta ayrıca besin maddelerinin emilimi gerçekleşir. Emilim, besin maddelerinin bağırsak hücreleri tarafından alınarak kana geçmesi işlemidir. İnce bağırsak yüzeyi büyük bir iç yüzeye sahiptir, bu sayede daha fazla besin maddesinin emilimini gerçekleştirebilir. Mikrovillus adı verilen ince uzantılar, yüzeyi daha da artırır. Bu yapılar, sindirilen besin maddelerinin hızlı bir şekilde emilmesini sağlar. Sonuç olarak, ince bağırsak sindirilen besinlerin son aşamada işlenip emilmesini sağlar. Besin maddeleri, buradan kan yoluyla vücudun farklı bölgelerine taşınarak enerji üretimi ve hücresel işlevler için kullanılır. İnce bağırsak sindirim sisteminin kritik bir parçasıdır ve vücut için besinlerin alınabilir ve kullanılabilir hale getirilmesinde önemli bir rol oynar.

  Açıklama:

 31. Kilolu bir çocuk olan Merve, fazla kilolarından kurtulmak ve daha sağlıklı olmak istemektedir. Bunun için öğünlerinden ekmek, makarna ve pilav gibi besinlerden hiç yememeye, bunların yerine sadece meyve ve sebze yemeye kara vermiş. Merve’nin bu kararını dengeli beslenme açısından değerlendiriniz?
 32. Cevap:

  Merve'nin sadece meyve ve sebze yemeyi tercih etmesi, dengeli bir beslenme yaklaşımı değildir. Bu tür bir diyet, önemli besin gruplarının eksikliğine neden olabilir ve sağlık sorunlarına yol açabilir. İşte bu durumun bazı olumsuz yönleri: 1. Protein Eksikliği: Sadece meyve ve sebze yemek, protein alımını sınırlar. Protein, vücut için temel bir besin maddesidir ve kas gelişimi, bağışıklık sistemi fonksiyonu ve diğer birçok önemli işlev için gereklidir. 2. Karbonhidrat Eksikliği: Merve'nin ekmek, makarna ve pilav gibi temel karbonhidrat kaynaklarını tamamen kesmesi, enerji eksikliğine yol açabilir. Karbonhidratlar vücuda enerji sağlar. 3. Temel Yağ Asitleri Eksikliği: Yağ, vücut için gerekli olan temel yağ asitlerini içerir. Sadece meyve ve sebzeler tüketerek, bu önemli besin maddelerinin eksikliği olabilir. 4. Lif Dengesizliği: Meyve ve sebzeler yüksek lif içeriğine sahiptir, ancak dengeli bir beslenme planı, çeşitli diğer lif kaynaklarını da içermelidir. 5. Temel Vitamin ve Minerallerin Eksikliği: Sadece meyve ve sebze yemek, bazı temel vitamin ve minerallerin eksikliğine neden olabilir. Dengeli bir beslenme planı, vücudun ihtiyaç duyduğu tüm besin maddelerini içerir. Bu, protein, karbonhidrat, yağ, lif, vitaminler ve mineralleri içerir. Merve, bir uzmana danışarak dengeli bir beslenme planı oluşturmalı ve kilo verme hedeflerine ulaşırken sağlığını korumalıdır. Ayrıca düzenli fiziksel aktivite de kilo kaybını destekleyebilir ve sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıkları geliştirmesine yardımcı olabilir.

  Açıklama:

 33. Sindirim yolunu sırasıyla yazınız. Görevlerini kısaca açıklayınız.
 34. Cevap:

  Sindirim sistemi, alınan besinlerin vücut tarafından emilebilir hale getirildiği bir dizi organdan oluşur. İşte sindirim yolunu sırasıyla ve kısaca görevleriyle birlikte açıklamalar: 1. **Ağız (Oral Kavite):** Sindirim sisteminin başlangıcıdır. Görevi, besinleri çiğnemek, tükürükle karıştırmak ve mekanik olarak parçalamaktır. Tükürük, besinlerin kimyasal olarak parçalanmasına başlar. 2. **Yutak (Özofagus):** Çiğnenmiş ve tükrükle karıştırılmış besinleri mideye taşımakla görevlidir. 3. **Mide:** Mide, yiyecekleri sindirmek ve parçalamak için mide asidi ve enzimler üretir. Besinlerin sıvı hale gelmesini sağlar. 4. **İnce Bağırsak:** En önemli sindirim organlarından biridir. Burada besinlerin kimyasal sindirimi gerçekleşir ve sindirilmiş besinler emilir. Sindirim enzimleri, bu işlemde büyük rol oynar. 5. **Büyük Bağırsak (Kalın Bağırsak):** İnce bağırsaktan gelen sindirilmemiş besinlerin ve atık maddelerin suyunun emilimini sağlar. Aynı zamanda bağırsak florasının düzenlenmesine katkıda bulunur. 6. **Rektum:** Bu bölge, dışkının depolandığı ve sonuçta vücuttan atıldığı yerdir. 7. **Anüs:** Dışkının vücuttan atılmasını sağlar. Sindirim sistemi, besinleri parçalamak, besin maddelerini emmek ve vücut hücrelerine taşımak gibi önemli görevleri yerine getirerek vücudu besler.

  Açıklama:

Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
5.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 1.Sınav Soruları Detayları

5.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 1.Sınav Soruları 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 19 Ekim 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 5.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 1.Sınav Soruları Testini Çöz tıklayın. 5.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 1.Sınav Soruları yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

5.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 1.Sınav Soruları sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test
 • Boşluk Doldurma
 • Klasik


5.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 1.Sınav Soruları Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • VÜCUDUMUZUN BİLMECESİNİ ÇÖZELİM
  1. Besinler ve Özellikler
  2. Besinlerin Sindirimi
  3. Vücudumuzda Boşaltım
 • KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜNÜN ÖLÇÜLMESİ
  1. Kuvvetin Ölçülmesi
  2. Sürtünme Kuvveti

Ayrıca 5.sınıf fen bilimleri 1.dönem 1.sınav soruları; yeni sınav sistemine uygun tamamı test,klasik türde ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Canlıları gruplara ayırma yeteneğine sahiptir.

Ay'ın atmosferinin olmadığını ve bu nedenle hava olaylarının olmadığını anlayabilir.

Ay ve Güneş'in gökyüzündeki görünüşünü açıklayabilir.

Ay'ın gözlem özelliklerini açıklayabilir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

5.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 1.Sınav Soruları sınavı 5.Sınıf kategorisinin Fen Bilimleri alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

5.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 1.Sınav Soruları Testi İstatistikleri

Bu sınav 4 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 25 kere doğru, 9 kere yanlış cevap verilmiş.

5.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 1.Sınav Soruları Sınavını hangi formatta indirebilirim?

5.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 1.Sınav Soruları sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 5.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 1.Sınav Soruları sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

5.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 1.Sınav Soruları sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 5.Sınıf Fen Bilimleri dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

5.Sınıf Fen Bilimleri Sınavı Hazırla
  5.Sınıf Fen Bilimleri Dersi Ünite Özetleri