5.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik

5.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 5.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. 5.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik CEVAPLARI

 1. Tasavvuf müziğinde kullanılan üç çalgıyı örnek veriniz.


 2. Cevap: Tasavvuf müziğinde kullanılan üç çalgıyı örnek veriniz.vuf müziğinde kullanılan üç çalgıyı örnek veriniz. Açıklama:

  Tasavvuf müziğinde kullanılan üç çalgıyı örnek veriniz. Cevap: * Ney * Tambur * Bendirmüziğinde kullanılan üç çalgıyı örnek veriniz. Cevap: * Ney * Tambur * Bendir 3. İlahilerin şiirsel özelliği nedir?


 4. Cevap: Dinî içerikli şiirlerin bestelenmiş şekli olması. Açıklama:

  İlahiler, edebiyattaki dinî nazımların müzikal bir yansımasıdır. 5. Dinin günlük konuşma dilimiz üzerindeki etkilerini belirtiniz.


 6. Cevap: Cennet, cehennem, ezan, dua, zikir gibi dini kelimeler sıklıkla günlük konuşmalarda kullanılır. Açıklama:

  Günlük konuşma dilimizdeki dini ifadeler, dinin hayatımızdaki önemini gösterir. 7. Türk Müziğinde dinin etkilerini yazınız.


 8. Cevap: Saba ve Hüseyni, Rast ve Hicaz gibi dini makamlar; İsmail Dede Efendi, Itrî gibi dinî müzik alanındaki önemli sanatçılar; şarkı ve türkülerdeki dini içerikli kelimeler ve kavramlar. Açıklama:

  Türk müziği, dini etkilerle zenginleşmiş ve kendine özgü bir hal almıştır. 9. Hz. Muhammed'in aile hayatında hangi değerler ön plana çıkmaktaydı?


 10. Cevap: Saygı, sevgi, merhamet, adalet ve paylaşım. Açıklama:

  Bu değerler, mutlu ve huzurlu bir aile ortamı oluşturur. 11. Akrabalık ve komşuluk ilişkilerinin İslam dinindeki önemini belirtiniz.


 12. Cevap: İslam dini, akrabalarla ve komşularla iyi geçinmeyi ve onlara yardım etmeyi emreder. Açıklama:

  Akrabalık ve komşuluk bağları, toplumda huzur ve dayanışmayı sağlar. 13. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) torunlarına karşı davranışlarını üç örnekle açıklayınız.


 14. Cevap: - Onlarla oyunlar oynamış ve şakalaşmıştır. - Namaz kılarken onlara yumuşak davranmıştır. - Onları öpmüş ve onlara dua etmiştir. Açıklama:

  Hz. Muhammed (s.a.v.), torunlarına büyük bir sevgi ve şefkat göstermiş ve onların mutlu ve sağlıklı bir şekilde büyümelerine özen göstermiştir. 15. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) torunları neler yapmaktan hoşlanırlardı?


 16. Cevap: Dedeleriyle vakit geçirmek, onunla oynamak Açıklama:

  Hz. Muhammed (s.a.v.) torunlarıyla yakın bir ilişki kurmuş ve onlarla kaliteli zaman geçirmiştir. 17. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) yetimlerle ilgisi nasıldı?


 18. Cevap: Hz. Muhammed (s.a.v.), yetimlerle yakından ilgilenmiş, ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmıştır. Açıklama:

  Hz. Peygamber, yetimlere yardım etmeyi çok sevaplı bir iş olarak görmüştür. 19. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) ailesi yoksullarla nasıl ilgilenirdi?


 20. Cevap: Hz. Muhammed'in ailesi her zaman yoksullarla ilgilenmiş ve diğer ailelere örnek olmuştur. Onlara yemek verirler, ihtiyaçlarını karşılarlardı. Açıklama:

  Hz. Peygamber, yoksullara yardım etmenin İslam dininin önemli bir parçası olduğunu söylemiştir. 21. Kevser Suresi'nin faziletlerinden üçünü sayınız.


 22. Cevap: * Kevser'i okuyanlara cennet müjdelenir. * Kevser'i okuyanların günahları affedilir. * Kevser'i okuyanlar susuzluktan kurtulur. Açıklama:

  Kevser Suresi'nin düzenli olarak okunmasının birçok fazileti vardır. 23. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) torunlarına verilen isimleri belirtiniz.


 24. Cevap: Hasan ve Hüseyin Açıklama:

  Hz. Muhammed'in (s.a.v.) kızı Hz. Fatıma ile damadı Hz. Ali'den olan torunlarının isimleri Hasan ve Hüseyin'dir. 25. Lokman Suresi'nde yer alan Tahiyyat duasının içeriğinde bulunan dört öğeyi listeleyiniz.


 26. Cevap: * Rahman ve Rahim olan Allah'ın selamı üzerinize olsun. * Allah'ın melekleri, salihlerin ve şehitlerin selamı üzerinize olsun. * Biz de size selam veriyoruz. * Allah'ın selamı, müminlerin üzerine olsun. Açıklama: 27. Hz. Lokman'ın oğluna "Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme..." öğüdünün amacı nedir?


 28. Cevap: Bu öğüdün amacı, Müslümanlara kendini beğenmişlik yapmamaları, başkalarını küçük görmemeleri gerektiğini vurgulamak ve Allah'ın böbürlenen kimseleri sevmediğini hatırlatmaktır. Açıklama: 29. Peygamber Efendimiz'in Tahiyyat duasını öğretme amaçlarından birini yazınız.


 30. Cevap: Peygamber Efendimiz'in Tahiyyat duasını öğretme amaçlarından biri, Müslümanların selamlaşmanın önemini kavramalarını sağlamaktı. Açıklama:

  Tahiyyat duası, Müslümanların her gün beş vakit namazda tekrar ettikleri bir duadır ve bu dua sayesinde selamlaşma alışkanlığı kazanırlar. 31. Tahiyyat duasının sonundaki "Eşhedü en lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh" ifadesinin anlamı nedir?


 32. Cevap: "Eşhedü en lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh" ifadesi, Allah'ın birliğine ve Hz. Muhammed'in O'nun kulu ve elçisi olduğuna tanıklık etmektir. Açıklama:

  Bu ifade, Tahiyyat duasının sonunda vurgulanan tevhit ve nübüvvet inancının bir özetidir. 33. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. Hz. Lokman'ın adı Kur'an-ı Kerim'de bir surede geçmez.
  (.....) 2. Hikmet, iyiyi kötüden ayırma ve Allah'ı gereği gibi bilme anlamına gelir.
  (.....) 3. Hz. Lokman, Allah'a şükretmenin en önemli sonuçlarından birinin şirk olduğunu öğütlemiştir.
  (.....) 4. Şirk, Allah'tan başka ilahlar olduğuna inanmaktır.
  (.....) 5. Kur'an-ı Kerim'de anne babaya iyi davranmanın önemi vurgulanmaz.
  (.....) 6. Hz. Peygamber, anne babalarına saygı göstermeyenlerin Cennete giremeyeceğini bildirmiştir.
  (.....) 7. Lokman suresi'nde Hz. Lokman'ın öğütleri yer almaktadır.
  (.....) 8. Müslümanlar, Allah'a daima şükrederler.
  (.....) 9. Yemek yerken besmele çekmek sofra adabına uygundur.
  (.....) 10. Hz. Muhammed, yemekten önce elleri yıkamayı tavsiye etmemiştir.

 34. Cevap: 1. Y 2. D 3. Y 4. D 5. Y 6. D 7. D 8. D 9. D 10. Y Açıklama: 35. Eşleştirmeleri Yapın:

  a. Yaratılışın amacı
  b. Müslümanların özelliği
  c. Peygamberimiz Hz. Muhammed'in görevi
  d. Allah'ın (c.c.) kullarından istediği
  e. Namazda okunan bir dua
  f. Hz. Lokman'ın oğluna verdiği öğüt
  g. Allah'ın (c.c.) bilen ve gören olması
  h. İyilikleri emretmek ve kötülüklerden sakındırmak
  ı. Kibirlenmenin sonucu
  i. Tahiyyat Duası
  1. İbadet etmek
  2. Namaz kılmak
  3. Müslümanlara örnek olmak
  4. Allah'tan (c.c.) rahmet ve bereket dilemek
  5. Allah'ın (c.c.) her şeyi bildiğine dikkat çekmek
  6. Kötü davranışlardan uzak durmak
  7. Allah'ın (c.c.) sevmediği bir davranış
  8. Yaptığı her davranışın Allah (c.c.) tarafından görüldüğünü unutmamak
  9. Müslümanların ibadetlerinde okuduğu bir dua
  10. Peygamberlerin görevi

 36. Cevap: 1.a 2.e 3.c 4.i 5.g 6.h 7.ı 8.f 9.d 10.b Açıklama:

  Bu soru, Hz. Lokman'ın öğütleri ve Tahiyyat Duası ile ilgili bilgileri test etmektedir. 37. Aşağıda verilen boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.

  1. Toplumda birlik ve beraberliği sağlamak için önemli bir ibadet olan ... nedir?
  2. İslam dininde önemi vurgulanan ve karşılıklı iyi niyet göstergesidir nedir?
  3. Selam verilen kişiye verilen cevap ... olarak bilinir.
  4. Selamlaşmanın en yaygın şekli nedir?
  5. Selamlaşma adabı, selamlaşmanın ... şeklinde yapılmasını içerir.
  6. Konuşurken dürüst ve güvenilir olma ilkesi ... olarak ifade edilir.
  7. Konuşmanın karşıdaki kişi tarafından anlaşılabilmesi için yapılan seçim ... olarak tanımlanır.
  8. Sosyal medyada iletişim kurarken dikkat edilmesi gereken önemli kurallardan biri ... olmamaktır.
  9. Sosyal medyada paylaştığımız bilgilerin doğruluğundan ... olmalıyız.
  10. Sosyal medyada geçirdiğimiz zamanın aşırıya kaçmamasına özen göstermek ... olarak bilinir.

 38. Cevap: 1. Zekât ve sadaka 2. Selamlaşma 3. Aleykümselam 4. Selamün aleyküm - Aleykümselam 5. Doğru 6. Doğru sözlülük 7. İfadelerin doğru seçimi 8. Mahremiyeti zedeleyecek nitelikte 9. Emin 10. Adab-ı muaşeret Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
5.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Detayları

5.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 22 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 5.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

5.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme
 • Boşluk Doldurma


5.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • SEVİNÇ VE ÜZÜNTÜLERİMİZİ PAYLAŞALIM
  1. Cuma gününün Müslümanlar için önemini kavrar.
  2. Dinî ve millî bayramlar ile kandil gecelerinin, sevgi ve paylaşma açısından önemini fark eder
  3. İnsanları iyilikle anmaya, zor durumda olanlara yardıma, hastaları ziyaret etmeye istekli olur
  4. Paylaşmanın insan için bir ihtiyaç ve erdem olduğunun farkında olur.
  5. Ramazan ayının sevinç ve heyecanla karşılandığını fark eder
  6. Sevinç ve üzüntülerin paylaşılmasında millî ve dinî bayramlarımızın önemini kavrar
  7. Tahiyyat duâsını ezbere okur ve anlamını söyler.
  8. Toplumdaki engellilerin sorunlarına çözüm önerileri geliştirir.
 • VATANIMIZI VE MİLLETİMİZİ SEVİYORUZ
  1. Askerlik yapmanın neden vatan borcu olduğunu açıklar.
  2. Atatürk’ün askerliğin kutsallığını ortaya koyan sözlerinden örnekler verir.
  3. Atatürk’ün “Yurtta barış, dünyada barış” sözünün ne anlama geldiğini açıklar.
  4. Bayrağa ve ulusal marşa saygı göstermenin nedenlerini açıklayarak Bayrağımıza ve İstiklâl Marşı’mıza saygı gösterir
  5. Gazilerimize saygı duyarak gereken değeri vermenin ve şehitlerimizi rahmet ve minnet duygusu ile anmanın bilincinde olur.
  6. Her insanın neden vatan ve milletini sevmesi gerektiğini açıklar.
  7. Vatan ve millet kavramlarını tanımlayarak bu vatanda yaşayan herkesin bir millet olduğunun bilincinde olur
  8. Vatan ve milletine karşı kendisine düşen görevi yerine getirir.

Ayrıca 5.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 2.dönem 2.yazılı soruları, klasik türde cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Tasavvuf müziğinin kendine özgü çalgılarını tanıma.

İlahilerin edebiyatla olan bağlantısını kavrama.

Öğrenciler, dinin günlük konuşma dilimiz üzerindeki etkisini anlar.

Öğrenciler, dinin Türk müziği üzerindeki etkisini kavrar.

Müslüman bir ailenin temel değerlerini öğrenmek.

İslam dininin aile dışındaki sosyal ilişkiler konusundaki öğretilerini anlamak.

Öğrenciler, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) torunlarına karşı gösterdiği sevgi ve merhametin niteliğini anlayacaklardır.

Öğrenciler, dede torun ilişkilerinin önemini kavrayacaklardır.

Yetimlere yardım etmenin önemini kavramak.

Yoksullara yardım etmenin önemini kavramak.

Kevser Suresi'ni okumanın faydaları hakkında bilgi sahibi olmak.

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) torunlarının isimlerini hatırlamak.

Öğrenciler, Tahiyyat duasının öğelerini hatırlarlar.

Öğrenciler, güzel ahlak ve nezaket kurallarının önemini kavrarlar.

Öğrenciler Peygamber Efendimiz'in Tahiyyat duasını öğretmesindeki eğitimsel amaçlardan birini öğrenir.

Öğrenciler Tahiyyat duasının sonundaki ifadenin önemini ve anlamını kavrar.

* Hz. Lokman'ın hikmetli kişiliğini ve Kur'an'daki önemini anlamak. * Şirkin önemini ve İslam'da neden büyük günah sayıldığını öğrenmek. * Anne baba haklarına riayet etmenin önemini fark etmek. * Müslümanların Allah'a şükür ve ibadet etme konusundaki hassasiyetini kavramak. * Sofra adabına uymanın önemini bilmek. * İslam'ın günlük hayatı düzenlemek için insanlara rehberlik ettiğini idrak etmek.

Öğrenciler, Hz. Lokman'ın öğütlerini, Tahiyyat Duası'nın önemini ve Allah'ın (c.c.) her şeyi bildiğini anlayacaktır.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

5.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 5.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

5.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

5.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 5.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

5.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 5.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  5.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri