2023-2024 2.Sınıf Matematik Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-06-08)

2023-2024 2.Sınıf Matematik Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-06-08) sınavı 2.Sınıf kategorisinin Matematik alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. 2023-2024 2.Sınıf Matematik Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-06-08) CEVAPLARI

 1. Marketten 22 tan elma 13 tane de armut alan Zeynep toplam kaç meyve almıştır?

  A) 35        B) 37        C) 41

 2. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A'dır. Çünkü Zeynep 22 elma ve 13 armut alarak toplam 35 meyve almıştır. 3. 5 birlik ve 1 onluktan oluşan sayı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 51        B) 15        C) 11

 4. Cevap: B Açıklama:

  5 birlik ve 1 onluk bir araya geldiğinde, elde edilen sayı 15 olur. Birlik basamağında 5 ve onluk basamağında 1 olduğu için bu sayıyı 15 olarak okuyabiliriz. 5. 71 sayısı ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

  A) Bir onluk yedi birlikten oluşur.
  B) Yedi onluk bir birlikten oluşur.
  C) Bir onluk ve yedi onluktan oluşur.

 6. Cevap: B Açıklama:

  71 sayısı, 7 onluk ve 1 birlik olmak üzere iki basamaklı bir sayıdır. Yani, yedi onluk bir birlikten oluşur. Onlar basamağı 7'yi ve birler basamağı 1'i ifade eder. 7. Ece'nin 16 tane bilyesi vardır. 
  Ece'nin bilyelerinin iki deste olması için kaç tane daha bilyeye ihtiyacı vardır?

  A) 8        B) 10        C) 12

 8. Cevap: A Açıklama:

  Ece'nin 16 bilyesi olduğu ve bir deste bilyenin 8 bilyeden oluştuğu düşünüldüğünde, iki deste olması için 16 + 8 = 24 bilyeye ihtiyaç vardır. Bu da A) 8 bilyeyi ifade eder. 9. 2 deste kalem toplamda kaç tanedir?

  A) 15        B) 20        C) 25

 10. Cevap: B Açıklama:

  Verilen soruda, "2 deste kalem toplamda kaç tanedir?" sorusu soruluyor. Bir deste kalem genellikle 10 kalemden oluşur. Dolayısıyla, 2 deste kalem toplamda 20 kalem yapar. 11. Aşağıda verilen toplama işlemlerinin sonucu hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?
  29  + 30 = ? ve 11 + 26 = ?

  A) 59 -- 37        B) 42 -- 53        C) 41 -- 56

 12. Cevap: A Açıklama:

  Verilen soruda, iki toplama işleminin sonucu isteniyor: 29 + 30 ve 11 + 26. Bu işlemleri hesapladığımızda: 29 + 30 = 59 ve 11 + 26 = 37 şeklinde sonuçlar elde edilir. Doğru cevap şık C'deki 41 -- 56'dır. 13. Aşağıda verilen sayı ve okunuşları eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?

  A) 62: Altmış iki    B) 43: Kırk üç    C) 74: Kırk yedi

 14. Cevap: C Açıklama:

  Cevap Anahtarı: C) 74: Kırk yedi A) 62 sayısının okunuşu "Altmış iki"dir, doğru eşleşme. B) 43 sayısının okunuşu "Kırk üç"tür, doğru eşleşme. C) 74 sayısının okunuşu "Yetmiş dört" değil, "Kırk yedi" olmalıdır, bu nedenle bu eşleşme yanlıştır. 15. 26+43= ? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 96        B) 85        C) 69

 16. Cevap: C Açıklama:

  26 + 43 = 69 olacaktır. Doğru cevap şık B'deki 85 olmalıdır. 17. “13” ten başlayarak ileriye doğru 2’şer ritmik sayarken hangi sayıyı söyleyemeyiz?

  A) 19        B) 14        C) 23

 18. Cevap: B Açıklama:

  Verilen sayı dizisi 13, 15, 17, 19, 21, 23 şeklinde ilerler. Ancak 14 sayısı, 2'şer ritmik sayarken ulaşılacağımız bir sayı değildir. 19. 1 deste + 1 düzine= ? kaç eder?

  A) 22        B) 20        C) 12

 20. Cevap: A Açıklama:

  Bir deste 10 adet, bir düzine ise 12 adet demektir. Dolayısıyla, 1 deste + 1 düzine = 10 + 12 = 22 adet olur. 21. “57” sayısında onlar basamağındaki sayının basamak değeri kaçtır?

  A) 70        B) 5        C) 50

 22. Cevap: C Açıklama:

  Verilen soruda, "57" sayısında onlar basamağındaki sayının basamak değeri isteniyor. Onlar basamağı, bir sayının onlar basamağını ifade eder. "57" sayısında onlar basamağındaki sayı 5'tir. 23. 84 sayısının en yakın onluğa yuvarladığımızda hangi sonucu elde ederiz?

  A) 80        B) 90        C) 70

 24. Cevap: A Açıklama:

  Verilen sayı 84'tür. Bu sayının en yakın onluğa yuvarlandığında, 80 sayısını elde ederiz. 84 sayısı 80 ve 90 arasında olduğunda, daha yakın olan onluk basamağı olan 80'e yuvarlanır. 25. 23- 19 - 15 - .... - 7 - 3
  Yukarıda verilen noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  A) 9        B) 10        C) 11

 26. Cevap: C Açıklama:

  Verilen dizide ardışık sayılar arasındaki fark 4'tür (23 - 19 = 4, 19 - 15 = 4, vb.). Dolayısıyla, bir sonraki sayının 15'ten 4 artırılarak elde edileceği düşünülebilir. 15 + 4 = 19, ve dizideki bir sonraki sayı 19'dur. Ancak, dizinin sonundaki sayılar 7 ve 3 olduğu için, 19'dan 4 çıkararak da sonraki sayıyı bulabiliriz: 19 - 4 = 15. Bu nedenle, eksik olan sayı 15'tir. 27. Ayşe bir filmin birinci günü 32 dakikasını, ikinci gün 41 dakikasını ve üçüncü gün de 12 dakikasını izlediğinde filmi bitiriyor.
  Buna göre bu film toplamda kaç dakikadır?

  A) 75        B) 85        C) 95

 28. Cevap: B Açıklama:

  Ayşe filmin birinci gün 32, ikinci gün 41 ve üçüncü gün 12 dakikasını izlediğinde toplam izleme süresi 32 + 41 + 12 = 85 dakika olur. Bu nedenle, film toplamda 85 dakikadır. 29. Sınıfımızın uzunluğunu hangisi ile daha çabuk ölçebiliriz?

  A) ayak        B) adım        C) parmak

 30. Cevap: B Açıklama:

  Sınıfın uzunluğunu ölçerken daha çabuk ve doğru sonuç almak için adım uzunluğu kullanmak daha uygun olacaktır. Ayak veya parmak gibi ölçü birimleri yerine adım, daha standart ve kesin bir ölçüm sağlayabilir. 31. Aşağıdakilerden hangisi çıkarma işlemi ile ilgili değildir?

  A) Eksilen        B) Çıkan        C) Toplam

 32. Cevap: C Açıklama:

  Çıkarma işlemi, bir sayıdan diğerini çıkartma işlemidir. Bu işlemde "eksilen" çıkarılacak olan sayıyı, "çıkan" ise çıkarılacak olan sayıyı temsil eder. "Toplam" ise çıkarma işlemiyle doğrudan ilgili değildir, çünkü toplam genellikle toplama işlemine özgü bir kavramdır. 33. 87-43=? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 44        B) 45        C) 43

 34. Cevap: A Açıklama:

  Verilen işlemde 87 sayısından 43 çıkarılacaktır. Bu işlem sonucunda 87 - 43 = 44 elde edilir. 35. Bir toplama işleminde sonuca yazılacak sayıya verilen ad nedir?

  A) Toplam        B) Toplanan    C) Eksilen

 36. Cevap: A Açıklama:

  Bir toplama işlemi yapılırken, işlemdeki sayıları bir araya getirerek elde edilen sonuca "toplam" denir. Dolayısıyla, doğru cevap "A) Toplam" olmalıdır. 37. I. 45 - Tek
  II. 30 - Çift
  III. 19 - Tek
  Verilen eşleştirmelerinden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II        B) II ve III        C) I, II ve III

 38. Cevap: C Açıklama:

  Doğru cevap "C) I, II ve III" seçeneğidir. Verilen eşleştirmelerde de görüldüğü gibi: I. Durum: 45 - Tek (45 bir tektir.) II. Durum: 30 - Çift (30 bir çift sayıdır.) III. Durum: 19 - Tek (19 bir tektir.) Bu nedenle doğru cevap "C) I, II ve III" seçeneğidir. 39. 13 - 11 - 9 - ? - 5 - 3 -1
  Verilen yere soru işareti ile gösterilen yere hangisi getirilmelidir?

  A) 6            B) 7            C) 4

 40. Cevap: B Açıklama:

  verilen sayı dizisindeki her adımda 2 çıkarılarak ilerlendiğini görebiliriz: 13 - 2 = 11, 11 - 2 = 9, 9 - 2 = 7, 7 - 2 = 5, 5 - 2 = 3, 3 - 2 = 1. Bu nedenle boşluğa gelmesi gereken sayı "B) 7" seçeneğidir. 41. Bir yılda .......................... gün vardır.
  Boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) 300        B) 365        C) 400

 42. Cevap: B Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı B seçeneği olan "365" olmalıdır. Bir yılda 365 gün vardır. Bu cümlede "Bir yılda" ifadesi ile "gün vardır" arasındaki boşluğa 365 gelmelidir. 43. Bir çıkarma işleminde çıkan 57 ve fark 14’tür. Eksilen sayı kaç olur?

  A) 71        B) 79        C) 83

 44. Cevap: A Açıklama:

  Bir çıkarma işleminde çıkan 57 ve fark 14 olarak verilmiş. Çıkan sayı eksilen sayıya farkı ekleyerek bulabiliriz: Eksilen sayı = Çıkan sayı + Fark = 57 + 14 = 71 45. 5 onluk ve 1 birlikten oluşan sayı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 51    B) 15    C) 55

 46. Cevap: A

 47. Sınıfımızda 16 erkek öğrenci, erkeklerden 9 fazla kız öğrenci var. Sınıfımızda toplam kaç öğrenci vardır?

  A) 27    B) 34    C) 41    

 48. Cevap: C Açıklama:

  Toplama ve çıkarma işlemlerini kullanarak toplam öğrenci sayısını bulma. 49. 12’den başlayarak 4'er ritmik sayarken, 6.sırada söylediğim sayı kaçtır?

  A) 30    B) 32    C) 48    

 50. Cevap: B Açıklama:

  12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48 şeklinde devam eden ritmik sayı dizisinde 6. sıradaki sayı 32'dir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2023-2024 2.Sınıf Matematik Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-06-08) Detayları

2023-2024 2.Sınıf Matematik Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-06-08) 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 08 Haziran 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2023-2024 2.Sınıf Matematik Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-06-08) Testini Çöz tıklayın. 2023-2024 2.Sınıf Matematik Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-06-08) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2023-2024 2.Sınıf Matematik Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-06-08) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


2023-2024 2.Sınıf Matematik Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-06-08) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • DOĞAL SAYILAR
  1. 100 içinde ikişer ve beşer, 40 içinde dörder, 30 içinde üçer ileriye ve geriye doğru sayar.
  2. 100'den küçük doğal sayıların basamaklarını adlandırır, basamaklardaki rakamların basamak değerlerini belirtir.
  3. Deste ve düzineyi örneklerle açıklar.
  4. İki basamaklı doğal sayıların hangi onluğa daha yakın olduğunu belirler.
  5. Nesne sayısı 100'den az olan bir çokluğu, onluk ve birlik gruplara ayırarak bunlara karşılık gelen sayıyı rakamlarla yazar.
  6. Ritmik saymaya dayalı örüntüler oluşturur
  7. Ritmik saymaya dayalı örüntüler oluşturur
 • DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ
  1. Toplamları 100'e kadar olan doğal sayıların eldesiz toplama işlemini yapar.
 • DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ
  1. Toplamları 100'e kadar olan doğal sayıların eldesiz toplama işlemini yapar.
 • DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA İŞLEMİ
  1. 100'den küçük ve 10'un katı olan iki doğal sayının farkını zihinden bulur.
  2. 100'den küçük ve onluk bozmayı gerektirmeyen iki doğal sayının farkını bulur.
 • DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ
  1. Eldeli toplama işlemini yapar; toplama işleminde eldenin ne anlama geldiğini modellerle açıklar.
 • DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA İŞLEMİ
  1. .İki sayıyı çarpmanın ne anlama geldiğini modellerle açıklar.
  2. Toplamları 20'ye kadar ve toplananları aynı olan toplama işlemlerini, çarpma işlemine dönüştürerek çarpma işlemini yapar.

Ayrıca

Basit toplama işlemi yapma becerisini ölçmeyi hedeflemektedir.

Öğrenciler, basamak değerlerini anlayarak verilen rakamlardan doğru sayıları oluşturabilirler.

İki basamaklı bir sayının onluk ve birlik basamağını tanımlayabilme.

Matematiksel problemleri analiz ederek çözebilme yeteneği.

Bir deste kalemde kaç kalem olduğunu ve çeşitli deste sayılarındaki kalemlerin toplamını hesaplayabilme.

Toplama işlemi yapma ve sonuçları doğru bir şekilde eşleştirme.

Sayıların okunuşlarını doğru bir şekilde eşleştirme yeteneği.

İki basamaklı sayıları toplama işlemini doğru bir şekilde gerçekleştirme.

Sayı dizilerini belirli bir kurala göre sıralama ve örüntüleri tanıma yeteneği.

Sayıların temsili ve işlem yetenekleri.

Sayıların farklı basamaklarını tanımlama ve basamak değerlerini anlayabilme.

Öğrenci, sayı yuvarlama kavramını anlayarak verilen sayıların yakın onluk değerlerini belirleme yeteneğini geliştirir.

Öğrenci, ardışık sayı dizilerini analiz ederek desenleri ve ardışık sayıların ilişkilerini bulma yeteneğini geliştirir.

Temel matematiksel işlemleri kullanarak verilen bilgileri değerlendirebilme yeteneği.

Bu soru öğrencilerin farklı ölçü birimlerini anlama ve kullanma yeteneğini ölçer.

Bu soru öğrencilerin matematiksel işlemleri anlama ve farklı terimleri ayırt etme yeteneğini ölçer.

Bu soru öğrencinin çıkarma işlemi yapma yeteneğini ve matematiksel hesaplama becerisini ölçer.

Öğrenci, temel matematiksel terimleri anlama ve matematiksel işlemlerin temel kavramlarını ayırt etme becerisini geliştirir.

Sayıların çift veya tek olduğunu belirleyerek doğru eşleştirmeleri yapabilme yeteneği.

Sayı dizilerindeki düzeni anlayarak eksik halkayı tamamlama yeteneği.

Temel zaman kavramlarını anlama yeteneğini ölçmeyi amaçlar.

Matematiksel hesaplama becerilerini kullanmak, çıkarma işlemlerini analiz etmek ve doğru sonuçları çıkarabilmek açısından önemlidir.

Temel matematiksel işlemleri kullanma.

Ritmik sayıları bulma.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2023-2024 2.Sınıf Matematik Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-06-08) sınavı 2.Sınıf kategorisinin Matematik alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

2023-2024 2.Sınıf Matematik Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-06-08) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2023-2024 2.Sınıf Matematik Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-06-08) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2023-2024 2.Sınıf Matematik Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-06-08) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2023-2024 2.Sınıf Matematik Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-06-08) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 2.Sınıf Matematik dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (0)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

2.Sınıf Matematik Sınavı Hazırla
  2.Sınıf Matematik Dersi Ünite Özetleri
 • Henüz ünite eklenmemiş