5.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sene Sonu Yazılı (Klasik)

5.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavı 5.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. 5.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sene Sonu Yazılı (Klasik) CEVAPLARI

 1. Osmanlı Devleti'nde yaşamış ünlü bir bestekâr kimdir?


 2. Cevap: Buhûrîzâde Mustafa Itrî Açıklama:

  Itrî, Salavât-ı Ümmiyye'nin bestecisidir. 3. Dinin edebiyatımıza etkisini gösteren üç örnek veriniz.


 4. Cevap: Tevhid, Naat, Münacaat Açıklama:

  Din, Türk edebiyatında tevhid, naat ve münacaat gibi farklı türlerde eserlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. 5. Hz. Süleyman (a.s.) hakkındaki üstün özellikleri açıklayınız.


 6. Cevap: Hz. Süleyman (a.s.), rüzgârın emrine verilmesi, kuşların ve diğer canlıların dilinin öğretilmesi, davalarda hüküm vermede üstün yetenek ve ilim sahibi olması gibi özelliklere sahipti. Açıklama:

  Hz. Süleyman'ın üstün özellikleri, Kur'an-ı Kerim'de çeşitli ayetlerde belirtilmektedir. 7. Hz. Muhammed (s.a.v.)'in çocuklarıyla olan ilişkilerini anlatınız.


 8. Cevap: Hz. Muhammed (s.a.v.), çocuklarına karşı sevgi, şefkat ve merhametle yaklaşırdı. Onlarla oyun oynadı, sevinçlerine ortak oldu ve kız çocuklarına da değer verdi. Açıklama:

  Hz. Muhammed'in çocuk eğitimine verdiği önem, Müslümanlar için bir örnek teşkil eder. 9. Hz. Muhammed'in hangi torunlarından bahsedilmektedir?


 10. Cevap: Hasan, Hüseyin, Ümâme, Ali, Ümmü Gülsüm, Zeynep Açıklama:

  Hz. Muhammed'in altı tane torunu bulunmaktadır. 11. Akrabaların ve komşuların önemine dair Kur'an-ı Kerim'den bir ayet zikrediniz.


 12. Cevap: "Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yolcuya ve sağ elinizin altında bulunanlara (kölelerinize) iyilik edin..." (Nisa Suresi, ayet 36) Açıklama:

  Bu ayet, akrabalık ve komşuluk ilişkilerine gösterilmesi gereken özeni vurgular. 13. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) torunlarına karşı yanlış yaptıklarında nasıl davrandığını açıklayınız.


 14. Cevap: Yanlış davranışlarına müdahale etmiş ve onları doğruya ve güzele yönlendirmiştir. Açıklama:

  Hz. Muhammed (s.a.v.), torunlarına karşı şefkatli olmakla birlikte yanlış yaptıklarında onları cezalandırmış ve doğru olanı öğretmiştir. 15. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) çocuklara karşı genel tutumu nasıldı?


 16. Cevap: Sevecen, şefkatli ve saygılı Açıklama:

  Hz. Muhammed (s.a.v.), tüm çocuklara değer vermiş, onları sevmiş ve onlara karşı nazik davranmıştır. 17. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) ailesinin mutlu olmasında etkili olan unsurlar nelerdi?


 18. Cevap: Hz. Muhammed'in ailesinin mutlu olmasında etkili olan unsurlar arasında sevgi, saygı, merhamet, adalet gibi değerlerin ön planda olması vardı. Açıklama:

  Mutlu bir aile hayatı için sevgi, saygı, merhamet ve adil davranmak gibi değerlerin önemli olduğunu gösterir. 19. Kevser Suresi ne zaman ve nerede inmiştir?


 20. Cevap: Mekke'de inmiştir. Açıklama:

  Kevser Suresi, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Mekke döneminde inmiştir. 21. İsraf nedir ve örnekler veriniz.


 22. Cevap: Allah'ın (c.c.) verdiği nimetleri yerinde ve gerektiği kadar kullanmamaktır. Örnekler: * Yiyecekleri çöpe atmak * Fazla yiyecek almak * Gereksiz eşyalar satın almak Açıklama:

  İsraf, Allah'ın (c.c.) verdiği nimetlerin kıymetini bilmemek ve onları hoyratça kullanmaktır. 23. Açıklama yapınız: Hikmet nedir?


 24. Cevap: Hikmet, yerinde ve uygun olanı seçme, insanın Allah'ı gereği gibi bilme, iyiyi ve kötüyü birbirinden ayırarak yanlış davranışlardan uzak durma anlamlarına gelen bir kavramdır. Açıklama: 25. Hz. Lokman'ın verdiği öğütler hangi Müslümanlar için geçerlidir?


 26. Cevap: Tüm Müslümanlar için geçerlidir. Açıklama: 27. Tahiyyat duasının anlamını açıklayınız.


 28. Cevap: Tahiyyat duası, Müslümanların namazlarda okudukları ve Allah'a, Peygamber Muhammed'e, mümin kullara ve tüm varlıklara selam ve rahmet diledikleri bir duadır. Açıklama:

  Dua şu şekildedir: "Selam, rahmet ve bütün güzellikler, iyilikler Allah içindir. Ey Peygamber! Allah'ın rahmeti, bereketi ve selamı senin üzerine olsun. Selam, bize ve Allah'ın iyi kullarının üzerine olsun. Tanıklık ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine tanıklık ederim ki Muhammed onun kulu ve elçisidir." 29. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. Hz. Muhammed (s.a.v.) torunlarına karşı merhametliydi.
  (.....) 2. Hz. Muhammed (s.a.v.) çocukları öpmezdi.
  (.....) 3. Hz. Muhammed (s.a.v.) torunlarını hatalarından dolayı uyarmazdı.
  (.....) 4. Hz. Hasan, Hz. Peygamberin omuzundayken zekât hurmalarından birini ağzına aldı.
  (.....) 5. Hz. Peygamber, Hz. Hasan'ın bu davranışına müdahale etmedi.
  (.....) 6. Hz. Muhammed (s.a.v.) sadece kendi torunlarına sevgi gösterirdi.
  (.....) 7. Hz. Muhammed (s.a.v.), Ebu Umeyr'in kardeşinin serçesi öldüğünde onunla ilgilenmedi.
  (.....) 8. Hz. Muhammed (s.a.v.) ailede mutluluk ve üzüntülerin paylaşılmasına önem veriyordu.
  (.....) 9. Hz. Peygamber umre ziyaretinden dönmek zorunda kaldığında üzüntü duymadı.
  (.....) 10. Hz. Muhammed (s.a.v.) akraba ve komşuluk ilişkilerine önem vermezdi.

 30. Cevap: 1. D 2. Y 3. Y 4. D 5. Y 6. Y 7. Y 8. D 9. Y 10. Y Açıklama:

  Verilen metinde belirtildiği üzere: * Hz. Muhammed (s.a.v.) torunlarına karşı merhametliydi ve hatalarından dolayı onları uyarırdı. * Hz. Hasan'ın zekât hurması yemesine müdahale ederek hatalarını düzeltti. * Hz. Muhammed (s.a.v.), sadece kendi torunlarına değil, bütün çocuklara sevgi gösterirdi. * Ebu Umeyr'in kardeşinin serçesiyle ilgilenerek çocukları teselli etti. * Ailede mutluluk ve üzüntülerin paylaşılması gerektiğine inanırdı. * Umre ziyaretinden dönmek zorunda kaldığında üzüntü duydu. * Kur'an-ı Kerim'e göre akraba ve komşuluk ilişkilerine önem verilmesi gerektiği belirtilmiştir. 31. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. Selam vererek birbirimize iyi dileklerde bulunuruz.
  (.....) 2. Selam verirken sesimizi yükseltmeliyiz.
  (.....) 3. Selam alan kişi selama cevap vermek zorundadır.
  (.....) 4. Selam verirken başımızı öne eğmeliyiz.
  (.....) 5. Selam verirken eli sıkmak uygun bir davranıştır.
  (.....) 6. Selam, Müslüman olmayanlara da verilebilir.
  (.....) 7. Selamlaşma sırasında küçükler büyüklere selam verir.
  (.....) 8. Selamlaşırken tokalaşmak sünnettir.
  (.....) 9. Selam verirken "Hayırlı sabahlar" veya "Hayırlı akşamlar" demek uygun değildir.
  (.....) 10. Selamlaşma, toplumsal ilişkilerde önemli bir unsurdur.

 32. Cevap: 1. D 2. Y 3. D 4. Y 5. D 6. D 7. D 8. D 9. Y 10. D Açıklama: 33. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapın.

  a. Süleymaniye Camii
  b. Ezan
  c. Tasavvuf musikisi
  d. İlahi
  e. Hat
  f. Kubbe
  g. Şadırvan
  h. Minare
  ı. Çifte Minare Medresesi
  i. Ney
  1. İbadet amaçlı mekânlar için kullanılan yapı
  2. İbadet çağrısı
  3. Dinî amaçlı kullanılan musiki türü
  4. Dinî içerikli şiirin bestelenmiş hali
  5. Camilerin süslenmesinde kullanılan sanat
  6. Camilerin üstünü örten yapı
  7. Abdest alma yeri
  8. Müezzinin ezan okuduğu yapı
  9. Erzurum'da bulunan dini eğitim mekânı
  10. Tasavvuf musikisinde kullanılan üflemeli çalgı

 34. Cevap: 1. a (Süleymaniye Camii) 2. b (Ezan) 3. c (Tasavvuf musikisi) 4. d (İlahi) 5. e (Hat) 6. f (Kubbe) 7. g (Şadırvan) 8. h (Minare) 9. ı (Çifte Minare Medresesi) 10. i (Ney) Açıklama:

  Bu eşleştirme sorusu, İslam dininin çevremizdeki izlerine ilişkin çeşitli kavramları anlamaya yöneliktir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
5.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sene Sonu Yazılı (Klasik) Detayları

5.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sene Sonu Yazılı (Klasik) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 22 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 5.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sene Sonu Yazılı (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

5.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme


5.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sene Sonu Yazılı (Klasik) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • SEVİNÇ VE ÜZÜNTÜLERİMİZİ PAYLAŞALIM
  1. Cuma gününün Müslümanlar için önemini kavrar.
  2. Dinî ve millî bayramlar ile kandil gecelerinin, sevgi ve paylaşma açısından önemini fark eder
  3. İnsanları iyilikle anmaya, zor durumda olanlara yardıma, hastaları ziyaret etmeye istekli olur
  4. Paylaşmanın insan için bir ihtiyaç ve erdem olduğunun farkında olur.
  5. Ramazan ayının sevinç ve heyecanla karşılandığını fark eder
  6. Sevinç ve üzüntülerin paylaşılmasında millî ve dinî bayramlarımızın önemini kavrar
  7. Tahiyyat duâsını ezbere okur ve anlamını söyler.
  8. Toplumdaki engellilerin sorunlarına çözüm önerileri geliştirir.
 • VATANIMIZI VE MİLLETİMİZİ SEVİYORUZ
  1. Askerlik yapmanın neden vatan borcu olduğunu açıklar.
  2. Atatürk’ün askerliğin kutsallığını ortaya koyan sözlerinden örnekler verir.
  3. Atatürk’ün “Yurtta barış, dünyada barış” sözünün ne anlama geldiğini açıklar.
  4. Bayrağa ve ulusal marşa saygı göstermenin nedenlerini açıklayarak Bayrağımıza ve İstiklâl Marşı’mıza saygı gösterir
  5. Gazilerimize saygı duyarak gereken değeri vermenin ve şehitlerimizi rahmet ve minnet duygusu ile anmanın bilincinde olur.
  6. Her insanın neden vatan ve milletini sevmesi gerektiğini açıklar.
  7. Vatan ve millet kavramlarını tanımlayarak bu vatanda yaşayan herkesin bir millet olduğunun bilincinde olur
  8. Vatan ve milletine karşı kendisine düşen görevi yerine getirir.

Ayrıca 5.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi sene sonu yazılı soruları, klasik türde yeni sınav sistemine uygun cevap ve açıklamalı hazırlanmıştır

Osmanlı dönemi dinî müzik bestecilerini tanıma.

Öğrenciler, dinin Türk edebiyatına etkisinin çeşitli yönlerini kavrar.

Öğrenciler, Hz. Süleyman'ın (a.s.) sahip olduğu mucizevi yetenekleri ve özellikleri öğrenirler.

Öğrenciler, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) baba olarak benimsenmesi gereken olumlu özelliklerini öğrenirler.

Hz. Muhammed'in yakın aile üyelerini tanımak.

Kur'an-ı Kerim'in aile ve sosyal ilişkilerle ilgili öğretilerini öğrenmek.

Öğrenciler, dedelerin torunlarını eğitme ve yönlendirmedeki sorumluluklarının farkına varacaklardır.

Öğrenciler, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) çocuklarla ilgili öğretilerinin önemini anlayacaklardır.

Mutlu bir aile hayatı için gerekli değerleri anlamak.

Kevser Suresi'nin iniş zamanı ve yeri hakkında bilgi sahibi olmak.

İsrafın tanımını ve örneklerini anlamak.

Öğrenciler, hikmet kavramının anlamını anlarlar.

Öğrenciler, Hz. Lokman'ın öğütlerinin evrensel olduğunu anlarlar.

Öğrenciler Tahiyyat duasının anlamını ve önemini kavrar.

* Hz. Muhammed'in (s.a.v.) torunlarına karşı tutumunu öğrenmek. * Çocuklara karşı gösterilmesi gereken sevgi ve merhameti anlamak. * Yanlış davranışlara müdahale etmenin önemini kavramak. * Aile içinde mutluluk ve üzüntülerin paylaşılmasının değerini bilmek. * Kur'an-ı Kerim'in akraba ve komşuluk ilişkilerine verdiği önemi anlamak.

* Selamlaşmanın önemini ve amaçlarını anlamak. * Selamlaşma adabının temel kurallarını öğrenmek. * Selamlaşmanın toplumsal ilişkilerdeki rolünü kavramak. * Selamlaşma konusunda doğru ve yanlış davranışları ayırt edebilmek. * Selamlaşma adabına uygun olarak davranma becerisi geliştirmek

* İslam dininin çevremizdeki mimari öğeleri (cami, medrese) ayırt etme. * Dinî musiki türlerini (ilahi, kaside) tanıma ve değerlendirme. * Sanat ve süslemelerde İslam'ın etkilerini fark etme.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

5.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavı 5.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

5.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sene Sonu Yazılı (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

5.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 5.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

5.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 5.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  5.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri