2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL ÖNERİ ORTAOKULU 6.SINIF BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 2.DÖNEM 2. YAZILI SORULARI

2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL ÖNERİ ORTAOKULU 6.SINIF BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 2.DÖNEM 2. YAZILI SORULARI sınavı 6.Sınıf kategorisinin Bilişim Teknolojileri ve Yazılım alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. 2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL ÖNERİ ORTAOKULU 6.SINIF BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 2.DÖNEM 2. YAZILI SORULARI CEVAPLARI

 1. Aşağıdaki hangisi bir veri depolama birimidir?

  A) Flash disk    B) Fare    C) Yazıcı    D) Monitör

 2. Cevap: A Açıklama:

  Cevap Anahtarı: A) Flash disk. Flash disk, verilerin depolanması ve taşınması için kullanılan bir veri depolama birimidir. Fare, bir giriş cihazıdır; yazıcı, çıktı alma işlemini gerçekleştiren bir çıktı cihazıdır; monitör ise görüntülerin görsel olarak görüntülendiği bir çıktı cihazıdır. 3. Aşağıdakilerden hangisi bir işletim sistemi değildir?

  A) Windows    B) Linux    C) Mac    D) Chrome

 4. Cevap: D Açıklama:

  Cevap Anahtarı: D) Chrome. Chrome, bir web tarayıcısıdır ve bir işletim sistemi değildir. Windows, Linux ve Mac ise işletim sistemleridir ve bilgisayarların çalışmasını sağlarlar. 5. Aşağıdaki hangisi bir yazılım türüdür?

  A) Fare    B) Klavye    C) Antivirüs    D) Monitör

 6. Cevap: C Açıklama:

  Cevap Anahtarı: C) Antivirüs. Yazılım, bilgisayarın çalışmasını kontrol etmek, belirli görevleri yerine getirmek veya belirli bir amaca hizmet etmek için kullanılan programlardır. Fare, klavye ve monitör ise bilgisayar donanımlarıdır. Antivirüs ise bir yazılım türüdür ve bilgisayarlarda kötü amaçlı yazılımlara karşı koruma sağlar. 7. Aşağıdaki hangisi bir ağ donanımıdır?

  A) Flash disk    B) Klavye    C) Router    D) Yazıcı

 8. Cevap: C Açıklama:

  Cevap Anahtarı: C) Router. Flash disk, klavye ve yazıcılar veri depolama veya veri girişi işlevleriyle ilgili donanımlardır. Ancak router, ağ donanımı olarak kullanılır ve ağ trafiğini yönlendirmek, veri iletişimini sağlamak ve ağ bağlantılarını kontrol etmek için kullanılır. 9. Bilgisayarın fiziksel bileşenlerini ve bunların nasıl çalıştığını öğrenirsiniz. Bu bileşenler arasında CPU, RAM, sabit disk, klavye, fare, ekran ve yazıcı gibi parçalar bulunur. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarın donanım bileşenlerinden biri değildir?

  A) CPU    B) RAM    C) Windows    D) Sabit disk

 10. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) Windows" olarak verilmiştir. Verilen seçenekler arasında, bilgisayarın donanım bileşenlerini temsil edenler CPU (Central Processing Unit), RAM (Random Access Memory), sabit disk, klavye, fare, ekran ve yazıcı olarak sıralanmıştır. Bunlar bilgisayarın fiziksel bileşenleridir ve onun çalışmasını sağlarlar. Ancak, Windows bir işletim sistemi yazılımıdır ve donanım bileşenleriyle birlikte çalışarak bilgisayarın işletimini yönetir. Bu nedenle, doğru cevap C) Windows'tur çünkü Windows, donanım bileşeni değil, bir yazılım bileşenidir. 11. Programlama dili, bilgisayarların anlayabileceği bir dilde yazılan talimatlar dizisidir. Programlama dili özellikleri şunlardır: İfadelerin doğru sırayla yazılması gereklidir. Programlama dili, bilgisayarın anlayabileceği bir dille yazılmalıdır. Programlama dili, anlaşılır olmalıdır. Programlama dili, kesin kurallara sahip olmalıdır. Programlama dili, geliştiricilere hata ayıklama araçları sunmalıdır. Programlama dili özellikleri nelerdir?

  A) İfadelerin rastgele yazılması, bilgisayarın anlaması, anlaşılmaz olması, kuralsız olması, hata ayıklama araçları sunmaması
  B) İfadelerin doğru sırayla yazılması, bilgisayarın anlaması, anlaşılır olması, kesin kurallara sahip olması, hata ayıklama araçları sunması
  C) İfadelerin isteğe bağlı yazılması, bilgisayarın anlaması, anlaşılır olmaması, kuralsız olması, hata ayıklama araçları sunmaması
  D) İfadelerin doğru sırayla yazılması, bilgisayarın anlamaması, anlaşılır olması, kesin kurallara sahip olması, hata ayıklama araçları sunmaması

 12. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı: B) İfadelerin doğru sırayla yazılması, bilgisayarın anlaması, anlaşılır olması, kesin kurallara sahip olması, hata ayıklama araçları sunması. Programlama dili özellikleri aşağıdaki gibidir: 1. İfadelerin doğru sırayla yazılması gereklidir. Programlama dillerinde talimatlar belirli bir sıra ve yapıya göre yazılmalıdır. 2. Programlama dili, bilgisayarın anlayabileceği bir dille yazılmalıdır. Bilgisayarlar, belirli bir programlama dilini anlayarak talimatları işleyebilir. 3. Programlama dili, anlaşılır olmalıdır. Geliştiriciler tarafından yazılan kodun diğer insanlar tarafından kolayca anlaşılabilmesi önemlidir. 4. Programlama dili, kesin kurallara sahip olmalıdır. Her programlama dilinde belirli sözdizimi ve dil kuralları bulunur. 5. Programlama dili, geliştiricilere hata ayıklama araçları sunmalıdır. Kodun hatalarını bulmak ve düzeltmek için geliştiricilere yardımcı olacak araçlar sağlanmalıdır. 13. Bilgisayarlar, herhangi bir bilginin (resim, müzik, metin vb.) sayısal bir formata dönüştürülmesi için veri kodlama tekniklerini kullanırlar. Veri kodlama teknikleri şunlardır: ASCII: Amerikan Standart Kodlama Kuruluşu tarafından geliştirilmiştir. 128 farklı karakteri temsil eder. Unicode: Dünya genelindeki tüm dilleri destekleyen bir kodlama sistemidir. 1.114.112 farklı karakteri temsil eder. Base64: Metinleri ve dosyaları kodlamak için kullanılır. 64 karakterden oluşur. Binary: Bilgisayarların anlayabileceği 0 ve 1 rakamlarından oluşan bir kodlama sistemidir. Bilgisayarlar hangi veri kodlama tekniklerini kullanırlar?

  A) ASCII, Unicode, Base128, Decimal
  B) ASCII, Unicode, Base64, Binary
  C) Unicode, Base64, Binary, Hexadecimal
  D) ASCII, Unicode, Base32, Binary

 14. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı: B) ASCII, Unicode, Base64, Binary. Bilgisayarlar, verileri sayısal bir formata dönüştürmek için farklı veri kodlama tekniklerini kullanır. Bu teknikler arasında ASCII, Unicode, Base64 ve Binary önemli olanlardır. ASCII, 128 farklı karakteri temsil eden bir kodlama sistemidir. Unicode ise dünya genelindeki tüm dilleri destekleyen ve 1.114.112 farklı karakteri temsil eden bir kodlama sistemidir. Base64, metinleri ve dosyaları kodlamak için kullanılır ve 64 karakterden oluşur. Binary ise bilgisayarların anlayabileceği 0 ve 1 rakamlarından oluşan bir kodlama sistemidir. Dolayısıyla, bilgisayarlar ASCII, Unicode, Base64 ve Binary gibi veri kodlama tekniklerini kullanırlar. 15. İnternet, dünya çapında milyarlarca bilgisayarın birbirine bağlanmasıyla oluşan dev bir ağdır. Bu ağ, sayısız web sitesi, uygulama ve diğer kaynakları barındırır. İnternet sayesinde bilgiye hızlı ve kolay erişim sağlanır. İnternet teknolojisi, bilgisayarların yanı sıra akıllı telefonlar, tabletler ve diğer cihazlar için de kullanılabilir. İnternet nedir?

  A) Bir web sitesidir.    B) Bir ağdır.           
  C) Bir uygulamadır.      D) Bir bilgisayardır.   

 16. Cevap: B Açıklama:

  Cevap Anahtarı: B) Bir ağdır. İnternet, dünya çapında milyarlarca bilgisayarın birbirine bağlanmasıyla oluşan dev bir ağdır. Bu ağ, bilgisayarlar, akıllı telefonlar, tabletler ve diğer cihazlar aracılığıyla kullanıcılarına web sitelerine, uygulamalara ve diğer kaynaklara erişim sağlar. İnternet, bilgi alışverişi, iletişim, eğlence, ticaret ve birçok diğer amaç için kullanılabilir. 17. Bilgisayarlar, donanım ve yazılım olmak üzere iki temel bileşenden oluşur. Donanım, bilgisayarın fiziksel parçalarıdır, örneğin klavye, fare, monitör, hoparlör ve diğer bileşenlerdir. Yazılım ise, bilgisayarlarda çalışan programlardır. Örnekler arasında işletim sistemleri, uygulamalar ve oyunlar yer alır. Donanım ve yazılım, birbirine bağlı ve birbirine bağımlıdır. Bilgisayarların temel bileşenleri nelerdir?

  A) Yüksek ve düşük seviye.            B) Donanım ve yazılım.               
  C) Giriş ve çıkış.                    D) İşletim sistemi ve uygulamalar.   

 18. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı: B) Donanım ve yazılım. Verilen metinde, bilgisayarların donanım ve yazılım olmak üzere iki temel bileşenden oluştuğu belirtilmektedir. Donanım, bilgisayarın fiziksel parçalarını içerirken, yazılım bilgisayarda çalışan programları ifade eder. Bu iki bileşen birbirine bağlı ve birbirine bağımlıdır. Verilen seçenekler arasında sadece B şıkkı, donanım ve yazılımın temel bileşenleri olarak doğru yanıtı vermektedir. 19. Bilgisayar ağları, farklı cihazlar arasında iletişim kurmayı sağlayan sistemlerdir. Bilgisayar ağları, veri ve kaynakların paylaşımı, internet erişimi, haberleşme, dosya aktarımı ve daha pek çok şey için kullanılır. Ayrıca, bilgisayar ağları sayesinde birçok cihazın tek bir internet bağlantısını paylaşması da mümkündür. Bilgisayar ağları hangi amaçlar için kullanılır?

  A) Sadece dosya aktarımı için
  B) Yalnızca internet erişimi için
  C) Veri ve kaynakların paylaşımı, internet erişimi, haberleşme, dosya aktarımı gibi birçok amaç için
  D) Yalnızca haberleşme için

 20. Cevap: C Açıklama:

  Cevap Anahtarı: C) Veri ve kaynakların paylaşımı, internet erişimi, haberleşme, dosya aktarımı gibi birçok amaç için. Bilgisayar ağları, farklı cihazlar arasında iletişim kurmayı sağlayan sistemlerdir ve çeşitli amaçlar için kullanılırlar. Bu amaçlar arasında veri ve kaynakların paylaşımı, internet erişimi, haberleşme ve dosya aktarımı gibi işlemler bulunur. Bilgisayar ağları, birden fazla cihazın tek bir internet bağlantısını paylaşmasını da mümkün kılar. Dolayısıyla, bilgisayar ağları çok çeşitli amaçlar için kullanılan sistemlerdir. 21. Programlama, bir bilgisayarın anlayabileceği bir dizi komut yazarak bilgisayar programları oluşturma işlemidir. Programlama dilleri, bilgisayarların anlayabileceği özel dil ve sözdizimleri kullanarak kod yazmayı kolaylaştırır. Programlama, yazılım geliştirme, veri analizi, web geliştirme, mobil uygulama geliştirme ve daha pek çok alanda kullanılır. Programlama nedir?

  A) Bir bilgisayarın anlayabileceği bir dizi komut yazarak bilgisayar programları oluşturma işlemidir
  B) Yalnızca veri analizi için kullanılır
  C) Sadece web geliştirme için kullanılır
  D) Yalnızca yazılım geliştirme için kullanılır

 22. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) Bir bilgisayarın anlayabileceği bir dizi komut yazarak bilgisayar programları oluşturma işlemidir. Programlama, bir bilgisayarın anlayabileceği bir dizi komut veya talimatı yazarak bilgisayar programları oluşturma sürecidir. Programlama dilleri, bu komutları daha anlaşılır ve yapılandırılmış bir şekilde yazmayı sağlar ve bilgisayarın istenen işlemleri gerçekleştirebilmesini sağlar. Programlama, yazılım geliştirme, veri analizi, web geliştirme, mobil uygulama geliştirme gibi birçok alanda kullanılır ve teknolojik çözümlerin oluşturulmasına katkıda bulunur. 23. Scratch'in ana menüsü aşağıdakilerden hangisini içermez?

  A) Dil ayarla         B) Kopyasını Çıkar   
  C) Sil                D) Stil              
                       

 24. Cevap: D Açıklama:

  Scratch'in ana menüsü Dil ayarla, Kopyasını Çıkar ve Sil seçeneklerini içerir. 25. Scratch'te bir karakterin görünümünü değiştirmek için hangi blok paketi kullanılır?

  A) Sesler    B) Hareket    C) Görünümler    D) Kalem    

 26. Cevap: C Açıklama:

  Görünümler blok paketi, bir karakterin görünümünü değiştirmek için kullanılır. 27. Scratch'te bir karakterin sesini kontrol etmek için hangi blok paketi kullanılır?

  A) Sesler    B) Hareket    C) Görünümler    D) Kalem    

 28. Cevap: A Açıklama:

  Sesler blok paketi, bir karakterin sesini kontrol etmek için kullanılır. 29. Aşağıdakilerden hangisi bir algoritmanın adımlarından biri değildir?

  A) Başla    B) Bitir    C) Döngü    D) Durdur    

 30. Cevap: C Açıklama:

  Döngü, bir algoritmanın adımlarından biri değildir. Döngüler, bir işlemin belirli bir sayıda veya belirli bir koşul sağlandığı sürece tekrarlanmasını sağlar. 31. Akış şemaları, bir sürecin adımlarını görsel ya da sembolik olarak gösteren diyagramlardır. Aşağıdakilerden hangisi bir akış şemasında kullanılan sembollerden biri değildir?

  A) Elips           B) Dikdörtgen     
  C) Paralelkenar    D) Üçgen          
                    

 32. Cevap: D Açıklama:

  Üçgen, bir akış şemasında kullanılan sembollerden biri değildir. Elips, başlangıç ve bitişi; dikdörtgen, işlemi; paralelkenar, veri girişini; eşkenar dörtgen, karar vermeyi; dalgalı dörtgen, çıktıyı ve oklar, akış yönünü gösterir. 33. Algoritmalar ve akış şemaları, problem çözme sürecinde önemli rol oynarlar. Aşağıdakilerden hangisi bir algoritma veya akış şemasının en önemli özelliklerinden biri değildir?

  A) Açık ve anlaşılır olması
  B) Kapsamlı ve ayrıntılı olması
  C) Doğru ve eksiksiz olması
  D) Hızlı ve verimli olması

 34. Cevap: B Açıklama:

  Algoritmalar ve akış şemalarının en önemli özellikleri açık ve anlaşılır olması, kapsamlı ve ayrıntılı olması ve doğru ve eksiksiz olmasıdır. Hızlı ve verimli olması bir algoritma veya akış şemasının önemli bir özelliği değildir. 35. Bilgisayarların sonuca ulaşabilmek için algıladığı, işlediği, sonuç ürettiği veya daha sonra kullanmak üzere depoladığı her şeye ne denir?

  A) Veri    B) Bilgi    C) İşlem    D) Sonuç    

 36. Cevap: A Açıklama:

  Veri, bilgisayarların işleyişinde kullanılan ve çeşitli kararlar vermek veya işlem yapabilmek için ihtiyaç duyduğu gerçeklerdir. 37. Bilgisayarların işleyişinde bazı veriler değişkenler aracılığıyla depolanırken bazı veriler ise sabit olarak kalır. Aşağıdaki durumlardan hangisinde sabit veri kullanılmıştır?

  A) Bir öğrencinin sınav notu
  B) Günün hava durumu
  C) Bir kitabın fiyatı
  D) Bir dizüstü bilgisayarın işlemci hızı

 38. Cevap: C Açıklama:

  Bir kitabın fiyatı zaman içinde değişmeyebilir ve sabit bir değer olarak kabul edilebilir. 39. Bilgisayarlar hangi yöntemle kararlar verirler ve veri işlerler?

  A) Mantıksal düşünme
  B) İnsan duygularını taklit etme
  C) Rastgele seçim yapma
  D) Doğa olaylarını gözlemleme

 40. Cevap: A Açıklama:

  Bilgisayarlar, mantıksal düşünme yöntemiyle kararlar verirler ve veri işlerler.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL ÖNERİ ORTAOKULU 6.SINIF BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 2.DÖNEM 2. YAZILI SORULARI Detayları

2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL ÖNERİ ORTAOKULU 6.SINIF BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 2.DÖNEM 2. YAZILI SORULARI 8 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 06 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL ÖNERİ ORTAOKULU 6.SINIF BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 2.DÖNEM 2. YAZILI SORULARI Testini Çöz tıklayın. 2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL ÖNERİ ORTAOKULU 6.SINIF BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 2.DÖNEM 2. YAZILI SORULARI yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL ÖNERİ ORTAOKULU 6.SINIF BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 2.DÖNEM 2. YAZILI SORULARI sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL ÖNERİ ORTAOKULU 6.SINIF BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 2.DÖNEM 2. YAZILI SORULARI Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ÜRÜN OLUŞTURMA
  1. Ses ve Video İşleme Programları
  2. Tablolama Programları
 • PROBLEM ÇÖZME VE PROGRAMLAMA
  1. Problem Çözme Kavramları ve Yaklaşımları
  2. Programlama

Ayrıca

Verilerin depolanması ve taşınması için flash diskin kullanılabileceğini bilmek ve flash diskin bir veri depolama birimi olduğunu tanımak.

Chrome'un bir web tarayıcısı olduğunu ve bir işletim sistemi olmadığını bilmek.

Antivirüsün bir yazılım türü olduğunu bilmek.

Router'ın bir ağ donanımı olduğunu bilmek.

Bilgisayar donanım bileşenlerini tanıma ve donanım ile yazılım arasındaki farkı anlama.

Programlama dilinin doğru sırayla yazılması, bilgisayarın anlaması, anlaşılır olması, kesin kurallara sahip olması ve hata ayıklama araçları sunması gerektiğini anlamak.

Bilgisayarların ASCII, Unicode, Base64 ve Binary gibi veri kodlama tekniklerini kullanabileceğini anlamak.

İnternetin, dünya çapında milyarlarca bilgisayarın birbirine bağlanmasıyla oluşan dev bir ağ olduğunu anlama.

Bilgisayarların donanım ve yazılım olmak üzere iki temel bileşenden oluştuğunu anlamak.

Bilgisayar ağlarının veri ve kaynak paylaşımı, internet erişimi, haberleşme, dosya aktarımı gibi birçok amaç için kullanıldığını anlama.

Programlamanın, bir bilgisayarın anlayabileceği komutları kullanarak program oluşturma işlemi olduğunu anlamak ve programlamanın farklı alanlarda kullanıldığını kavramak.

Scratch'in ana menüsünü ve işlevlerini tanımlayabilme.

Scratch'te görünümler blok paketini kullanabilme.

Scratch'te sesler blok paketini kullanabilme.

Algoritmanın adımlarını tanımlamak ve bir algoritmanın temel yapısını anlamak.

Akış şemalarının sembollerini tanımak ve bir akış şemasının nasıl oluşturulacağını anlamak.

Algoritmalar ve akış şemalarının özelliklerini tanımlamak ve bu yapıların problem çözme sürecinde nasıl kullanılacağını anlamak.

Bilgisayarların işleyişinde verinin önemini ve kullanım alanlarını anlamak.

Bilgisayarların işleyişinde sabit ve değişken verilerin kullanım alanlarını ayırt etmek.

Bilgisayarların karar verme ve veri işleme süreçlerini anlamak.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL ÖNERİ ORTAOKULU 6.SINIF BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 2.DÖNEM 2. YAZILI SORULARI sınavı 6.Sınıf kategorisinin Bilişim Teknolojileri ve Yazılım alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL ÖNERİ ORTAOKULU 6.SINIF BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 2.DÖNEM 2. YAZILI SORULARI Testi İstatistikleri

Bu sınav 4 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 22 kere doğru, 26 kere yanlış cevap verilmiş.

2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL ÖNERİ ORTAOKULU 6.SINIF BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 2.DÖNEM 2. YAZILI SORULARI Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL ÖNERİ ORTAOKULU 6.SINIF BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 2.DÖNEM 2. YAZILI SORULARI sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL ÖNERİ ORTAOKULU 6.SINIF BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 2.DÖNEM 2. YAZILI SORULARI sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL ÖNERİ ORTAOKULU 6.SINIF BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 2.DÖNEM 2. YAZILI SORULARI sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 6.Sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  6.Sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Ünite Özetleri