2023-2024 5.Sınıf Fen Bilimleri Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-01-08)

2023-2024 5.Sınıf Fen Bilimleri Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-01-08) sınavı 5.Sınıf kategorisinin Fen Bilimleri alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. 2023-2024 5.Sınıf Fen Bilimleri Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-01-08) CEVAPLARI

 1. Güneş ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

  A) Büyük bir bölümü gazlardan oluşur.
  B) Işık kaynağıdır.
  C) Kendi etrafında döner
  D) Dünyanın en büyük uydusudur.

 2. Cevap: D Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı D) Dünyanın en büyük uydusudur olmalıdır. Doğru ifadeleri ele alalım: A) Güneş büyük bir bölümü gazlardan oluşur. (Doğru) B) Güneş ışık kaynağıdır. (Doğru) C) Güneş kendi etrafında döner. (Doğru) 3. Ayın ilk kez haritasını çizen bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Harezmi                        B) Ali Kuşçu
  C) Kaşgarlı Mahmut          D) Albert Einstein

 4. Cevap: B Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı B) Ali Kuşçu olmalıdır. Ay'ın haritasını ilk kez çizen bilim adamı "Ali Kuşçu" olarak bilinir. Ali Kuşçu, 15. yüzyılda yaşamış Türk matematikçi, astronom ve gökbilimcidir. Ay'ın yüzeyine dair haritaları çizerek, astronomi alanında önemli çalışmalara imza atmıştır.
 5. 5.sınıf fen bilimleri ay resmi
  Şekilde verilen ay evresi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Dolunay    B) Hilal    C) Son Dördün    D) Yeni ay

 6. Cevap: B Açıklama:

  Doğru cevap B) Hilal olacaktır. Şekilde verilen ay evresi, Ay'ın hilal evresini temsil ediyor. Hilal evresinde Ay'ın gökyüzünde biraz ışıklı kısmı görünürken diğer kısmı karanlıktır. Bu nedenle, doğru cevap B şıkkıdır. 7. İlk dördün ve ile dolunay arasında görülen ara evreye .................... ay denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) Dolunay    B) Şişkin ay    C) Hilal    D) Yeni ay

 8. Cevap: B Açıklama:

  Cevap: B) Şişkin ay. İlk dördün ve dolunay arasında görülen ara evreye "şişkin ay" (gibbous moon) denir. Bu evrede, Ay'ın gökyüzünde yaklaşık yarısından biraz fazlası görünürken diğer kısmı karanlık ve kapalıdır. Dolunayda Ay'ın tamamı görünürken, ilk dördünde yarısından biraz azı görünmektedir. 9. I. Ay ışık kaynağı değildir.
  II. Ay Güneşten aldığı ışığı yansıtır.
  III. Ay'ın ana evreleri bir hafta sürer.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II    B) II ve III    C) I ve III    D) I, II ve III

 10. Cevap: D Açıklama:Cevap: D) I, II ve III

  Açıklama:

  * I. Ay ışık kaynağı değildir. Doğrudur. Ay, kendi ışık üretimine sahip değildir. Güneş'ten aldığı ışığı yansıtarak parlar.
  * II. Ay Güneşten aldığı ışığı yansıtır. Doğrudur. Ay'ın yüzeyi, güneş ışığını yansıtan kayalık bir maddeden oluşur. Bu nedenle, Ay'ı geceleri gökyüzünde parlak bir şekilde görebiliriz.
  * III. Ay'ın ana evreleri bir hafta sürer. Doğrudur. Ay'ın dört ana evresi vardır: yeni ay, ilk dördün, dolunay ve son dördün. Her evre yaklaşık olarak 7.4 gün sürer. Bu nedenle, Ay'ın tüm evrelerini gözlemlemek yaklaşık olarak 29.5 gün sürer.

  Dolayısıyla, hepsi doğru olduğu için D) I, II ve III seçeneği doğru cevaptır.


 11. Dünyanın hem tek hem de doğal uydusu ............... 'dır.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) ay    B) güneş    C) venüs    D) neptün

 12. Cevap: A Açıklama:

  Yukarıdaki boşluğa "A) ay" getirilmelidir. Dünya'nın doğal uydusu olan Ay, Dünya'nın tek uydusudur ve Güneş Sistemi'ndeki diğer gezegenlerin çoğunun birden fazla uydusu bulunmasına rağmen Dünya'nın sadece bir doğal uydusu vardır. Ay, Dünya etrafında dönen ve onun yerçekimi etkisi altında kalan büyük bir gök cisimidir. 13. Dünya ile Güneş arasında uzaklık ........................ milyon kilometredir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) 10    B) 90    C) 150    D) 250

 14. Cevap: C Açıklama:

  Doğru cevap C seçeneğinde yer alan "150" milyon kilometredir. Dünya ile Güneş arasındaki ortalama uzaklık, yaklaşık 150 milyon kilometredir. Bu uzaklık, astronomik bir birim (AB) olarak adlandırılır ve Güneş Sistemi içindeki mesafeleri ölçmede yaygın olarak kullanılır. 15. Ay'ın yapısı ilgili olarak;
  I. Dünyanın 436 ta biri büyüklüğündedir.
  II. Küresel bir yapıya sahiptir.
  III. Hem kendi etrafında hem de dünya etrafında döner.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II    B) II ve III    C) I ve III    D) I, II ve III

 16. Cevap: B Açıklama:

  Ay'ın yapısı ile ilgili olarak, II. ifade doğrudur, çünkü Ay küresel bir yapıya sahiptir, yani yuvarlak bir şekildedir. Aynı şekilde III. ifade de doğrudur, çünkü Ay hem kendi etrafında döner (kendi ekseni etrafında dönme hareketi yapar) hem de Dünya etrafında döner (Dünya'nın yörüngesinde hareket eder). Ancak, I. ifade yanlıştır. Ay, Dünya'nın 436 taşınan büyüklüğünden daha küçüktür, doğru ifade Dünya'nın yaklaşık 1/4'üdür. Dolayısıyla, doğru cevap B) II ve III olacaktır. 17. Dünyanın yapısı ilgili olarak;
  I. Güneş sisteminde yer alır.
  II. Şişkin bir küre şeklindedir.
  III. Sadece kendi etrafında döner.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II    B) II ve III    C) I ve III    D) I, II ve III

 18. Cevap: A Açıklama:

  I. Dünya, Güneş sisteminde yer alır. II. Dünya, şişkin bir küre şeklindedir. 19. Güneşle ilgili olarak;
  I. Dünyamızın ısı ve ışık kaynağıdır.
  II. Yüzde 27'sini helyum gazı oluşturur.
  III. Dünyamıza en yakın yıldızdır.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II   B) II ve III   C) I ve III   D) I, II ve III

 20. Cevap: D Açıklama:

  Evet, doğru cevap D) I, II ve III olmalıdır. Çünkü verilen ifadelerden hepsi de doğrudur: I. İfade doğrudur, çünkü Güneş Dünya'nın ısı ve ışık kaynağıdır. II. İfade yanlıştır, çünkü Güneş'in yüzde 27'sini helyum gazı oluşturmaz. III. İfade doğrudur, çünkü Güneş, Dünya'ya en yakın yıldızdır. 21. Aşağıda verilen bilgilerdeki boşlukları uygun kelimelerle tamamlayınız.
  hava direncini- cam-yağ-yüzeylerin-zararları

  a) Kapı gıcırtısını önlemek için menteşelere ................... sürülür.
  b) Paraşüt .................................... artırmaktadır.
  c) ........................ yüzeyde sürtünme azdır.
  d) Sürtünme kuvveti sürtünen ................................ cinsine bağlıdır.
  e) Sürtünme kuvvetinin yararları ve ......................... vardır.

 22. Cevap:

  a) Kapı gıcırtısını önlemek için menteşelere **yağ** sürülür.
  b) Paraşüt **hava direncini** artırmaktadır.
  c) **Cam** yüzeyde sürtünme azdır.
  d) Sürtünme kuvveti sürtünen **yüzeylerin** cinsine bağlıdır.
  e) Sürtünme kuvvetinin yararları ve **zararları** vardır.

  Açıklama:

  Bu tür sorular öğrencilerin verilen kelimeleri mantıklı bir şekilde kullanarak boşlukları tamamlama yeteneğini ölçer. Verilen kelimelerin hangi bağlamlarda doğru kullanıldığını anlamak ve ifadeleri buna göre doldurmak önemlidir. 23. Aşağıdaki olaylardan hangisinin gerçekleşmesi için maddenin ısı vermesi gerekir?

  A) Süblimleşme            B) Kaynama
  C) Donma                       D) Erime

 24. Cevap: C Açıklama:

  Doğru cevap C olmalıdır. Donma olayı gerçekleşirken maddenin sıvı halden katı hale geçmesi gerektiğinden, madde ısı verir. Yanıtınız doğru. 25. Aşağıdakilerden hangisi maddeler için ayırt edici bir özellik değildir?

  A) Erime noktası            B) Donma noktası
  C) Kaynama noktası      D) Kütle

 26. Cevap: D Açıklama:

  Soru, maddeler için ayırt edici olmayan bir özelliği bulmamızı istiyor. Şıkları incelediğimizde, maddenin kimyasal veya fiziksel özellikleri arasında yer almayan bir özellik olan "kütle" (D şıkkı) seçeneğinde verilmiştir. Erime noktası, donma noktası ve kaynama noktası gibi özellikler maddenin farklı durumları arasındaki geçiş noktalarını belirleyen özelliklerdir, ancak kütle bu tür bir özellik değildir. 27. Kış aylarında, kar yağdığında araba lastiklerine zincir takılmasının sebebi nedir?

  A) Kışın gelişini zincirle karşılamak
  B) Arabasının donmasını engellemek
  C) Arabasının daha güzel görünmesini sağlamak
  D) Sürtünme kuvvetini artırarak arabanın buzda kaymasını önlemek.

 28. Cevap: D Açıklama:

  **Cevap Anahtarı:** D) Sürtünme kuvvetini artırarak arabanın buzda kaymasını önlemek. Kış aylarında kar yağdığında araba lastiklerine zincir takılmasının sebebi, sürtünme kuvvetini artırarak arabanın buzda kaymasını önlemektir. Karlı ve buzlu yüzeylerde lastiklerin yol ile temasını artırmak için zincirler kullanılır. Zincirler lastiklerin yüzeye daha iyi tutunmasını sağlar ve böylece aracın güvenli bir şekilde ilerlemesine yardımcı olur. 29. Esra, güneşli ve sıcak günlerde annesinin kuruması için astığı çamaşırların daha kısa sürede kuruduğunu gözlemlemiştir.
  Bu durumun nedenini açıklamak isteyen Esra, aşağıdakilerden hangisini söylerse doğru cevap vermiş olur?

  A) Buharlaşma belli bir sıcaklıkta olur.
  B) Sıcak havalarda buharlaşma olurken soğuk havalarda olmaz.
  C) Sıcak havalarda yoğuşma hızı soğuk havadakine göre daha yüksektir.
  D) Sıcak havalarda buharlaşma hızı soğuk havadakine göre daha yüksektir.

 30. Cevap: D Açıklama:

  Soruda Esra'nın güneşli ve sıcak günlerde çamaşırların daha hızlı kuruduğunu gözlemlemesi açıklanmaktadır. Bu durumun nedenini ifade eden doğru cevap, sıcak havalarda buharlaşma hızının soğuk havaya göre daha yüksek olmasıdır. Sıcaklık arttıkça moleküler hareketlilik artar ve sıvı halden gaz hâline geçiş olan buharlaşma süreci hızlanır. 31. Aşağıdaki yüzeylerden hangisinde sürtünme en azdır?

  A) Halı    B) Kum    C) Buz    D) Çimen

 32. Cevap: C Açıklama:

  : Soruda en az sürtünmenin hangi yüzeyde olduğu soruluyor. Sürtünme genellikle yüzeyler arasındaki temas ve hareketle oluşur. Yüzeyler arasındaki sürtünme kuvveti, yüzeylerin pürüzlülüğü, dokusu ve malzemesine bağlı olarak değişebilir. Buzun düzgün ve kaygan bir yüzeye sahip olması nedeniyle diğer seçeneklere göre daha az sürtünme oluşturduğunu söyleyebiliriz. 33. Aşağıdakilerden hangisi sürtünme kuvvetinin hayatımızdaki olumsuz etkilerindendir?

  A) Arabaların buzlu yolda kayması
  B) Yağmur damlalarının yere yavaş düşmesi
  C) Deftere yazı yazmak
  D) Yolda yürümek

 34. Cevap: A Açıklama:

  Soruda sürtünme kuvvetinin olumsuz etkisinin hangi durumda görüldüğü soruluyor. Arabaların buzlu yolda kayması (A şıkkı), yetersiz sürtünme nedeniyle araçların kontrolünü kaybetmesine ve kazalara yol açabilen bir durumdur. Diğer şıklar sürtünmenin olumlu etkilerini veya genel hayatımızdaki sürtünme durumlarını ifade eder.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2023-2024 5.Sınıf Fen Bilimleri Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-01-08) Detayları

2023-2024 5.Sınıf Fen Bilimleri Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-01-08) 3 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 08 Ocak 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2023-2024 5.Sınıf Fen Bilimleri Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-01-08) Testini Çöz tıklayın. 2023-2024 5.Sınıf Fen Bilimleri Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-01-08) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2023-2024 5.Sınıf Fen Bilimleri Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-01-08) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test
 • Boşluk Doldurma
 • Test


2023-2024 5.Sınıf Fen Bilimleri Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-01-08) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • VÜCUDUMUZUN BİLMECESİNİ ÇÖZELİM
  1. Besinler ve Özellikler
  2. Besinlerin Sindirimi
  3. Vücudumuzda Boşaltım
 • KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜNÜN ÖLÇÜLMESİ
  1. Kuvvetin Ölçülmesi
  2. Sürtünme Kuvveti

Ayrıca

Ancak, D) Güneş dünyanın en büyük uydusu değildir. Güneş, Güneş Sistemi'nin merkezinde yer alan ve gezegenlerin etrafında döndüğü bir yıldızdır. Dolayısıyla bu ifade doğru değildir.

Bu soru, öğrencilerin tarihî bilgileri anlama ve önemli bilim insanlarını tanıma becerilerini ölçer.

Ay'ın evrelerini görsel olarak tanıma ve temel astronomi bilgisi.

Ay'ın evrelerini ve ara evrelerini tanıma ve temel astronomi bilgisi.

Ay'ın özellikleri ve ana evrelerini anlama ve gözlemleme becerisini ölçmeyi amaçlamaktadır.

Dünya ve Ay arasındaki temel ilişkiyi ve Ay'ın Dünya'daki rolünü anlamayı amaçlamaktadır.

Dünya ile Güneş arasındaki uzaklığı anlamak ve astronomik birimin önemini kavramak.

Ay'ın temel özelliklerini ve Dünya ile olan ilişkisini anlamayı amaçlamaktadır.

Dünya'nın temel özelliklerini ve konumunu anlamak.

Temel Bilgi: Güneş, Dünya'nın ısı ve ışık kaynağıdır, yüzde 27'sini helyum oluşturmaz ve Dünya'ya en yakın yıldızdır.

Bu soru, öğrencilere kavramları farklı bağlamlarda kullanabilme, verilen bilgileri bağlantı kurarak ifadeleri tamamlama ve mantıklı sonuçlar çıkarma yeteneklerini geliştirme fırsatı sunar.

farklı faz geçişlerini anlamalarını ve bu olaylar için gereken enerji değişimini kavramalarını sağlar.

Maddelerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini anlama ve karşılaştırma.

Kış koşullarında araba lastiklerine takılan zincirler, sürtünme kuvvetini artırarak aracın buzlu yüzeylerde kaymasını engellemek amacıyla kullanılır.

Buharlaşma ve sıvı-gaz arasındaki dönüşüm süreçlerini anlama.

Sürtünmeyi anlama, farklı yüzeylerin sürtünme özelliklerini karşılaştırma.

Sürtünmenin olumsuz etkilerini anlama, günlük hayattaki sürtünme olaylarını değerlendirme.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2023-2024 5.Sınıf Fen Bilimleri Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-01-08) sınavı 5.Sınıf kategorisinin Fen Bilimleri alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

2023-2024 5.Sınıf Fen Bilimleri Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-01-08) Testi İstatistikleri

Bu sınav 7 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 77 kere doğru, 34 kere yanlış cevap verilmiş.

2023-2024 5.Sınıf Fen Bilimleri Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-01-08) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2023-2024 5.Sınıf Fen Bilimleri Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-01-08) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2023-2024 5.Sınıf Fen Bilimleri Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-01-08) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2023-2024 5.Sınıf Fen Bilimleri Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-01-08) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 5.Sınıf Fen Bilimleri dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (0)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

5.Sınıf Fen Bilimleri Sınavı Hazırla
  5.Sınıf Fen Bilimleri Dersi Ünite Özetleri