2023-2024 9.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 1.Yazılı

2023-2024 9.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 1.Yazılı sınavı 9.Sınıf kategorisinin Kur’an-ı Kerim alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. 2023-2024 9.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 1.Yazılı CEVAPLARI

 1. Kur'an-ı Kerim, hangi özelliğiyle Peygamberimize (s.a.v.) verilen en büyük mucize olarak kabul edilir?

  A) İyi ahlakı öğretmesi
  B) Arapça yazılmış olması
  C) İnsan hatalarına karşı korunmuş olması
  D) Diğer peygamberlerin mucizelerini açıklaması
  E) Kıyamete kadar sürekli olarak geçerli olması

 2. Cevap: E Açıklama:

  Kur'an-ı Kerim, Peygamberimize (s.a.v.) verilen en büyük mucize olarak kabul edilir, çünkü kıyamete kadar geçerli olan eşsiz bir kitaptır. 3. Kur'an-ı Kerim, hangi alanda betimleyici bir üslup kullanarak konuları anlatır?

  A) Sosyal konularda       B) Bilimsel konularda    
  C) Tarihi konularda       D) Mitolojik konularda   
  E) Edebi konularda                                 

 4. Cevap: A Açıklama:

  Kur'an, sosyal konuları anlatırken betimleyici bir üslup kullanarak olayları canlandırır. 5. Kur'an-ı Kerim'deki ayet sayısı kaçtır?

  A) 6006 ayet    B) 5555 ayet    C) 6666 ayet    D) 7777 ayet    E) 8888 ayet    

 6. Cevap: C Açıklama:

  Kur'an-ı Kerim'de yaklaşık olarak 6666 ayet bulunmaktadır. 7. Kur'an-ı Kerim'de hangi sure sonuncusu olarak kabul edilir?

  A) Bakara    B) Fatiha    C) Nas    D) Nisa    E) Yusuf    

 8. Cevap: C Açıklama:

  Kur'an-ı Kerim'deki son sure "Nas" suresidir. 9. Kitâb ismi Kur'an-ı Kerim'de kaç yerde geçmektedir?

  A) 100    B) 150    C) 200    D) 230    E) 250    

 10. Cevap: D Açıklama:"Kitâb" ismi Kur'an-ı Kerim'de 230 yerde geçmektedir. Bu sayede Kur'an'ın en çok kullanılan isimlerinden biridir. "Kitâb" kelimesinin Kur'an'da geçtiği yerlerde farklı anlamları da olabilir. Bu anlamlardan bazıları şunlardır:

  * Kur'an-ı Kerim'in tamamı: "Kitâb" kelimesi, birçok ayette Kur'an-ı Kerim'in tamamını ifade etmek için kullanılır. (Örneğin: Bakara Suresi, 2. ayet)
  * Belirli bir sure: Bazı ayetlerde "kitâb" kelimesi, belirli bir sureyi ifade etmek için kullanılır. (Örneğin: Maide Suresi, 114. ayet)
  * Allah'ın indirdiği vahiyler: "Kitâb" kelimesi, Allah'ın peygamberlerine indirdiği tüm vahiyleri kapsayacak şekilde de kullanılabilir. (Örneğin: Al-i İmran Suresi, 184. ayet)
  * Önceki kutsal metinler: "Kitâb" kelimesi, Tevrat ve İncil gibi önceki kutsal metinleri de ifade etmek için kullanılabilir. (Örneğin: Âl-i İmran Suresi, 3. ayet)

  "Kitâb" kelimesinin Kur'an'da geçtiği her ayetin anlamını daha iyi anlamak için o ayetin tefsirine bakmak önemlidir.


 11. Hüdâ ismi Kur'an-ı Kerim'de hangi özelliği ifade etmek için kullanılmıştır?

  A) İlahi kitabın kaynağını belirtmek için
  B) Doğru yolu gösteren bir rehber olduğunu ifade etmek için
  C) Kuran'ın sayfa sayısını belirtmek için
  D) Peygamberimizin yaşamını anlatmak için
  E) Ayetlerin nüzul sırasını belirtmek için

 12. Cevap: B Açıklama:

  Hüdâ ismi, Kur'an-ı Kerim'in doğru yolu gösteren bir rehber olduğunu ifade etmek için kullanılmıştır. 13. Tenzîl ismi Kur'an-ı Kerim'de neyi anlatır?

  A) Kur'an'ın kaç yılda indirildiğini
  B) Peygamberimizin yaşamını
  C) Allah'ın insanlara rüyalar yoluyla verdiği mesajları
  D) Allah'ın kitapları nasıl gönderdiğini
  E) Kur'an'ın dünya üzerine indirilişini

 14. Cevap: D Açıklama:

  Tenzîl ismi Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın kitapları nasıl gönderdiğini ifade eder. 15. Hangi sure "inek kesme kıssası"nı anlatır?

  A) Fâtiha    B) Bakara    C) Âl-i İmrân    D) Nisâ    E) Mâide    

 16. Cevap: B Açıklama:

  Bakara sure, İsrailoğullarının inek kesme kıssasını anlatır. 17. Hangi surede Hz. İsa'nın (a.s.) doğumunu ve mucizelerini anlatan bir bölüm bulunur?

  A) İsrâ    B) Meryem    C) Tâ-Hâ    D) Enbiyâ    E) Nûr    

 18. Cevap: B Açıklama:

  Meryem sure, Hz. İsa'nın (a.s.) doğumunu ve mucizelerini anlatan bir bölüm içerir. 19. Hangi sure "şairler" iddiasını çürüterek Kur'an'ın bir şiir olmadığını ispatlar?

  A) Furkân    B) Şuarâ    C) Neml    D) Kasas    E) Enfâl    

 20. Cevap: B Açıklama:

  Şuarâ sure, Kur'an'ın bir şiir olmadığını çürüterek "şairler" iddiasını ele alır. 21. Hangi sure, Nebiler ve resuller anlamına gelen bir kelimeyi içinde barındırır?

  A) İsrâ    B) Enbiyâ    C) Hac    D) Meryem    E) Tâ-Hâ    

 22. Cevap: B Açıklama:

  Enbiyâ sure, "Nebiler ve resuller" anlamına gelen "enbiyâ" kelimesini içerir. 23. Hangi surede "kadınlar" ile ilgili ayetler bulunur?

  A) En'âm    B) A'raf    C) Nisâ    D) Tevbe    E) Hicr    

 24. Cevap: C Açıklama:

  Nisâ sure, kadınlarla ilgili ayetler içerir. 25. "Rumların tekrar galip geleceği" öngörüsü hangi surede bulunur?

  A) Meryem    B) Lokmân    C) Rûm    D) Zümer    E) Fetih    

 26. Cevap: C Açıklama:

  Rûm sure, Rumların tekrar galip geleceği öngörüsünü içerir. 27. Hangi surede Hz. Davud'un (a.s.) kıssasına yer verilir?

  A) Secde    B) Ahkâf    C) Mucâdele    D) Mâide    E) Mücâdele    

 28. Cevap: A Açıklama:

  Secde sure, Hz. Davud'un (a.s.) kıssasına yer verir. 29. Hangi surede müminlerin saf saf durup Allah yolunda savaştıkları anlatılır?

  A) Sâffât    B) Secde    C) Mâide    D) Lokmân    E) İnfitâr    

 30. Cevap: A Açıklama:

  Sâffât sure, müminlerin saf saf durup Allah yolunda savaşmalarını anlatır. 31. Hangi surede cuma namazının farz olduğu bildirilir?

  A) Fetih    B) Mürselât    C) Kıyâme    D) Cum’a    E) İnşikâk    

 32. Cevap: D Açıklama:

  Cum’a sure, cuma namazının farz olduğunu bildirir. 33. Hangi sure, Hz. Peygamber'in (s.a.v.) göğsünün açıldığını ve huzur ve güvene kavuştuğunu anlatır?

  A) İnşirâh    B) İnfitâr    C) Hümeze    D) Kâri’a    E) Tekâsür    

 34. Cevap: A Açıklama:

  İnşirâh sure, Hz. Peygamber'in (s.a.v.) göğsünün açıldığını ve huzur ve güvene kavuştuğunu anlatır. 35. Hangi surede cennette bir nehrin adı geçer ve bol nimet, hayır ve bereket ifade edilir?

  A) Kevser    B) Felâk    C) Nâs    D) Tebbet    E) Mâ’ûn    

 36. Cevap: A Açıklama:

  Kevser sure, cennette bir nehrin adı geçer ve bol nimet, hayır ve bereket ifade edilir. 37. Hangi surede Ebu Leheb'in ellerinin kurumasından bahsedilir?

  A) İhlâs    B) Kâfirûn    C) İnşirâh    D) Tebbet    E) Mâ’ûn    

 38. Cevap: D Açıklama:

  Tebbet sure, Ebu Leheb'in ellerinin kurumasından bahsedilir. 39. Kur'an-ı Kerim'e göre, insanın yaratılış amacı nedir?

  A) Dünya nimetlerinden en fazla faydalanmak
  B) Allah'ın emirlerini yerine getirmek ve O'na kulluk etmek
  C) Kendini eğlence ve zevklerle meşgul etmek
  D) Diğer canlıları kontrol altına almak
  E) Sadece maddi zenginliklere sahip olmak

 40. Cevap: B Açıklama:

  Kur'an-ı Kerim'e göre insanın yaratılış amacı, Allah'ın emirlerini yerine getirip O'na kulluk etmek ve dünya üzerinde sorumluluklarını yerine getirmektir. 41. Hangi varlık, insanın yaratılışına saygı göstermeyerek Allah'ın emrine karşı geldi?

  A) Diğer insanlar    B) Melekler         
  C) Hayvanlar         D) Şeytanlar        
  E) Bitkiler                              

 42. Cevap: D Açıklama:

  Şeytanlar, insanın yaratılışına saygı göstermeyerek Allah'ın emrine karşı geldiler. 43. İnsanın yaratılışıyla ilgili hangi özellikten bahsedilmez?

  A) Topraktan yaratılmış olması
  B) Embriyo ve bebek aşamalarının geçilmesi
  C) İlk insanın yaratılmasının belli aşamalardan geçmesi
  D) İblis'in insanın yaratılışına saygı göstermemesi
  E) İlk insanın doğrudan gökyüzünden yaratılması

 44. Cevap: E Açıklama:

  İlk insanın gökyüzünden yaratıldığına dair bilgi metinde yer almamaktadır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2023-2024 9.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 1.Yazılı Detayları

2023-2024 9.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 1.Yazılı 1 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 29 Eylül 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2023-2024 9.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 1.Yazılı Testini Çöz tıklayın. 2023-2024 9.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 1.Yazılı yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2023-2024 9.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 1.Yazılı sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


2023-2024 9.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 1.Yazılı Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • KUR’AN OKUMAYA GİRİŞ

Ayrıca 2023-2024 eğitim öğretim yılına ait 9.sınıf Kuran-ı Kerim dersi 1.dönem 1.yazılı soruları; mebsinavlari.com tarafından test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2023-2024 9.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 1.Yazılı sınavı 9.Sınıf kategorisinin Kur’an-ı Kerim alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

2023-2024 9.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 1.Yazılı Testi İstatistikleri

Bu sınav 117 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 754 kere doğru, 695 kere yanlış cevap verilmiş.

2023-2024 9.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 1.Yazılı Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2023-2024 9.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 1.Yazılı sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2023-2024 9.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 1.Yazılı sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2023-2024 9.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 1.Yazılı sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Kur’an-ı Kerim dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.