2023-2024 8.Sınıf Türkçe 1.Dönem 1.Sınav

2023-2024 8.Sınıf Türkçe 1.Dönem 1.Sınav sınavı 8.Sınıf kategorisinin Türkçe alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. 2023-2024 8.Sınıf Türkçe 1.Dönem 1.Sınav CEVAPLARI

 1. Sizin gibi aklı başında insanlar sayesinde ülkemiz daha da gelişecek.
  Aşağıdakilerin hangisinde bu cümledeki altı çizili sözün anlamını karşılayan bir söz kullanılmıştır?

  A) Çocuklar bütün gün uslu uslu oyun oynadı.
  B) Bilinçli hareket ederseniz hayatınız dertsiz geçer.
  C) Çalışkan biri eninde sonunda başarılı olacaktır.
  D) Adamın sorumsuz davranışları herkes tarafından eleştiriliyordu.

 2. Cevap: A Açıklama:

 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamlı bir söz kullanılmıştır?

  A) 1914 yılında 1. Dünya Savaşı patlak verdi.
  B) Reşat Nuri, yazdığı romanlarla ünlenmiştir.
  C) Çikolata, kakao ağacının çekirdekleriyle yapılır.
  D) Türk tiyatrosu Cumhuriyet’le birlikte gelişmiştir

 4. Cevap: A Açıklama:

 5. Çiçekler gürültüyle açar;
  Gürültüyle çıkar duman topraktan.

  Hele martılar, hele martılar,
  Her bir tüylerinde ayrı bir telaş!..
  Altı çizili dizelerdeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Karşıtlık                 B) Abartma
  C) Konuşturma           D) Benzetme

 6. Cevap: B Açıklama:

 7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne ile yüklem arasında tekillik-çoğulluk yönünden uyum yoktur?

  A) Işıklar, akşam olunca yandılar.
  B) Çocuk, annesinin yanından hiç ayrılmadı.
  C) Masanın üstündeki kova yere düştü.
  D) İşçiler, köprüde gece gündüz çalıştılar.

 8. Cevap: A Açıklama:

 9. (1) Köyümüzün yanındaki göle bu sene göçmen kuşlar geldi. (2) Herhâlde göç sırasında yollarını şaşırdılar. (3) Çünkü daha önce burada hiç konaklamazlardı. (4) Bunu fırsat bilen kuş gözlemcileri de buraya akın etti.
  Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde olasılık anlamı vardır?

  A) 1.     B) 2.     C) 3.     D) 4.

 10. Cevap: B Açıklama:

 11. (1) Haleplibahçe Müzesini 360 derecelik video gösterimi ile de ziyaret edebilirsiniz. (2) Ayrıca Şanlıurfa tarihini anlatan olaylar da video gösteri-mi ile aktarılıyor. (3) Müzenin en güzel bölümlerinden biri de şüphesiz Mozaik Müzesi. (4) Burada, 2007-2009 yıllarında yapılan kazılarda çıkarılan mozaikler sergileniyor.
  Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde öznel bir ifadeye yer verilmiştir?

  A) 1.     B) 2.     C) 3.     D) 4.

 12. Cevap: C Açıklama:

 13. İnsanlar avcılık yaparak yaşarken kendi yiyeceklerini yetiştirmeye, toprağı ekip biçmeye karar verdiler. Böylece av hayvanlarının peşinden sürekli göç eden insanın toplumsal yaşamı da değişti. Toprağı ekmeye başlayan insanların, tarlaların yanında kalıp ekine göz kulak olmalar ıgerekiyordu. Sonuç olarak insanlar, tarımın başladığı çağlarda ilk evlerini yapmaya başladılar ve sürekli göç etmeyi de bıraktılar.
  Bu parçadan, sözü edilen dönemle ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

  A) Avcılıkla geçinmek toprağı ekip biçmekten daha kolaydır.
  B) Tarımın yapılmaya başlanmasıyla insanlar ken-dilerine ev yapmışlardır.
  C) Tarımsal üretim ön plana çıkmıştır.
  D) Yerleşik yaşama tarımla birlikte geçilmiştir.

 14. Cevap: A Açıklama:

 15. (1) Kendimi geliştireyim diye sık sık resim sergilerine gidiyorum. (2) Böylece birçok ressamla tanışma fırsatı buluyorum. (3) Onlardan öğrendiklerimi kendi yaptığım resimlere uyguluyorum. (4) İmkân bulup kendi resimlerimi onlara gösterebilsem daha hızlı bir gelişim gösterirdim.
  Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) 1. cümlede amaç-sonuç ilgisi vardır.
  B) 2. cümle kendisinden önceki cümlenin sonucudur.
  C) 3. cümlede bir ön yargı vardır.
  D) 4. cümle koşul-sonuç anlamı taşımaktadır.

 16. Cevap: A Açıklama:

 17. 1. Ancak okulunuzun açılacağı tarih yaklaştıkça içinizi bir heyecan sarmaya başladı.
  2. Bu heyecana bir de üniversite için şehir değiştirme zorunluluğu eklendiyse hafifçe paniklemeniz oldukça normal.
  3. Emeklerinizin karşılığını alıp üniversiteyi kazandınız.
  4. Birkaç hususa dikkat ederek, paniklemeden bu değişikliğe rahatça uyum sağlayabilirsiniz.
  Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir metin oluşturulmak istense sıralama aşağıdakilerden

  hangisi olur?

  A) 3-4-1-2         B) 3-1-2-4
  C) 4-2-1-3         D) 4-3-1-2

 18. Cevap: B Açıklama:

 19. Ayakkabıyı ilk kimin yaptığını, ilk kimlerin giydiğini bilmiyoruz. Ancak binlerce yıl önce insanların, avladıkları hayvanların derilerini ayaklarına sardıklarını biliyoruz. Bunlara ilk ayakkabılar diyebiliriz. Sonraki çağlarda bugün “sandalet” dediğimiz üstü açık, yazlık ayakkabılar giyildi. Bugünkü ayakkabılara ilk benzeyen örneklere ise Mezopotamya’da rastlandı. Günümüzde olduğu gibi sağ ve sol ayakların kalıbına göre ayrı ayrı yapılan ilk ayakkabıları Romalılar üretti.
  Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Ayakkabının tarihî gelişimi
  B) Ayakkabı çeşitleri
  C) Hayvanların insanlara faydaları
  D) Milletlerin uygarlığa katkıları

 20. Cevap: A Açıklama:

 21. Teknolojinin gelişimiyle birlikte faydalandığımız imkânlar artarken her gün daha iyi ve daha güçlüsünün yapımı için harcanan çabalar, olumsuz sonuçlar da doğurabiliyor. Hızla yükselen binalar, son teknoloji ürünü arabalar, daha fazla üretim için yapılan fabrikalar yüksek maliyetlerle faaliyete geçiriliyor. Daha konforlu bir yaşam için sunulan pek çok yeniliğin bedeli; yüksek oranda enerji kayıpları, çevre kirliliği ve bütçeleri zorlayan koşullar olabiliyor.
  Bu metinde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

  A) Her geçen gün yararlanılan olanakların arttığına
  B) Teknoloji gelişiminin olumsuz yanlarının da bulunduğuna
  C) Yaşamı iyileştirmek için yapılan yeniliklerin sonuçlarına
  D) Gelişen teknolojinin, tüketim alışkanlıklarını değiştirdiğine

 22. Cevap: D Açıklama:

 23. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti (?) konmaz?

  A) Sağlıklı bireyler yetiştirmek için ne yapmalı
  B) Köpekler mi daha sadık hayvanlardır
  C) Niçin ahırdaki hayvanları dışarı çıkardın
  D) Iğdır’a giderken bize de uğramayı unutmayın

 24. Cevap: D Açıklama:

 25. Okyanusların en derin noktası olan(1) Mariana Çukuru 11 km derinliğindedir. Işığın tamamen söndüğü(2) noktadan itibaren(3) en derin noktasına kadar burası(4), dünya biyosferinin %79’unu oluşturur.
  Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangileri fiilimsidir?

  A) 1 ve 2.         B) 1 ve 4.
  C) 2 ve 3.         D) 3 ve 4.

 26. Cevap: A Açıklama:

 27. Aşağıdakilerden hangisi hikâye unsurlarından değildir?

  A) Gelişme
  B) Şahıs ve varlık kadrosu
  C) Olay örgüsü
  D) Zaman

 28. Cevap: A Açıklama:

 29. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili söz, cümlenin öznesidir?

  A) 'Yazın' bir süre maden ocağında çalışmış.
  B) 'Bu mevsimde' tarlalar hep yemyeşil olur.
  C) 'İki kuş', ağaç kovuğunda yuva yapmıştı.
  D) 'Çekmeceyi' de dolaba o yerleştirmiş.

 30. Cevap: C Açıklama:

 31. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi “umut” kavramına vurgu yapmaktadır?

  A) Yazın başı pişenin, kışın aşı pişer.
  B) Akıl yaşta değil baştadır.
  C) İki karpuz bir koltuğa sığmaz.
  D) Kara gün kararıp kalmaz.

 32. Cevap: D Açıklama:

 33. Korku, kuşku ve kaygı çoğu kez karamsarlık yaratır düşüncelerde. Karamsarlık, kişiyi anlamsız ve mantıksız davranışlara sürükler. Bir bardak suda fırtına koparan, pireyi deve yapan kişiler hep korkunun karamsarlığı içine düşmüş kimselerdir.
  Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Biyografi         B) Deneme
  C) Masal             D) Makale

 34. Cevap: B Açıklama:

 35. Aşağıdaki dizelerin hangisinde hem isim hem fiil cümlesi vardır?

  A) Bu gök deniz nerede var    
      Özlem burcu burcu kokar
  B) Aşalım demiş bulutları
       Daha daha daha yukarı
  C) Gerçek dostlar olmasaydı
      Gerçek şair olamazdım
  D) Saçlarım tutuştu önce
       Gözlerim yandı kavruldu

 36. Cevap: A Açıklama:

 37. Elektrikli yılan balığı iletişim kurmak, yön bulmak, bazı durumlarda avlanmak ve kendini korumak için elektrik üretebilen organlara sahiptir. Elektrik organı adı verilen bu yapıların içinde elektrosit adı verilen ve elektrik üretebilen hücreler bulunur. Bu hücreler, kas ve sinir hücrelerinin değişim geçirmesiyle oluşmuş hücrelerdir.
  Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Eleştiri          B) Makale
  C) Masal           D) Sohbet

 38. Cevap: B Açıklama:

 39. Okyanusların derinlikleri gezegenimizin, hakkında neredeyse hiçbir şey(1) bilmediğimiz, çok azı(2) keşfedilmiş bölgeleridir. Bu bölgeler, büyük çoğunluğu hâlâ gün yüzüne(3) çıkarılmayı bekleyen olağan üstü(4) tuhaflıkta bir yaşama ev sahipliği yapıyor.
  Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır?

  A) 1.     B) 2.     C) 3.     D) 4.

 40. Cevap: D Açıklama:

 41. Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları uygun şekilde doldurunuz

  a. Okuyucuya ders vermek amacıyla yazılan ve kahramanları genelde hayvanlar olan edebî türe......................... denir.
  b. Mutlu sonla biten ve olağanüstü olayların anlatıldığı edebi türe …………………………denir.
  c. Düşünceyi inandırıcı kılmak için birisinin sözünü aynen kullandığımız düşünceyi geliştirme yoluna…………………..………..denir.

 42. Cevap: a. Okuyucuya ders vermek amacıyla yazılan ve kahramanları genelde hayvanlar olan edebî türe "fabl" denir.
  b. Mutlu sonla biten ve olağanüstü olayların anlatıldığı edebi türe "masal" denir.
  c. Düşünceyi inandırıcı kılmak için birisinin sözünü aynen kullandığımız düşünceyi geliştirme yoluna "alıntı" denir. Açıklama:

 43. 1490 yılında Kristof Kolomb, Hint Adaları’na giden yeni ve daha kısa bir yol bulma planını İspanya Kraliçesi İsabella ve Kral Ferdinand’a sunar. Kraliyet, bu etkileyici planın incelenmesi amacıyla bir komite kurar. Coğrafya uzmanları ve bilim adamlarından oluşan kalabalık bir heyet Kolomb’un planlarını inceler ve böyle bir maceraya atılmanın sakıncalı olduğunu söyler. Buna rağmen yaptığı hesaplara ve elle ettiği bilgilere güvenen Kristof Kolomb, Kraliçe İsabella ve Kral Ferdinand’ı ikna ederek yolculuk için gerekli mâli desteği sağlar. Kısa sürede gemileriyle yola çıkan Kolomb, ulaşılması imkânsız olarak görülen yeni topraklara ayak basar ve o güne kadar düz olduğu düşünülen dünyanın da yuvarlak olduğunu ispatlar.

  1. Kristof Kolomb, nasıl bir maceraya atılmak istiyor?


  2. Kristof Kolomb’un kişilik özelliği hakkında yorum yapınız.


  3. Okuduğunuz metnin ana fikrini yazınız.

 44. Cevap: 1. Kristof Kolomb, Hint Adaları'na giden yeni ve daha kısa bir deniz yolunu keşfetmek istiyor. Yani, Batı'ya doğru bir deniz yolunu bulup yeni topraklara ulaşmayı amaçlıyor.
  2. Kristof Kolomb'un kişilik özellikleri arasında kararlılık, cesaret ve inatçılık öne çıkıyor. Metinde, uzmanlar ve bilim adamları tarafından başlangıçta sakıncalı olarak değerlendirilen bir planı, kendi hesapları ve inancıyla Kraliçe ve Kral'a kabul ettirmekte ısrarcı ve kararlı olduğu görülüyor. Ayrıca, o dönemdeki coğrafya bilgisiyle çelişen bir teoriyi kanıtlamak için cesurca deniz yolculuğuna çıkmıştır.
  3. Metnin ana fikri, Kristof Kolomb'un Kraliçe İsabella ve Kral Ferdinand'ı ikna ederek yeni deniz yolculuğu için mali destek sağlaması ve sonucunda Batı'ya doğru yola çıkarak dünyanın yuvarlak olduğunu ispatlamasıdır. Bu metin, Kolomb'un cesareti ve kararlılığı sayesinde gerçekleşen bu önemli keşfi vurgulamaktadır. Açıklama:

 45. Aşağıdaki cümleler doğruysa yay ayraç içerisine (D) yanlışsa (Y) yazınız. Birer örnek veriniz.

  (….) Fiilimsi ekleri fiil kök veya gövdelerine gelir.
  (….) Fiilimsilerin olumsuz biçimleri yoktur.
  (….) Fiilimsiler yardımıyla çok uzun cümleler kurabiliriz.
  (….) Fiilimsilerden sonra hiçbir ek gelmez.
  (….) Fiilimsiler her zaman cümlenin ortasında bulunur.

 46. Cevap: (Y) Fiilimsi ekleri fiil kök veya gövdelerine gelir.
  Örnek: Gitmek (fiil) -> Gitme (fiilimsi)
  (D) Fiilimsilerin olumsuz biçimleri yoktur.
  Örnek: Yürümek (fiil) -> Yürüme (olumsuz fiilimsi: Yürüme)
  (Y) Fiilimsiler yardımıyla çok uzun cümleler kurabiliriz.
  Örnek: Arabanın hızlıca ilerleyişini izleyerek keyif aldım. (Fiilimsi "izlemek" kullanılarak uzun bir cümle kuruldu.)
  (Y) Fiilimsilerden sonra hiçbir ek gelmez.
  Örnek: Gitme, koşma, yazma gibi fiilimsilere ek eklenmez.
  (Y) Fiilimsiler her zaman cümlenin ortasında bulunur.
  Örnek: Kitabı okuyarak (fiilimsi kullanılarak) bilgi edindim. (Fiilimsi cümlenin ortasında bulunuyor.) Açıklama:

 47. Aşağıdaki cümlelerdeki yargıların başına, öznel ise “Ö”, nesnel ise “N” yazınız.

  (   ) Tuzlu suyun kaldırma kuvveti, tatlı suyun kaldırma kuvvetinden fazladır.
  (   ) Türkiye’nin en güzel şehri Balıkesir’dir.
  (   ) Şiir, edebiyat türleri içinde insanın duygularına en çok hitap edendir.
  (   ) Kentlere göç edenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor.
  (   ) Bu akşam 29 test çözdüm.

 48. Cevap: (N) Tuzlu suyun kaldırma kuvveti, tatlı suyun kaldırma kuvvetinden fazladır.
  (Ö) Türkiye’nin en güzel şehri Balıkesir’dir.
  (Ö) Şiir, edebiyat türleri içinde insanın duygularına en çok hitap edendir.
  (N) Kentlere göç edenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor.
  (Ö) Bu akşam 29 test çözdüm. Açıklama:

 49. GÜVERCİN AVLAYAN MARTI
  Terasta yemlerini yiyen güvercinlerden biri aniden başının üzerinde kurşundan bir gölge hissetti.
  Çatıya tüneyen martı, şişmanlığından umulmayan bir çeviklikle güvercinin tepesine kurşun gibi inmiş, zavallıyı yerden iki metre yükseklikte vurmuştu. Galiba sivri gagası ile karnını deşmişti.
  Bir an, ama sadece bir an çıkıp şunu taşla mı olur, kurşunla mı olur vurayım diye geçti kafamdan, o kadar. Hınç ile dolmuştum.
  Ama tabiatın kanunu değildi bu. İsyanım buna idi. Bu çizgiden çıkmış gidişe idi. Niçin martılar güvercin avlıyor? Balıkla beslendiğini bildiğimiz bu güzelim hayvanlar niçin çıktı yoldan böyle? Bir araştırma mı yapılsa acaba? Bana göre araştırmaya falan gerek yok…
  Ağaçları tıraş ettik, balıkların kökünü kuruttuk. Havayı mazotla doldurduk. Toprağı dejenere ettik. Bir yerden şöyle kazara çıkmış bir çimen ucu görsek, hep birlikte oraya hücum ederek ezdik onu, mahvettik.
  Büzülüp kaldığım odada martıya mı, güvercine mi, yoksa kendi halime mi ağlayacağımı bilmeden donup kalmıştım…

  1) Yukarıdaki metinde anlatılan olay nedir?

  2) Yazar olaya nasıl tepki gösteriyor?

  3) Yazar, martının güvercini avlamasını hangi nedene bağlıyor?

  4) Metinde verilmek istenen mesaj (ana fikir) nedir?

 50. Cevap: 1) Yukarıdaki metinde anlatılan olay, terasta yemlerini yiyen bir güvercinin, beklenmedik bir şekilde üzerine dalan şişman bir martı tarafından öldürülmesidir.
  2) Yazar olaya, önce hınç ve isyanla tepki gösteriyor. Martının güvercini avlamasına şaşıran yazar, bu durumu tabiatın doğal kanunlarına aykırı bir şekilde gördüğü için isyan ediyor. Ancak daha sonra yazar, insanların doğaya verdiği zararı ve çevresel tahribatı düşünerek bu olayın aslında insanların doğaya verdiği zararı simgelediğini anlıyor ve bu durum karşısında içten bir üzüntü duyuyor.
  3) Yazar, martının güvercini avlamasını doğanın dengesinin bozulmasına ve insan müdahalesinin doğaya verdiği zarara bağlıyor. Yazar, insanların doğayı tahrip ettiğini, ağaçları kestiğini, balıkların yaşam alanlarını kuruttuğunu ve havayı kirlettiğini belirtiyor. Bu nedenle, martıların normalde balıkla beslenmesi gerektiğini, ancak doğal dengelerin bozulması nedeniyle alternatif besin kaynakları aramak zorunda kaldıklarını düşünüyor.
  4) Metinde verilmek istenen mesaj (ana fikir), insanların doğaya verdiği zararın doğal dengeyi bozduğu ve bu nedenle doğanın içinde bulunduğu kötü durumu yansıtıyor. Yazar, martının güvercini avlamasıyla, insanların doğaya verdikleri zararı sembolize ediyor ve bu durumu eleştiriyor. Doğanın tahrip edilmesinin sonuçlarına dikkat çekerek, doğal dengeyi korumanın önemini vurguluyor. Açıklama:

Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2023-2024 8.Sınıf Türkçe 1.Dönem 1.Sınav Detayları

2023-2024 8.Sınıf Türkçe 1.Dönem 1.Sınav 3 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 25 Eylül 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2023-2024 8.Sınıf Türkçe 1.Dönem 1.Sınav Testini Çöz tıklayın. 2023-2024 8.Sınıf Türkçe 1.Dönem 1.Sınav yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2023-2024 8.Sınıf Türkçe 1.Dönem 1.Sınav sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test
 • Boşluk Doldurma
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Klasik


2023-2024 8.Sınıf Türkçe 1.Dönem 1.Sınav Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ATATÜRKÇÜLÜK
  1. - Fiilimsileri özelliklerine uygun biçimde kullanır
  2. Cümlede, fiilimsiye bağlı kelime veya kelime gruplarını bulur.
  3. Fiilimsiler ile ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama.
  4. Fiilimsiler ile ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama.
  5. Fiilimsilerin işlevlerini ve kullanım özelliklerini kavrar.
  6. Metindeki söz sanatlarının anlatıma olan katkısını fark eder.
  7. Metne ilişkin sorulara cevap verir
  8. Metne ilişkin sorulara cevap verir
  9. Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır
  10. Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır
  11. Okuduklarındaki örtülü anlamları bulur.

Ayrıca 2023-2024 eğitim öğretim yılına ait 8.sınıf Türkçe dersi 1.dönem 1.sınav soruları; aöo soruları baz alınarak test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2023-2024 8.Sınıf Türkçe 1.Dönem 1.Sınav sınavı 8.Sınıf kategorisinin Türkçe alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

2023-2024 8.Sınıf Türkçe 1.Dönem 1.Sınav Testi İstatistikleri

Bu sınav 23 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 202 kere doğru, 108 kere yanlış cevap verilmiş.

2023-2024 8.Sınıf Türkçe 1.Dönem 1.Sınav Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2023-2024 8.Sınıf Türkçe 1.Dönem 1.Sınav sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2023-2024 8.Sınıf Türkçe 1.Dönem 1.Sınav sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2023-2024 8.Sınıf Türkçe 1.Dönem 1.Sınav sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 8.Sınıf Türkçe dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.