2043-2044 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BEŞİKTAŞ ANADOLU LİSESİ KİMYA 11.DERSİ 1.DÖNEM 1.YAZILI

2043-2044 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BEŞİKTAŞ ANADOLU LİSESİ KİMYA 11.DERSİ 1.DÖNEM 1.YAZILI sınavı 11.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. 2043-2044 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BEŞİKTAŞ ANADOLU LİSESİ KİMYA 11.DERSİ 1.DÖNEM 1.YAZILI CEVAPLARI

 1. Periyodik tabloda gruplar ve periyotlar neden önemlidir?


 2. Cevap: Periyodik tablo, elementleri sıralamak ve özelliklerini incelemek için kullanılan önemli bir araçtır. Gruplar, benzer kimyasal özelliklere sahip elementlerin sıralandığı sütunlardır. Periyotlar ise elektron dizilimi açısından benzer özelliklere sahip elementlerin sıralandığı yatay satırlardır. Periyodik tabloda gruplar elementlerin kimyasal davranışını anlamamıza ve benzer özelliklere sahip elementleri tanımamıza yardımcı olur. Ayrıca, periyotlar elementlerin enerji düzeyleri hakkında bilgi verir. Bu nedenle periyodik tablonun yapısı, elementlerin özelliklerini ve davranışlarını anlamamıza yardımcı olur. Açıklama: 3. İyonlaşma enerjisi ve elektron ilgisi değerleri neden elementlerin kimyasal davranışlarını etkiler?


 4. Cevap: İyonlaşma enerjisi ve elektron ilgisi değerleri, elementlerin kimyasal davranışlarını etkileyen önemli faktörlerdir. İyonlaşma enerjisi, bir elementin elektron kaybetme eğilimini gösterir. Düşük iyonlaşma enerjisi olan elementler, daha kolay elektron kaybederler ve metalik karaktere sahiptirler. Elektron ilgisi değeri, bir elementin elektron kazanma eğilimini gösterir. Düşük elektron ilgisi değeri olan elementler, daha az enerji gerektiren şekilde elektron kazanırlar ve ametal karaktere sahiptirler. Bu nedenle iyonlaşma enerjisi ve elektron ilgisi değerleri, bir elementin kimyasal davranışını belirleyen faktörlerden biridir. Açıklama: 5. Periyodik tabloda periyot boyunca soldan sağa doğru gidildikçe atom yarıçapında ne tür bir değişim eğilimi gözlenir? Bu eğilim 4Be - 20Ca ve 11Na - 17Cl element atom çiftleri için nasıl farklılık gösterir?


 6. Cevap: Periyodik tabloda periyot boyunca soldan sağa doğru gidildikçe atom yarıçapı azalır. Bu, çekirdek yükünün artması ve elektronların aynı enerji seviyesinde daha fazla çekirdek tarafından çekilmesi sonucu gerçekleşir. Örneğin, 4Be elementi 2. periyotta yer alırken, 20Ca elementi 4. periyotta yer alır. Bu nedenle 4Be'nin atom yarıçapı 20Ca'nınkinden daha büyüktür. Açıklama: 7. İyonlaşma enerjisi nedir ve periyodik tabloda hangi yönde bir değişim gösterir? 11Na ve 17Cl element atomları arasındaki iyonlaşma enerjisi nasıl karşılaştırılır?


 8. Cevap: İyonlaşma enerjisi, bir atomun en dıştaki elektronunu kaybetme eğilimini ölçen bir değerdir. Periyodik tabloda, periyot boyunca soldan sağa doğru gidildikçe iyonlaşma enerjisi artar. 11Na, 3. periyotta yer aldığı için 17Cl'den daha büyük bir atom yarıçapına sahiptir. Bu nedenle, 11Na'nın iyonlaşma enerjisi 17Cl'ninkinden daha düşüktür. Açıklama: 9. Elektron ilgisi ne anlama gelir ve periyodik tabloda hangi yönde bir değişim gösterir? 4Be ve 20Ca element atomları arasındaki elektron ilgisi nasıl karşılaştırılır?


 10. Cevap: Elektron ilgisi, bir atomun bir elektronu kabul etme eğilimini ölçen bir değerdir. Periyodik tabloda, periyot boyunca soldan sağa doğru gidildikçe elektron ilgisi artar. 4Be ve 20Ca elementleri 2. periyotta ve 4. periyotta yer aldığı için 4Be'nin elektron ilgisi daha yüksektir. Açıklama: 11. Elektronegatiflik nedir ve periyodik tabloda hangi yönde bir değişim gösterir? 11Na ve 17Cl element atomları arasındaki elektronegatiflik nasıl karşılaştırılır?


 12. Cevap: Elektronegatiflik, bir element atomunun bağ elektronlarını çekme gücünü ölçen bir değerdir. Periyodik tabloda, periyot boyunca soldan sağa doğru gidildikçe elektronegatiflik artar. 11Na, metalik bir element olduğu için düşük bir elektronegatifliğe sahiptir, 17Cl ise ametalik bir element olduğu için yüksek bir elektronegatifliğe sahiptir. Açıklama: 13. Periyodik tabloda gruplar boyunca yukarıdan aşağıya doğru inildikçe metalik özelliklerde ne tür bir değişim gözlenir? 4Be - 20Ca ve 11Na - 17Cl element atom çiftleri için metalik özellikler nasıl farklılık gösterir?


 14. Cevap: Periyodik tabloda gruplar boyunca yukarıdan aşağıya doğru inildikçe metalik özellik artar. 4Be - 20Ca element atom çiftleri incelendiğinde, 4Be ve 20Ca'nın aynı grupta yer aldığı görülür. Ancak 20Ca, daha aşağıda bulunduğu için daha fazla metalik özellik gösterir. Benzer şekilde, 11Na - 17Cl element atom çiftleri incelendiğinde, 11Na metalik bir elementken, 17Cl ametalik bir element olduğu için 11Na daha fazla metalik özellik gösterir. Açıklama: 15. Periyodik tablonun solunda bulunan 1A grubu elementleri nasıl isimlendirilir ve en yüksek enerji seviyesinde kaç elektron bulunur?


 16. Cevap: 1A grubu elementleri alkali metaller olarak adlandırılır. Bu grup elementlerin en yüksek enerji seviyesindeki s orbitalinde bir elektron bulunur. Açıklama: 17. 4A grubu elementlerinin elektron diziliminde hangi orbitaller en yüksek enerji seviyesindedir ve değerlik elektron sayıları nedir?


 18. Cevap: 4A grubu elementlerinin elektron diziliminde ns2np2 orbitalleri en yüksek enerji seviyesindedir. Değerlik elektron sayıları 4'tür. Açıklama: 19. 7A grubu elementlerinin bileşiklerinde genellikle hangi türde bağ oluşur ve değerlik elektron sayıları nedir?


 20. Cevap: 7A grubu elementler, bileşiklerinde kovalent bağ oluştururlar. Değerlik elektron sayıları 7'dir. Açıklama: 21. Geçiş elementlerinin elektron diziliminde hangi orbitaller doldurulacak en son orbitallerdir ve hangi türde bileşikler oluşturma eğilimindedirler?


 22. Cevap: Geçiş elementlerinin elektron diziliminde (n - 1)d orbitalleri doldurulacak en son orbitallerdir. Bu elementler iyonik bileşikler oluşturma eğilimindedirler. Açıklama: 23. Hidrojen peroksitin (H2O2) oksijenin yükseltgenme basamağı nedir? Açıklayınız.


 24. Cevap: Hidrojen peroksitte oksijenin yükseltgenme basamağı -1'dir. Bu, oksijenin hidrojenle bağlandığında hidrojenin +1 yükseltgenme basamağına sahip olduğunu gösterir. Oksijen, hidrojenin bir elektronunu paylaşarak bir -1 yükseltgenme basamağına ulaşır. Açıklama: 25. Kovalent bağlı bileşiklerde yükseltgenme basamağı nasıl hesaplanır ve neden bu kavram iyon yüküne tercih edilir?


 26. Cevap: Kovalent bağlı bileşiklerde yükseltgenme basamağı, bir atomun elektron alışverişi yerine başka bir atomla paylaştığı elektron sayısını gösterir. Bu hesaplama, bileşiği oluşturan atomların elektron dizilimi ve bağlanma şekliyle ilgilidir. Kovalent bağlı bileşiklerde, elektronlar ortaklaşa kullanılır, bu nedenle atomlar net iyon yüklerine sahip değildir. Bu yüzden yükseltgenme basamağı kavramı, iyon yükü kavramının yerine tercih edilir. Açıklama: 27. Amonyum iyonunun (NH4+) yükseltgenme basamağı nedir ve neden +1 olarak kabul edilir?


 28. Cevap: Amonyum iyonunun yükseltgenme basamağı +1'dir. Bu, amonyum iyonunun bir elektron vererek +1 yükseltgenme basamağına ulaştığını gösterir. Genellikle hidrojenin ametallerle yaptığı bileşiklerde yükseltgenme basamağı +1 olarak kabul edilir. Açıklama: 29. Periyodik tablodaki 1A grubu elementlerin yükseltgenme basamakları nedir?


 30. Cevap: 1A grubu elementlerin yükseltgenme basamakları grup numarasına eşittir. Yani, 1A grubundaki elementler genellikle +1 yükseltgenme basamağına sahiptir. Açıklama: 31. Boyle Yasası nedir?


 32. Cevap: Boyle Yasası, sabit sıcaklıkta belirli bir miktar gazın basıncı ile hacminin ters orantılı olduğunu ifade eder. Yani, eğer sıcaklık sabit tutulurken gazın basıncı artırılırsa, hacmi azalır ve tam tersi durumda da geçerlidir. Açıklama: 33. Günlük hayatta Boyle Yasası'nın pratik bir uygulamasını verin.


 34. Cevap: Bir otomobil lastiği şişirilirken, içine hava pompaladığınızda lastiğin hacmi artar ve bu sırada basınç da artar. Bu durumda Boyle Yasası'nın bir örneğini gözlemlemiş olursunuz: sabit sıcaklıkta, gazın hacmi ve basıncı arasındaki ilişki. Açıklama: 35. Avogadro Yasası nedir ve hangi ilkeyi ifade eder?


 36. Cevap: Avogadro Yasası, sabit basınç ve sıcaklıkta eşit hacimdeki farklı gazların eşit sayıda molekül (veya atom) içerdiğini ifade eder. Bu yasa, gazların miktarı ile hacmi arasındaki ilişkiyi tanımlar. Açıklama: 37. Gay-Lussac Yasası nedir ve neyi ifade eder?


 38. Cevap: Gay-Lussac Yasası, sabit hacimde bulunan bir gazın basıncının, mutlak sıcaklıkla doğru orantılı olduğunu ifade eder. Yani, eğer sıcaklık sabit tutulurken gazın mutlak sıcaklığı artırılırsa, basınç da artar. Açıklama: 39. Bir gazın hacmi, sabit basınç ve sıcaklıkta 5 litre olarak ölçülmüştür. Eğer aynı şartlarda gazın miktarı iki kat artırılırsa yeni hacmi nedir?


 40. Cevap: Avogadro Yasası'na göre, sabit basınç ve sıcaklıkta gazın miktarı ile hacmi doğru orantılıdır. Eğer gazın miktarı iki kat artırılırsa, yeni hacim de iki kat artar ve 10 litre olur. Açıklama: 41. Normal şartlarda 2 mol ideal bir gazın hacmi nedir?


 42. Cevap: Normal şartlarda 1 mol ideal bir gazın hacmi 22,41 litre olarak kabul edilir. Dolayısıyla, 2 mol ideal bir gazın hacmi 2 katıdır ve 44,82 litre olur. Açıklama: 43. Normal şartlarda 1 mol ideal bir gazın hacmi nedir? Ayrıca, hangi koşulları ifade eder?


 44. Cevap: Normal şartlarda 1 mol ideal bir gazın hacmi 22,41 litre olarak kabul edilir. Bu koşullar 1 atmosfer basınç ve 0°C (273 Kelvin) sıcaklıkta geçerlidir. Bu değer, Avogadro Yasası'na dayanır. Açıklama: 45. Kinetik teorinin temel varsayımları nelerdir ve bu varsayımlar ideal gazları nasıl tanımlar?


 46. Cevap: Kinetik Teori'nin temel varsayımları şunlardır: Gaz molekülleri arasında büyük boşluklar bulunur. Gerçek gaz moleküllerinin hacmi, moleküller arasındaki boşluklar yanında ihmal edilebilecek kadar küçüktür. Gaz molekülleri arasında itme ve çekme kuvvetleri yoktur. Farklı gaz moleküllerinin aynı sıcaklıkta ortalama kinetik enerjileri eşittir. Gaz molekülleri rastgele ve her yöne doğru hareket ederler, bu hareketleri sırasında birbirleriyle ve kabın çeperleri ile sık sık çarpışırlar. Bu varsayımlar ideal gazların temel özelliklerini tanımlar. Gerçek gazlar bu varsayımlardan sapabilir, ancak ideal gazlar bu koşullara en yakın davranışı sergilerler. Açıklama: 47. Gazlar nasıl kokularını yayabilirler ve herhangi bir gazın kokusu algılandığında bu kokular aynı anda mı algılanır?


 48. Cevap: Gazların kokuları, gaz moleküllerinin rastgele hareket etmeleri ve moleküllerin taşıdıkları koku partiküllerini yaymaları sonucu algılanır. Gaz molekülleri, çevrelerine yayılan koku partiküllerini taşır ve bu partiküller insanların veya diğer organizmaların burunlarına ulaşır. Bu nedenle gazların kokuları yayılır ve algılanabilir. Ancak, herhangi bir gazın kokusu aynı anda algılanmaz. Farklı gazlar farklı kokular taşır ve bu kokuların algılanabilmesi için insanların burunlarına ulaşması gerekir. Dolayısıyla, aynı anda birden fazla farklı gazın kokusu algılanabilir, ancak her gazın kokusu farklı bir zamanda algılanır. Açıklama: 49. Gerçek gazların davranışı ile ideal gazlar arasındaki farklar nelerdir?


 50. Cevap: Gerçek gazlar ile ideal gazlar arasındaki temel farklar şunlardır: Gerçek gaz molekülleri arasında çekici ve itici Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2043-2044 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BEŞİKTAŞ ANADOLU LİSESİ KİMYA 11.DERSİ 1.DÖNEM 1.YAZILI Detayları

2043-2044 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BEŞİKTAŞ ANADOLU LİSESİ KİMYA 11.DERSİ 1.DÖNEM 1.YAZILI 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 04 Kasım 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. 2043-2044 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BEŞİKTAŞ ANADOLU LİSESİ KİMYA 11.DERSİ 1.DÖNEM 1.YAZILI yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2043-2044 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BEŞİKTAŞ ANADOLU LİSESİ KİMYA 11.DERSİ 1.DÖNEM 1.YAZILI sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik


2043-2044 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BEŞİKTAŞ ANADOLU LİSESİ KİMYA 11.DERSİ 1.DÖNEM 1.YAZILI Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • MODERN ATOM TEORİSİ
  1. Atomla İlgili Düşünceler
  2. Atomun Kuantum Modeli
  3. Elementleri Tanıyalım
  4. Kimyanın Sembolik Dili ve Adlandırma
  5. Periyodik Özellikler
  6. Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri
  7. Yükseltgenme Basamakları

Ayrıca

Periyodik tablonun yapısını ve neden gruplar ve periyotlarının önemli olduğunu anlamak.

İyonlaşma enerjisi ve elektron ilgisi değerlerinin elementlerin kimyasal davranışları üzerindeki etkilerini anlamak.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2043-2044 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BEŞİKTAŞ ANADOLU LİSESİ KİMYA 11.DERSİ 1.DÖNEM 1.YAZILI sınavı 11.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

2043-2044 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BEŞİKTAŞ ANADOLU LİSESİ KİMYA 11.DERSİ 1.DÖNEM 1.YAZILI Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2043-2044 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BEŞİKTAŞ ANADOLU LİSESİ KİMYA 11.DERSİ 1.DÖNEM 1.YAZILI sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2043-2044 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BEŞİKTAŞ ANADOLU LİSESİ KİMYA 11.DERSİ 1.DÖNEM 1.YAZILI sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2043-2044 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BEŞİKTAŞ ANADOLU LİSESİ KİMYA 11.DERSİ 1.DÖNEM 1.YAZILI sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Kimya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.