3.Sınıf Hayat Bilgisi 2.Dönem 2.Değerlendirme Soruları

3.Sınıf Hayat Bilgisi 2.Dönem 2.Değerlendirme Soruları sınavı 3.Sınıf kategorisinin Hayat Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Kolay derecede zorluktadır. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. 3.Sınıf Hayat Bilgisi 2.Dönem 2.Değerlendirme Soruları CEVAPLARI

 1. Hangisi ülkemize sağlık alanında katkı sağlayan bir meslek grubudur?

  A) Doktorlar            B) Futbolcular         
  C) Sinema oyuncuları   

 2. Cevap: A Açıklama: A) Doktorlar, ülkemize sağlık hizmetleri sağlamak için büyük katkı sağlayan meslek grubudur. Tedavi etme, hastaların durumlarını kontrol etme ve hastalara yardım etme görevlerini yerine getirmeleri sayesinde ülkemize destek sağlamaktadırlar. B) Sinema oyuncuları, sağlık alanından ayrı olarak, ülkemize kültür alanında da katkı sağlamaktadır. Oyuncular, insanların duygu dünyasını karşılamak ve onları eğlendirmek için çalışmaktadırlar. Böylece, insanların zihinlerini

 3. Hangisi ülkemizde yapılan bir gelenektir?

  A) Noel kutlamak          B) Bayramları kutlamak   
  C) Karnaval yapmak       

 4. Cevap: B Açıklama: A) Noel kutlamak, ülkemizde yıllardan beri süregelen bir gelenektir. Günümüzde ise çocukların bayram coşkusu içinde Ramazan ayı ve Kurban Bayramı olarak kutlanmaktadır. B) Bayramları kutlamak, ülkemizde özellikle aileler arasında çok sevilen geleneksel bir etkinliktir. Ayrıca ramazan ayı, kurban bayramı ve şeker bayramı gibi geleneksel kutlamalar da Türkiye'de büyük bir oranda yapılmaktadır. C) Karnaval yapmak, ülkemizde yaygın bir anlayışla kutlanan bir gelenek değildir.

 5. Atatürk'ün kişilik özellikleri arasında hangisi onun cesur ve kararlı olduğunu gösterir?

  A) Yardımseverlik    B) Sabır    C) Cesaret

 6. Cevap: C Açıklama: Cevap: Atatürk'ün en önemli kişilik özelliklerinden biri olan cesareti, özgüveni ve kararlılığı göstermektedir. O, herkesin önünde cesur bir tavırla hareket etti ve ülke için koşullar ne olursa olsun her durumda kararlı davranmaktan kaçınmadı. İstanbul'dan başlayan Milli Mücadele sırasında da, tüm güçleri ile Büyük Önderimizin arkasındaydı ve onun öncülüğünde zaferler yerine getirilmiştir.

 7. Atatürk, liderlik özellikleriyle tanınır. Hangi liderlik özelliği Atatürk'ün toplumu etkileme gücünü gösterir?

  A) Empati    B) Kararlılık    C) İyi iletişim

 8. Cevap: C Açıklama: Atatürk, toplumu etkileme gücünün en önemli liderlik özelliği olan kararlılık sayesinde ortaya çıkardı. O tutarlı ve kararlı bir şekilde tavırlarını hayata geçirmeyi başardı. Ayrıca Atatürk'ün iletişim becerisi de kendisi için oldukça önemliydi. İletişim yeteneği onun liderliğine çok yardımcı oldu ve topluluğu etkilemesine izin verdi. Atatürk ayrıca diğer insanlara karşı ne hissettiğini anlayabiliyordu. Bu güçlü empati duygusu, onun takipçilerini besleyen cesur liderliğin

 9. Atatürk, disiplinli bir lider olarak tanınır. Hangi liderlik özelliği Atatürk'ün bu özelliğine işaret eder?

  A) Kararlılık    B) Planlama    C) Dürüstlük

 10. Cevap: A Açıklama: Atatürk, disiplinli bir lider olarak tanınmaktadır. Bu özelliği, liderlikte kararlılık özelliğine işaret etmektedir. Kararlılık, zaman zaman zorlu seçimler yapmak ve sonuçlarından sorumlu olmak anlamına gelmektedir. Atatürk, kararlı bir şekilde stratejiler planlamak ve uygulamaktan asla vazgeçmemiştir. Böylelikle, Atatürk disiplinli bir lider olarak tanınmaya hak kazanmıştır.

 11. Hangisi Türkiye'deki farklı kültürlerden biridir?

  A) İngiliz kültürü    B) Çerkez kültürü    C) Fransız kültürü

 12. Cevap: B Açıklama: B) Çerkez kültürü, Türkiye'deki farklı kültürlerden biridir. Çerkezlerin tarihi yaklaşık olarak 13. yüzyıla uzanmaktadır ve günümüzde Türkiye'nin kuzeybatısında yaşamaktadır. Anadolu topraklarında yüzyıllardır var olan Çerkez kültürü, geleneksel giysileri, müzikleri ve hatta mutfakları ile öne çıkıyor. Çerkezlerin yaşam tarzı ise eskiye dayanan gelenekleri ve çoğunlukla Ortadoğu kültürünün benimsetmiş olduğu İslami inançlarıyla tanımlanmakt

 13. Hangisi Türkiye'deki farklı bir kültüre ait bir müzik aletidir?

  A) Keman    B) Saz    C) Piano

 14. Cevap: B Açıklama: Cevap: Saz, Türkiye'deki farklı kültürleri temsil eden geleneksel bir müzik aletidir. Bu ülkenin klasik müziğinde, rock'a ve türkülere kadar her tür müzikte kullanılır. Saz, gitarın ahşap çerçeveli dört telli versiyonudur ve tellerine mızrak gibi perçinler takmak için genellikle bir kaşık kullanılır.

 15. Hangisi Türkiye'deki farklı bir kültüre ait bir dans türüdür?

  A) Sirtaki    B) Cha-cha-cha    C) Halay

 16. Cevap: C Açıklama: A) Sirtaki, Makedon kökenli bir dans türüdür ve Türkiye'de çok popülerdir. B) Bu dans Karadeniz, Doğu Anadolu ve Thrace bölgelerinde sıkça görülür. C) Sirtaki cari ve elegansla birleşen hareketlerle özgün bir tarzı oluşturur.

 17. Millî birlik ve beraberliğimizi korumak için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Herkesin ayrı fikirleri olabilir.
  B) Herkes birbirine saygı duymalıdır.
  C) Farklılıklarımızı inkar etmeliyiz.

 18. Cevap: C Açıklama: C) Farklılıklarımızı inkar etmeliyiz seçeneği yanlıştır. Çünkü, insanların kültürleri, yaşantıları, inançları vb. farklı olduğundan, millî birliğimizi korumak için herkesin kendisine özgü değerlerini saygı ile kabul etmesi ve bunları muhafaza etmesi gerekir. Ayrıca, herkesin ayrı fikirleri olabilir ve bu fikirlerin tartışılması da birliğimizi pekiştirecektir. Son olarak, herkes birbirine saygı duymalıdır; bu da millî birliği ve beraberliği sürdürmemize yardımcı olacaktır.

 19. Hangisi millî birlik ve beraberliğimize zarar verir?

  A) Yardımlaşmak    B) Kavga etmek    C) Sevgi göstermek

 20. Cevap: B Açıklama: A) Yardımlaşma millî birlik ve beraberliğimize zarar vermez, aksine birliğimize destek olur. B) Kavga etmek, özellikle karşı kültürler arasındaki kavgalar, millî birlik ve beraberliğimizi tehdit eder. C) Sevgi göstermek ise, millî birlik ve beraberliğimizi sağlamlaştırmak için en iyi yoldur.

 21. Neden ortak kullanım alanlarını temiz tutmalıyız?

  A) Görüntü kirliliği oluşmasın diye
  B) Kendimizi ve başkalarını hasta etmek istemediğimiz için
  C) Sadece öğretmenlerimiz söylediği için

 22. Cevap: B Açıklama: A) Ortak kullanım alanlarını temiz tutmak, ortamın temizliğini sağlamak ve insanların sağlığını korumak için önemlidir. Ayrıca, kirli ortamlarda zararlı bakteriler yüksek oranda oluşabilir ve bu da sağlık problemlerine neden olabilir. B) Ortak kullanım alanlarını temiz tutmanın başka bir avantajı, görüntü kirliliğini önlemektir. Kirli alanlar ortaya çıkma ve çevreyi rahatsız edecek şekilde kötü bir görünüm yaratır. C) Ortak kullanım alanlarını temiz tutmanın en

 23. Ortak kullanım alanlarında yapmamız gerekenler nelerdir?

  A) Çöpünü at, yerleri kirletme
  B) Eğlen, gürültü yap
  C) Kırmızı ışıkta geçme, arabalarla oyna

 24. Cevap: A Açıklama: A) Ortak kullanım alanlarında çöplerimizi atmak yerine, güvenli ve uygun bir yere atmamız önemlidir; ayrıca yere kirletmeyi önlemek için temizlik ve düzeni korumalıyız. B) Ortak kullanım alanlarında mümkün olduğu kadar gürültü seviyesini azaltmalıyız, eğlenmekten kaçınmamalıyız ancak diğerlerinin hakkına saygı ile hareket etmeliyiz. C) Ortak kullanım alanlarında kırmızı ışıkta geçmemeliyiz, araba kaza riskini önlemek için arabaların trafiğe veya kişilere

 25. Türkiye'nin kaç yönetim birimi vardır?

  A) 81    B) 7    C) 20

 26. Cevap: A Açıklama: A) Türkiye, 81 adet vilayet ile bölünür; bunlar 7 bölgeye ayrılır. B) 81 vilayete yaklaşık 20.000 nüfusun yaşadığı ilçeler eklenerek Türkiye'nin 81 yönetim birimini oluşturur. C) Birbirine bağlı 81 vilayet, yerel yönetimler aracılığıyla başkanlarınca yönetilmektedir.

 27. Yönetim birimleri nelerdir?

  A) İl, ilçe, köy              B) Şehir, kasaba, mezra      
  C) Mahalle, apartman, site   

 28. Cevap: A Açıklama: A) İl ve ilçeler, merkezi idare tarafından yönetilen enstrümanları oluşturmak için kullanılan en büyük yönetim birimleridir. B) Köyler, yaşayan insanların konuştuğu kendi dilleriyle birlikte çok küçük bir yönetim birimidir. C) Mahalle, apartman ve site gibi daha küçük yönetim birimleri, daha küçük alanlar için kullanılmaktadır.

 29. Türkiye'nin tarihi ve doğal güzellikleri hangi amaçlar için kullanılabilir?

  A) Sadece turizm için
  B) Sadece doğal kaynak olarak
  C) Hem turizm hem de doğal kaynak olarak

 30. Cevap: C Açıklama: C) Türkiye'nin tarihi ve doğal güzellikleri hem turizm hem de doğal kaynak olarak kullanılabilir. Turizm için tarihi merkezler, tarihi köyler, anıtlar, mağaralar, manzaralar vb. bir çok doğal güzellikler mevcuttur. Aynı zamanda, doğal kaynaklar olarak da madenler, toprak, su gibi doğal kaynaklar kullanılabilir. Türkiye bu nedenle hem turizm amaçlı hem de doğal kaynağı üretiminde kullanılabilecek bir ülkedir.

 31. Türkiye'nin tarihi ve doğal güzelliklerini korumanın nedenleri nelerdir?

  A) Sadece tarihi miraslarımızın korunması için
  B) Sadece doğal kaynaklarımızın korunması için
  C) Hem tarihi miraslarımızın hem de doğal kaynaklarımızın korunması için

 32. Cevap: C Açıklama: Cevap: Türkiye'nin tarihi ve doğal güzelliklerinin korunması, gelecek nesillere nostaljik bir miras bırakma ve ülkenin çevresel olarak dengeli bir durumda tutulması için önemlidir. Doğal kaynakların korunması, toprakların tarımsal amaçlı kullanılabilirliğini, hava ve su kalitesini sürdürmek için önemlidir. Tarihi mirasların korunması ise, geçmişte yaşamış insanların kültürel ve tarihi mirasını arşivleyerek, tarihi değerleri mekanlaştırarak sürdürmek için önemlidir.

 33. Türkiye'nin gelişmesinde doğal kaynakların korunması neden önemlidir?

  A) Sadece turizm için
  B) Sadece doğal kaynakların tükenmesini önlemek için
  C) Hem turizm hem de doğal kaynakların tükenmesini önlemek için

 34. Cevap: C Açıklama: C) Doğal kaynakların korunması, Türkiye'nin doğal kaynaklarını kullanarak ekonomik ve sosyal gelişimini sağlamasına yardımcı olacaktır. Ekonominin çeşitli alanlarından faydalanmak için harcanan kaynakların verimliliğini arttıracak ve turizme özellikle katkıda bulunacaktır. Ayrıca, doğal kaynakların tükenmesini önleyerek çevresel etkileri de sınırlandırabilecek, böylece daha yakın gelecekte verimli bir çevreye sahip olabilmemizi sağlayacaktır.

 35. Hangisi bir yangın söndürme aracıdır?

  A) Hava yastığı    B) İtfaiye arabası    C) Ambulans

 36. Cevap: B Açıklama: B) İtfaiye arabası, yangın tehdidi olan alanların düzenli olarak söndürülmesine yardımcı olan bir söndürme aracıdır. İtfaiye arabaları, özellikle yüksek basınçlı suyla donatılmış pompalar, kimyasal söndürücüler ve çeşitli tüpler gibi özel malzemeler taşır. Ayrıca, yangını tehdit eden alanın gezintisi için farklı araçlar da taşırlar. C) Ambulans ise hastaların acil tıbbi yardım almaları veya evlerinden hastaneye götürmeleri için kullanılan bir araçtır.

 37. Hangisi oyun oynarken dikkat edilmesi gereken güvenlik kurallarından biridir?

  A) Kolları normal savurarak koşmak
  B) Elbise veya kıyafetlerin ip ve bağcıklarını düğümlemek
  C) Yüzü suya sokmamak

 38. Cevap: C Açıklama: C) Yüzü suya sokmamak, çünkü bu, hava almadan boğulmaya veya suyun sertlik seviyesine bağlı yaralanmalara neden olabilir. Bu kurala sadık kalarak, her zaman suda yeterli derinlikte olmadan oynamalısınız. Ayrıca, her zaman suda güvenli bir arkadaşınız olmalı ve bütün zamanlarda iyi bir deniz/havuz şartları hakkında bilgi sahibi olmalısınız.

 39. Hangisi tehlikeli bir durumda 112'yi aramak gerektiği durumlardan biridir?

  A) Tatilde deniz keyfi yaparken
  B) Yere düşen bir oyuncakla küçük bir kesik oluştuğunda
  C) Yangın veya kaza durumunda

 40. Cevap: C Açıklama: C) Yangın veya kaza durumunda, 112'yi aramak gereklidir. Çünkü yangın veya kaza durumu hayati tehlike oluşturabilir ve olağanüstü koşullarda hızlı bir müdahale gerekebilir. 112'ye arama, can güvenliğini olumsuz yönde etkileyebilecek herhangi bir tehlike durumunda vazgeçilmez bir görevdir.

 41. Trafik ışıkları ne işe yarar?

  A) Arabaların hızını ölçer
  B) Arabaların fren sistemini kontrol eder
  C) Trafik akışını düzenler

 42. Cevap: C Açıklama: Cevap: Trafik ışıkları, arabaların hızının ölçülmesinden, arabaların fren sistemlerinin kontrol edilmesinden ve trafik akışının düzenlenmesinden sorumludur. Trafik ışıkları, araçların hızını sınırladığı için trafik kazalarını engellemek için kullanılır. Ayrıca, trafik ışıkları, otomobillere çeşitli türlerde sinyaller göndererek, arabaların birbirlerine yaklaşmasını engelleyerek trafik akışını daha verimli hale getirir.

 43. Araç kullanırken hangi kurala uymalıyız?

  A) İçki içip araç kullanmalıyız     B) Emniyet kemeri takmamalıyız     
  C) Trafik işaretlerine uymalıyız   

 44. Cevap: C Açıklama: A) Araç kullanırken trafik işaretlerine kesinlikle uyulmalıdır. B) Emniyet kemeri her zaman otomobillerde açılmadan takılmalıdır. C) İçki içip araç kullanmak hem trafikte güvenliği tehlikeye atar hem de yasalara uyulmadığına dair ceza verilmesi riskini artırır.

 45. Sokakta yürürken aniden trafik kazası olursa ne yapmalıyız? Öncelikle, sakin olmalıyız. Ardından, 112'yi arayarak olayı bildirmeliyiz. Eğer kazada yaralılar varsa, ilk yardım yapmak gerekmektedir. Yaralılara mümkün olduğunca hareket ettirmemeli ve sağlık ekiplerinin gelmesini beklemeliyiz. Ayrıca, kaza yerinde araçların akışını engellememeli ve trafik akışını sağlamak için yönlendirmeler yapmalıyız. Trafik kazası durumunda hangi numara aranmalıdır?

  A) 110    B) 155    C) 112

 46. Cevap: C Açıklama: Trafik kazaları durumunda, 112 numarası aranmalıdır. En sakin bir şekilde çağrı merkezini arayarak durumu bildirmeliyiz. Yaralılar varsa, ilk yardım hemen yapılmalı ve sağlık ekiplerinin gelmesini beklemeliyiz.

 47. Yangın çıktığında ne yapmalıyız? Yangın çıktığında öncelikle sakin olunmalı ve 110'u arayarak yangını bildirmelisiniz. Yangın söndürülebilecek boyutta ise mümkünse yangın söndürücü kullanın. Yangın büyükse ve kontrol edilemeyecek boyutta ise hemen binayı terk edin. Binadan çıkarken merdivenlerde koşmayın, çıkış yollarını kullanarak dikkatlice çıkın. Ayrıca, dumanın içinde kalmamak için bir bezle ağzınızı ve burnunuzu kapatarak çıkın. Yangın söndürülebilecek boyutta ise ne yapılabilir?

  A) Yangın söndürücü kullanılabilir.    B) Yangın ihbarı yapılmamalıdır.      
  C) Yangını kendimiz söndürmeliyiz.    

 48. Cevap: A Açıklama: Evet. Yangın söndürülebilecek boyutta ise öncelikle acil durumlar için bir yangın söndürme cihazı bulunmalı ve kullanılmalıdır. Yangın söndürme cihazının bulunmaması durumunda ise köpükler ile yangın söndürülebilir. Eğer gerekli donanım olmadığı takdirde, yangın söndürme işlemi kendiliğinden değil de yetkili kurumlar tarafından gerçekleştirilmelidir.

Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
3.Sınıf Hayat Bilgisi 2.Dönem 2.Değerlendirme Soruları Detayları

3.Sınıf Hayat Bilgisi 2.Dönem 2.Değerlendirme Soruları 11 kere indirildi. Bu sınav Kolay derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 19 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 2 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 3.Sınıf Hayat Bilgisi 2.Dönem 2.Değerlendirme Soruları Testini Çöz tıklayın. 3.Sınıf Hayat Bilgisi 2.Dönem 2.Değerlendirme Soruları yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

3.Sınıf Hayat Bilgisi 2.Dönem 2.Değerlendirme Soruları sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


3.Sınıf Hayat Bilgisi 2.Dönem 2.Değerlendirme Soruları Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • DÜN, BUGÜN, YARIN
  1. Amaçlarına ulaşabilmek için kişisel olarak çaba harcaması gerektiğini kabul eder ve karşılaşabileceği eleştirilere açık olur.
  2. Atatürk'ün hayatıyla ilgili olgu ve olayları sanat yoluyla ifade eder
  3. Atatürk'ün kişilik özellikleri ile ulusal bir lider olması arasında bağlantı kurar.
  4. Atatürk'ün ulusal bir lider olarak Türk milletine yaptığı hizmetleri açıklar.
  5. Bayram kutlamalarına katılarak, millî bayram günlerimizle geçmişte yaşanan tarihî olaylar arasında bağ kurar.
  6. Kaybetme veya başarısız olma olsılığını göze alarak,yenilikleri deneme cesareti gösterir ve bundan zevk alır
  7. Kendisinin ve arkadaşlarının duygularındaki değişimin yüzlerine ve bedenlerine nasıl yansıdığını fark eder
  8. Kendisinin veya anne-babasının hayatında zaman içinde oluşan değişiklikleri fark eder ve bunları sözlü ya da yazılı olarak sunar
  9. Önceki yıllarda tek başına yapamadığı halde şimdi yapabildiği davranışları ayırt eder ve zaman içinde ortaya çıkan bu değişimin nedenlerini açıklar.
  10. Takvimi kullanarak hava durumundaki değişiklikleri günlük, haftalık, aylık olarak gözlemler ve gözlem sonuçlarını grafikle gösterir, meteorolojinin tahminleriyle karşılaştırır noktalar hakkında sorular sorar
  11. Ulaşım araçlarının geçmişten günümüze nasıl bir değişim geçirdiğini araştırarak bulgularını sınıfta sunar.
  12. Yaşadığı yerleşim biriminin eski ve yeni hâlini araştırır, bunlar arasındaki benzerlik ve farklılıkları ayırt eder.

Ayrıca 3.sınıf hayat bilgisi 2.dönem 2.değerlendirme soruları; mebsinavlari.com tarafından tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

3.Sınıf Hayat Bilgisi 2.Dönem 2.Değerlendirme Soruları sınavı 3.Sınıf kategorisinin Hayat Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

3.Sınıf Hayat Bilgisi 2.Dönem 2.Değerlendirme Soruları Testi İstatistikleri

Bu sınav 23 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 337 kere doğru, 125 kere yanlış cevap verilmiş.

3.Sınıf Hayat Bilgisi 2.Dönem 2.Değerlendirme Soruları Sınavını hangi formatta indirebilirim?

3.Sınıf Hayat Bilgisi 2.Dönem 2.Değerlendirme Soruları sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 3.Sınıf Hayat Bilgisi 2.Dönem 2.Değerlendirme Soruları sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

3.Sınıf Hayat Bilgisi 2.Dönem 2.Değerlendirme Soruları sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 3.Sınıf Hayat Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (2)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

3.Sınıf Hayat Bilgisi Sınavı Hazırla
  3.Sınıf Hayat Bilgisi Dersi Ünite Özetleri