3.Sınıf Hayat Bilgisi 1.Dönem 2.Değerlendirme

3.Sınıf Hayat Bilgisi 1.Dönem 2.Değerlendirme sınavı 3.Sınıf kategorisinin Hayat Bilgisi alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Kolay derecede zorluktadır. Toplamda 28 sorudan oluşmaktadır. 3.Sınıf Hayat Bilgisi 1.Dönem 2.Değerlendirme CEVAPLARI

 1. İnsanların temel ihtiyaçları barınma, giyinme ve ……………………. ‘dır.
  Yukarıdaki cümlede noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

  A) çalışma    B) oynama    C) beslenme

 2. Cevap: C Açıklama:

  İnsanların temel ihtiyaçları arasında barınma ve giyinmenin yanı sıra beslenme de bulunur. Bu nedenle noktalı yere "beslenme" kelimesi yazılmalıdır. 3. Ailemizle ilgili bilgiler öğrenmek istediğimizde aşağıdakilerden hangisine bakarız?

  A) Dergilere    B) Fotoğraf albümüne    C) Gazetelere

 4. Cevap: B Açıklama:

  Ailemizle ilgili bilgileri öğrenmek istediğimizde genellikle aile üyelerinin fotoğraf albümüne bakarız. Fotoğraf albümü, aile üyelerinin geçmişteki anılarını, yaşam tarzlarını ve ilişkilerini gösteren önemli bir kaynaktır. Bu albümlerdeki fotoğraflar sayesinde aile üyelerinin yaşamının farklı dönemlerini, etkinliklerini ve ilişkilerini gözlemleyebiliriz. 5. Atatürk’ün Samsun’a çıktığı vapurun adı nedir?

  A) Samsun Vapuru
  B) Bandırma Vapuru
  C) İstanbul Vapuru

 6. Cevap: B Açıklama:

  Atatürk'ün Samsun'a çıktığı vapurun adı "Bandırma Vapuru"dur. Bu vapur, 19 Mayıs 1919'da Atatürk'ü Samsun'a götürerek Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcını simgeler. 7. Sınıfımızın penceresi çarparak kullanıldığı için bozuldu ve kapanmıyor.
  Bu durumla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) Soğuk havalarda öğrencilerin üşütülebileceği
  B) Sınıf eşyalarının bilinçli kullanıldığı
  C) Yağmurlu havalarda sınıfın ıslanabileceği

 8. Cevap: B Açıklama:

  Sınıfın penceresinin çarparak kullanıldığı ve bozulduğu belirtilmiştir. Bu durum, sınıf eşyalarının bilinçli bir şekilde kullanılmadığını gösterir. Öğrencilerin dikkatli olmadığı durumlarda, eşyaların zarar görmesi kaçınılmaz olabilir. 9. “Uygulamalı yani yaparak daha iyi öğreniyorum.” diyen bir öğrenci aşağıdakilerden hangisini yaparsa daha başarılı olur?

  A) Dinleyerek
  B) Okuyarak ve izleyerek
  C) Deney ve gözlem yaparak

 10. Cevap: C Açıklama:

  Öğrenci, "Uygulamalı yani yaparak daha iyi öğreniyorum." ifadesiyle deney ve gözlem yaparak öğrenmeye vurgu yapmaktadır. Bu nedenle öğrenci, daha başarılı olmak için deney ve gözlem yaparak öğrenmeyi tercih etmelidir. Bu yöntem, somut deneyimlerle öğrenmeyi sağlayarak konuların daha iyi anlaşılmasını ve kalıcı bilgiye dönüşmesini destekler. 11. Mustafa Kemal Atatürk’ün okuduğu okullar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

  A) Manastır Askeri Rüştiyesi
  B) Şemsi Efendi İlkokulu
  C) İstanbul Fen Lisesi

 12. Cevap: C Açıklama:

  Mustafa Kemal Atatürk'ün okuduğu okullar arasında "İstanbul Fen Lisesi" yer almaz. Atatürk, öğrenim hayatı boyunca Manastır Askeri Rüştiyesi ve Monastır Askeri İdadisi gibi okullarda eğitim görmüştür, ancak İstanbul Fen Lisesi'nde okumamıştır. 13. Öğretmenin sorduğu “Kuşlar niçin yuva yaparlar?” sorusunun cevabı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

  A) İnsanlara yakın olmak için
  B) Doğacak yavrularını korumak için
  C) Dış etkenlerden korunmak için

 14. Cevap: A Açıklama:

  Kuşların yuva yapma nedenleri arasında "insanlara yakın olmak" gibi bir sebep bulunmaz. Kuşlar yuva yapma eylemini genellikle yavrularını korumak, dış etkenlerden korunmak ve üreme amacıyla gerçekleştirirler. Bu nedenle "İnsanlara yakın olmak için" ifadesi yanlış bir cevaptır. 15. Karşıdan karşıya geçerken dikkat edilmesi gerekenler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

  A) Trafik polisine uymak
  B) Işıklı trafik cihazına uymak
  C) Yaya geçidi olmayan yerleri tercih etmek

 16. Cevap: C Açıklama:

  Karşıdan karşıya geçerken dikkat edilmesi gerekenler arasında "yaya geçidi olmayan yerleri tercih etmek" gibi bir seçenek yer almaz. Yaya güvenliği açısından, yaya geçidi olan bölgeler tercih edilmelidir. Trafik polisine uymak ve ışıklı trafik cihazına uymak da yaya güvenliği açısından önemlidir. 17. Sınıf başkanı olan Şamil tahtaya konuşanlar listesine erkekler de konuştuğu hâlde sadece kızların isimlerini yazmaktadır.
  Şamil’in bu davranışı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

  A) Yanlıdır    B) Demokratiktir    C) Hoşgörülüdür

 18. Cevap: A Açıklama:

  Şamil'in sınıf başkanı olarak sadece kızların isimlerini yazarak erkeklerin konuşmalarını görmezden gelmesi, adil ve eşitlikçi bir davranış değildir. Bu davranış cinsiyet ayrımcılığına örnek teşkil eder. Demokratik ve hoşgörülü bir yaklaşım değildir çünkü herkesin eşit şekilde temsil edilmesi ve dinlenmesi önemlidir. 19. Güneşin doğduğu yöne yüzümüzü dönersek sol kolumuz hangi yönü gösterir?

  A) Güney        B) Doğu        C) Kuzey

 20. Cevap: C Açıklama:

  Güneş doğarken yüzümüzü güneşin doğduğu yöne çevirirsek, sol kolumuz kuzey yönünü gösterecektir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. 21. Hangisi ev adresimizi söylerken verdiğimiz bilgilerden değildir?

  A) Sokak adı
  B) Apartman Numarası
  C) Kimlik Numarası

 22. Cevap: C Açıklama:

  Ev adresini söylerken verilen bilgiler, genellikle konutun yerini belirlemek için kullanılır. Sokak adı ve apartman numarası gibi bilgiler konutun fiziksel konumunu tanımlamak için kullanılırken, kimlik numarası ev adresiyle ilgili değildir. Kimlik numarası, bir kişinin kimliğini teşhis etmek amacıyla kullanılan bir numaradır, ev adresi ile ilgili değildir. 23. I. Selanik Askeri Rüştiyesi
  II. İstanbul Harp Akademisi
  III. Manastır Askeri İdadisi
  IV. İstanbul Harp Okulu
  V. Mahalle Mektebi
  VI. Şemsi Efendi
  Atatürk’ün öğrenim gördüğü bu okullar hangi seçenekte doğru sıralanmıştır?

  A) V-VI-I-II-III-IV   B) V-VI-I-III-IV-II   C) V-VI-III-II-IV

 24. Cevap: B Açıklama:

  Atatürk'ün öğrenim gördüğü okulların doğru sıralaması verilmiştir. Atatürk önce Mahalle Mektebi'nde eğitim aldı (V), ardından Şemsi Efendi Okulu'na geçti (VI). Daha sonra Selanik Askeri Rüştiyesi'ne devam etti (I), Manastır Askeri İdadisi'nde öğrenim gördü (III), İstanbul Harp Akademisi'ne devam etti (II) ve son olarak İstanbul Harp Okulu'nda eğitimini tamamladı (IV). 25. Hangi tarihte TBMM açılmıştır?

  A) 29 Ekim 1923
  B) 23 Nisan 1920
  C) 19 Mayıs 1919

 26. Cevap: B Açıklama:

  Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 23 Nisan 1920 tarihinde açılmıştır. Bu tarih, ulusal egemenliğin ilan edildiği ve milletin temsilcilerinin bir araya geldiği önemli bir dönüm noktasını temsil eder. 27. Hangisi grup çalışmaları sırasında yapmamalıyız?

  A) Yeteneğimize uygun görev almalıyız.
  B) Verilen görevi yerine getirmeliyiz.
  C) Diğerleri çalışmalı bizde onlara bakmalıyız.

 28. Cevap: C Açıklama:

  Grup çalışmaları sırasında her bireyin aktif olarak katılması önemlidir. Diğer üyelerin çalışmasına yardımcı olmak, desteklemek ve işbirliği yapmak gerekmektedir. Ancak diğerleri çalışırken sadece izlemek veya pasif kalmak yerine, her birey aktif olarak katılmalı ve üzerine düşen görevleri yerine getirmelidir. 29. I. Deneyerek
  II. Dinleyerek
  III. Okuyarak
  Verilenlerden hangileri öğrenme yollarındandır?

  A) I ve II        B) I ve III        C) I,II ve III

 30. Cevap: C Açıklama:

  Verilen ifadeler öğrenme yollarını temsil eder. Deneyerek, dinleyerek ve okuyarak öğrenme, farklı öğrenme stillerine ve tercihlere uygun olarak bilgi edinme yöntemleridir. 31. Hangi tarihte devletimiz ‘Türkiye Cumhuriyeti’ almıştır?

  A) 29 Ekim 1923
  B) 23 Nisan 1920
  C) 19 Mayıs 1919

 32. Cevap: A Açıklama:

  Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi olarak kuruluşu ve adının alındığı tarih, 29 Ekim 1923'tür. Bu tarih, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından ilan edilmiştir. 33. Bir arkadaşımıza öfkelendiğimizde hangisini yapmak öfkemizi yenmemizde yardımcı olur?

  A) Bağırıp çağırmak.
  B) İçimizden 10’a kadar saymak.
  C) Başkalarına şikayet etmek.

 34. Cevap: B Açıklama:

  Öfkelendiğimizde duygusal tepki vermek yerine içimizden 10'a kadar saymak, anı yakalamak ve duygularımızı kontrol altına almamıza yardımcı olabilir. Bu sayede daha sakin bir şekilde olayları değerlendirebiliriz. 35. Nazlı bir oyun kurar. Oyuna arkadaşlarını çağıracaktır. Bunu nasıl yaparsa doğru bir davranışta bulunmuş olur?

  A) Oyuna tüm arkadaşlarını çağırırsa.
  B) Oyuna yalnızca dersleri iyi olan arkadaşlarını çağırırsa.
  C) Oyuna sadece kız arkadaşlarını çağırırsa.

 36. Cevap: A Açıklama:

  Nazlı'nın doğru bir davranışta bulunması için herkesi kapsayan, adaletli ve herhangi bir ayrım yapmadan tüm arkadaşlarını oyuna çağırması gerekmektedir. Bu şekilde herkesin eşit şartlarda oyuna katılmasını sağlamış olur. 37. 1. Karınca yuvalarının toprak yığılı kısmı kuzeyi gösterir.
  2. Kutup Yıldızı daima kuzeyi gösterir.
  3. Kutup Yıldızı’nın diğer adı Demirkazık’tır.
  4. Ağaçların yosun tutan tarafı batıyı gösterir.
  5. Pusulanın renkli ucu güneyi gösterir.
  Yukarıda verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur?

  A) 3        B) 4        C) 5

 38. Cevap: A Açıklama:

  Verilen bilgilerden sadece "2. Kutup Yıldızı daima kuzeyi gösterir." ifadesi doğrudur. Diğer ifadeler yanlıştır. Karıncaların yuvalarının toprak yığılı kısmının kuzeyi gösterdiği, ağaçların yosun tutan tarafının nemli tarafı yani kuzeyi gösterdiği ve pusulanın renkli ucu olan manyetik iğnesinin kuzeyi işaret ettiği bilgiler yanlıştır. 39. Hüseyin, gece uyandığında annesinin hasta olduğunu gördü. Bu durumda aşağıdaki telefon numaralarından hangisini arayarak yardım istemelidir?

  A) 110        B) 112        C) 155

 40. Cevap: B Açıklama:

  Hüseyin annesinin hasta olduğunu fark ettiğinde acil yardım çağırmak için 112 numarasını aramalıdır. 112, acil durumlar için acil yardım hattıdır ve sağlık, polis veya itfaiye gibi acil durumlarda aranır. Diğer numaralar ise farklı acil durumlar için kullanılır: 110 jandarma, 155 ise polis için kullanılan numaralardır. 41. Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı yiyeceklerden oluşan bir öğündür?

  A) kek, çikolata ,kızartma, ekmek.
  B) kola, margarin, süt, ekmek.
  C) süt, ekmek, peynir, zeytin.

 42. Cevap: C Açıklama:

  Sağlıklı bir öğün, vücuda gerekli besin öğelerini dengeli ve yeterli bir şekilde içermelidir. Bu nedenle süt, ekmek, peynir ve zeytin gibi besinler sağlıklı yiyeceklerden oluşan bir öğündür. Kek, çikolata, kızartma gibi yiyecekler yüksek yağ ve şeker içeriği nedeniyle sağlıklı bir öğün olarak kabul edilmez. 43. Arkadaş seçimine dikkat eden bir öğrenciden aşağıdaki davranışlardan hangisi beklenir?

  A) Dürüst ve saygılı arkadaşlar seçmesi
  B) Başkalarının görüşlerine karşı saygısız arkadaşlar seçmesi
  C) Hoşgörü ve adalet niteliklerine sahip arkadaşlar seçmesi

 44. Cevap: A Açıklama:

  Arkadaş seçimine dikkat eden bir öğrenciden beklenen davranış, dürüst ve saygılı arkadaşlar seçmesidir. Dürüstlük ve saygı, sağlıklı ve olumlu bir arkadaşlık ilişkisi kurmak için önemli faktörlerdir. Bu özelliklere sahip arkadaşlar, kişinin değerlerine uygun olarak olumlu etkileşimler sağlayabilirler. Diğer seçeneklerde ise hoşgörü, adalet ve saygısızlık gibi olumlu olmayan davranışlar yer alıyor. 45. Aşağıdakilerden hangisi okuldaki demokratik uygulamalardan değildir?

  A) Herkesin kendi istediği kulübü seçmesi.
  B) Beden eğitimi dersinde oynanacak oyunların beraber seçilmesi.
  C) Sınıf başkanının müdür tarafından seçilmesi

 46. Cevap: C Açıklama:

  Demokratik uygulamalar, bireylerin eşit ve özgürce katılımını sağlayan yöntemlerdir. Ancak sınıf başkanının müdür tarafından seçilmesi demokratik bir uygulama değildir, çünkü bu durumda öğrencilerin kendi temsilcilerini seçme hakkı kısıtlanmış olur. 47. Dedelerimiz aşağıdaki oyunlardan hangisini oynamış olabilir?

  A) saklambaç    B) lego    C) bilgisayar oyunu

 48. Cevap: A Açıklama:

  Dedelerimiz genellikle açık havada fiziksel aktivitelerle vakit geçirirlerdi. Bu tür aktiviteler arasında yer alan saklambaç, geleneksel bir çocuk oyunudur ve dedelerimiz tarafından oynanmış olabilir. Diğer seçenekler olan lego ve bilgisayar oyunu, daha modern zamanlarda ortaya çıkan aktivitelerdir ve dedelerimizin çocukluk dönemlerinde yaygın olarak oynadığı oyunlar arasında yer almazlar. 49. “Pusulayı” aşağıdaki alanlardan hangisinde kullanırız?

  A) Zamanı öğrenmede
  B) Hava durumunu öğrenmede
  C) Yön bulmada

 50. Cevap: C Açıklama:

  Pusula, yön bulmada kullanılan bir araçtır. İçerdiği manyetik iğne sayesinde dünyanın manyetik alanına tepki göstererek kuzey yönünü gösterir. 51. Aşağıdakilerden hangisi Gizem’in fiziksel özelliklerinden biridir?

  A) Müzik dinlemeyi sevmesi
  B) 3.sınıf öğrencisi olması
  C) Kıvırcık, siyah saçlı olması

 52. Cevap: C Açıklama:

  Fiziksel özellikler kişinin dış görünüşünü tanımlayan özelliklerdir. Bu özellikler genellikle doğuştan gelir ve kişinin fiziksel görünümünü belirler. Gizem'in kıvırcık ve siyah saçlı olması da onun fiziksel özelliklerinden biridir. Diğer seçenekler ise kişinin ilgi alanları veya yaşını ifade eden özelliklerdir. 53. Sağ kolumuzu güneşin doğduğu yöne doğru açarsak yüzümüz hangi yönü gösterir?

  A) Kuzey        B) Güney        C) Doğu

 54. Cevap: A Açıklama:

  Sağ kolumuzu güneşin doğduğu yöne doğru açarsak yüzümüz doğuyu gösterir. Bu durumda cevap anahtarı A olmalıdır. 55. I. Kutup yıldızı
  II. Güneş
  III. Ay
  Yukarıdakilerden hangileri yön bulmada kullanılabilir?

  A) II ve III        B) I ve II        C) I ve III

 56. Cevap: B Açıklama:

  Doğru cevap B) I ve II olacaktır. Yani güneş ve kutup yıldızı yön bulmada kullanılabilir. Ayın konumu zaman içinde değiştiği için sabit bir referans noktası olarak kullanılamaz.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
3.Sınıf Hayat Bilgisi 1.Dönem 2.Değerlendirme Detayları

3.Sınıf Hayat Bilgisi 1.Dönem 2.Değerlendirme 8 kere indirildi. Bu sınav Kolay derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 28 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 30 Kasım 2021 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 3.Sınıf Hayat Bilgisi 1.Dönem 2.Değerlendirme Testini Çöz tıklayın. 3.Sınıf Hayat Bilgisi 1.Dönem 2.Değerlendirme yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

3.Sınıf Hayat Bilgisi 1.Dönem 2.Değerlendirme sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


3.Sınıf Hayat Bilgisi 1.Dönem 2.Değerlendirme Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • OKUL HEYECANIM
  1. Barınmanın insanın temel ihtiyaçlarından biri olduğunu kavrar ve bu ihtiyacın karşılanmasının önemini belirtir
  2. Dengeli ve düzenli beslenme için doğal ve sağlıklı ürünleri tüketir
  3. Kendi sağlığı kadar, arkadaşlarının sağlığını da korumaktan sorumlu olduğunu kavrar.
  4. Kişisel bakımını yaparken kaynakları tutumlu kullanır
  5. Kulüp ve diğer grup çalışmalarında grubun henüz fark edilmeyen ortak ihtiyaçlarına duyarlı olur.
  6. Kulüp veya grup çalışmalarında alınacak kararlar ve yapılacak çalışmalarda arkadaşlarını bir fikir etrafında bir araya getirir.
  7. Nasıl daha iyi öğrendiğini açıklayarak kendisine uygun öğrenme tekniklerini seçer ve kullanır.
  8. Okul yaşamıyla ilgili iyimser bir bakış açısı geliştirir.
  9. Okulda bir kaza ya da acil durum meydana geldiğinde neler yapılması gerektiğini ifade eder.
  10. Oyun sonucunda kazanmanın ve kaybetmenin doğal olduğunu kabul eder.

Ayrıca 3.sınıf hayat bilgisi 1.dönem 2.değerlendirme; yeni müfredata uygun tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Temel ihtiyaçları anlama ve bu ihtiyaçların önemini kavrama.

Aile kavramını anlama ve aile üyelerinin geçmişini, ilişkilerini ve anılarını anlamak için farklı kaynakları kullanabilme yeteneği.

Tarihî olayları ve önemli kişileri anlama, Atatürk'ün Samsun'a çıkışını ve Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcını bilme.

Eşya ve malzemelerin doğru ve bilinçli kullanımının önemini anlama ve çevreye duyarlılık geliştirme.

Farklı öğrenme yöntemlerini anlama, deney ve gözlem yaparak öğrenmenin etkisini kavrama.

Tarihî olayları ve kişileri doğru ve yanlışlarını ayırt ederek öğrenme.

Soruların içeriğine uygun ve mantıklı cevapları seçme yeteneği.

Güvenliği sağlamak amacıyla trafik kurallarına uygun davranma yeteneği.

Eşitlik ve adil davranma prensiplerini anlama ve bu prensipleri uygulama yeteneği.

Yön kavramlarını anlama ve uygulama.

Bilgi verilerini tanımlama ve farklı türdeki bilgileri ayırt etme yeteneği.

Tarihsel olayları ve kişileri kronolojik sırayla sıralayabilme yeteneği.

Tarihi olayları anlama ve tarih bilgisi.

İşbirliği yapma ve grup içinde etkili iletişim kurma yeteneği.

Farklı öğrenme yollarını tanıma ve öğrenme stillerini anlama.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş tarihini bilmek.

Öfke yönetimi becerileri kazanma ve duygusal dengeyi sağlayabilme.

Arkadaşları arasında adaletli ve eşit davranma prensibini anlamak.

Yön bulma ve oryantasyon becerileri.

Acil durumlarla başa çıkma becerileri.

Sağlıklı beslenme prensiplerini anlamak ve sağlıklı öğün seçimi yapabilmek.

Olumlu değerleri benimseme ve arkadaş seçiminde dikkatli olma becerileri.

Demokratik değerleri anlamak ve günlük yaşamda uygulayabilmek

Geleneksel ve modern oyunları ayırt edebilme becerisi.

Pusulayı kullanarak yön bulma becerisi geliştirmek.

Kişilerin fiziksel özelliklerini tanımlayabilme becerisi.

Yönleri ve yön bulma yöntemlerini anlama ve uygulama becerisi geliştirmek.

Gökyüzündeki cisimleri kullanarak yön tespiti yapabilme yeteneği.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

3.Sınıf Hayat Bilgisi 1.Dönem 2.Değerlendirme sınavı 3.Sınıf kategorisinin Hayat Bilgisi alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

3.Sınıf Hayat Bilgisi 1.Dönem 2.Değerlendirme Testi İstatistikleri

Bu sınav 25 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 510 kere doğru, 129 kere yanlış cevap verilmiş.

3.Sınıf Hayat Bilgisi 1.Dönem 2.Değerlendirme Sınavını hangi formatta indirebilirim?

3.Sınıf Hayat Bilgisi 1.Dönem 2.Değerlendirme sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 3.Sınıf Hayat Bilgisi 1.Dönem 2.Değerlendirme sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

3.Sınıf Hayat Bilgisi 1.Dönem 2.Değerlendirme sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 3.Sınıf Hayat Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

3.Sınıf Hayat Bilgisi Sınavı Hazırla
  3.Sınıf Hayat Bilgisi Dersi Ünite Özetleri