2023-2024 7.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 1.Sınav

2023-2024 7.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 1.Sınav sınavı 7.Sınıf kategorisinin Kur’an-ı Kerim alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. 2023-2024 7.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 1.Sınav CEVAPLARI

 1. Kraliçe Belkıs’ın tahtını göz açıp kapayıncaya kadar yanına getirten peygamber aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Hz. Musa        B) Hz. Davud      
  C) Hz. Süleyman    D) Hz. Muhammed   
                    

 2. Cevap: C Açıklama:

  Hz. Süleyman (as), Kraliçe Belkıs'ın tahtını göz açıp kapayıncaya kadar yanına getirmiştir. 3. Kur’an-ı Kerim’den öğrendiğimiz şeyler aşağıdakilerden hangi şıkta verilmiştir?

  A) İbadetlerimizi öğreniriz.
  B) İnanç esaslarımızı öğreniriz.
  C) Toplum hayatıyla ilgili kuralları öğreniriz.
  D) Hepsi

 4. Cevap: D Açıklama:

  Kur’an-ı Kerim, inanç esaslarını, ibadetleri ve toplum hayatıyla ilgili kuralları içerir. 5. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in özelliklerinden biri değildir?

  A) Kur’an ölüler için indirilmiştir.
  B) Kur’an bütün çağlara hitap eder.
  C) Kur’an müminin yol haritasıdır.
  D) Kur’an Arapça olarak indirilmiştir.

 6. Cevap: A Açıklama:

  Kur’an-ı Kerim, ölüler için değil, yaşayan insanlar için bir rehberdir. 7. Aşağıdaki verilenlerden hangisi insanın elindeki "servetin şükrü" değildir?

  A) Fakirlere yardım etmek
  B) Bol bol harcamak
  C) Cami, okul, çeşme vb. yaptırmak
  D) Allah rızası için harcamak

 8. Cevap: B Açıklama:

  Servetin şükrü, harcamak değil, Allah'ın rızası için harcamaktır. 9. Aşağıdaki verilenlerden hangisi kıssalardan çıkarılacak sonuçlarla ilgili değildir?

  A) Ders çıkarmak
  B) Örnek almak
  C) Yanlış davranıştan kaçınmak
  D) Okumamızı geliştirmek

 10. Cevap: D Açıklama:

  Kıssalardan çıkarılacak sonuçlar okuma ile ilgili değildir. 11. Hangi İslam peygamberi, kuşların dilini anlayabilme yetisine sahipti?

  A) Hz. Nuh         B) Hz. Süleyman   
  C) Hz. İsa         D) Hz. İbrahim    
                    

 12. Cevap: B Açıklama:

  Hz. Süleyman, kuşların diliyle iletişim kurma yetisine sahipti. 13. Hangi kavram, Müslümanların Allah'a inancını ifade eder?

  A) Tevhit    B) Zekat    C) Şirk    D) Sadaka    

 14. Cevap: A Açıklama:

  Tevhit, Müslümanların Allah'a bir ve tek olarak inanmasını ifade eder. 15. Hangi peygamber, bir gemi inşa ederek tufandan kurtulanlar arasında yer alır?

  A) Hz. İsa    B) Hz. Yunus    C) Hz. Nuh    D) Hz. İshak    

 16. Cevap: C Açıklama:

  Hz. Nuh, bir gemi inşa ederek tufandan kurtulanlar arasındadır. 17. Hangi İslam peygamberi, Arap Yarımadası'nda doğmuş ve tebliğ görevini üstlenmiştir?

  A) Hz. İsa         B) Hz. Yunus      
  C) Hz. Muhammed    D) Hz. Davud      
                    

 18. Cevap: C Açıklama:

  Hz. Muhammed, Arap Yarımadası'nda doğmuş ve İslam'ı tebliğ etmiştir. 19. Hangi peygamber, denizin derinliklerinde geçici bir süre yaşamış ve dua ederek bir balığın karnından kurtulmuştur?

  A) Hz. Musa    B) Hz. Nuh    C) Hz. Yunus    D) Hz. İbrahim    

 20. Cevap: C Açıklama:

  Hz. Yunus, denizin derinliklerinde yaşamış ve dua ederek bir balığın karnından kurtulmuştur. 21. Cüz ne demektir? Kuran’da kaç cüz vardır?

  A) Kuran'ın bölünmüş hali,30 cüz
  B) Kuran'ın bölünmüş hali, 40 cüz
  C) Surelerin sıralandığı yer, 20 cüz
  D) Kuran'ın özeti, 15 cüz

 22. Cevap: A Açıklama:

  Cüz, Kuran-ı Kerim'in 30 eşit parçaya ayrıldığı bölümlerden her birini ifade eder. Kuran-ı Kerim'de toplam 30 cüz bulunur. 23. Hangi peygamber, Kurban Bayramı'nda Allah'ın emrine uyarak oğlunu kurban etmek istemiştir?

  A) Hz. İbrahim    B) Hz. Musa    C) Hz. İshak    D) Hz. Yunus    

 24. Cevap: A Açıklama:

  Hz. İbrahim, Allah'ın emri üzerine oğlu Hz. İsmail'i kurban etmeye teşebbüs etmiştir. Ancak Allah, ona kurbanlık bir koç göndermiştir. 25. "İman" kelimesi aşağıdaki seçeneklerden hangisine eş anlamlıdır?

  A) Salat    B) Sadaka    C) İslam    D) İtikat    

 26. Cevap: D Açıklama:

  "İman," inanç ve itikat anlamına gelir. 27. Hangi peygamber, denizin sularını yarıp İsrailoğulları'na kurtuluş yolu açmıştır?

  A) Hz. İsmail    B) Hz. İshak    C) Hz. Yusuf    D) Hz. Musa    

 28. Cevap: B Açıklama:

  Hz. Musa, denizin sularını yarıp İsrailoğulları'na kurtuluş yolu açmıştır. 29. Hangi peygamber, cinlerin de yardımıyla yapılmış muhteşem bir saraya sahipti?

  A) Hz. Süleyman    B) Hz. İbrahim    
  C) Hz. İshak       D) Hz. Yusuf      
                    

 30. Cevap: A Açıklama:

  Hz. Süleyman, cinlerin yardımıyla yapılan muhteşem bir saraya sahipti. 31. Hangi kavim, Hz. Süleyman'ın tahtını getirebileceklerini iddia etti?

  A) Kuşlar    B) İnsanlar    C) Cinler    D) Rüzgar    

 32. Cevap: C Açıklama:

  Cinler, Hz. Süleyman'ın tahtını getirebileceklerini iddia ettiler. 33. Hangi peygamber, babası Hz. İbrahim tarafından kurban edilmek üzere Allah'a adanmıştır?

  A) Hz. İshak    B) Hz. İsmail    C) Hz. Yakup    D) Hz. Yusuf    

 34. Cevap: B Açıklama:

  Hz. İsmail, babası Hz. İbrahim tarafından Allah'a adanmış ve kurban edilmek üzere adanmıştır. 35. Hangi peygamber, Allah'ın emriyle bir balığın karnından kurtarılmıştır?

  A) Hz. Yunus    B) Hz. İsmail    C) Hz. İsa    D) Hz. Yusuf    

 36. Cevap: A Açıklama:

  Hz. Yunus, bir balığın karnından Allah'ın emriyle kurtarılmıştır. 37. İslam'da "hafız" kim olarak adlandırılır?

  A) İslam ilimlerini çok iyi bilen bir alim
  B) Kuran-ı Kerim'i baştan sona ezbere okuyabilen kişi
  C) Cami imamı
  D) İslam'ı diğer dinlerle karşılaştıran bir araştırmacı

 38. Cevap: B Açıklama:

  Hafız, Kuran-ı Kerim'i ezberlemiş bir kişiyi ifade eder. 39. Hz. Davud’un yapımına başladığı, Hz. Süleyman’ın devam edip tamamladığı mescidin adı nedir?

  A) Mescidi Nebevi    B) Mescidi Aksa     
  C) Mescidi Haram     D) Mescidi Dırar    
                      

 40. Cevap: B Açıklama:

  Hz. Davud'un başlattığı ve Hz. Süleyman'ın tamamladığı mescit Mescidi Aksa'dır. 41. Aşağıdaki kavramları açıklayınız.

  Tebliğ:
  ……………………………………….
  Sabır:
  …………………………………………
  Şükür:
  ………………………………………………..
  Mucize:
  ……………………………………
  Selam:
  …………………………………

 42. Cevap: 1. Tebliğ: Tebliğ, bir mesajı veya bilgiyi başkalarına iletmek veya duyurmak anlamına gelir. Özellikle İslam dininde, peygamberlerin Allah'ın vahyi olan mesajları insanlara iletmek için görevlendirildiği bir terimdir. Tebliğ, İslam'ın yayılmasında ve öğretilerinin insanlara aktarılmasında temel bir kavramdır.
  2. Sabır: Sabır, zorluklar, sıkıntılar veya kötü durumlarla karşılaşıldığında içsel bir dayanıklılık ve metanet gösterme yeteneğini ifade eder. İnsanlar, yaşamın zorluklarına veya olumsuz olaylara karşı sabır göstererek, olumsuz duyguları kontrol altında tutarlar ve olumlu bir şekilde davranmaya çalışırlar. İslam dininde sabır, Allah'ın rızasını kazanmak ve sıkıntıları aşmak için önemli bir erdem olarak kabul edilir.
  3. Şükür: Şükür, elde edilen nimetlere veya iyi olaylara karşı minnettarlık duygusu içinde olma ve bu duyguyu ifade etme anlamına gelir. İnsanlar Allah'a veya yaratıcıya olan minnettarlıklarını ifade ederken şükür ibadeti yaparlar. İslam dininde şükür, Allah'a verilen her türlü nimet için minnettarlık duygusunu korumak ve şükran ifade etmek olarak öğretilir.
  4. Mucize: Mucize, normal şartlar altında gerçekleşmesi mümkün olmayan, olağanüstü olaylar veya olay dizileridir. İslam'da, peygamberlerin Allah'ın kudretini ve vahyi doğruluğunu göstermek amacıyla sergilediği olağanüstü işaretler veya olaylar olarak kabul edilir. Örneğin, Hz. Musa'nın denizin yarılması veya Hz. İsa'nın mucizevi iyileştirmeleri gibi olaylar İslam'da mucize olarak görülür.
  5. Selam: Selam, bir kişiye veya bir topluluğa hoşgeldiniz, iyi günler veya barış dileklerini ifade eden bir selamlaşma ve iletişim şeklidir. İslam'da selam vermek ve selam almak önemli bir sosyal ve dini göstergedir. Müslümanlar, selamlaşırken "Selamünaleyküm" (Tanrı'nın selamı üzerinize olsun) derler ve karşılığında "Aleykümselam" (Üzerinize de olsun) cevabını alırlar. Selam, hoşgörü, barış ve insanlar arasındaki olumlu ilişkilerin teşvik edilmesine katkıda bulunan bir ifadedir. Açıklama:

 43. Kur’an-Kerim, iman bakımından insanları, belli özellikleriyle çeşitli kavramlarla tanıtmaktadır. Buna göre aşağıda verilen kavramları açıklayınız.

  Mümin:
  ......................................................................
  Münafık:
  ……...............................................................
  Kafir:
  ………...................................................
  Müşrik:
  ………...................................................

 44. Cevap: 1. Mümin: Mümin, İslam'a göre iman eden, inancını samimi bir şekilde yaşayan ve Allah'a olan bağlılığını koruyan kişiyi ifade eder. İman etmek, Allah'ın birliğine, peygamberlere ve İslam'ın temel prensiplerine inanmak ve bu inançları yaşamak anlamına gelir. Müminler, imanlarını yaşayarak günlük hayatlarında iyi ahlakı korumaya çalışır ve ibadetlerini yerine getirirler.
  2. Münafık: Münafık, İslam geleneğinde iki yüzlü veya samimiyetsiz bir kişiyi tanımlar. Münafıklar, dışarıdan Müslüman gibi görünebilirler, ancak içtenlikle İslam'a inanmazlar veya Müslüman topluluğun zararına çalışırlar. İslam'a yüzeysel bir bağlılık gösterirlerken aslında samimiyetsizlik ve ikiyüzlülük taşırlar. Kur'an-ı Kerim'de münafıkların özellikleri ve tutumları detaylı bir şekilde açıklanır.
  3. Kafir: Kafir, İslam geleneğinde "inkâr eden" veya "inanmayan" kişiyi ifade eder. İslam'a inanç getirmeyen veya Allah'ın birliğini ve peygamberleri reddeden kişiler kafir olarak kabul edilirler. Kafir kelimesi, İslam'ın temel inançlarına karşı gelen veya inkâr eden kişilere atıfta bulunur. Ancak bu terim, İslam toplumunda olumsuz bir çağrışım taşır ve dikkatli kullanılması gereken bir kavramdır.
  4. Müşrik: Müşrik, İslam'a göre Allah'a ortak koşan veya O'na başka ilahlar atfeden kişiyi ifade eder. İslam, tevhidi (Allah'ın birliğini) vurgular ve müşriklik, bu birliği zedeleme veya reddetme olarak kabul edilir. Müşrikler, birden fazla ilaha inanarak veya Allah'ı başka nesnelerle veya varlıklarla birleştirerek şirk koşarlar. İslam, müşrikliği en büyük günahlardan biri olarak kabul eder ve tevhid ilkesini koruma gerekliliği vurgular. Açıklama:

 45. Aşağıdaki kavramları kısaca açıklayınız

  Mekki sure:

  Mushaf:

  Medeni sure:

  Vahiy katibi:

 46. Cevap: 1. Mekki Sure: Mekki sureler, İslam peygamberi Muhammed'in Mekke döneminde indirilen Kuran ayetlerini içeren surelerdir. Bu sureler, Muhammed'in peygamberliğinin başlangıcından hicretine kadar olan dönemde inmiştir. Mekki sureler genellikle inanç, tevhid, ahiret, ahlaki değerler ve insanlar arasındaki ilişkilere odaklanır.
  2. Mushaf: Mushaf, İslam inancına göre Kuran'ın yazılı formudur. Kuran ayetleri, özel bir yazım ve düzenleme kurallarına göre yazılmış ve bir araya getirilmiştir. Bu yazılı form, Kuran'ın kitap veya elyazması biçimini ifade eder. Mushaf, Kuran'ın tam metnini içerir ve Müslümanlar için kutsal bir kitap olarak kabul edilir.
  3. Medeni Sure: Medeni sureler, İslam peygamberi Muhammed'in Medine döneminde indirilen Kuran ayetlerini içeren surelerdir. Bu sureler, Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicret ettiği dönemde inmiştir. Medeni sureler, toplumsal meselelere, hukuka, devlet yönetimine ve savaşla ilgili konulara odaklanır. Mekki surelere göre daha fazla hüküm içerirler.
  4. Vahiy Katibi: Vahiy kâtibi, İslam peygamberi Muhammed'in vahiy aldığı sırada bu vahiyleri yazan kişiyi ifade eder. En ünlü vahiy kâtiplerinden biri Hz. Zeyd bin Sabit'tir. Vahiy kâtipleri, vahiylerin yazılı formda korunmasına yardımcı olmuş ve Kuran'ın derlenmesinde önemli bir rol oynamışlardır. Bu kişiler, vahiyleri Muhammed'in gözetiminde yazarak Kuran'ın yazılı formunu oluşturmuşlardır. Açıklama:

 47. Aşağıdaki verilen cümleleri yukarıdaki kelimelerden uygun olanlarıyla eşleştiriniz.
  A) DİN B) İMAN C) İTAAT D) KEVNİ AYETLER E) TEVHİD

  Allah’a , Peygambere ve büyüklere saygılı olmak ve onların emirlerine uymaktır. (………….)
  Allah’ın, insanların dünya ve ahirette mutlu olmalarını sağlamak için gönderdiği kural ve tavsiyelerdir. (….……..)
  Yüce Allah’ı zatında, sıfatlarında ve fiillerinde bir ve tek kabul etmek, bir ve tek olduğuna inanmak ve hiçbir şeyi ortak koşmadan ibadeti yalnız Allah için yapmaktır. (……….)
  Allah’ın varlığını, birliğini ve Hz. Peygamber’in Allah’tan getirdiği kesin hüküm ve bilgileri kalp ile tasdik etmek, tereddütsüz kabul edip teslim olmaktır.. (……....)
  Kur’an-ı Kerim’de evrendeki olaylardan, diğer varlıklardan bahseden ayetlerdir.. (………..)

 48. Cevap: 1. Allah’a , Peygambere ve büyüklere saygılı olmak ve onların emirlerine uymaktır. (C) İTAAT
  2. Allah’ın, insanların dünya ve ahirette mutlu olmalarını sağlamak için gönderdiği kural ve tavsiyelerdir. (B) İMAN
  3. Yüce Allah’ı zatında, sıfatlarında ve fiillerinde bir ve tek kabul etmek, bir ve tek olduğuna inanmak ve hiçbir şeyi ortak koşmadan ibadeti yalnız Allah için yapmaktır. (E) TEVHİD
  4. Allah’ın varlığını, birliğini ve Hz. Peygamber’in Allah’tan getirdiği kesin hüküm ve bilgileri kalp ile tasdik etmek, tereddütsüz kabul edip teslim olmaktır. (B) İMAN
  5. Kur’an-ı Kerim’de evrendeki olaylardan, diğer varlıklardan bahseden ayetlerdir. (D) KEVNİ AYETLER Açıklama:

Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2023-2024 7.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 1.Sınav Detayları

2023-2024 7.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 1.Sınav 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 21 Eylül 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2023-2024 7.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 1.Sınav Testini Çöz tıklayın. 2023-2024 7.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 1.Sınav yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2023-2024 7.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 1.Sınav sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test
 • Klasik
 • Eşleştirme


2023-2024 7.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 1.Sınav Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • K. KERİM’İN İSLAM DİNİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ
  1. Hayat Kitabımız Kur’an
  2. K. Kerim’in İslam Dinindeki Yeri

Ayrıca 2023-2024 7.sınıf Kuran-ı Kerim 1.dönem 1.sınav soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Hz. Süleyman'ın mucizelerinden birini tanıma.

Kur’an-ı Kerim'in içeriği hakkında bilgi edinme.

Kur’an-ı Kerim'in özelliklerini öğrenme.

Servetin şükrünün nasıl yapılacağını anlama.

Kıssalardan çıkarılacak sonuçları anlama.

Hz. Süleyman'ın özelliklerini bilmek.

Tevhit kavramını bilmek.

Hz. Nuh'un tufandan kurtuluşunu bilmek.

Hz. Muhammed'in doğum yeri ve tebliğ görevini bilmek.

Hz. Yunus'un denizdeki mucizesini bilmek.

Kuran-ı Kerim'in kaç cüze bölündüğünü ve cüzün ne anlama geldiğini bilmek.

Kurban ibadetinin kökeni ve Hz. İbrahim'in sadakati hakkında bilgi.

İman kavramının anlamı.

Hz. Musa'nın mucizevi olaylarından biri.

Hz. Süleyman'ın cinlerle olan ilişkisini bilmek.

Hz. Süleyman'ın olağanüstü hükümdarlığı hakkında bilgi sahibi olmak.

Hz. İsmail'in hayatını ve babası Hz. İbrahim'in sünnetini bilmek.

Hz. Yunus'un mucizevi kurtuluşunu bilmek.

Hafızlık kavramını anlama.

İslam'da önemli mescitleri tanıma.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2023-2024 7.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 1.Sınav sınavı 7.Sınıf kategorisinin Kur’an-ı Kerim alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

2023-2024 7.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 1.Sınav Testi İstatistikleri

Bu sınav 22 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 185 kere doğru, 121 kere yanlış cevap verilmiş.

2023-2024 7.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 1.Sınav Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2023-2024 7.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 1.Sınav sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2023-2024 7.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 1.Sınav sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2023-2024 7.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 1.Sınav sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 7.Sınıf Kur’an-ı Kerim dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.