2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL ÖNERİ FEN LİSESİ 10.SINIF BİLGİSAYAR BİLİMİ DERSİ 2.DÖNEM 2. YAZILI SORULARI

2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL ÖNERİ FEN LİSESİ 10.SINIF BİLGİSAYAR BİLİMİ DERSİ 2.DÖNEM 2. YAZILI SORULARI sınavı 10.Sınıf kategorisinin Bilgisayar Bilimi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. 2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL ÖNERİ FEN LİSESİ 10.SINIF BİLGİSAYAR BİLİMİ DERSİ 2.DÖNEM 2. YAZILI SORULARI CEVAPLARI

 1. Mobil işletim sistemleri arasında yer almayan nedir?

  A) Android          B) iOS             
  C) Windows Phone    D) Symbian         
  E) Linux                               

 2. Cevap: D Açıklama:

  Symbian, uzun yıllar mobil telefon pazarında lider konumda bulunan Nokia firmasının ci-hazlarında kullanılan bir mobil işletim sistemidir. Ancak, günümüzde Symbian işletim siste-mi kullanılmamaktadır. 3. Web tabanlı mobil uygulama geliştirmede kullanılan geliştirme ortamı hangisidir?

  A) Adobe Brackets             B) Microsoft Visual Studio   
  C) Android Studio             D) Xcode                     
  E) Eclipse                                                 

 4. Cevap: A Açıklama:

  Adobe Brackets, Web tabanlı mobil uygulama geliştirme için kullanılan ücretsiz ve açık kaynak kodlu bir metin düzenleyicisidir. 5. Web tabanlı mobil uygulama geliştirmede kullanılan bir diğer popüler kütüphane hangisidir?

  A) JQuery Mobile    B) Bootstrap       
  C) AngularJS        D) ReactJS         
  E) Vue.js                              

 6. Cevap: B Açıklama:

  Bootstrap, HTML5, CSS3 ve JavaScript'in birlikte kullanımı ile oluşturulmuş bir diğer mobil uygulama geliştirme kütüphanesidir. JQuery Mobile'a göre daha kapsamlı bir kütüphanedir. Bu nedenle, daha karmaşık mobil uygulamalar geliştirmek isteyenler için ideal bir seçimdir. 7. Web 2.0 teknolojilerinde web sayfalarında hangi özellik bulunmaktadır?

  A) Sadece okunabilir
  B) Hem okunabilir hem de yazılabilir
  C) Yazılabilir, okunabilir ve programlanabilir
  D) Sadece programlanabilir
  E) Hiçbiri

 8. Cevap: C Açıklama:

  Web 2.0 teknolojilerinde web sayfaları hem okunabilir hem de yazılabilir ve programlanabilirdir. Bu, kullanıcıların web sayfalarında değişiklik yapmalarına ve yeni içerikler eklemelerine olanak tanır. 9. HTML kodları yazarken hangi işaretler kullanılır?

  A) < >    B) [ ]    C) { }    D) ( )    E) / \    

 10. Cevap: A Açıklama:

  HTML kodları yazarken < > işaretleri kullanılır. Bu işaretler, kodların başlangıcını ve sonunu belirtmek için kullanılır. 11. HTML5'te, var olan etiketler dışında etiketler yaratma imkanı hangi özellik ile sağlanmaktadır?

  A) Custom etiket özelliği      B) Anlamsal etiket özelliği   
  C) Gezinim etiket özelliği     D) Altbilgi etiket özelliği   
  E) Başlık etiket özelliği                                    

 12. Cevap: A Açıklama:

  HTML5'te, var olan etiketler dışında etiketler yaratma imkanı custom etiket özelliği ile sağlanmaktadır. Bu özellik, kodlayıcılara kendilerine özgü kodlama yöntemleri geliştirmelerine olanak sağlar. 13. CSS kodlamasının üç yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) HTML etiketleri içinde CSS kodlama
  B) Bir stil bloğu (< style >< / style >) içerisinde CSS kodlama
  C) Harici bir stil dosyası içinde CSS kodlama
  D) Yukarıdakilerin hepsi
  E) Hiçbiri

 14. Cevap: D Açıklama:

  CSS kodlamasının üç yöntemi şunlardır: HTML etiketleri içinde CSS kodlama, bir stil bloğu (< style >< / style >) içerisinde CSS kodlama ve harici bir stil dosyası içinde CSS kodlama. 15. Elementlerin sahip olduğu özelliklere göre CSS kodlamada genellikle hangi özellikler kullanılır?

  A) id ve class                B) href ve src               
  C) style ve type              D) width ve height           
  E) Yukarıdakilerin hiçbiri                                 

 16. Cevap: A Açıklama:

  Elementlerin sahip olduğu özelliklere göre CSS kodlamada genellikle id ve class özellikleri kullanılır. Id özelliği, bir HTML öğesini benzersiz bir şekilde tanımlamak için kullanılırken, class özelliği, bir HTML öğesini bir sınıfa atamak için kullanılır. 17. Javascript ile hangi işlemler yapılabilir?

  A) İçerik değiştirebilir.
  B) Özellikleri değiştirebilir.
  C) CSS stilini değiştirebilir.
  D) İçerik, özellik ve CSS stilini değiştirebilir.
  E) Hiçbiri

 18. Cevap: D Açıklama:

  Javascript, web sayfalarının davranışını programlamak için kullanılan bir dildir. Javascript ile içerik, özellik ve CSS stili değiştirilebilir. 19. HTML dilinde, bir web sayfasında kullanıcı tarafından girilen bilgileri saklamak için hangi yöntem kullanılır?

  A) Cookie (Çerez) Yönetimi    B) Veri Tabanı Yönetimi      
  C) Fonksiyon Yönetimi         D) Dizi Yönetimi             
  E) Döngü Yönetimi                                          

 20. Cevap: A Açıklama:

  Cookie (Çerez) yönetimi, bir web sayfasında kullanıcı tarafından girilen bilgileri istemci tarafında saklamak için kullanılan bir yöntemdir. Bu sayede, kullanıcı sayfayı kapattıktan sonra bile girilen bilgiler tarayıcı tarafından hatırlanır ve kullanıcı tekrar sayfayı açtığında bu bilgiler otomatik olarak doldurulur. 21. Javascript dilinde, bir diziyi alfabetik olarak sıralamak için hangi yöntem kullanılır?

  A) .sort() yöntemi       B) .filter() yöntemi    
  C) .map() yöntemi        D) .forEach() yöntemi   
  E) .reduce() yöntemi                             

 22. Cevap: A Açıklama:

  Javascript dilinde, bir diziyi alfabetik olarak sıralamak için .sort() yöntemi kullanılır. Bu yöntem, diziyi metin olarak sıralar ve elemanları alfabetik sıraya göre dizer. 23. Veritabanında tablolar arasındaki ilişkiler nasıl sağlanır?

  A) Yabancı anahtarlar kullanılarak
  B) Birincil anahtarlar kullanılarak
  C) Bağlantı tabloları kullanılarak
  D) Ek tablolar kullanılarak
  E) İndeksler kullanılarak

 24. Cevap: A Açıklama:

  Yabancı anahtarlar, bir tabloda yer alan bir sütunun değerinin, başka bir tabloda yer alan bir sütunun değerine referans vermesini sağlar. Bu sayede, tablolar arasındaki ilişkiler kurulur ve veriler arasındaki bütünlük sağlanır. 25. Veritabanında bir tabloya yeni bir sütun eklemek için hangi işlem yapılır?

  A) ALTER TABLE komutu kullanılır
  B) CREATE TABLE komutu kullanılır
  C) DROP TABLE komutu kullanılır
  D) INSERT INTO komutu kullanılır
  E) UPDATE komutu kullanılır

 26. Cevap: A Açıklama:

  ALTER TABLE komutu, bir tabloya yeni bir sütun eklemek, mevcut bir sütunu silmek veya mevcut bir sütunun özelliklerini değiştirmek için kullanılır. 27. Bir öğrencinin aynı dersi iki kez almasını engellemek için tabloda hangi özellik kullanılır?

  A) Primary Key       B) Foreign Key      
  C) Unique Key        D) Default Value    
  E) Auto Increment                        

 28. Cevap: A Açıklama:

  Primary Key, bir tabloda her satırı benzersiz şekilde tanımlayan sütun veya sütun grubudur. Bu sayede, bir öğrencinin aynı dersi iki kez alması engellenebilir. 29. DECIMAL veri türü için en yüksek basamak sayısı kaçtır?

  A) 30    B) 65    C) 128    D) 255    E) 512    

 30. Cevap: B Açıklama:

  DECIMAL veri türü için en yüksek basamak sayısı 65'tir. Bu, DECIMAL(65, 0) veri türüyle tanımlanabilir. 31. PhpMyAdmin paneli ile veri yönetimi yapılabilir mi?

  A) Evet, PhpMyAdmin paneli ile veri ekleme, seçme, güncelleme ve silme işlemleri yapılabilir.
  B) Hayır, PhpMyAdmin paneli ile veri yönetimi yapılamaz.
  C) PhpMyAdmin paneli ile yalnızca veri ekleme işlemi yapılabilir.
  D) PhpMyAdmin paneli ile yalnızca veri seçme işlemi yapılabilir.
  E) PhpMyAdmin paneli ile yalnızca veri güncelleme işlemi yapılabilir

 32. Cevap: A Açıklama:

  PhpMyAdmin paneli, MySQL veya MariaDB gibi veritabanı yönetim sistemlerine erişim sağlayan ve veri yönetimi işlemlerinin gerçekleştirilebildiği bir araçtır. Bu araç ile veritabanındaki kayıtları ekleyebilir, silebilir, güncelleyebilir veya sorgulayabilirsiniz. 33. PHP ile veri tabanına veri ekleyebilmek için hangi işem adımları sıralanır?

  A) Veritabanına Bağlan, Veritabanı Seç, Sorgu Gönder, Bağlantıyı Kapat
  B) Veritabanına Bağlan, Bağlantıyı Kapat, Veritabanı Seç, Sorgu Gönder
  C) Sorgu Gönder, Veritabanına Bağlan, Veritabanı Seç, Bağlantıyı Kapat
  D) Veritabanı Seç, Bağlantıyı Kapat, Sorgu Gönder, Veritabanına Bağlan
  E) Bağlantıyı Kapat, Sorgu Gönder, Veritabanı Seç, Veritabanına Bağlan

 34. Cevap: A Açıklama:

  PHP ile veri tabanına veri eklemek için öncelikle veritabanına bağlanmak gerekir. Daha sonra, veritabanı seçilerek sorgunun gönderileceği veritabanı belirlenir. Ardından, sorgu gönderilerek veritabanına veri ekleme işlemi gerçekleştirilir. Son olarak, bağlantı kapatılır. 35. Veritabanına bağlanmak için kullanılan fonksiyon nedir?

  A) mysql_connect        B) mysql_close         
  C) mysql_query          D) mysql_select_db     
  E) mysql_fetch_array                           

 36. Cevap: A Açıklama:

  mysql_connect fonksiyonu veritabanına bağlanmak için kullanılır. 37. Öğrencilerin sitede soru sormalarını teşvik etmek için haftanın en değerli sorusunun seçimine yönelik yapılan kodlamada, kullanıcılar sorunun önemine göre kaç puana kadar değerlendirme notu verebilirler?

  A) 10    B) 5    C) 15    D) 20    E) 25    

 38. Cevap: B Açıklama:

  Öğrencilerin sitede soru sormalarını teşvik etmek için haftanın en değerli sorusunun seçimine yönelik yapılan kodlamada, kullanıcılar sorunun önemine göre 5 puana kadar değerlendirme notu verebilirler. 39. Video tablosunda birincil anahtar olarak hangi sütun veya sütunlar kullanılmalıdır?

  A) VideoID    B) VideoYolu    C) VideoAdi    D) KullaniciID    E) Tarih    

 40. Cevap: A Açıklama:

  Video tablosunda birincil anahtar olarak VideoID sütunu kullanılmalıdır. Bu sayede, her video için benzersiz bir tanımlayıcı elde edilmiş olur ve veri tabanındaki kayıtlar arasındaki ilişki doğru bir şekilde kurulabilir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL ÖNERİ FEN LİSESİ 10.SINIF BİLGİSAYAR BİLİMİ DERSİ 2.DÖNEM 2. YAZILI SORULARI Detayları

2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL ÖNERİ FEN LİSESİ 10.SINIF BİLGİSAYAR BİLİMİ DERSİ 2.DÖNEM 2. YAZILI SORULARI 15 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 06 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL ÖNERİ FEN LİSESİ 10.SINIF BİLGİSAYAR BİLİMİ DERSİ 2.DÖNEM 2. YAZILI SORULARI Testini Çöz tıklayın. 2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL ÖNERİ FEN LİSESİ 10.SINIF BİLGİSAYAR BİLİMİ DERSİ 2.DÖNEM 2. YAZILI SORULARI yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL ÖNERİ FEN LİSESİ 10.SINIF BİLGİSAYAR BİLİMİ DERSİ 2.DÖNEM 2. YAZILI SORULARI sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca

Mobil işletim sistemlerini tanımlayabilme.

Öğrenciler, Web tabanlı mobil uygulama geliştirme için kullanılan geliştirme ortamını belirleyebilirler.

Öğrenciler, web tabanlı mobil uygulama geliştirme için kullanılan kütüphaneleri tanıyacaktır.

Öğrenciler, Web 2.0 teknolojilerinde web sayfalarının özelliklerini açıklayabilirler.

Öğrenciler, HTML kodları yazarken kullanılan işaretleri açıklayabilirler.

Öğrenciler, HTML5'te custom etiket özelliğini kullanarak kendi etiketlerini yaratabileceklerdir.

Öğrenciler, CSS kodlamasının üç yöntemini öğrenir.

Öğrenciler, elementlerin sahip olduğu özelliklere göre CSS kodlamada kullanılan özellikleri öğrenir.

Öğrenciler, Javascript'in kullanım alanlarını öğrenirler.

Öğrenciler, HTML dilinde kullanıcı tarafından girilen bilgileri saklamak için kullanılan yöntemleri ve bunların avantajlarını ve dezavantajlarını öğrenecektir.

Öğrenciler, Javascript dilinde dizileri sıralama yöntemlerini öğrenecek ve bunları kullanarak veri işleme işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.

Öğrenciler, veritabanlarında tablolar arasındaki ilişkilerin nasıl sağlandığını öğrenirler.

Öğrenciler, veritabanlarında tablolara yeni sütunların nasıl ekleneceğini öğrenirler.

Öğrenciler, veri tabanlarında Primary Key kavramını ve kullanımını öğrenecektir.

Öğrenciler, DECIMAL veri türünün özelliklerini ve kullanım alanlarını öğrenecektir.

Öğrenciler, PhpMyAdmin panelinin veri yönetimi için kullanılabileceğini ve temel veri yönetimi işlemlerinin nasıl gerçekleştirileceğini öğrenmiş olurlar.

Öğrenciler, PHP ile veri tabanına veri eklemek için gereken işem adımlarını öğreneceklerdir.

Veritabanına bağlanmayı öğrenmek.

Öğrenciler, web tabanlı programlama dillerinin kullanımı ve değerlendirme sistemlerinin tasarımı hakkında bilgi sahibi olabileceklerdir.

Öğrenciler, veri tabanlarında birincil anahtar kavramını ve kullanımını anlayabileceklerdir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL ÖNERİ FEN LİSESİ 10.SINIF BİLGİSAYAR BİLİMİ DERSİ 2.DÖNEM 2. YAZILI SORULARI sınavı 10.Sınıf kategorisinin Bilgisayar Bilimi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL ÖNERİ FEN LİSESİ 10.SINIF BİLGİSAYAR BİLİMİ DERSİ 2.DÖNEM 2. YAZILI SORULARI Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL ÖNERİ FEN LİSESİ 10.SINIF BİLGİSAYAR BİLİMİ DERSİ 2.DÖNEM 2. YAZILI SORULARI sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL ÖNERİ FEN LİSESİ 10.SINIF BİLGİSAYAR BİLİMİ DERSİ 2.DÖNEM 2. YAZILI SORULARI sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL ÖNERİ FEN LİSESİ 10.SINIF BİLGİSAYAR BİLİMİ DERSİ 2.DÖNEM 2. YAZILI SORULARI sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Bilgisayar Bilimi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.