4.Sınıf Türkçe 2.Dönem 2.Sınav

4.Sınıf Türkçe 2.Dönem 2.Sınav sınavı 4.Sınıf kategorisinin Türkçe alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. 4.Sınıf Türkçe 2.Dönem 2.Sınav CEVAPLARI

 1. Aşağıdakilerden hangisi "biyografi" metin türüne bir örnek değildir?

  A) Bir ünlü kişinin yaşam öyküsü
  B) Bir hayvanın yaşam hikayesi
  C) Bir tarihi figürün hayatı
  D) Bir sporcu ya da sanatçının hikayesi

 2. Cevap: B Açıklama: B) Bir hayvanın yaşam hikayesi biyografi metin türüne bir örnek değildir. Biyografi metin türü, insanların yaşam öykülerini anlatmak için kullanılan metin türüdür. Bu metin türünde genellikle bir ünlü kişinin yaşam öyküsü, bir tarihi figürün hayatı veya bir sporcu ya da sanatçının biyografisi anlatılır.

 3. Hangi metin türünde olaylar sırayla anlatılır ve genellikle kahramanlar bulunur?

  A) Bir mektup    B) Bir tez    C) Bir roman    D) Bir haber

 4. Cevap: C Açıklama: C) Bir roman cevabı doğrudur. Roman bir hikaye olup, yazara göre sırayla olayların anlatıldığı ve genellikle kahramanlarla dolu bir metin türüdür. Romanlarda hikayelerin gelişimi detaylı olarak betimlenir. Bütün bölümler birbiri ile ilişkili olduğu için okuyucunun karşısına sırayla gelen olayları takip etmeyi sağlamaktadır.

 5. Aşağıdaki cümlelerin hangisi kişileştirme sanatını kullanmamaktadır?

  A) Ağaçların dalları hışıldıyordu.
  B) Yağmur damlaları pencerelerde dans ediyordu.
  C) Güneş battı.
  D) Rüzgar saçlarını savuruyordu.

 6. Cevap: C Açıklama: C) Güneş battı. cümlesi, kişileştirme sanatını kullanmamaktadır. Çünkü bu cümlede canlı varlıkların davranışlarından bahsedilmemektedir ve bu cümledeki güneşin canlı bir varlık olarak davranışları sorgulanmamaktadır. Diğer cümlelerde ise yağmur damlalarının, ağaçların dallarının ve rüzgarın canlı varlıklar gibi davranışlarına atıfta bulunularak onların hareketleri kişileştirme sanatı ile anlatılmaktadır.

 7. Aşağıdaki cümlelerin hangisi teşhis sanatını kullanmaktadır?

  A) Sokak lambaları sönük ışıklarını yere yansıtıyordu.
  B) Sıcak çikolatanın kokusu odayı dolduruyordu.
  C) Baharın gelişi, doğanın uyanışını simgeliyordu.
  D) Kuru yaprakların çıtırtısı yürüyüşünü bozuyordu.

 8. Cevap: C Açıklama: D) Kuru yaprakların çıtırtısı yürüyüşünü bozuyordu. seçeneği teşhis sanatını kullanmaktadır. Teşhis sanatı, insan beyni ve bedenlerinin sağlıkla ilgili nedenleri, belirtileri ve sonuçlarının bilimsel bir yaklaşımla değerlendirilmesini içerir. Bu cümle, yürüyüş sırasında dışsal olan kuru yaprakların seslerinin insan bedeninde meydana getirdiği rahatsızlıkları anlatmaktadır. Dolayısıyla, bu cümle teşhis sanatını kullanmaktadır.

 9. Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir noktalama kullanımıdır?

  A) Annemler, babamla pikniğe gitmek istiyorlar.
  B) Kitap okurken, sık sık mola veriyorum.
  C) Bugün hava güneşli oldu, nihayet.
  D) Okulumuzun bahçesinde, ağaçlar, çiçekler, sebzeler var.

 10. Cevap: C Açıklama: C) Bugün hava güneşli oldu, nihayet. cümlesinde yanlış kullanılan noktalama işareti, üç nokta (...) olmalıdır. Anlam olarak cümledeki "nihayet" kelimesinin çok önemli bir durumlar açıklaması yaptığı ve bir çeşit ümitlenme sonucunda bahsedildiği anlaşılmaktadır. Bundan dolayı üç nokta kullanmak daha uygun olacaktır. Ayrıca, bu üç nokta ile iki cümleyi birbirinden ayırmış oluruz. Böylece noktalama kullanımı daha doğru olmuş olacak.

 11. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde noktalama işareti yanlış kullanılmıştır?

  A) "Bugün hava güzel." dedi Ayşe.
  B) "Gelecek hafta sinemaya gideceğiz" dedi Mehmet.
  C) "Lütfen dikkatli olun" uyarısında bulundu öğretmen.
  D) "Kitabı okuyacağım" dedi Ali, "Sonra da arkadaşlarıma ödünç vereceğim."

 12. Cevap: C Açıklama: C) "Lütfen dikkatli olun" uyarısında bulundu öğretmen. cümlesinde noktalama işareti yanlış kullanılmıştır. Bu cümle, "Lütfen dikkatli olun" diye uyarıda bulundu öğretmen olarak düzenlenmelidir. Uyarı ifadesinin başında bir ünlem işareti olmalıdır. Ayrıca, bu cümlenin sonunda bir nokta ya da gerçekleşme durumuna işaret eden bir noktalama işareti olmalıdır. Böylece, cümlenin doğru biçimde kullanımı sağlanmış olur.

 13. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde virgül yanlış kullanılmıştır?

  A) "Bugün hava güzel, dışarıda oynayabiliriz" dedi Ayşe.
  B) "Ali, kitabı okuyor, Ayşe ise film izliyor" dedi Mehmet.
  C) "Kahve içer misiniz, çay isteyen var mı?" diye sordu garson.
  D) "Elma, armut, muz, portakal" dedi Ayşe, "Hangisini istersiniz?"

 14. Cevap: A Açıklama: Cevap:Aşağıdaki cümlede virgül yanlış kullanılmıştır: "Elma, armut, muz, portakal" dedi Ayşe, "Hangisini istersiniz?" Virgül bu cümlede yerine ünlem işareti kullanılmalıdır. Çünkü cümlenin ikinci kısmı bir soru cümlesi olduğundan ünlem işareti kullanılmalıdır. Ayrıca virgül tek kelime ile başlamayan bir cümle tarafından iki farklı cümleyi ayırmak için de kullanılamaz. O halde, cümlenin doğru formu şu şekilde olacaktır: "Elma

 15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "bazı" kelimesi kullanılmıştır?

  A) Hiçbir öğrenci, sınavda yanılmaz.
  B) Kitap okumak, bazı insanlar için zevkli bir aktivitedir.
  C) Ayakkabılarım, bazen beni rahatsız eder.
  D) Türkiye'de, bazı hayvanlar nesli tükenmekte olan türlerdir.

 16. Cevap: B Açıklama: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "bazı" kelimesi kullanılmıştır? Doğru cevap seçeneği B'dir. Çünkü, bu cümlede "bazı insanlar" ifadesi kullanılmıştır. A'daki cümlede "hiçbir öğrenci" ifadesi kullanılmıştır. C'deki cümlede ise "bazen" ifadesi kullanılmıştır. Ve son olarak, D'deki cümlede ise "bazı hayvanlar" ifadesi kullanılmıştır.

 17. Aşağıdaki cümlelerden hangisi açıklayıcı bir ifade içermez?

  A) İstanbul, Türkiye'nin en kalabalık şehridir.
  B) Kediler, köpekler gibi sadık hayvanlar değildir.
  C) Çiçekler, yaz aylarında en güzel renkleri gösterir.
  D) Şarkılar, insanların duygularını ifade etmek için kullanılır.

 18. Cevap: D Açıklama: A) İstanbul, Türkiye'nin en kalabalık şehridir. İstanbul, ülkenin her bölümünden gelen insanlarla kalabalık bir şehirdir. En kalabalık şehri olarak İstanbul Türkiye'de en çok nüfusa sahiptir. B) Kediler, köpekler gibi sadık hayvanlar değildir. Kediler köpekler gibi bağlanma veya doğaya uyum gösterme davranışlarını sergileyemez. Aksine, kediler yüksek derecelerde özgürlük sever ve sadakat göstermeden özgürce yaşamayı sever. C) Çiçekler, yaz aylarında en güzel renkleri gösterir

 19. Aşağıdaki cümlelerden hangisi özel bir tanımlama içerir?

  A) Arabamızın rengi kırmızıdır.
  B) Türkiye'nin coğrafi konumu, önemli bir konumdadır.
  C) Okulumuzun bahçesinde birçok ağaç bulunur.
  D) Babamın favori yemeği, ızgara köfte ve patates kızartmasıdır.

 20. Cevap: D Açıklama: D seçeneğinin en uygun olacağı söylenebilir. Çünkü diğer seçeneklerde genel tanımlama yapılırken; D seçeneğinde, babamın kişisel zevki odaklanarak kelimeler kullanılmıştır. Böylelikle, özel ve kişisel bir tanımlama yapılmıştır. A seçeneğinde arabamızın rengi belirtilmiştir, fakat hiçbir özel kayda değinilmemiştir. B seçeneğinde ise Türkiye'nin coğrafi konumu genel olarak tarif edilmiştir. C seçeneğinde de okulumuzun bahçesinde bulunan ağaçlar hakkında bir bilgi verilmiş

 21. Hangi cümlede açıklayıcı ifade doğru kullanılmıştır?

  A) "Ormanda gezerken güzel çiçekler gördük."
  B) "Sinemada sonunda beklenen filmi izledik."
  C) "Annem bana yeni bir hikaye kitabı aldı."
  D) "Havanın soğuk olduğunu fark ettik."

 22. Cevap: C Açıklama: C) "Annem bana yeni bir hikaye kitabı aldı." doğru kullanılmıştır. İfadede, annemden yeni bir hikaye kitabının alınma eylemi anlatılmaktadır. Burada açıklayıcı bir ifade kullanılmıştır. A) "Ormanda gezerken güzel çiçekler gördük." bu cümlede yapılan bir eylemin anlatıldığı ifade edilmiştir. Ormanda gezme eylemini anlatıp, ormanda gördükleri olan güzel çiçekleri anlatmıştır. D) "Havanın soğuk olduğunu fark ettik." bu cümlede soğuk havanın varl

 23. Hangi cümlede açıklayıcı ifade yanlış kullanılmıştır?

  A) "Bahçede oynarken ağaçlara tırmandık."
  B) "Tatilde denizde yüzerken keyifli zaman geçirdik."
  C) "Pazara giderek taze meyve ve sebzeler aldık."
  D) "Okulda derste konuşurken öğretmenimiz bize uyardı."

 24. Cevap: D Açıklama: D) "Okulda derste konuşurken öğretmenimiz bize uyardı" cümlesinde, açıklayıcı ifade yanlış kullanılmıştır. Konuşurken, ders sırasında bir kişinin uyarması beklenmemektedir. Konuşma yerine "dinleme" ifadesi kullanılmalıdır. Ayrıca, konuşmayı öğretmenin değil, öğrencilerin yaptığını varsaymaktadır. Konuşmayı yapan kişiyi belirtmek iyi olurdu. Bunun yerine, "Okulda derste dinlerken öğretmenimiz bize uyardı" şeklinde ifade edilebilirdi.

 25. Aşağıdaki cümlelerden hangisi karşılaştırma ifadesi içermektedir?

  A) Bu sene çok kitap okudum.
  B) Bugün hava dünkinden daha sıcak.
  C) İstanbul'da birçok tarihi yer bulunur.
  D) Annem yemek yapmayı çok iyi bilir.

 26. Cevap: B Açıklama: B) Bugün hava dünkinden daha sıcak cümlesi karşılaştırma ifadesi içerir. Bu cümlede bugün ve dünkü havanın sıcaklıkları karşılaştırılıyor. Bu şekilde, bugün havanın dün geceye göre daha sıcak olduğu vurgulanıyor.

 27. Aşağıdaki cümlelerden hangisi karşılaştırma ifadesi içermemektedir?

  A) Bu yılın en sıcak günü bugündü.
  B) Futbol maçını kazanmak için çok çabaladık.
  C) Annem her zaman en güzel yemekleri yapar.
  D) Şehirdeki en yüksek bina 50 katlıdır.

 28. Cevap: B Açıklama: B) Futbol maçını kazanmak için çok çabaladık. cümlesi karşılaştırmayı içermemektedir, çünkü cümlede karşılaştırmalı bir ifade yer almamaktadır. Cümlede sadece olayların olduğu ve geçmiş zaman kipi kullanıldığını görüyoruz. C) Annem her zaman en güzel yemekleri yapar. cümlesinde de karşılaştırma yapmak yerine annemin sürekli olarak yemek yaptığının vurgulandığını görüyoruz. D) Şehirdeki en yüksek bina 50 katlıdır. cü

 29. Aşağıdaki cümlelerden hangisi karşılaştırma ifadesi içermektedir?

  A) Bu kış çok fazla kar yağdı.
  B) Yarınki hava bugünden daha sıcak olacak.
  C) Deniz kenarında yürümek çok keyiflidir.
  D) Okulun bahçesinde çok güzel bir park var.

 30. Cevap: B Açıklama: B) Yarınki hava bugünden daha sıcak olacak cümlesi karşılaştırma ifadesi içermektedir. Bu cümlede yarınki hava ve bugünkü hava arasında bir karşılaştırma yapılmaktadır. Diğer cümlelerde bu tarz karşılaştırmalar yapılmamaktadır. Örneğin, A) cümlesinde geçmiş ve şuanki arasında bir karşılaştırma yapılmamaktadır. C) cümlesinde deniz kenarında yürümenin ne kadar eğlenceli olduğuna değinilmiştir. D) cümlesinde ise okulun bahçesind

Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
4.Sınıf Türkçe 2.Dönem 2.Sınav Detayları

4.Sınıf Türkçe 2.Dönem 2.Sınav 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 18 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 4.Sınıf Türkçe 2.Dönem 2.Sınav Testini Çöz tıklayın. 4.Sınıf Türkçe 2.Dönem 2.Sınav yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

4.Sınıf Türkçe 2.Dönem 2.Sınav sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


4.Sınıf Türkçe 2.Dönem 2.Sınav Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • DÜNYAMIZ VE UZAY

Ayrıca 4.sınıf Türkçe 2.dönem 2.sınav soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

4.Sınıf Türkçe 2.Dönem 2.Sınav sınavı 4.Sınıf kategorisinin Türkçe alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

4.Sınıf Türkçe 2.Dönem 2.Sınav Testi İstatistikleri

Bu sınav 7 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 29 kere doğru, 46 kere yanlış cevap verilmiş.

4.Sınıf Türkçe 2.Dönem 2.Sınav Sınavını hangi formatta indirebilirim?

4.Sınıf Türkçe 2.Dönem 2.Sınav sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 4.Sınıf Türkçe 2.Dönem 2.Sınav sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

4.Sınıf Türkçe 2.Dönem 2.Sınav sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 4.Sınıf Türkçe dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

4.Sınıf Türkçe Sınavı Hazırla
  4.Sınıf Türkçe Dersi Ünite Özetleri
 • Henüz ünite eklenmemiş