2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL ÖNERİ ORTAOKULU 5.SINIF BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 2.DÖNEM 2. YAZILI SORULARI

2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL ÖNERİ ORTAOKULU 5.SINIF BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 2.DÖNEM 2. YAZILI SORULARI sınavı 5.Sınıf kategorisinin Bilişim Teknolojileri ve Yazılım alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. 2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL ÖNERİ ORTAOKULU 5.SINIF BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 2.DÖNEM 2. YAZILI SORULARI CEVAPLARI

 1. Scratch programında "Hareket" kategorisinde bulunan ve karakteri belirli bir açıda döndüren blok hangisidir?

  A) "Sağa dön"    B) "Kenara geldiyse sektir"    C) "Adım at"    D) "Zıpla"

 2. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A şıkkıdır. "Sağa dön" bloğu, karakteri belirli bir açıda döndürmek için kullanılır. Scratch programında "Hareket" kategorisindeki bloklar, karakterin hareketini kontrol etmek için kullanılır. "Sağa dön" bloğu, karakteri belirli bir açıda döndürmek için kullanılır. Bu blok, açının derecesini belirleyerek karakteri sağa döndürebilirsiniz. 3. Arduino programı nedir?

  A) Elektronik devre kartıdır.
  B) Makinedir.                    
  C) internete bağlanan bir araçtır.
  D) Açık kaynak kodlu bir elektronik proje geliştirme programıdır.

 4. Cevap: D Açıklama:

  Arduino uyumlu kartlara program yazmak ve yüklemek için kullanılır, 5. Scratch programının kullanım alanları nelerdir?

  A) Scratch programı, çocukların programlama mantığını öğrenmelerine yardımcı olmak için kullanılır.
  B) Scratch programı, yalnızca eğlence amaçlı kullanılır.
  C) Scratch programı, profesyonel programcılar tarafından kullanılır.
  D) Scratch programı, yalnızca resim ve animasyon oluşturmak için kullanılır.

 6. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A'dır. Scratch programı, özellikle çocuklar için, programlama mantığını öğrenmelerine yardımcı olmak için kullanılır. Scratch programı, görsel programlama dili kullanarak, çocukların kolayca programlama mantığını öğrenmelerini sağlar. Bunun yanı sıra, Scratch programı, eğlence amaçlı olarak da kullanılabilir ve resim ve animasyon oluşturmak için de kullanılabilir. Ancak, profesyonel programcılar tarafından yaygın bir şekilde kullanılmaz. 7. Scratch programında karakterler nasıl hareket ettirilir?

  A) Karakterler, Scratch komutları yardımıyla hareket ettirilir.
  B) Karakterler, yalnızca fareyle sürüklenerek hareket ettirilebilir.
  C) Karakterler, klavyedeki ok tuşları yardımıyla hareket ettirilir.
  D) Karakterler, yalnızca programlanarak hareket ettirilebilir.

 8. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A'dır. Scratch programında karakterler, Scratch komutları kullanılarak hareket ettirilir. Scratch programı, görsel bir programlama dili olduğu için karakterlerin hareket ettirilmesi de oldukça kolaydır. Karakterler, farenin yardımıyla sahneye sürüklendiğinde, sahneye yerleştirildikleri konumda otomatik olarak ortaya çıkarlar ve ardından Scratch komutları kullanılarak hareket ettirilebilirler. Scratch programı, özellikle çocukların programlama mantığını öğrenmelerine yardımcı olmak için tasarlandığından, karakterlerin hareket ettirilmesi de oldukça basittir. 9. Scratch programında animasyon nasıl yapılır?

  A) Animasyon, Scratch programındaki hareketli nesnelerin bir araya getirilmesiyle yapılır.
  B) Animasyon, yalnızca resimlerin sıralı olarak gösterilmesiyle yapılır.
  C) Animasyon, yalnızca programlama dili öğrenilerek yapılabilir.
  D) Animasyon, yalnızca profesyonel animatörler tarafından yapılabilir.

 10. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A" seçeneğidir. Scratch programında, hareketli nesnelerin bir araya getirilmesi ve bunların özelliklerinin programlanması ile animasyonlar oluşturulabilir. Bu nesnelerin hareketi, kullanıcının istediği şekilde programlandığı için farklı türde animasyonlar yapılabilmektedir. Scratch programı, genç yaşta çocukların bile kolayca öğrenip kullanabilecekleri bir program olduğu için animasyon yapmayı öğrenmek için ideal bir araçtır. 11. Aritmetik operatörlerin hangisi toplama işlemini ifade eder?

  A) +    B) -    C) *    D) /    

 12. Cevap: A Açıklama:

  Aritmetik operatörler arasında toplama işlemini ifade eden operatör "+" (artı) işaretinindir. 13. Elektrik nedir?

  A) Enerjidir

  B) Işıktır

  C) Sıcaklıktır    

  D) İnternettir

 14. Cevap: A Açıklama:

 15. Bilgisayarınıza virüs bulaşmasını önlemek için ne yapmalısınız?

  A) Antivirüs yazılımı yükleyip düzenli olarak güncellemelisiniz.
  B) Bilgisayarınızı hiç kapatmamalısınız.
  C) İnternetten her dosyayı indirip açmalısınız.
  D) Bilgisayarınızda sadece oyun oynamalısınız.

 16. Cevap: A Açıklama:

 17. Aşağıdaki ifadelerden hangisi bir matematiksel işlem değildir?

  A) 3 + 4    B) 5 - 2    C) 6 / 2    D) 7 VE 8    

 18. Cevap: D Açıklama:

  7 VE 8 ifadesi bir mantıksal işlemdir. Mantıksal işlemler, iki veya daha fazla ifadenin doğruluk değerlerini birleştirmek için kullanılır. Örneğin, "7 VE 8" ifadesi, 7'nin doğru olması ve 8'in doğru olması durumlarının birleştirildiğini gösterir. 19. Veri, dünyanın gerçekleridir. Değişkenler de bu verileri tutmak için vardırlar. Aşağıdakilerden hangisi bir değişkendir?

  A) Boy    B) Işık    C) Dünyanın çapı    D) Duygu    

 20. Cevap: A Açıklama:

  Boy, bir kişinin fiziksel özelliğidir ve ölçülebilir. Işık bir enerji biçimidir. Dünyanın çapı sabittir. Duygu ise, bir kişinin hissettiği duygusal durumdur. 21. Sosyal medyada başkalarına karşı nasıl davranmalıyız?

  A) Rahatsız edici ve kötü niyetli paylaşımlar yapmalıyız.
  B) Başkalarına karşı saygılı ve nazik olmalıyız.
  C) Her şeyi herkese açık şekilde paylaşmalıyız.
  D) Tanımadığımız kişilerin bilgilerini paylaşmalıyız.

 22. Cevap:

  B

  Açıklama:

 23. Aşağıdakilerden hangisi Arduino programında "Çiğ köfteci" yazdırma kodudur?

  A) Serial.print("Çiğ köfteci");
  B) Serial.write("Çiğ köfteci");
  C) print("Çiğ köfteci");
  D) Serial("Çiğ köfteci");

 24. Cevap: A Açıklama:

  Seri port ekranı üzerinde bir çıktı görmek için Serial.print komutu kullanılır bu yüzden Serial.print("Çiğ köfteci"); kodu doğrudur. 25. Aşağıdaki adımlardan hangisi problem çözme sürecinde yoktur?

  A) Soruyu dikkatlice okumak ve gerekli bilgileri belirlemek.
  B) Çözüm için farklı alternatifler üretmek.
  C) Sorunu basitlemek için uygun modellemeler yapmak.
  D) Sorunun çözümü için gerekli bilgileri toplamak ve bunları doğru şekilde kullanmak.

 26. Cevap: D Açıklama:

  Problem çözme sürecinde gerekli bilgileri toplamak ve bunları doğru şekilde kullanmak adımlarından biri değildir. 27. Günlük yaşantıda karşılaştığımız problemlere çözüm bulmak için ne yapmamız gerekir?

  A) Sorunu anlamaya ve çözüm yollarını araştırmak.
  B) Sorunun çözümü için gerekli bilgileri toplamak ve bunları doğru şekilde kullanmak.
  C) Sorunları çözmek için farklı alternatifler üretmek.
  D) Tüm bunların hepsini yapmak.

 28. Cevap: D Açıklama:

  Günlük yaşantıda karşılaştığımız problemlere çözüm bulmak için sorunu anlamaya ve çözüm yollarını araştırmak, sorunun çözümü için gerekli bilgileri toplamak ve bunları doğru şekilde kullanmak ve sorunları çözmek için farklı alternatifler üretmek adımlarını gerçekleştirebiliriz. 29. Elektrik enerjisini ışık enerjisine çeviren devre elemanı hangisidir?

  A) Pil                       B) LED      
  C) Bread board       D) Jumper kablo     
                     

 30. Cevap: B Açıklama:

  LED ışık yayan diyot olarak bilinir ve elektrik enerjisini ışığa çevirir 31. Arduino ile trafik ışığı yapmak için projede kullanılabilecek bileşenlerden üç tanesini yazınız.

 32. Cevap: kırmızı yeşil ve sarı olmak üzere 3 adet ledbread boardjumper kabloArduino kartı ve bağlantı kablosu Açıklama:

 33. Bir problemi doğru bir şekilde çözebilmenin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Bir plan yapma          B) Planı uygulama         
  C) Çözümü değerlendirme    D) Problemi anlama        
                            

 34. Cevap: D Açıklama:

  Bir problemi doğru bir şekilde çözebilmenin ilk aşaması problemi anlamaktır. Probleme ilişkin verilenler ve istenilenler tespit edilerek problemi anlamak mümkün olur. 35. Aşağıdakilerden hangisi problem çözme adımlarından biri değildir?

  A) Problemi anlama         B) Bir plan yapma         
  C) Planı uygulama          D) Çözümü değerlendirme   
                            

 36. Cevap: D Açıklama:

  Çözümü değerlendirme problem çözme adımlarından biri değildir. Çözümü değerlendirme, problemin çözümünden sonra yapılan bir işlemdir. 37. Aşağıdakilerden hangisi bir problem çözme tekniği değildir?

  A) Deneme yanılma yoluyla çözümü test etme
  B) Problemi daha basit parçalara ayırarak ilerleme
  C) Saldırı yöntemi
  D) Olası çözümleri içeren bir görsel harita ya da zihin haritası çıkarmak

 38. Cevap: C Açıklama:

  Saldırı yöntemi bir problem çözme tekniği değildir. Saldırı yöntemi, bir problemi çözmek için herhangi bir plan yapmadan, doğrudan çözmeye çalışmaktır. 39. Bir bilgisayarda çalışan algoritmalar, hangi temel adımlarla oluşturulur?

  A) Tanımlama, analiz, çözüm, uygulama
  B) Tanımlama, analiz, tasarım, uygulama
  C) Tasarım, analiz, çözüm, uygulama
  D) Analiz, tasarım, çözüm, uygulama

 40. Cevap: B Açıklama:

  Bir bilgisayarda çalışan algoritmalar, tanımlama, analiz, tasarım ve uygulama adımları izlenerek oluşturulur. Tanımlama adımında, problemin ne olduğu belirlenir. Analiz adımında, problemin çözümü için gereken adımlar belirlenir. Tasarım adımında, algoritmanın yapısı belirlenir. Uygulama adımında, algoritma kodlanır ve çalıştırılır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL ÖNERİ ORTAOKULU 5.SINIF BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 2.DÖNEM 2. YAZILI SORULARI Detayları

2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL ÖNERİ ORTAOKULU 5.SINIF BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 2.DÖNEM 2. YAZILI SORULARI 4 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 06 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL ÖNERİ ORTAOKULU 5.SINIF BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 2.DÖNEM 2. YAZILI SORULARI Testini Çöz tıklayın. 2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL ÖNERİ ORTAOKULU 5.SINIF BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 2.DÖNEM 2. YAZILI SORULARI yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL ÖNERİ ORTAOKULU 5.SINIF BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 2.DÖNEM 2. YAZILI SORULARI sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test
 • Doğru-Yanlış
 • Test


2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL ÖNERİ ORTAOKULU 5.SINIF BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 2.DÖNEM 2. YAZILI SORULARI Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ÜRÜN OLUŞTURMA
  1. Görsel İşleme Programları
  2. Kelime İşlemci Programları
  3. Sunu Programları
 • PROBLEM ÇÖZME VE PROGRAMLAMA
  1. Problem Çözme Kavramları ve Yaklaşımları
  2. Programlama

Ayrıca

Öğrenciler, Scratch programının temel bloklarını öğrenerek, karakterin hareketini kontrol etmeyi öğreneceklerdir. Bu, öğrencilerin problem çözme ve mantıksal düşünme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacaktır. Ayrıca, öğrenciler, kodlama ve programlama kavramlarını anlamalarına yardımcı olacaklar ve dijital okuryazarlık becerilerini geliştireceklerdir.

Scratch programlama dilinde tekrar bloklarının kullanımını öğrenmeleri, programlama konusunda temel becerilerin geliştirilmesine yardımcı olur.

Scratch programının kullanım alanlarını anlama ve özellikle çocuklar için programlama mantığını öğrenmek için kullanıldığını kavrama.

Scratch programında karakterlerin hareket ettirilmesi için Scratch komutları kullanılır.

Scratch programı kullanarak basit animasyonlar yapabilme becerisi kazanılabilir.

5.5.1.7. Problem çözümünde kullanılabilecek operatörlere örnek verir.

5.5.1.8. Problem çözümünde ifade ve eşitliklere örnek verir.

5.5.1.11. Verilen bir problemde ifade ve eşitlikleri kullanarak çözüm üretir.

5.5.1.10. Verilen bir problemin çözümünde operatörleri kullanır.

5.5.1.6. Problemi çözmek için gerekli değişken, sabit ve işlemleri açıklar.

5.5.1.6. Problemi çözmek için gerekli değişken, sabit ve işlemleri açıklar.

5.5.1.6. Problemi çözmek için gerekli değişken, sabit ve işlemleri açıklar.

Problem çözme sürecinde farklı alternatifler üretmenin ve çözüm için uygun modellemeler yapmanın önemini anlar.

Günlük yaşantıda karşılaştığımız problemlere çözüm bulmak için farklı alternatifler üretmenin ve çözüm için uygun modellemeler yapmanın önemini anlar.

5.5.1.5. Verilen bir problemi analiz eder.

5.5.1.1. Günlük hayatta karşılaştığı problemlere çözüm önerileri getirir.

5.5.1.3. Problem çözmede temel kavramları tanımlayarak problem türlerini açıklar.

5.5.1.4. Problem çözme sürecinde takip edilmesi gereken adımları fark eder.

5.5.1.5. Verilen bir problemi analiz eder.

Öğrenciler, bir algoritmanın oluşturulması için izlenmesi gereken adımları öğrenmiş olurlar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL ÖNERİ ORTAOKULU 5.SINIF BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 2.DÖNEM 2. YAZILI SORULARI sınavı 5.Sınıf kategorisinin Bilişim Teknolojileri ve Yazılım alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL ÖNERİ ORTAOKULU 5.SINIF BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 2.DÖNEM 2. YAZILI SORULARI Testi İstatistikleri

Bu sınav 6 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 51 kere doğru, 45 kere yanlış cevap verilmiş.

2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL ÖNERİ ORTAOKULU 5.SINIF BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 2.DÖNEM 2. YAZILI SORULARI Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL ÖNERİ ORTAOKULU 5.SINIF BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 2.DÖNEM 2. YAZILI SORULARI sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL ÖNERİ ORTAOKULU 5.SINIF BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 2.DÖNEM 2. YAZILI SORULARI sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL ÖNERİ ORTAOKULU 5.SINIF BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 2.DÖNEM 2. YAZILI SORULARI sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 5.Sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  5.Sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Ünite Özetleri