2023-2024 3.Sınıf Türkçe Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-06-04)

2023-2024 3.Sınıf Türkçe Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-06-04) sınavı 3.Sınıf kategorisinin Türkçe alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. 2023-2024 3.Sınıf Türkçe Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-06-04) CEVAPLARI

 1. “ çay ” sözcüğü aşağıdaki seçeneklerin hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır?

  A) Sabahları kahvaltıda çay içerim.
  B) Yağmur yağınca çayın suyu çoğalıyor.
  C) Çay kenarında piknik yaptık.

 2. Cevap: A

 3. “ Seninle parka gelirim ……….….. annemden izin almalıyım. “ cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?

  A) çünkü    B) ama    C) ancak

 4. Cevap: A

 5. "Soğuk rüzgarlar esti" Cümlesinde sıfat olan sözcük hangisidir?

  A) Esti    B) Soğuk    C) Rüzgar

 6. Cevap: B

 7. Hangisi kurallı bir cümle değildir?

  A) Dün çok yağmur yağdı.
  B) Yağmurdan ıslandı sokaktaki kediler.
  C) Pencereden yağmurun yağışını izledim.

 8. Cevap: B

 9. Ercan korkarak sordu ( ) ( )Bana izin verecek misiniz ( )
  Yukarıdaki parantezlerin içine , sırayla hangi noktalama işaretleri konulmalıdır?

  A) ( - ) ( , ) ( ? )     B) ( : ) ( - ) ( ? )    C) ( : ) ( ? ) ( . )

 10. Cevap: B

 11. Aşağıdaki cümlelerden hangisi soru cümlesidir?

  A) Benim adım Ayşe.
  B) Bugün hava çok sıcak.
  C) Sen kaç yaşındasın?

 12. Cevap: C Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "C) Sen kaç yaşındasın?" şeklindedir. Soru cümleleri, bir soru sormak veya bilgi istemek amacıyla kullanılan cümlelerdir. Verilen cümleler arasında "C) Sen kaç yaşındasın?" cümlesi bir soru cümlesidir çünkü bir bilgi istenmektedir. 13. Aşağıdaki cümlelerden hangisi olumsuz bir cümledir?

  A) Annem bana yeni bir çanta aldı.
  B) Bu yaz tatilinde denize gideceğiz.
  C) Bugün hiçbir şey yapmak istemiyorum.

 14. Cevap: C Açıklama:

  Cevap Anahtarı: C) Bugün hiçbir şey yapmak istemiyorum. Olumsuz cümleler, olumsuz bir durumu ifade eder. Bu cümlede, "Bugün hiçbir şey yapmak istemiyorum." şeklinde bir olumsuzluk ifadesi bulunmaktadır. 15. Aşağıdaki kelimelerden hangisi nesne ismidir?

  A) güzel    B) kitap    C) yürümek

 16. Cevap: B Açıklama:

  Cevap Anahtarı: B) kitap. Nesne ismi, bir eylemin veya durumun doğrudan etkisine veya hedefine maruz kalan varlıkları veya nesneleri ifade eder. "kitap" kelimesi doğrudan etkiye veya hedefe maruz kalan bir varlığı temsil eder. 17. Aşağıdaki cümlelerin hangisi “şimdiki zaman”ı ifade etmektedir?

  A) Okulda dün çok eğlendim.
  B) Yarın arkadaşlarımıza doğum günü partisi yapacağız.
  C) Bugün hava çok güzel.

 18. Cevap: C Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı C seçeneğidir: "Bugün hava çok güzel." Bu cümle, "şimdiki zamanı" ifade etmektedir çünkü hava durumu anlık bir olayı belirtmektedir. A seçeneği, "Okulda dün çok eğlendim." cümlesi geçmiş zamanı ifade etmektedir çünkü "dün" kelimesi geçmiş bir zamana referans vermektedir. B seçeneği, "Yarın arkadaşlarımıza doğum günü partisi yapacağız." cümlesi gelecekte gerçekleşecek bir olayı ifade etmektedir. "Yarın" kelimesi gelecek zamanı göstermektedir. C seçeneği, "Bugün hava çok güzel." cümlesi ise mevcut zamanda gerçekleşen bir durumu ifade etmektedir. "Bugün" kelimesi şu anı belirtmektedir. 19. Aşağıdaki cümlelerin hangisi “gelecek zaman”ı ifade etmektedir?

  A) Dün arkadaşlarımla parkta top oynadım.
  B) Yarın sinemaya gitmek istiyorum.
  C) Bugün yemekte köfte yedik.

 20. Cevap: B Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı B seçeneğidir: "Yarın sinemaya gitmek istiyorum." Bu cümle, "gelecek zamanı" ifade etmektedir, çünkü "yarın" kelimesi gelecekteki bir zamanı işaret etmektedir. 1. A seçeneği, "Dün arkadaşlarımla parkta top oynadım." cümlesi geçmiş zamanı ifade etmektedir, çünkü "dün" kelimesi geçmiş bir zamana referans vermektedir. 2. B seçeneği, "Yarın sinemaya gitmek istiyorum." cümlesi gelecek zamanı ifade etmektedir, çünkü "yarın" kelimesi gelecekteki bir zamanı işaret etmektedir. 3. C seçeneği, "Bugün yemekte köfte yedik." cümlesi şimdiki zamanı ifade etmektedir, çünkü "bugün" kelimesi o anki zamanı göstermektedir. 21. Aşağıdaki metnin ana fikri nedir? “Tarih boyunca insanlar çok çeşitli giysiler giymiştir. Eskiden insanlar hayvan derilerinden giysi yaparlardı. Günümüzde ise çeşitli kumaşlardan yapılan giysiler tercih ediliyor.”

  A) İnsanların eskiden hayvan derilerinden giysi yaptığı
  B) İnsanların tarih boyunca çeşitli giysiler giydiği
  C) Günümüzde insanların çeşitli kumaşlardan yapılan giysileri tercih ettiği

 22. Cevap: B Açıklama: Cevap: B) İnsanların tarih boyunca çeşitli giysiler giydiği; insanların eskiden hayvan derilerinden giysi yaptıkları; günümüzde ise çeşitli kumaşlardan yapılan giysilerin tercih edildiği.

 23. Aşağıdaki metinde hangi durum anlatılıyor? “Köpekler, çok sevimli ve sadık hayvanlardır. Ancak bazı köpekler insanlara zarar verebilir. Bu nedenle, köpekleri doğru bir şekilde yetiştirmek ve kontrol etmek önemlidir.”

  A) Köpeklerin sadık hayvanlar olduğu
  B) Bazı köpeklerin insanlara zarar verebildiği
  C) Köpeklerin doğru bir şekilde yetiştirilmesinin önemi

 24. Cevap: C Açıklama: Cevap: Köpekler, çok sevimli ve sadık hayvanlar olarak bilinir. Ancak bazı köpekler insanlara zarar verebilir. Bu nedenle, köpekleri yetiştirirken ve kontrol ederken dikkat etmek gerekmektedir. Köpeklerin doğru bir şekilde yetiştirilmesi ve kontrolü çok önemlidir.

 25. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ünlem işareti kullanılmalıdır?

  A) Akşam yemeğinde ne yemek var?    B) Yarın sınavım var.              
  C) Yarın sinemaya gidiyoruz!       

 26. Cevap: C Açıklama: C) cümlesinde ünlem işareti kullanılmalıdır. Bu cümlenin anlamı ya bir açıklama veya bir soru değil, bir duyuru ya da haber olarak algılanmalıdır. Dolayısıyla ünlem işareti ile cümlenin neyi belirtmeye çalıştığı daha net olarak anlaşılmaktadır. Örnek olarak, "Yarın sinemaya gidiyoruz!" diye söylemek, duyurulan haber niteliğindedir. Böylece ünlem işareti bu tür cümleleri daha net bir şekilde ifade etmek için kullanılmaktadır.

 27. Aşağıdaki cümlelerden hangisi "mi" soru eki ile yanlış şekilde kullanılmıştır?

  A) Hangi meyveyi daha çok seversin mi?
  B) Dün hava nasıldı mı?
  C) Senin de evcil hayvanın var mı mı?

 28. Cevap: C Açıklama: C) sorudaki "mı mı" kullanımı yanlıştır. Çünkü "mi" sorusu eki bir soruya sadece bir kez eklenir. "Senin de evcil hayvanın var mı" şeklinde olmalıdır. "Mi" soru eki, Türkçede bir cümlenin bir soru cümlesine dönüştürülmesi için kullanılır.

 29. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "de" bağlacı doğru kullanılmıştır?

  A) Ben okula gidiyorum, sen de gelir misin?
  B) Bugün hava çok güzel, ama ben evdeyim.
  C) Babam işte, annemde markette.

 30. Cevap: A Açıklama: A şıkkında "de" bağlacı doğru kullanılmıştır. Ben okula gidiyorum ve soru başındaki "sen" kişi de bir eyleme davet edilmektedir. Dolayısıyla, cümlede aranan deyim anlamını ifade etmek için "de" bağlacı kullanılmıştır. B şıkkındaki cümlede ise "de" bağlacı yer almamaktadır. Haftasonu havasının güzel olmasına rağmen, kişi evde olduğu için "de" bağlacı kullanılmamıştır. C şıkkındaki cümlede ise "de" bağlacının ik

 31. Aşağıda verilen kelime ve eş anlamlısı eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?

  A) cümle - tümce   B) çabuk - yavaş
  C) cılız - sıska

 32. Cevap: B Açıklama:

 33. Aşağıda verilen kelimelerden hangisi kanıt kelimesinin eş anlamlısıdır?

  A) Delil    B) Çabuk    C) Yürek

 34. Cevap: A Açıklama:

 35. Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde abartı yoktur?

  A) Sevincinden ağzı bir karış açık kaldı.
  B) Korkudan ödü patladı.
  C) Seninle gurur duyuyorum

 36. Cevap: C Açıklama:

 37. Aşağıda verilen adların “ÖZEL AD” veya “TÜR ADI” olduklarını karşılarına yazınız

  ALMANYA:
  İNSAN:
  AĞAÇ:
  BERNA:

 38. Cevap:

  .

  Açıklama:

 39. Ben boş duramam. Her zaman yapılacak bir iş bulurum. Kitap okurum, tarlada çalışırım, şiir yazarım, şarkı söylerim, dostlarımın ziyaretine giderim.Oflayıp puflamayı sevmem.Canı sıkılan insanlara çok kızarım.Büyük işler peşinde koşarken küçük sevinçlerini yitiren insanlara acırım.
  Yukarıdaki parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Basit şeylerle mutlu olabiliriz.
  B) Hiçbir şey bizi mutlu edemez.
  C) Mutlu olmak için büyük şeyler yapmak gerekir.

 40. Cevap: A Açıklama:

Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2023-2024 3.Sınıf Türkçe Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-06-04) Detayları

2023-2024 3.Sınıf Türkçe Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-06-04) 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 04 Haziran 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2023-2024 3.Sınıf Türkçe Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-06-04) Testini Çöz tıklayın. 2023-2024 3.Sınıf Türkçe Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-06-04) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2023-2024 3.Sınıf Türkçe Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-06-04) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test
 • Klasik
 • Test


2023-2024 3.Sınıf Türkçe Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-06-04) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Yenilik ve Gelişmeler
 • Oyun ve Spor

Ayrıca

Soru cümlelerini tanıyabilir ve etkili bir şekilde soru sorma becerilerini geliştirebilirler.

Bu soru, öğrencilerin olumsuz cümleleri tanıma ve anlama becerilerini ölçer.

Bu soru, öğrencilerin nesne isimlerini tanıma ve ayırt etme becerilerini ölçer.

Sorunun cevabıyla birlikte "şimdiki zamanın" ne olduğunu anlamak ve doğru bir örneği tanımlayabilmek.

Sorunun cevabıyla birlikte "gelecek zamanı" anlamak ve doğru bir örneği tanımlayabilmek.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2023-2024 3.Sınıf Türkçe Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-06-04) sınavı 3.Sınıf kategorisinin Türkçe alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

2023-2024 3.Sınıf Türkçe Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-06-04) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2023-2024 3.Sınıf Türkçe Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-06-04) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2023-2024 3.Sınıf Türkçe Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-06-04) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2023-2024 3.Sınıf Türkçe Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-06-04) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 3.Sınıf Türkçe dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (0)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

3.Sınıf Türkçe Sınavı Hazırla
  3.Sınıf Türkçe Dersi Ünite Özetleri
 • Henüz ünite eklenmemiş