3.Sınıf Türkçe Test Soruları

3.Sınıf Türkçe Test Soruları sınavı 3.Sınıf kategorisinin Türkçe alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. 3.Sınıf Türkçe Test Soruları CEVAPLARI

 1. Kurgusal bir hikayede geçen karakterler nasıl oluşur?

  A) Kurgusal hikayelerde karakterler gerçek kişilerden alınır.
  B) Yazarın hayal gücüyle oluşturulurlar.
  C) Kurgusal hikayelerde karakterler gerçek kişilerin hayalî versiyonlarıdır.

 2. Cevap: B Açıklama: Kurgusal karakterler, hikayenin her birini özelleştirmek için yazarlar tarafından icat edilir. Bu karakterler genellikle gerçek yaşamdan ilham alınarak oluşturulur ve kendilerine uygun kişilik özellikleri, arka planları, cinsel yönelimleri vb. olur. Karakterlerin kimlikleri ayrıca, onların aralarındaki ilişkilerin gelişimi, çatışmaları ve zorluklarıyla desteklenmiş olur.

 3. Gerçek ve kurgusal hikayelerde ortak olan öğeler nelerdir?

  A) Olayların gelişimi ve karakterlerin duyguları
  B) Sadece gerçek olaylar
  C) Sadece hayalî karakterler

 4. Cevap: A Açıklama: Gerçek ve kurgusal hikayelerde ortak olan öğeler olayların gelişimi ve karakterlerin duygularıdır. Her iki türe de insanlar ya da yaşayan canlılar olmayabilir fakat her iki hikaye türünde de kurgusal karakterler ile gerçek ya da hayalî canlılar rol alırlar. Gerçekçi hikayelerde ise sadece gerçek olaylar işlenir. Ancak her iki türde de etkili ve inandırıcı karakterler, gerçekçi anlatım ve detaylı betimlemeler vardır.

 5. Hayalî bir hikayenin okuyucusuna ne gibi faydaları olabilir?

  A) Hayal gücünü geliştirir ve okuyucunun farklı dünyalar keşfetmesine olanak tanır.
  B) Sadece eğlence amaçlıdır, herhangi bir faydası yoktur.
  C) Okuyucunun gerçek dünyada karşılaşabileceği problemlerle ilgili bilgi verir.

 6. Cevap: A Açıklama: A) Hayalî hikayeler, okuyucunun hayal gücünü geliştirmesine, farklı dünyalar keşfetmesine ve kendi düşüncelerini üretebilmesine olanak tanır. B) Hikaye okuma becerilerinin geliştirilmesinde etkili olur ve okuyucuya daha ince nüansları anlamasını sağlar. C) Hayalî hikayeler, okuyucunun gerçek dünyada karşılaşabileceği problemlerle ilgili çözüm yollarının keşfedilmesine yardımcı olabilir.

 7. Kurgusal hikayelerde karakterlerin duygusal durumları nasıl yansıtılır?

  A) Karakterlerin iç dünyası diyaloglar yoluyla anlatılır.
  B) Sadece olayların gelişimi anlatılır, karakterlerin duygusal durumları önemli değildir.
  C) Karakterlerin duygusal durumları yalnızca betimlemeler yoluyla anlatılır.

 8. Cevap: A Açıklama: A) Karakterlerin duygusal durumları, bulundukları olayların ve diyalogların yoluyla anlatılır. Diyaloglar aracılığıyla hisleri ifade ederken, sahnelerinde davranışları göstermeyi de kullanırlar. B) Karakterlerin duygusal durumları; onların nasıl konuştuğu, ne tür zorluklara maruz kaldığı ve toplumsal konumlarıyla ilgili özellikleriyle de yansıtılır. C) Karakterlerin duygusal durumları, betimlemeler yoluyla açıkça veya hafifçe tarif edilerek ortaya çıkarılabilir. Örneğin, bir karak

 9. Aşağıdaki metnin ana fikri nedir? Ayşe'nin en sevdiği meyve elmaydı. Elma, onun için sadece bir meyve değil, aynı zamanda bir arkadaş ve yardımcıydı. En sevdiği oyun olan "Elma Sepeti"ni de elmayla oynardı.

  A) Ayşe'nin en sevdiği meyve elmadır.
  B) Ayşe elmayla birçok oyun oynardı.
  C) Elma sadece bir meyve değil, Ayşe için arkadaş ve yardımcıdır.

 10. Cevap: C Açıklama: C) Ayşe için elma hem meyve, hem arkadaş, hem de yardımcı olarak görülmektedir. En sevdiği oyun olan "Elma Sepeti"ni de elmayla oynardı. Ayşe'nin en sevdiği meyve elma olup, bu meyveye çok düşkündür.

 11. Aşağıdaki metnin ana fikri nedir? Ali okulda arkadaşlarıyla top oynamayı çok seviyordu. Ama sınav haftasında derslerine çalışmak zorundaydı. Babası da ona derslerine daha çok zaman ayırması gerektiğini söyledi. Ali, arkadaşlarıyla top oynamak yerine önce derslerini halletti. Bu sayede sınavdan yüksek not aldı.

  A) Ali top oynamayı çok seviyor.
  B) Ali, sınav haftasında derslerine daha çok zaman ayırmalıydı.
  C) Ali, sınavda yüksek not aldı çünkü önce derslerini yaptı.

 12. Cevap: C Açıklama: C) Ali, sınavda yüksek not aldı çünkü sınav haftasında arkadaşlarıyla top oynamak yerine derslerine odaklanıp çalışmasına babasının ısrarıyla karar verdi. Bu sayede hem zevkli vakit geçirmeyi hem de akademik başarıyı elde etmeyi başardı.

 13. Aşağıdaki metnin ana fikri nedir? Köpekler insanlar için çok önemlidir. Bazı köpekler insanların evlerinde yaşar ve onları korur. Diğerleri ise, insanların rehberi olarak çalışır. Köpekler aynı zamanda insanlara sevgi ve sadakat gösterirler.

  A) Köpekler insanlar için önemlidir.
  B) Köpekler insanların evlerinde yaşar ve onları korur.
  C) Köpekler sadece rehber hayvan olarak çalışırlar.

 14. Cevap: A Açıklama: A) Köpekler insanlar için çok önemli hayvanlardır ve insanların evlerinde yaşarlar ve onları korurlar. Ayrıca, köpekler insanlara sadakat ve sevgi gösterirler ve hizmet ederler. B) Bazı köpekler özellikle insanların rehberi olarak çalışmak üzere eğitilmiştir. Diğerleri ise, insanların evlerinde yaşayan can dostlarının korumasını sağlamak için yetiştirilmiştir. C) Köpeklerin insanlara yaptığı sadakat ve sevgi çok değerlidir ve bu nedenle insanlar köpekleri çok önems

 15. Aşağıdaki metnin ana fikri nedir? Bahar geldiğinde doğada birçok şey değişir. Çiçekler açar, ağaçlar yeşerir ve kuşlar şarkı söyler. İnsanlar da baharın keyfini çıkarmak için daha çok dışarı çıkarlar ve parklarda, bahçelerde vakit geçirirler.

  A) Baharın geldiği zaman doğada değişiklikler olur.
  B) Baharın geldiği zaman insanlar daha çok çalışır.
  C) Baharın gelmesi doğada hiçbir değişiklik yapmaz.

 16. Cevap: A Açıklama: Aşağıdaki metnin ana fikri, baharın doğadaki değişiklikleri ve insanların bahar keyfini çıkarmak için dışarı çıkmasıdır. Çiçekler açar, ağaçlar yeşerir ve kuşlar şarkı söyler. İnsanlar da baharın keyfini çıkarmak amacıyla parklarda, bahçelerde vakit geçirirler. Baharın getirdiği hava, renk ve sesler eşsiz bir güzelliğe sahiptir.

 17. Metnin konusu nedir? Ahmet, okula giderken yol boyunca birçok ilginç şey görür. Örneğin, yolda ilginç bir kuş yuvası ve rengarenk bir kelebek görür. Okulda ise öğretmeni matematik dersi verirken birçok farklı problem çözerler.

  A) Ahmet'in okula gitmesi              B) Yolda görülen ilginç şeyler        
  C) Matematik dersi ve problem çözme   

 18. Cevap: B Açıklama: C) Metnin konusu, Ahmet'in okula giderken yol boyunca ve okulda matematik dersi alırken ilginç şeyler görmesidir. Yolda, Ahmet için çekici olan bir kuş yuvası ve rengarenk bir kelebek görmüştür. Okulda ise matematik dersinde öğretmenden problem çözmeyi öğrenmiştir. Öğrencilerin hem yolda hem de okulda gördükleri ilginç şeyleri konu alan bu metne odaklanmaktadır.

 19. Metinde hangi karakter anlatılmaktadır? Ali, hafta sonu ailesiyle birlikte pikniğe gitmek için hazırlanır. Önce piknik sepetini hazırlar, sonra da arabaya yüklerler. Piknik yerine vardıklarında Ali, ailesi ve arkadaşları için lezzetli yiyecekler hazırlarlar.

  A) Ali'nin ailesi         B) Ali'nin arkadaşları   
  C) Ali                   

 20. Cevap: C Açıklama: C. Ali anlatılmaktadır. Ali, hafta sonu ailesiyle birlikte pikniğe gitmek için hazırlık yapar. Önce piknik sepetini hazırlar, sonra da arabaya yükler. Piknik yerine ulaşınca Ali, ailesi ve arkadaşları için lezzetli yiyecekler hazırlar. Böylece, Ali'nin ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte keyifli bir piknik geçirmelerine olanak sağlar.

 21. Metinde ne anlatılıyor? Sema, arkadaşlarıyla birlikte bir yarışmaya katılır. Yarışmanın amacı, en güzel doğa resmini çizmektir. Sema, bir göl manzarasını resmeder ve jüri tarafından birinci seçilir.

  A) Sema'nın arkadaşlarıyla bir yarışmaya katılması
  B) Yarışmanın amacı
  C) Sema'nın birinci seçilmesi

 22. Cevap: C Açıklama: A) Sema ve arkadaşları, en güzel doğa resmini çizmek için bir yarışmaya katıldı. B) Sema, göl manzarasını resmeterek yarışmaya katıldı. C) Jüri tarafından en güzel resim olarak seçilen Sema, birinci olarak ödüllendirildi.

 23. Metinde hangi konudan bahsedilmiyor? Tayfun, babasıyla birlikte tarihi bir müzeyi ziyaret eder. Müzede birçok ilginç eser görürler. Tayfun, en çok tarihi silahlar ve zırhlar ilgisini çeker.

  A) Tarihi müze ziyareti      B) İlginç eserler           
  C) Tayfun'un okul notları   

 24. Cevap: C Açıklama: C) Tayfun'un okul notları konudan bahsedilmiyor. Tayfun ve babası, tarihi bir müzeyi ziyaret etmişlerdir. Müzede ilginç eserler görmüşler ve Tayfun, tarihi silahlar ve zırhlar hakkında en çok ilgisini çekmiştir.

 25. Metnin konusu nedir? Mehmet, yaz tatilinde dayısının çiftliğinde kalmaya karar verir. Çiftlikte hayvanlarla ilgilenir, tarlada çalışır ve doğada yürüyüşler yapar. Ayrıca, dayısının bahçesinde yetiştirdiği sebzelerden ve meyvelerden yemekler yapar.

  A) Mehmet'in yaz tatili                B) Hayvanlar ve tarla işleri          
  C) Dayısının bahçesi ve yemek yapma   

 26. Cevap: A Açıklama: Metnin konusu, Mehmet'in dayısının çiftliğinde geçirdiği yaz tatilidir. Bu tatilde, hayvanlarla ilgilenerek yürüyüşler yapmak, tarlada çalışmak ve dayısının bahçesinde yetiştirdiği sebzeler ve meyvelerden yemekler yapmak gibi aktiviteler gösteriyor. Bu nedenle, metnin konusu Mehmet'in günlük faaliyetlerinin dayısının çiftliğinde geçirdiği yaz tatili sırasında yaşadıklarıdır.

 27. Aşağıdaki metnin ana fikri nedir? "Spor yapmak sağlıklı bir yaşam için çok önemlidir. Spor yapmak kemikleri ve kasları güçlendirir, kalp sağlığını korur ve stresle başa çıkmaya yardımcı olur."

  A) Spor yapmak kalp sağlığına zarar verir.
  B) Spor yapmak kemikleri ve kasları güçlendirir.
  C) Spor yapmak stresi arttırır.

 28. Cevap: B Açıklama: Cevap: Ana fikir, spor yapmanın sağlıklı bir yaşam için çok önemli olduğudur. Spor yapmak, kemikleri ve kasları güçlendirirken, kalp sağlığını da korur ve stresle başa çıkmaya yardımcı olur. Diğer seçenekler, spor yapmanın kalp sağlığına zarar vermediği ve stresi arttırmadığı şeklinde değil.

 29. Aşağıdaki metnin ana fikri nedir? "Yaz tatili boyunca yapabileceğimiz birçok aktivite vardır. Yüzmek, bisiklet sürmek, piknik yapmak ve yeni yerler keşfetmek gibi aktivitelerle eğlenceli bir yaz tatili geçirebiliriz."

  A) Yaz tatili çok sıkıcıdır.
  B) Yaz tatilinde yapabileceğimiz birçok aktivite vardır.
  C) Yaz tatilinde evde oturmak en iyisidir.

 30. Cevap: B Açıklama: B) Yaz tatilinde yapabileceğimiz birçok aktivite vardır. Örneğin; yüzmek, bisiklet sürmek, piknik yapmak ve yeni yerler keşfetmek gibi aktiviteler sayesinde eğlenceli vakit geçirebiliriz. Bu fırsatlarla hem yeni şeyler öğrenebiliriz hem de keyifli vakit geçirebiliriz.

 31. Aşağıdaki metnin ana fikri nedir? "Kitap okumak, dil gelişimimiz için çok önemlidir. Kitaplar bize yeni kelime ve cümle yapıları öğretir, hayal gücümüzü geliştirir ve bizi dünyanın farklı yerlerine götürür."

  A) Kitap okumak zararlıdır.
  B) Kitap okumak dil gelişimimize katkı sağlar.
  C) Kitap okumak zaman kaybıdır.

 32. Cevap: B Açıklama: Cevap B) Kitap okumak dil gelişimimize katkı sağlar olarak verilebilir. Kitap okumayla yeni kelime ve cümle yapılarını öğreniriz ve hayal gücümüzü geliştiririz. Ayrıca okuduğumuz kitaplar sayesinde dünyanın farklı yerlerine uçuşa neredeyse çıkıyoruz.

 33. Aşağıdaki metnin ana fikri nedir? "Trafik kurallarına uymak hayatımızı korumak için çok önemlidir. Yaya geçitlerinde durmak, emniyet kemeri takmak ve hız sınırına uymak gibi kurallara uyarak trafik kazalarını önleyebiliriz."

  A) Trafik kurallarına uymak tehlikelidir.
  B) Trafik kurallarına uymak hayatımızı korumak için önemlidir.
  C) Trafik kurallarına uymak zaman kaybıdır.

 34. Cevap: B Açıklama: Cevap B) Trafik kurallarına uymak hayatımızı korumak için önemlidir. Trafikte meydana gelebilecek kazaları önlemek için yaya geçitlerinde durmak, emniyet kemeri takmak ve hız sınırına uymak gibi trafik kurallarına uyulmalıdır. Bu sayede yolcuların can ve mal güvenliği sağlanabilir.

 35. Aşağıdaki metnin türü nedir? “Ormanların yeşil rengi, doğanın güzelliği insanları büyüler. Ormanlar havayı temizler, kuşlara yuva olur. Ancak ormanları kesip, yok edersek, havanın kirlenmesine, kuşların yaşam alanlarının kaybolmasına sebep oluruz.”

  A) Masal                   B) Şiir                   
  C) Bilgilendirici metin   

 36. Cevap: C Açıklama: Aşağıdaki metnin türü bilgilendirici metin olup, metinde ormanların ne kadar önemli olduğunu ve bizim onları korumamız gerektiğini anlatıyor. Metinde ayrıca ormanların kesilmesinin hava kirliliğine, kuşların yaşam alanlarının yok olmasına sebep olabileceği de vurgulanıyor.

 37. Aşağıdaki metnin ana fikri nedir? “Tarih boyunca insanlar çok çeşitli giysiler giymiştir. Eskiden insanlar hayvan derilerinden giysi yaparlardı. Günümüzde ise çeşitli kumaşlardan yapılan giysiler tercih ediliyor.”

  A) İnsanların eskiden hayvan derilerinden giysi yaptığı
  B) İnsanların tarih boyunca çeşitli giysiler giydiği
  C) Günümüzde insanların çeşitli kumaşlardan yapılan giysileri tercih ettiği

 38. Cevap: B Açıklama: Cevap: B) İnsanların tarih boyunca çeşitli giysiler giydiği; insanların eskiden hayvan derilerinden giysi yaptıkları; günümüzde ise çeşitli kumaşlardan yapılan giysilerin tercih edildiği.

 39. Aşağıdaki metnin amacı nedir? “Güneş ışınları, hayatımız için önemlidir. Güneş ışınları kemiklerimizin güçlenmesine yardımcı olur. Ayrıca güneş ışığı, mutluluk hormonu olarak bilinen endorfinin salgılanmasına da sebep olur.”

  A) Güneş ışınlarının insan sağlığına etkisini anlatmak
  B) Endorfin hormonunun nasıl salgılandığını açıklamak
  C) Kemiklerin güçlenmesinde güneş ışınlarının rolünü vurgulamak

 40. Cevap: A Açıklama: Cevap: Bu metin, güneş ışınlarının insan sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini açıklamak için kaleme alınmıştır. Metin, kemiklerin güçlenmesinde güneş ışınlarının önemli bir rol oynadığını vurgulamaktadır. Ayrıca metin, güneş ışığının "mutluluk hormonu" olarak bilinen endorfinin salgılanmasına da sebep olabileceğini anlatmaktadır.

 41. Aşağıdaki metinde hangi durum anlatılıyor? “Köpekler, çok sevimli ve sadık hayvanlardır. Ancak bazı köpekler insanlara zarar verebilir. Bu nedenle, köpekleri doğru bir şekilde yetiştirmek ve kontrol etmek önemlidir.”

  A) Köpeklerin sadık hayvanlar olduğu
  B) Bazı köpeklerin insanlara zarar verebildiği
  C) Köpeklerin doğru bir şekilde yetiştirilmesinin önemi

 42. Cevap: C Açıklama: Cevap: Köpekler, çok sevimli ve sadık hayvanlar olarak bilinir. Ancak bazı köpekler insanlara zarar verebilir. Bu nedenle, köpekleri yetiştirirken ve kontrol ederken dikkat etmek gerekmektedir. Köpeklerin doğru bir şekilde yetiştirilmesi ve kontrolü çok önemlidir.

 43. "Aydınlatıcı Kırmızı Lamba" başlıklı bir metnin konusu ne olabilir?

  A) Trafik kazalarının nasıl önleneceği
  B) Bir çocuğun evdeki odasının dekorasyonu
  C) Yeni bir restoranın açılışı

 44. Cevap: A Açıklama: A) Aydınlatıcı Kırmızı Lamba başlıklı metnin konusu, araç sürücülerinin trafik güvenliğini artırmak için uygulanabilecek aydınlatma yöntemleri olabilir. B) Bu metin, trafiğe katılan sürücülerin gece yolculuğunda ya da daha az aydınlatılmış alanlarda önlemleri nelerdir sorusununa cevap vermeyi amaçlayabilir. C) Bu başlık, farklı araçlara ait kırmızı lambalar ve diğer aydınlatma teknolojilerin nasıl kullanılabileceği gibi konuları içerebilir.

 45. "Karınca Kraliçesi" başlıklı bir metnin konusu ne olabilir?

  A) Karıncaların nasıl beslendiği
  B) Karıncaların nasıl bir arada çalıştığı
  C) Bir kraliçenin günlük yaşamı

 46. Cevap: C Açıklama: C) Karınca Kraliçesi başlıklı metnin konusu, bir kraliçenin günlük yaşamı olabilir. Metin, karınca kraliçesinin liderlik vasfı hakkında okuyuculara bilgi vermek için yazılmış olabilir. Ayrıca bu metin, kraliçenin koloniyi nasıl yönetebileceği veya karınca toplumunda meydana gelen çatışmaların nasıl çözülebileceği hakkında da öneriler ve ipuçları sunabilir.

 47. "Mutlu Olmak İçin" başlıklı bir metnin konusu ne olabilir?

  A) Yemek tarifleri              B) Arkadaşlık kurmanın önemi   
  C) Mutluluğun sırları          

 48. Cevap: C Açıklama: C seçeneği doğru cevaptır. Mutlu olmak için metnin konusu, insanların mutluluğa nasıl ulaşabileceklerine dair ipuçları ve öneriler içeren bir metin olabilir. Metin, fiziksel, duygusal, sosyal ve zihinsel seviyede sağlıklı yaşam tarzlarının önemini vurgulayabilir. Ayrıca, kişisel kendine yeterlik duygusunu nasıl arttırabileceğinin yollarını da anlatabilir.

Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
3.Sınıf Türkçe Test Soruları Detayları

3.Sınıf Türkçe Test Soruları 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 18 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 3.Sınıf Türkçe Test Soruları Testini Çöz tıklayın. 3.Sınıf Türkçe Test Soruları yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

3.Sınıf Türkçe Test Soruları sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


3.Sınıf Türkçe Test Soruları Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Yenilik ve Gelişmeler
 • Oyun ve Spor

Ayrıca 3.sınıf Türkçe 2.dönem test soruları; mebsinavlari.com tarafından tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

3.Sınıf Türkçe Test Soruları sınavı 3.Sınıf kategorisinin Türkçe alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

3.Sınıf Türkçe Test Soruları Testi İstatistikleri

Bu sınav 7 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 67 kere doğru, 61 kere yanlış cevap verilmiş.

3.Sınıf Türkçe Test Soruları Sınavını hangi formatta indirebilirim?

3.Sınıf Türkçe Test Soruları sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 3.Sınıf Türkçe Test Soruları sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

3.Sınıf Türkçe Test Soruları sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 3.Sınıf Türkçe dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.