5.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1

5.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 5.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. 5.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 CEVAPLARI

 1. Çifte Minare Medresesi hangi şehirde yer alır?

  A) İstanbul    B) Konya    C) Edirne    D) Erzurum    

 2. Cevap: D Açıklama:

  Çifte Minare Medresesi, Erzurum'da bulunmaktadır. 3. Dinî musikide kullanılan özel çalgılardan biri hangisidir?

  A) Piyano    B) Tambur    C) Gitar    D) Viyola    

 4. Cevap: B Açıklama:

  Tambur, dinî musikide kullanılan özel çalgılardan biridir. 5. Tasavvuf musikisinde kullanılan özel bir tür hangisidir?

  A) Gazel    B) İlahi    C) Kaside    D) Münacat    

 6. Cevap: D Açıklama:

  Münacat, tasavvuf musikisinde Allah'a yapılan yakarışları içeren özel bir türdür. 7. Hangi dinî ifade günlük konuşmalarımızda sıklıkla kullanılır?

  A) Allah    B) İncil    C) Kilise    D) Havra    

 8. Cevap: A Açıklama:

  Allah, günlük konuşmalarımızda en çok kullanılan dinî kelimedir. 9. Hangisi dinin edebiyatımıza yansımalarından biridir?

  A) Atasözleri    B) Deyimler    C) Naatlar    D) Hepsi    

 10. Cevap: D Açıklama:

  Atasözleri, deyimler ve naatlar, dinin edebiyatımıza yansımalarından bazılarıdır. 11. Cahiliye döneminde kız çocuklarına yönelik yanlış anlayış nedir?

  A) Kız çocuklarının eğitimi önemli görülmezdi.
  B) Kız çocuklarının varlığı utanç verici sayılırdı.
  C) Kız çocukları mal gibi görüldüğü için miras almazdı.
  D) Kız çocukları evlendirilirken rızaları alınmazdı.

 12. Cevap: B Açıklama:

  Cahiliye döneminde insanlar kız çocuğu sahibi olmayı utanç kabul ederlerdi. 13. Hz. Muhammed (s.a.v.), Hz. Ali'nin Hz. Fatıma ile evlenme teklifine nasıl yanıt verdi?

  A) Hemen kabul etti.
  B) Hz. Fatıma'nın fikrini sormadan kabul etti.
  C) Hz. Fatıma'nın fikrini sorarak kabul etti.
  D) Teklifi reddetti.

 14. Cevap: C Açıklama:

  Hz. Muhammed (s.a.v.), Hz. Ali'nin teklifini Hz. Fatıma'ya danışarak kabul etmiştir. 15. Akraba ve komşularla ilişkilerde İslam'ın öne çıkardığı değerler nelerdir?

  A) Saygı ve merhamet        B) Kibir ve bencillik      
  C) Uzaklık ve ilgisizlik    D) Rekabet ve çıkarcılık   
                             

 16. Cevap: A Açıklama:

  İslam dini, akrabalık ve komşuluk ilişkilerinde saygı, sevgi ve merhametin önemli olduğunu vurgular. 17. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) torunlarıyla nasıl bir iletişim kurduğunu açıklayan aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Onları sık sık azarlar ve cezalandırırdı.
  B) Onlarla şakalaşıp oyunlar oynardı.
  C) Onlara karşı mesafeli ve ciddi bir tutum sergilerdi.
  D) Onların her istediğini yerine getirirdi.

 18. Cevap: B Açıklama:

  Hz. Muhammed (s.a.v.), torunlarıyla çok sıcak ve samimi bir ilişki kurardı. Onlarla şakalaşır, oyunlar oynar ve onlara karşı şefkatli davranırdı. 19. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber'in (s.a.v.) aile hayatının bir özelliği değildir?

  A) Saygı    B) Merhamet    C) Eşitlik    D) Hoşgörü    

 20. Cevap: C Açıklama:

  Hz. Muhammed'in (s.a.v.) aile hayatında eşler arasında eşitlik yoktu. O dönemin şartlarına uygun olarak eşlerinin üzerinde otorite sahibiydi. 21. Hz. Muhammed (s.a.v.)'in ailesi akrabalara karşı nasıl davranması gerektiğini gösteren bir örnektir. Akrabalara karşı yapılması gerekenler arasında hangisi yoktur?

  A) Ziyaret etmek                B) Maddi yardımda bulunmak     
  C) Kötü davranmak               D) Hâl ve hatırlarını sormak   
                                 

 22. Cevap: C Açıklama:

  Hz. Muhammed (s.a.v.)'in ailesi akrabalara karşı sevgi ve saygı göstererek örnek olmuştur. 23. Hz. Muhammed (s.a.v.)'in ailesinin misafirlerine karşı tutumu nasıldı?

  A) Soğuk ve mesafeli            B) Nazik ve cömert             
  C) Kendi çıkarlarını düşünen    D) İktidarlarını gösteren      
                                 

 24. Cevap: B Açıklama:

  Hz. Muhammed (s.a.v.)'in ailesi, misafirlerine karşı son derece nazik ve cömert davranırdı. 25. Hz. Muhammed (s.a.v.), misafirliğin uygun süresinin kaç gün olduğunu belirtmiştir?

  A) 1 gün    B) 2 gün    C) 3 gün    D) 7 gün    

 26. Cevap: C Açıklama:

  Hz. Muhammed (s.a.v.), misafirliğin uygun süresinin üç gün olduğunu söylemiştir. 27. Selamlaşırken aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

  A) Göz teması kurmak    B) Gülümsemek          
  C) El sıkışmak          D) Sırtı dönmek        
                         

 28. Cevap: D Açıklama:

  Selamlaşırken sırt çevirmek saygısızlıktır. 29. Hangisi selamlaşmanın bir amacı değildir?

  A) Karşıdakini selamlamak
  B) Karşıdakine saygı göstermek
  C) Karşıdakini etkilemek
  D) Karşıdakiyle iletişim kurmak

 30. Cevap: C Açıklama:

  Selamlaşmanın amacı karşıdakini etkilemek değil, saygı göstermektir. 31. Selamlaşmanın temel amacı nedir?

  A) Karşıdaki kişiyi selamlamaktır.
  B) Saygı ve iyi niyet göstermektir.
  C) Nezaket kuralını yerine getirmektir.
  D) Bütün seçenekler

 32. Cevap: D Açıklama:

  Selamlaşmanın amacı; esenlik dilemek, değer vermek ve nezaket göstermektir. 33. İslam dinine göre, hangi durumlarda selam verilmesi önerilir?

  A) Selam verilen kişi bir tanıdık olduğunda
  B) Selam verilen kişi bir yabancı olduğunda
  C) Eve girildiğinde ve bir topluluktan ayrılırken
  D) Sadece selam verilen kişi yaşça büyük olduğunda

 34. Cevap: C Açıklama:

  İslam'da, evlere girerken ve topluluklardan ayrılırken selam vermek müstehaptır. 35. Hz. Lokman'ın (a.s.) kendisine verilen en önemli özellik nedir?

  A) Peygamberlik    B) Hikmet         
  C) Servet          D) Güzellik       
                    

 36. Cevap: B Açıklama:

  Kur'an-ı Kerim'de Hz. Lokman'a hikmet verildiği belirtilmektedir. 37. Hz. Lokman'ın (a.s.) oğluna verdiği önemli öğütlerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Allah'a (c.c.) şükretmek      B) Zengin olmaya çalışmak       
  C) Başkalarına yardım etmemek    D) Yalan söylemek               
                                  

 38. Cevap: A Açıklama:

  Hz. Lokman, oğluna Allah'a (c.c.) şirk koşmamasını ve O'na şükretmesini öğütlemiştir. 39. Sofra adabına uygun davranışlardan biri hangisidir?

  A) Yemekten önce elleri yıkamak
  B) Aynı tabaktan başkalarıyla yemek yemek
  C) Ağzımızda yemek varken konuşmak
  D) Sofrada konuşurken sesimizi yükseltmek

 40. Cevap: A Açıklama:

  Yemekten önce ve sonra elleri yıkamak, sağlık açısından önemli olduğu için sofra adabına uygun bir davranıştır. 41. Hz. Lokman'ın oğluna verdiği öğütlerden hangisi namazla ilgilidir?

  A) Dua et                   B) Kul hakkına dikkat et   
  C) Namaz kıl                D) İyiliği emret           
                             

 42. Cevap: C Açıklama:

  "Yavrucuğum, namazını özenle kıl..." (Lokman suresi, 17. ayet) ayeti namazla ilgili bir öğüttür. 43. Tahiyyat duasının sonundaki cümleyle Müslümanlar kimleri selamlamış olurlar?

  A) Sadece Hz. Peygamber'i
  B) Allah'ın salih kullarını
  C) Yerde ve gökte bulunan bütün varlıkları
  D) Ailelerini ve komşularını

 44. Cevap: C Açıklama:

  "Esselâmu aleynâ ve alâ ibâdillâhi's-sâlihîn..." (Tahiyyat duası) cümlesiyle Müslümanlar, Allah'ın salih kulları ve bütün varlıkları selamlamış olurlar. 45. Hz. Lokman'ın öğütlerinde Allah'ın hangi özelliği vurgulanır?

  A) Adaleti             B) Merhameti          
  C) Her şeyi bilmesi    D) Gücünü             
                        

 46. Cevap: C Açıklama:

  "Yavrum! Şüphesiz yapılan iş bir hardal tanesi ağırlığında olsa ve bir kayanın içinde yahut göklerde ya da yerin içinde bile olsa, Allah onu çıkarır getirir. Çünkü Allah en gizli şeyleri bilendir, (her şeyden) hakkıyla haberdar olandır." (Lokmân Suresi, 16. ayet)Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
5.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Detayları

5.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 22 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 5.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Testini Çöz tıklayın. 5.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

5.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


5.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • SEVİNÇ VE ÜZÜNTÜLERİMİZİ PAYLAŞALIM
  1. Cuma gününün Müslümanlar için önemini kavrar.
  2. Dinî ve millî bayramlar ile kandil gecelerinin, sevgi ve paylaşma açısından önemini fark eder
  3. İnsanları iyilikle anmaya, zor durumda olanlara yardıma, hastaları ziyaret etmeye istekli olur
  4. Paylaşmanın insan için bir ihtiyaç ve erdem olduğunun farkında olur.
  5. Ramazan ayının sevinç ve heyecanla karşılandığını fark eder
  6. Sevinç ve üzüntülerin paylaşılmasında millî ve dinî bayramlarımızın önemini kavrar
  7. Tahiyyat duâsını ezbere okur ve anlamını söyler.
  8. Toplumdaki engellilerin sorunlarına çözüm önerileri geliştirir.
 • VATANIMIZI VE MİLLETİMİZİ SEVİYORUZ
  1. Askerlik yapmanın neden vatan borcu olduğunu açıklar.
  2. Atatürk’ün askerliğin kutsallığını ortaya koyan sözlerinden örnekler verir.
  3. Atatürk’ün “Yurtta barış, dünyada barış” sözünün ne anlama geldiğini açıklar.
  4. Bayrağa ve ulusal marşa saygı göstermenin nedenlerini açıklayarak Bayrağımıza ve İstiklâl Marşı’mıza saygı gösterir
  5. Gazilerimize saygı duyarak gereken değeri vermenin ve şehitlerimizi rahmet ve minnet duygusu ile anmanın bilincinde olur.
  6. Her insanın neden vatan ve milletini sevmesi gerektiğini açıklar.
  7. Vatan ve millet kavramlarını tanımlayarak bu vatanda yaşayan herkesin bir millet olduğunun bilincinde olur
  8. Vatan ve milletine karşı kendisine düşen görevi yerine getirir.

Ayrıca 5.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 2.dönem 2.yazılıya hazırlık test soruları 1, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

İslam mimarisinin özelliklerini kavrar.

Türk-İslam sentezinin müzik alanındaki yansımalarını kavrar.

Tasavvuf musikisinin özelliklerini belirtir.

Günlük konuşma dilinde dinî ifadelerin kullanımını fark eder.

Edebiyatta dinî unsurları tanır.

Cahiliye döneminin yanlış inançlarını tespit etmek.

Peygamberimizin kızlarına verdiği önemi anlamak.

Aile ve toplumda sağlıklı ilişkiler kurma bilinci

Peygamber Efendimizin (s.a.v.) örnek aile ilişkileri oluşturma konusunda bize verdiği rehberliği anlama

Geleneksel toplumlarda ailedeki eşitlik kavramını anlama ve eleştirme

Aile bireyleri arasındaki ilişkinin önemini kavrar.

Misafirleri ağırlamanın önemini kavrar.

Misafirleri ağırlamanın uygun süresi ve sınırlarını kavrar.

İslam'ın selamlaşma adabını kavrar.

İslam'ın selamlaşma adabını kavrar.

Selamlaşmanın önemi ve adabı

Selamlaşma adabı

Geçmiş peygamberlerin özellikleri ve öğretilerini anlama

Şirk inancının kötülüğünü ve şükür ibadetinin önemini kavrama

İslam dininde sağlıklı beslenme ve sofra adabı kurallarını öğrenme

Namaz ibadetinin önemini kavrar.

Selamlaşmanın önemini vurgular.

Allah'ın her şeyi bildiğine inanmanın önemini vurgular.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

5.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 5.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

5.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Testi İstatistikleri

Bu sınav 4 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 61 kere doğru, 8 kere yanlış cevap verilmiş.

5.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

5.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 5.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

5.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 5.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  5.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri