2023-2024 8.Sınıf Matematik 1.Dönem 1.Sınav

2023-2024 8.Sınıf Matematik 1.Dönem 1.Sınav sınavı 8.Sınıf kategorisinin Matematik alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. 2023-2024 8.Sınıf Matematik 1.Dönem 1.Sınav CEVAPLARI

 1. Aşağıdakilerden hangisi 72 sayısının çarpanlarından biri değildir?

  A) 2     B) 3     C) 4     D) 5

 2. Cevap: D Açıklama:

 3. Aşağıdakilerden hangisinin sonucu negatiftir?

  A) (-4)2     B) -(-2) 3     C) (-2) 2     D) (-1)3

 4. Cevap: D Açıklama:

 5. 124 000 sayısının bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 0,124.106         B) 1,24.105
  C) 12,4.104           D) 124.103

 6. Cevap: B Açıklama:

 7. matematik sorusu işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir?

  A) 2     B) 22     C) 23     D) 24

 8. Cevap: C Açıklama:

 9. Bir kenarının uzunluğu a cm olan bir karenin alanı a2 cm2 dir.
  a bir tam sayı olduğuna göre bu karenin alanı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

  A) 64     B) 72     C) 81     D) 100

 10. Cevap: B Açıklama:

 11. √32 +√50 işleminin sonucu kaçtır?

  A) 9√2    B) √82    C) 6√2    D) √41

 12. Cevap: A Açıklama:

 13. Aşağıdakilerden hangisi bir irrasyonel sayıdır?

  A) √4    B) 1,5    C) √2    D) 1,2-

 14. Cevap: C Açıklama:

 15. Bir kalem kutusunda renkleri dışında özdeş 3 kırmızı, 4 yeşil ve 5 mavi renkli kalem vardır.
  Bu kalem kutusundan yapılan rastgele bir çekilişte kırmızı renkli kalemin çekilme olasılığı kaçtır?

  A) 1/6    B) 1/4     C) 1/3    D) 1/2

 16. Cevap: B Açıklama:

 17. Bir müzeyi yaz aylarında ziyaret eden turist sayısı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir
  Grafik: Aylara Göre Turist Sayıs
  matematik grafik sorusu
  Grafiğe göre bu müzeyi haziran ve ağustos aylarında ziyaret eden toplam turist sayısı, temmuz ayında ziyaret eden turist sayısından kaç fazladır?

  A) 950     B) 750     C) 550     D) 350

 18. Cevap: C Açıklama:

 19. matematik sorusu
  Verilen tabloya göre x ile y arasındaki doğrusal ilişkiyi ifade eden denklem aşağıdakilerden hangisidir?

  A) y = x/2 + 3        B) y = x + 3
  C) y = 2x               D) y = x/3+2

 20. Cevap: A Açıklama:

 21. matematik açı sorusu
  Şekildeki ABC üçgeninde K noktası [BC] üzerinde, [AK] açıortay ve m(BAK) = 40, m (ACK) = 30 derecedirdir.
  Buna göre m(ABC) kaç derecedir?

  A) 70     B) 80     C) 90     D ) 100

 22. Cevap: A Açıklama:

 23. üçgen kenar sorusu
  Şekildeki ABC üçgeninde |AB| = 3 cm ve |AC| = 4 cm’dir.
  Buna göre [BC]’nın uzunluğu santimetre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olamaz?

  A) 4     B) 5     C) 6     D) 7

 24. Cevap: D Açıklama:

 25. 8.sınıf üçgende kenar
  Şekildeki ABC üçgeninde [AB] = [BC] ve |AB| = 15 cm, |AC| = 17 cm’dir.
  Buna göre |BC| kaç santimetredir?

  A) 8     B) 9     C) 12     D) 13

 26. Cevap: A Açıklama:

 27. koordiant düzlemi
  Yukarıdaki koordinat sisteminde verilen şeklin x eksenine göre yansıması aşağıdakilerden hangisidir?
  koordinat sorusu

 28. Cevap: B Açıklama:

 29. dik prizma sorusu
  Yukarıdaki dörtgen dik prizmanın bütün ayrıtlarının uzunlukları toplamı kaç santimetredir?

  A) 69     B) 89     C) 98     D) 108

 30. Cevap: C Açıklama:

 31. 2x - 4 <= 6 eşitsizliğinin çözümü aşağıdaki sayı doğrularının hangisinde koyu çizgi ile gösterilmiştir?
  sayı doğrusu ve basit eşitsizlikler sorusu

 32. Cevap: D Açıklama:

 33. Aşağıdakilerden hangisi 6xy cebirsel ifadesi ile özdeş değildir?

  A) (-2x) . (-3y)       B) (-6) . x . (-y)
  C) 6 . (xy)             D) (-3x) . (2y)

 34. Cevap: D Açıklama:

 35. 12x - 2xy + x - y cebirsel ifadesinin katsayılarının toplamı kaçtır?

  A) 5     B) 8     C) 10     D) 16

 36. Cevap: C Açıklama:

 37. Denklemi 2x - 3y - 6 = 0 olan doğrunun x eksenini kestiği noktanın koordinatları aşağıdakilerden hangisidir?

  A) (3, 0)     B) (2, 0)     C) (0, 3)     D) (0, 2)

 38. Cevap: A Açıklama:

 39. Aşağıda denklemleri verilen doğrulardan hangisinin eğimi 2 değildir?

  A) y = 2x                 B) 3x - 6y + 10 = 0
  C) 6x - 3y + 5 = 0     D) 2y = 4x + 5

 40. Cevap: B Açıklama:

 41. 16,0275 = (1.a)+(6.b)+(2.c)+(7.d)+(5.e)
  ifadesinde a,b,c,d,e sayılarının, üslü ifade olarak değerini bulunuz.
 42. Cevap: 16,0275 ifadesini aşağıdaki gibi üslü ifade olarak yazabiliriz:
  16,0275 = 1 x 10^1 + 6 x 10^-1 + 2 x 10^-2 + 7 x 10^-3 + 5 x 10^-4
  Bu ifadeyi a, b, c, d, ve e olarak ayırırsak:
  a = 1 x 10^1
  b = 6 x 10^-1
  c = 2 x 10^-2
  d = 7 x 10^-3
  e = 5 x 10^-4
  Bu şekilde a, b, c, d ve e'nin üslü ifadelerini bulmuş oluyoruz. Açıklama:

 43. Koordinat düzleminde M(3,-2) noktasının x ve y eksenine göre yansımaları olan M’ ve M” noktalarının koordinatlarını bulunuz
 44. Cevap: Bir noktanın x ve y eksenine göre yansımasını bulmak için, o noktanın x ve y koordinatlarını sırasıyla negatif işaretli olarak değiştiririz.
  M(3, -2) noktasının x eksenine göre yansıması M' noktası olacaktır. Bu nedenle x koordinatını negatif işaretli olarak değiştiririz:
  M' (3, -(-2)) = M' (3, 2)
  M(3, -2) noktasının y eksenine göre yansıması M" noktası olacaktır. Bu nedenle y koordinatını negatif işaretli olarak değiştiririz:
  M" (3, -(-2)) = M" (3, 2)
  Sonuç olarak, M noktasının x eksenine göre yansıması M' (3, 2) ve y eksenine göre yansıması M" (3, 2) olarak bulunur. Açıklama:

 45. Aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.

  Tabanları aynı olan üslü sayılar çarpılırken çarpanların kuvvetleri ……………….……… Bir şeklin belli bir yönde, belli bir miktar yer değiştirmesine…………………………denir
  1’in tüm kuvvetleri ………………………. eşittir.
  Parantezsiz negatif bir sayının üstü ne olursa olsun sonuç daima ………………..
  (4,-3) sıralı ikilisinin y eksenine göre yansıması …………………

 46. Cevap: Tabanları aynı olan üslü sayılar çarpılırken çarpanların kuvvetleri toplanır.
  Bir şeklin belli bir yönde, belli bir miktar yer değiştirmesine hareket denir.
  1’in tüm kuvvetleri 1'e eşittir. Parantezsiz negatif bir sayının üstü ne olursa olsun sonuç daima negatif olur.
  (4, -3) sıralı ikilisinin y eksenine göre yansıması (4, 3) olur. Açıklama:

 47. Aşağıdaki ifadelerin başındaki noktalı yere ifade doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

  (.....) Bir şeklin orantılı olarak küçültülmüş ya da
  büyütülmüş modelleriyle inşa edilmiş olan örüntülere fraktal adı verilir.
  (…..) Pozitif sayıların bütün kuvvetleri pozitiftir.
  (…..) Negatif sayıların çift kuvvetleri negatiftir.
  (…..) 1’in bütün kuvvetleri 0’dır.
  (…..) Sıfır hariç bütün sayıların sıfırıncı(0) kuvveti 1’dir.
  (…..)Üssün üssü olduğunda üsler birbiri ile çarpılır

 48. Cevap: (D) Bir şeklin orantılı olarak küçültülmüş ya da büyütülmüş modelleriyle inşa edilmiş olan örüntülere fraktal adı verilir.
  (D) Pozitif sayıların bütün kuvvetleri pozitiftir.
  (Y) Negatif sayıların çift kuvvetleri negatiftir.
  (D) 1’in bütün kuvvetleri 0’dır.
  (D) Sıfır hariç bütün sayıların sıfırıncı(0) kuvveti 1’dir.
  (D) Üssün üssü olduğunda üsler birbiri ile çarpılır. Açıklama:

 49. Aşağıdaki sayıların bilimsel gösterimlerini yazınız.

  a) 5 000 000 000 000 =

  b) 0,000000026 =

 50. Cevap: a) 5 000 000 000 000 = 5 x 10^12
  b) 0,000000026 = 2,6 x 10^-8 Açıklama:

Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2023-2024 8.Sınıf Matematik 1.Dönem 1.Sınav Detayları

2023-2024 8.Sınıf Matematik 1.Dönem 1.Sınav 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 25 Eylül 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2023-2024 8.Sınıf Matematik 1.Dönem 1.Sınav Testini Çöz tıklayın. 2023-2024 8.Sınıf Matematik 1.Dönem 1.Sınav yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2023-2024 8.Sınıf Matematik 1.Dönem 1.Sınav sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test
 • Klasik
 • Boşluk Doldurma
 • Doğru-Yanlış
 • Klasik


2023-2024 8.Sınıf Matematik 1.Dönem 1.Sınav Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Sayılar ve İşlemler
  1. Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır.
  2. Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir.
  3. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK)hesaplar; ilgili problemleri çözer.
  4. Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir.
  5. Kareköklü bir ifadeyi a√b şeklinde yazar ve a √b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır.
  6. Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
  7. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.
  8. Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler
  9. Sayıları 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder
  10. Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler
  11. Tam kare doğal sayıları tanır
  12. Tam kare doğal sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler.
  13. Tam kare olmayan sayıların karekök değerlerinin hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler.
  14. Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar, üslü ifade şeklinde yazar
  15. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur.
  16. Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler.
  17. Verilen pozitif tam sayıların çarpanlarını bulur; pozitif tam sayıları üslü ifade yada üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.

Ayrıca 2023-2024 eğitim öğretim yılına ait 8.sınıf Matematik dersi 1.dönem 1.sınav soruları; aöo soruları baz alınarak test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2023-2024 8.Sınıf Matematik 1.Dönem 1.Sınav sınavı 8.Sınıf kategorisinin Matematik alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

2023-2024 8.Sınıf Matematik 1.Dönem 1.Sınav Testi İstatistikleri

Bu sınav 6 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 21 kere doğru, 6 kere yanlış cevap verilmiş.

2023-2024 8.Sınıf Matematik 1.Dönem 1.Sınav Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2023-2024 8.Sınıf Matematik 1.Dönem 1.Sınav sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2023-2024 8.Sınıf Matematik 1.Dönem 1.Sınav sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2023-2024 8.Sınıf Matematik 1.Dönem 1.Sınav sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 8.Sınıf Matematik dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

8.Sınıf Matematik Sınavı Hazırla
  8.Sınıf Matematik Dersi Ünite Özetleri