2023-2024 3.Sınıf Fen Bilimleri Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2022-12-27)

2023-2024 3.Sınıf Fen Bilimleri Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2022-12-27) sınavı 3.Sınıf kategorisinin Fen Bilimleri alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Kolay derecede zorluktadır. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. 2023-2024 3.Sınıf Fen Bilimleri Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2022-12-27) CEVAPLARI

 1. Sıvı maddelerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

  A) Akışkandırlar
  B) Bulundukları kabın şeklini alırlar
  C) Settirler

 2. Cevap: C Açıklama:

  Sıvılar akışkandır ve bulundukları kabın şeklini alırlar. Ancak "settirmek" gibi bir kavram sıvıların özellikleri arasında yer almaz. 3. Bir maddenin yüzeyinin pürüzlü olup olmadığını hangi duyu organımızla algılayamayız?

  A) Göz        B) Dokunma        C) Koklama

 4. Cevap: C Açıklama:

  Doğru cevap C) Koklama olacaktır. 5. I. Katı
  II. Sıvı
  III. Gaz
  Yukarı verilenlerden hangisi veya hangileri maddenin hallerindendir?

  A) I ve II        B) II ve III        C) I, II ve III

 6. Cevap: C Açıklama:

  Cevap C) I, II ve III şeklinde olmalı. Maddelerin üç farklı hali olan katı, sıvı ve gazın hepsi verilen seçeneklerde yer aldığı için C şıkkı doğru cevaptır. Her üç hali de ayırt edebilme yeteneği kazanımını yansıtır. 7. Aşağıdakilerden hangisi maddenin gaz halidir?

  A) Buhar        B) Yağmur        C) Kar

 8. Cevap: A Açıklama:

  Buhar, maddenin gaz halidir. Sıvı bir maddenin ısıtılması sonucunda oluşan buhar, gaz halinde bulunmaktadır. Yağmur ve kar ise sıvı ve katı haldeki maddelerdir. 9. Gazlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

  A) Bulundukları ortamları doldururlar.
  B) Tanecikler arası boşluk azdır.
  C) Bulunduğu kabın şeklini alırlar.

 10. Cevap: B Açıklama:

  Gazlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir sorusunun cevabı "C) Bulunduğu kabın şeklini alırlar."dır. Gazlar, bulundukları kabın şeklini almayan ve içine konuldukları kabı dolduran maddelerdir. Katı ve sıvılar kabın şeklini alabilirken, gazlar bunu yapamazlar. Diğer seçeneklerde verilen özellikler doğrudur. 11. Katı maddelerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

  A) Belirli bir şekilleri vardır.
  B) Akışkandırlar.
  C) Serttirler.

 12. Cevap: B Açıklama:

  Katı maddelerin belirli bir şekli vardır (A), ancak akışkan değildirler. Akışkanlık, sıvı maddelere özgü bir özelliktir. Katı maddeler serttirler (C), bu da onların belirli bir hacmi ve şekli olduğu anlamına gelir. Bu nedenle, katı maddelerin akışkan olmadığı doğrudur. 13. Doğada maddenin kaç hali vardır?

  A) 1        B) 2        C) 3

 14. Cevap: C Açıklama:

  Doğada maddenin üç farklı hali bulunmaktadır: katı, sıvı ve gaz. Bu üç hal, maddenin farklı sıcaklık ve basınç koşullarında nasıl davrandığını ve düzenlendiğini gösterir. 15. Aşağıda verilenlerden hangisi maddenin gaz hali için doğru değildir?

  A) Bulunduğu kabın şeklini alır.
  B) Akışkandırlar
  C) Belirli bir şekilleri vardır.

 16. Cevap: C Açıklama:

  Soruda "doğru değildir" ifadesi arandığına göre, yanlış ifadeyi tespit ediyoruz. Gazların belirli bir şekilleri yoktur; bulundukları kabın şeklini alırlar ve her yöne eşit şekilde yayılırlar. 17. Aşağıda verilen maddelerden hangisi bulunduğu kabın şeklini alır?

  A) Çakıl taşı    B) Kitap    C) Kahve

 18. Cevap: C Açıklama:

  Doğru cevap C) Kahve olmalıdır. Kahve sıvı bir madde olduğu için bulunduğu kabın şeklini alır. Diğer maddeler olan çakıl taşı (katı) ve kitap (katı) ise kabın şeklini almazlar 19. Kışın araba lastiklerinin kaymaması için lastiklerin ........................ olması gerekmektedir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) pürüzlü    B) yumuşak    C) sert

 20. Cevap: A Açıklama:

  Kışın araba lastiklerinin kaymaması için lastiklerin yüzeyinin pürüzlü olması gerekmektedir. Pürüzlü yüzeyler, zemine daha iyi tutunarak kaymayı engelleyebilir. 21. Aşağıdakilerden hangisi gaz halindeki maddelere örnek değildir?

  A) Su buharı    B) Oksijen    C) Civa

 22. Cevap: C Açıklama:

  Soruda "örnek değildir" ifadesi arandığına göre, yanlış ifadeyi tespit ediyoruz. Civa, sıvı halde olan bir metaldir; dolayısıyla gaz değil, sıvı bir haldedir. 23. Aşağıdakilerden hangisi sıvı maddelere örnek değildir?

  A) Çay    B) İçme suyu    C) Buz

 24. Cevap: C Açıklama:

  Sıvı maddeler belirli bir sıcaklık ve basınç altında belirli bir hacimde bulunan maddelerdir. Buz ise katı bir haldedir ve belirli bir şekle ve hacme sahiptir. Dolayısıyla, buz sıvı maddelere örnek olarak verilemez. 25. Aşağıdakilerden hangisi katı maddelere örnek değildir?

  A) Meyve suyu        B) Ağaç    C) Defter

 26. Cevap: A Açıklama:

  Soruda "örnek değildir" ifadesi arandığına göre, yanlış ifadeyi tespit ediyoruz. Meyve suyu, sıvı bir halde olan bir maddedir; dolayısıyla katı bir madde örneği değildir. 27. Aşağıdakilerden hangisi kulak sağlığımızı olumsuz etkiler?

  A) Kulağın içine yabancı cisim sokmamak.
  B) Yüksek sesli müzik dinlememek.
  C) Kulağımızın içine su doldurmak.

 28. Cevap: C

 29. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.

  (...) Dişlerimizi her gün düzenli olarak fırçalamalıyız.
  (...) Ne olduğunu bilmediğimiz maddeleri tadarak ne olduğunu bilebiliriz.
  (...) Sigara dişlere büyük ölçüde zarar verir.
  (...) Dişlerimizi günde en az beş defa fırçalamalıyız.
  (...) Bulaşık süngeri katı bir maddedir.
  (...) Lastik maddeler kırılgan özelliğine sahiptir.
  (...) Cam maddeler sert ve kırılgandır.
  (...) Maddelerin tatlı, acı gibi özelliklerini ağız yoluyla öğrenebiliriz.
  (...) Yüksek ses kulaklarımıza zarar verir.
  (...) Göz sağlığı için televizyon, tablet gibi cihazlara yakında bakmalıyız.

 30. Cevap:

  D -- Y -- D -- Y -- D -- Y -- D -- D -- D --Y 31. Aşağıda verilen maddelerden katı olanların başına K sıvı olanların başına S ve gaz olanların başına G koyunuz.
  Katı -- > K
  Sıvı -- > S
  Gaz --> G

  [...] Kalem        [...] Çay          [...] Buhar
  [...] Koltuk        [...] Ayran       [...] Cam
  [...] Kola           [...] Oksijen    [...] Tere yağı
  [...] Zeytin yağı

 32. Cevap:

  K -- S -- G -- K -- S -- K -- S -- G -- K -- S 33. Aşağıdakilerden hangisi duyu organlarımızdan biri değildir?

  A) Göz     B) Kalp    C) Deri

 34. Cevap: B Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "B) Kalp" olarak verilmiştir. Kalp, duyu organlarımızdan biri değildir. Duyu organları, çevreden gelen uyarıları algılamamızı sağlayan organlardır. Göz, deri ve diğer duyu organları (örneğin kulak, dil, burun) çevreden gelen uyaranları algılamada rol oynar. Kalp ise dolaşım sistemimizin bir parçası olup, kanı pompalamakla görevlidir. Dolayısıyla, kalp duyu organlarımızdan biri değildir. 35. Aşağıdakilerden hangisini dilimizle algılamayız?

  A) Portakalın turuncu olduğunu
  B) Turşunun ekşi olduğunu
  C) Baklavanın tatlı olduğunu

 36. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) Portakalın turuncu olduğunu'dur. Verilen seçenekler arasından hangisinin dilimizle algılanmadığı sorulmaktadır. Portakalın turuncu olduğunu görsel olarak algılarız, yani gözlerimizle görürüz. Diğer seçeneklerde ise turşunun ekşi olduğunu dilimizle tat alarak algılarız ve baklavanın tatlı olduğunu da dilimizle tat alarak algılarız. Dolayısıyla, dilimizle algılamadığımız şey portakalın turuncu olduğudur. 37. Gözümüzle göremediğimiz, varlığı rüzgar gibi hava olaylarından anladığımız tabaka hangisidir?

  A) Su tabakası    B) Hava tabakası    Kara tabakası

 38. Cevap: B Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "B) Hava tabakası" olarak verilmiştir. Gözümüzle göremediğimiz, varlığını hava olaylarından anladığımız tabaka hava tabakasıdır. Gözümüzle göremediğimiz tabakaları, varlığını dolaylı olarak hissettiğimiz veya olaylar sonucunda çıkan etkilerle anladığımız tabakalar olarak tanımlayabiliriz. Su tabakası ve kara tabakası gözümüzle doğrudan algılayabileceğimiz tabakalardır. Ancak hava tabakası, gözümüzle doğrudan görülemeyen ancak hava olayları (rüzgar gibi) aracılığıyla varlığını anladığımız bir tabakadır. 39. limana yanaşan gemi
  Yukarıda duyu organlarımız ve algıladıkları ile ilgili görselde kaç numaralı kutucuklar yer değiştirirse yapılan hata düzelmiş olur?

  A) 1    B) 2    C) 3

 40. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) 1'dir. Verilen görselde, duyu organlarımız ve algıladıkları ile ilgili kutucuklar bulunmaktadır. Kutucukların içinde yer alan numaralar, duyu organlarını ve bu organların hangi uyaranları algıladığını göstermektedir. Soruda yapılan hata düzeltilmek istendiğinde, 1 numaralı kutucuğun yer değiştirmesi gerekmektedir. Çünkü 1 numaralı kutucukta "Göz" yazarken, aslında "Kulak" algılamasını temsil etmektedir. Dolayısıyla, 1 numaralı kutucuk yer değiştirdiğinde hata düzelmiş olur. 41. (….) Çevremizdeki varlıkları beş duyu organımız ile algılarız.
  (….) Sıcağı ve soğuğu derimiz ile hissederiz.
  (….) Salatanın tuzlu olduğunu göz ile anlarız.
  Yukarıdaki ifadeleri doğru ve yanlış olarak değerlendirirsek sıralama nasıl olur?

  A) D - D - Y
  B) D - Y - Y
  C) D - D - D

 42. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı olarak A) D - D - Y'tir. Verilen ifadeleri doğru ve yanlış olarak değerlendirirsek: - Çevremizdeki varlıkları beş duyu organımız ile algılarız. (Doğru) - Sıcağı ve soğuğu derimiz ile hissederiz. (Doğru) - Salatanın tuzlu olduğunu göz ile anlarız. (Yanlış, tuzluluğu tat duyusu ile algılarız, gözle değil) Bu şekilde değerlendirdiğimizde doğru-doğru-yanlış sıralaması elde edilir. 43. …….. sağlığımız için gürültülü ortamlardan uzak durmalıyız.
  Deri sağlığımız için sık sık ……… yapmalıyız.
  Vücudumuzun yüzeyini kaplayan duyu organımız ……… dir.
  Yukarıdaki boşluklar "kulak – göz - banyo – deri" ile doldurulursa hangisi boşta kalır?

  A) kulak    B) banyo    C) göz

 44. Cevap: C Açıklama:

  Boşluklara "kulak – banyo – deri" ifadeleri yerleştirildiğinde, cümleler şu şekilde tamamlanır: Sağlığımız için gürültülü ortamlardan uzak durmalıyız. (Kulak) Deri sağlığımız için sık sık banyo yapmalıyız. (Banyo) Vücudumuzun yüzeyini kaplayan duyu organımız deridir. (Deri) Bu durumda, "göz" ifadesi boşta kalmaktadır. 45. Kokusu var mı? Rengi nedir? Hangisi uzun?
  Yukarıdaki soruların cevaplarını bulmak için aşağıdaki duyu organlarından hangisini kullanmak gerekmez?

  A) Burun    B) Göz    C) Kulak

 46. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı olarak C seçeneği olan "Kulak" olmalıdır. Kokusunu öğrenmek için burun kullanılır, rengini görmek için göz kullanılır ve uzunluğunu ölçmek için göz veya başka bir ölçüm aracı kullanılır. Kulak ise bu soruların cevabını bulmak için gereksizdir, çünkü kokuya, renge veya uzunluğa ilişkin bilgileri sağlamaz. 47. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

  A) Laboratuvarda çalışırken eldiven kullanmalıyız.
  B) Kaynak yaparken güneş gözlüğü takmalıyız.
  C) Doğada yetişen her mantar yenmez.

 48. Cevap: B Açıklama:

  İfadelerden doğru olmayanı "B) Kaynak yaparken güneş gözlüğü takmalıyız." ifadesidir. Kaynak yaparken güneş gözlüğü takmak gözlerin ultraviyole ışınlardan korunmasına yardımcı olmaz. Kaynak yapılırken özel koruyucu gözlükler kullanılmalıdır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2023-2024 3.Sınıf Fen Bilimleri Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2022-12-27) Detayları

2023-2024 3.Sınıf Fen Bilimleri Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2022-12-27) 53 kere indirildi. Bu sınav Kolay derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 27 Aralık 2022 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 3 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2023-2024 3.Sınıf Fen Bilimleri Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2022-12-27) Testini Çöz tıklayın. 2023-2024 3.Sınıf Fen Bilimleri Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2022-12-27) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2023-2024 3.Sınıf Fen Bilimleri Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2022-12-27) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme
 • Test


2023-2024 3.Sınıf Fen Bilimleri Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2022-12-27) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • MADDEYİ TANIYALIM
  1. Maddenin Hâlleri
  2. Maddeyi Niteleyen Özellikler
 • ÇEVREMİZDEKİ IŞIK VE SESLER
  1. Çevremizdeki Sesler
  2. Işığın Görmedeki Rolü
  3. Işık Kaynakları
  4. Sesin İşitmedeki Rolü

Ayrıca

Sıvıların temel özelliklerini anlama ve kavramları ayırt etme yeteneği.

Farklı duyusal organların yeteneklerini anlama ve farklı duyu organlarının hangi tür bilgileri algılayabileceğini anlama yeteneğini geliştirir.

Maddenin farklı hallerini (katı, sıvı, gaz) ayırt etme yeteneği.

Maddelerin farklı hallerini ayırt edebilme yeteneği

Gazların özelliklerini anlama ve gazlarla ilgili temel kavramları ayırt edebilme yeteneği.

Farklı maddenin özelliklerini tanıma yeteneğini geliştirir.

Maddenin farklı hallerini ve bu haller arasındaki geçişleri anlama yeteneği.

Maddelerin farklı hallerini ve özelliklerini anlama, gazların özelliklerini kavrama becerisi.

Maddelerin farklı özelliklerini anlama ve bu özellikler doğrultusunda maddelerin davranışlarını tahmin etme yeteneği.

Malzeme özelliklerini anlama, farklı malzemelerin farklı kullanım amaçlarına uygunluklarını değerlendirme yeteneği.

Maddelerin farklı hallerini ve özelliklerini anlama, gaz halindeki maddelere örnekleri ayırt etme becerisi.

Maddelerin farklı hallerini ve özelliklerini anlama yeteneği.

Maddelerin farklı hallerini ve özelliklerini anlama, katı haldeki maddelere örnekleri ayırt etme becerisi.

Duyu organlarının doğru tanıma ve farkındalık oluşturma becerisi.

Bu soru, algılama ve bilgiyi farklı duyu organlarıyla ilişkilendirme becerisini ölçer.

Duyusal algıyı kullanarak varlığı dolaylı yollarla anlama becerisi.

Bu soru, duyu organlarımızın algıladığı uyaranları tanıma ve hata düzeltme becerisini ölçer.

Bu soru, duyu organlarının işlevlerini anlama ve doğru algılama yeteneğini ölçer.

Bu soru, duyu organlarının sağlıkla ilişkisini ve doğru ifade kullanma becerisini ölçer.

Farklı duyu organlarının farklı algılama yeteneklerini anlamak.

Doğru güvenlik önlemlerini bilmek ve uygulamak.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2023-2024 3.Sınıf Fen Bilimleri Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2022-12-27) sınavı 3.Sınıf kategorisinin Fen Bilimleri alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

2023-2024 3.Sınıf Fen Bilimleri Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2022-12-27) Testi İstatistikleri

Bu sınav 58 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 927 kere doğru, 177 kere yanlış cevap verilmiş.

2023-2024 3.Sınıf Fen Bilimleri Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2022-12-27) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2023-2024 3.Sınıf Fen Bilimleri Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2022-12-27) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2023-2024 3.Sınıf Fen Bilimleri Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2022-12-27) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2023-2024 3.Sınıf Fen Bilimleri Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2022-12-27) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 3.Sınıf Fen Bilimleri dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (3)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

3.Sınıf Fen Bilimleri Sınavı Hazırla
  3.Sınıf Fen Bilimleri Dersi Ünite Özetleri