4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Sene Sonu Test 1

4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Sene Sonu Test 1 sınavı 4.Sınıf kategorisinin İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır.



 4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Sene Sonu Test 1 CEVAPLARI

 1. Hangi kamu kurumu vatandaşların güvenliğinden sorumludur?

  A) Sağlık Bakanlığı           B) Milli Eğitim Bakanlığı    
  C) Emniyet Genel Müdürlüğü    D) Yükseköğretim Kurulu      
                               

 2. Cevap: C Açıklama:

  Emniyet Genel Müdürlüğü, vatandaşların güvenliğinden sorumlu kamu kurumudur.



 3. Devletin vatandaşlara sağladığı temel hak ve özgürlüklerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Can güvenliği                 B) Adil yargılanma hakkı        
  C) Ülkeyi terk etme özgürlüğü    D) Hepsi                        
                                  

 4. Cevap: D Açıklama:

  Devlet, vatandaşlarına can güvenliği, adil yargılanma hakkı ve ülkeyi terk etme özgürlüğü gibi temel hak ve özgürlükler sağlar.



 5. Sivil toplum kuruluşları hangi amaçlarla çalışır?

  A) Politik, sosyal, kültürel, hukuki ve çevresel
  B) Ekonomik, askeri ve siyasi
  C) Eğitim, sağlık ve güvenlik
  D) Adalet, özgürlük ve eşitlik

 6. Cevap: A Açıklama:

  Sivil toplum kuruluşları, politik, sosyal, kültürel, hukuki ve çevresel amaçlarla çalışır.



 7. Devletin vatandaşların eğitim hakkını sağlamak için kurduğu kamu kurumu hangisidir?

  A) Sağlık Bakanlığı            B) Milli Eğitim Bakanlığı     
  C) Adalet Bakanlığı            D) Tarım ve Orman Bakanlığı   
                                

 8. Cevap: B Açıklama:

  Milli Eğitim Bakanlığı, vatandaşların eğitim hakkını sağlamak için kurulmuş kamu kurumudur.



 9. Birlikte yaşama kültürüne sahip bireylerin özellikleri nelerdir?

  A) Karşıt görüşlere saygı duymazlar.
  B) Kurallara uymazlar.
  C) İletişim kurmazlar.
  D) Topluluk yararını düşünürler.

 10. Cevap: D Açıklama:

  Birlikte yaşama kültürüne sahip bireyler, toplumun uyum ve işleyişi için kurallara uyar, iletişim kurar ve ortak kararlar alırlar.



 11. Fatih, Aslı ve Özlem'in kanalizasyon borusu sızıntısına karşı tutumları hakkında ne söylenebilir?

  A) Fatih ve Aslı sorumluluk sahibi davranırken, Özlem kayıtsızdır.
  B) Özlem aktif bir yurttaştır, Fatih ve Aslı ise değildir.
  C) Her üçü de sorumsuz davranmıştır.
  D) Her üçü de sorumluluk sahibi davranmıştır.

 12. Cevap: B Açıklama:

  Özlem, sorunu çözmek için harekete geçerken, Fatih ve Aslı kayıtsız kalmıştır.



 13. "Yuvamız Yurdumuz" şiirinden birlikte yaşama kültürünün önemi hakkında ne anlıyoruz?

  A) Yalnızca evimizde uyum içinde yaşamalıyız.
  B) Yurdumuzda herkesle çatışma içinde olmalıyız.
  C) Toplumda farklılıkları kabul etmeli ve uyum içinde yaşamalıyız.
  D) Yurdumuzun kurallarına uymamalıyız.

 14. Cevap: C Açıklama:

  Şiir, uyum, saygı ve işbirliğinin birlikte yaşama kültürünün temel unsurları olduğunu vurgulamaktadır.



 15. Okul yolundaki engelli arkadaşların zorlanmasıyla ilgili olarak ne yapılmalıdır?

  A) Göz ardı edilmelidir.
  B) Yetkililere haber verilmelidir.
  C) Engelli arkadaşlara yardım edilmelidir.
  D) Hepsi

 16. Cevap: D Açıklama:

  Engellilerin erişilebilir ortamlarda yaşaması bir haktır. Bu nedenle, tüm seçenekler geçerlidir.



 17. Yazılı olmayan kurallara bir örnek aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Trafik kuralları
  B) Kanunlar
  C) Bayramlarda büyükleri ziyaret etmek
  D) Yaya geçidinden karşıya geçmek

 18. Cevap: C Açıklama:

  Yazılı olmayan kurallar, nesilden nesile aktarılan ve resmi olarak yazılmayan kurallardır. Bayramlarda büyükleri ziyaret etmek, yazılı olmayan bir kuraldır.



 19. Yazılı kuralların yaptırımı ne olabilir?

  A) Ayıplama    B) Dışlanma    C) Hapse girme    D) Para cezası    

 20. Cevap: C Açıklama:

  Yazılı kurallar, devlet tarafından belirlenir ve yaptırımları hukuki yaptırımlardır. Hapse girme, yazılı kurallara uyulmamasının yaptırımlarından biridir.



 21. Bir yurtta yaşamak için gerekli şartlardan biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Farklı kültürlere sahip olmak
  B) Ortak değer ve kültüre sahip olmak
  C) Zengin olmak
  D) Aynı dili konuşmak

 22. Cevap: B Açıklama:

  Bir yurtta yaşamak için en önemli şart, o yurttan yaşayan insanlar arasında ortak değer ve kültür olmasıdır.



 23. Aşağıdakilerden hangisi aktif yurttaşlık özelliklerinden biri değildir?

  A) Toplum sorunlarına karşı duyarlı olmak
  B) Haksızlığa uğradığında hakkını aramak
  C) Devlet yöneticilerine karşı eleştirel olmak
  D) Kurallara uymak

 24. Cevap: C Açıklama:

  Aktif yurttaşlık, toplum içinde sorumluluk alan ve haklarını kullanan bireyler tarafından sergilenen bir özelliktir. Devlet yöneticilerine karşı eleştirel olmak, aktif yurttaşlık özelliği değildir.



 25. Okulda kurallara uymak neden önemlidir?

  A) Öğrenim kalitesini düşürür
  B) Öğrencilerin haklarını ihlal eder
  C) Eğitim hakkından yararlanmayı sağlar
  D) Öğretmenlere saygısızlıktır

 26. Cevap: C Açıklama:

  Okuldaki kurallar, öğrencilerin eğitim hakkından tam olarak yararlanmalarını sağlayarak düzenli ve verimli bir öğrenim ortamı oluşturur.



 27. Trafik kurallarına uyulmaması hangi yaptırımlara yol açabilir?

  A) Ceza puanı        B) Para cezası      
  C) Ehliyet iptali    D) Hepsi            
                      

 28. Cevap: D Açıklama:

  Trafik kurallarına uyulmaması, ceza puanı, para cezası ve hatta ehliyet iptali gibi yasal yaptırımlara yol açabilir.



 29. İyi bir yurttaşın sorumluluklarından biri nedir?

  A) Kanunlara uymak
  B) Vergi kaçırmak
  C) Başkalarının haklarına saygısızlık etmek
  D) Devlet görevlilerine karşı gelmek

 30. Cevap: A Açıklama:

  İyi bir yurttaş, ülkesinin düzenini sağlayan kanunlara bağlıdır ve bunlara uymayı temel bir değer olarak benimser.



 31. Kurallara uymayanları uyarmak neden yurttaşlık görevidir?

  A) Çünkü başkalarını rahatsız ederler
  B) Çünkü yasalara aykırıdır
  C) Çünkü yurttaşlık bilinci gerektirir
  D) Çünkü ceza alabilirler

 32. Cevap: C Açıklama:

  Kurallara uymayanları uyarmak, yurttaşlık bilinciyle hareket ederek ülkesine ve devletine bağlılığını göstermektir.



 33. Uzlaşı sürecinde nelere dikkat edilmelidir?

  A) Öfkeyle hareket etme
  B) Karşıdakini dinleme
  C) Karşıdakinin duygularını önemseme
  D) Hepsi

 34. Cevap: D Açıklama:

  Uzlaşı sürecinde tüm seçenekler önemlidir.



 35. Aşağıdakilerden hangisi uzlaşıya varmanın bir yoludur?

  A) Karşılıklı konuşma
  B) Diğer tarafı ikna etmeye çalışma
  C) Öfkeli bir şekilde tartışma
  D) Kararı sadece kendin verme

 36. Cevap: A Açıklama:

  Uzlaşıya varmak için karşılıklı konuşmak ve çözüm önerileri geliştirmek gerekir.



 37. Aşağıdakilerden hangisi uzlaşı gerektiren bir durum değildir?

  A) Arkadaşlarla hangi filmi izleyeceğine karar vermek
  B) Okul saatlerinin değişmesi
  C) Eve kaçta dönüleceğine karar vermek
  D) Birlikte oyun oynama saatini belirlemek

 38. Cevap: B Açıklama:

  Okul saatlerinin değişmesi, kanuni bir düzenlemedir ve üzerinde uzlaşı aranmaz.



 39. Uzlaşının faydalarından biri hangisidir?

  A) Herkesin istediğini elde etmesi
  B) Anlaşmazlığın çözülmesi
  C) Karşıdakinin görüşlerinin anlaşılması
  D) Hepsi

 40. Cevap: D Açıklama:

  Uzlaşının tüm seçeneklerdeki faydalarını içerir.



 41. Uzlaşı, birlikte yaşama kültürüne nasıl bir katkı sağlar?

  A) Tarafları birbirinden uzaklaştırır
  B) Güven ve saygıyı artırır
  C) İletişimi engeller
  D) Sorunları daha karmaşık hale getirir

 42. Cevap: B Açıklama:

  Uzlaşı, taraflar arasında karşılıklı anlayış ve saygıyı teşvik ederek birlikte yaşama kültürüne olumlu bir katkı sağlar.



 43. Empati, anlaşmazlık çözümünde neden önemlidir?

  A) Kendi çıkarlarımızı savunmamıza yardımcı olur
  B) Karşı tarafın bakış açısını anlamamızı sağlar
  C) Anlaşmazlığı daha da karmaşık hale getirir
  D) Karşı tarafı öfkelendirmemize neden olur

 44. Cevap: B Açıklama:

  Empati, karşı tarafın duygularını ve bakış açısını anlamamıza yardımcı olur, böylece daha etkili bir şekilde uzlaşabiliriz.



 45. Uzlaşma ile uzlaşı sağlanamaması arasındaki temel fark nedir?

  A) Uzlaşmada taraflar kendi isteklerinden vazgeçerler
  B) Uzlaşmada taraflar isteklerinden vazgeçmezler
  C) Uzlaşma bir sonuca ulaşmak için çabalamayı içerir
  D) Uzlaşma bir sonuca ulaşmayı içermez

 46. Cevap: B Açıklama:

  Uzlaşmada taraflar, isteklerini karşılamak için ortak bir çözüm bulmaya çalışırken, uzlaşı sağlanamaması durumunda taraflar kendi isteklerinden vazgeçmezler.



 47. Aşağıdaki durumlardan hangisi, uzlaşma gerektirmez?

  A) İki öğrenci, bahçede oynayacakları oyun konusunda anlaşamıyor
  B) Bir öğretmen, öğrencilerine sınav tarihlerini açıklıyor
  C) Bir mağazada, müşteri ile kasiyer fiyat konusunda tartışıyor
  D) Bir şehir meclisi, yeni bir parkın yeri konusunda karar veriyor

 48. Cevap: B Açıklama:

  Sınav tarihlerini belirleme gibi durumlar, taraflar arasındaki bir anlaşmazlığı içermediği için uzlaşma gerektirmez.



Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:




4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Sene Sonu Test 1 Detayları

4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Sene Sonu Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 03 Haziran 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Sene Sonu Test 1 Testini Çöz tıklayın. 4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Sene Sonu Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Sene Sonu Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Sene Sonu Test 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Kurallar
  1. Kural kavramını sorgular
  2. Kuralın, özgürlük ve hak arasındaki ilişkiye etkisini değerlendirir.
  3. Kurallara uymanın toplumsal ahenge ve birlikte yaşamaya olan katkısını değerlendirir
  4. Kuralların uygulanmasına katkı sağlar
 • Birlikte Yaşama
  1. Birlikte yaşama kültürünün günlük hayattaki yansımalarına örnekler verir.
  2. Birlikte yaşamak için bir yurda ihtiyaç olduğunu bilir
  3. Birlikte yaşayabilmek için düzenleyici bir kuruma ihtiyaç olduğunu kavrar.
  4. Devletin yurttaşlarına karşı sorumluluklarını açıklar.
  5. Yurttaş olmanın sorumluluklarını açıklar

Ayrıca 5.sınıf insan hakları, yurttaşlık ve demokrasi dersi sene sonu test soruları 1, cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Devletin kurumlarını tanıma

Vatandaşlığın temel haklarını anlama

Sivil toplum kuruluşlarının önemini kavrama

Devletin kurumlarını tanıma

Birlikte yaşama kültürünün önemini anlama

Aktif yurttaşlık sorumluluklarını yerine getirme

Birlikte yaşama kültürünün önemini anlama

Engelli bireylerin haklarını ve ihtiyaçlarını anlama

Yazılı olmayan kuralların özelliklerini belirler ve örnekler verir.

Yazılı kuralların yaptırımlarını açıklar.

Yurt kavramını açıklar ve yurt olma şartlarını belirler.

Aktif yurttaşlığın özelliklerini belirler.

Kuralların eğitim üzerindeki etkisini anlama

Yasal yaptırımların önemini kavrama

Yurttaşlık bilincini ve sorumluluklarını anlama

Yurttaşlık bilincinin önemini kavrama

Uzlaşı sürecinin adımlarını ve dikkat edilmesi gerekenleri anlama

Uzlaşı yollarını anlama

Uzlaşı gerektiren ve gerektirmeyen durumları ayırt etme

Uzlaşının faydalarını anlama

Uzlaşının toplumdaki rolünü anlamak.

Empatinin anlaşmazlık çözümündeki önemini anlamak.

Uzlaşma ile uzlaşı sağlanamaması arasındaki farkı anlamak.

Uzlaşma gerektiren ve gerektirmeyen durumları ayırt etmek.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Sene Sonu Test 1 sınavı 4.Sınıf kategorisinin İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Sene Sonu Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Sene Sonu Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Sene Sonu Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Sene Sonu Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Dersi Ünite Özetleri